Afbeelding

Een groot aantal kinderen is in Nederland nog altijd slachtoffer van kinderrechtenschendingen.


Dit concluderen Unicef Nederland en Defence for Children in hun Jaarbericht Kinderrechten.

Vooral de situatie van kwetsbare kinderen is zorgelijk. Beide organisaties spreken van 'schokkende' cijfers. Ze vinden dat Nederland de rechten van kinderen niet serieus neemt en roepen de regering op kinderrechten om te zetten in wetgeving.

Een groepje jongeren, dat te maken heeft gehad met kinderrechtenschending, overhandigt het jaarbericht woensdagmiddag aan diverse Tweede Kamerleden.

''De cijfers zijn zeer verontrustend", zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. ''In de vier grote steden is bijvoorbeeld in de helft van de gezinnen waar sprake is van kindermishandeling, anderhalf jaar na de eerste melding nog steeds sprake van excessief gezinsgeweld. Het aantal meldingen van online seksueel misbruik is vorig jaar zelfs toegenomen met 77 procent, tot 1331. Nederland moet nog veel verbeteren.''


Commentaar: Het is merkwaardig dat Defence for Children met geen woord rept over excessief (seksueel) geweld tegen kinderen op andere locaties, zoals scholen, sportclubs, scouting, kindertehuizen en pleeggezinnen.


Wachtlijst

Bijna acht op de tien kinderen zitten zonder uitspraak van de rechter in justitiële inrichtingen. Er staan 2000 kinderen op de wachtlijst voor het bureau Jeugdzorg. Dat aantal is ten opzichte van 2013 wel met 22 procent gedaald, maar volgens Unicef en Defence for Children is dit aantal nog veel te hoog.

Vorig jaar verdwenen ook 110 kinderen uit de asielopvang, zonder dat bekend is waar ze heen zijn gegaan. ''Deze kinderen lopen een groot risico om slachtoffer te worden van kinderhandel en uitbuiting'', zegt Sabine de Jong van Unicef. ''De overheid is simpelweg verantwoordelijk voor deze kinderen en moet de verdwijningen onderzoeken.''


Commentaar: De cijfers in dit artikel liggen in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger. Kinderen verdwijnen niet alleen uit de asielopvang, maar ook uit kindertehuizen, waar ze slachtoffer worden van pedofiele netwerken. Het systeem beschermt de daders, maar niet de kinderen, want hoe is het in vredesnaam mogelijk dat kinderen 'verdwijnen' uit beveiligde instellingen?

Voor meer info:


Verantwoorden

Nederland moet zich op 27 mei verantwoorden voor het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève. ''Staatssecretaris Van Rijn zal een zware kluif hebben aan de zitting bij de VN'', aldus Van Rest.

Bron: ANP