Afbeelding
Sinterklaas en Zwarte Piet: Onze 'colonial hangover'

Commentaar: Wat een perfecte timing om het sinterklaasfeest uit te roepen tot 'Immaterieel Cultureel Erfgoed'. Juist nu is verbroedering tussen verschillende bevolkingsgroepen harder nodig dan ooit. In plaats daarvan blijft Nederland rigide vasthouden aan "een van de belangrijkste tradities" en zo aan haar koloniale verleden.

Zie ook: Black Pete, chimney sweep? Meet Santa's "helper" in The Netherlands


Het sinterklaasfeest is uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op die lijst staan meer dan zestig Nederlandse tradities en rituelen.

Het Sint en Pietengilde heeft de aanvraag gedaan en is vanaf nu beheerder van het sinterklaasfeest als traditie. Voorzitter Marc Giling: "We vinden het sinterklaasfeest in z'n geheel een van de belangrijkste tradities van Nederland."

Geen waardeoordeel

Volgens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), dat het sinterklaasfeest op de lijst heeft gezet, houdt dat geen waardeoordeel in over de invulling van het feest.

"We hebben wel extra goed gekeken naar de manier waarop het Sint en Pietengilde vorm wil geven aan de traditie", zegt directeur Ineke Strouken van het VIE. De aanvraag is twee keer getoetst, vanwege de zwartepietendiscussie.

"Sinterklaas heeft de laatste tientallen jaren ook een gedaanteverwisseling ondergaan", zegt Strouken. De kern van een traditie is volgens haar dat die meebeweegt met de tijd.

Het echte verhaal

Marc Giling van het Sint en Pietengilde: "We realiseren ons dat er een felle discussie is geweest en willen er zeker aandacht aan blijven besteden." Zo komen er lespakketten met aandacht voor de negatieve gevoelens over Zwarte Piet.


Commentaar: Werkelijk? Zolang het gros van de Nederlanders niet wil inzien hoe beledigend dit feest is voor de afstammelingen van slaven zullen dergelijke lespakketten geen verandering brengen. Of is het een manier om tegenstanders te conditioneren?


Verder laat het Sint en Pietengilde wetenschappers onderzoeken wat het echte verhaal is over de goedheiligman. Volgens Giling bestaan er nu verschillende verhalen en dat moet veranderen in een nationaal verhaal waar iedereen zich in kan vinden.


Commentaar: Oftewel: De geschiedenis van de 'goedheiligman' wordt aangepast en herschreven?


Volgens Strouken heeft het gilde meer werk te doen. Zo zijn er te weinig schimmels om alle Sinterklazen op te laten rijden en moeten ook afspraken worden gemaakt met gemeenten over de intocht van de Sint.