Afbeelding
© BillyMeier
Er zijn een aantal redenen waarom de realiteit van buitenaards bezoek op onze planeet grotendeels niet erkend blijft of afgewezen wordt door veel mensen, die anders wel rationeel, intelligent en goed opgeleid zijn. Een reden is de wens van de elite klassen in wetenschappelijke, religieuze, en politieke kringen om de status quo te handhaven. Immers, als ET's (buitenaardse wezens) niet alleen ons lijken te bezoeken maar werkelijk met ons in aanraking zijn gekomen, en alles wat dat met zich meebrengt, in het openbaar bekend zou worden gemaakt op een zinvolle manier, zou het waarschijnlijk de manier van denken over de grote vragen van veel mensen veranderen - en daarmee dreigt het de heersende klasse te ontkrachten, wiens posities afhankelijk zijn van de rigide vormgeving en controle van het volksgeloof.

Het officiële standpunt van de VS-regering, bijvoorbeeld, is dat er geen ET's zijn die ons bezoeken. Volgens officiële rapporten van groepen zoals de Condon Commissie, en tal van verklaringen door instanties sindsdien, is er wat betreft het onderwerp van het UFO-fenomeen niets serieus aan de hand.

Officiële ontkenning

De Condon Commissie was een UFO Project van de universiteit van Colorado gefinancierd door de Amerikaanse luchtmacht van 1966 tot 1968, met als doel om ongeïdentificeerde vliegende objecten te bestuderen onder leiding van fysicus Edward Condon. Het resultaat van zijn werk, getiteld Scientific Study of Unidentified Flying Objects, en bekend als het Condon Rapport, verscheen in 1968.

Afbeelding
© Onbekend
Project Bluebook en de Condon commissie maken een show van het onderzoek naar het UFO-fenomeen.
Na honderden UFO-documenten van het project Blue Book van de Amerikaanse luchtmacht en van de civiele UFO groepen, National Investigations Committee On Aerial Phenomena (NICAP) and Aerial Phenomena Research Organization (APRO), te hebben onderzocht - en na het onderzoeken van UFO-waarnemingen die tijdens de levensduur van het project werden gemeld, produceerde de commissie een eindrapport waarin stond dat de studie van UFO's waarschijnlijk geen grote wetenschappelijke ontdekkingen zou opleveren.

Conclusies van het rapport vielen over het algemeen in goede aarde bij de wetenschappelijke gemeenschap en worden aangehaald als een doorslaggevende factor in de algemeen beperkte mate van interesse in de UFO-activiteit onder wetenschappers sinds die tijd. Volgens de Britse astrofysicus Peter Sturrock, een van de belangrijkste critici van het rapport, is het "het meest invloedrijk openbaar document over de wetenschappelijke status van dit UFO-probleem. Vandaar dat alle huidige wetenschappelijke onderzoeken inzake het UFO-probleem moeten verwijzen naar het Condon rapport".

Dus ondanks de overvloed aan boeken, documentaires, onderzoek, en ooggetuigenverslagen die op een heel andere conclusie wijzen, vond de 'Condoom' commissie (die generaties lang profylactisch de mensheid beschermt tegen de realiteit van ET's!) het nuttig om ze allemaal van tafel te vegen. Deze officiële en gezaghebbende afwijzing van de objectieve realiteit met betrekking tot UFO's en de fysieke, psychologische en emotionele ervaringen van vele duizenden mensen over de hele wereld die directe ervaringen hadden met hun 'inwoners', heeft gediend als stopzetting vanelke serieuze discussie over UFO's sinds 1968! Maar de censuur van alle dingen die met UFO's te maken hebben vond lang voor die tijd plaats, zoals we zullen zien.

Fermi's paradox en de gedachtegang die daarop volgt

De eerste van een serie artikelen geschreven door hoogleraar astrofysica Adam Frank van de universiteit van Rochester - 'Waarom Zijn De Aliens Er Nog Niet?' - illustreert een aantal van de meer subtiele manieren waarop de gedachtegang van mensen over dit onderwerp wordt versmald, ingesloten en op een dood spoor gezet. De artikelen van Frank wordengepubliceerd door "NPR, of Nationale Publieke Radio [...] een privaat en publiek gefinancierde non-profit media organisatie die dient als een nationale syndicator voor een netwerk van 900 publieke radiostations in de Verenigde Staten." In alternatieve kringen wordt NPR soms aangeduid als Nationale Propaganda Radio omdat het zo vaak de positie van de overheid verkondigt inzakezo veel kwesties, ondanks de schijn dat ze progressieve neigingen hebben. Maar dat is een ander verhaal.

De auteur begint met terugdenken aan een lunchbijeenkomst in 1950 in het Los Alamos Nationaal Laboratorium tussen Edward Teller ('vader' van de atoombom) en de Nobelprijswinnaar Enrico Fermi. De discussie zou zijn gegaan over recente UFO-waarnemingen en de mogelijkheid om een object (gemaakt door aliens) te zien dat sneller beweegt dan het licht. Na een korte tijd over deze vragen te hebben nagedacht, vroeg Fermi opeens: "Waar is iedereen?"
Afbeelding
© Onbekend
Enrico Fermi stelt de grote vragen.
Wat Fermi zich realiseerde in zijn uitbarsting van inzicht was simpel: Als het universum vol zat met intelligente technologische beschavingen, waarom hadden ze de aarde dan nog niet bereikt? Inderdaad, waarom zijn ze niet overal gearriveerd?

Maar Fermi, en Frank door het te herhalen, maakten enkele vrij grote aannames. Waarom zouden ze gewoon aannemen dat intelligent leven van andere werelden de aarde nog niet had bereikt? Moeten aliens op klaarlichte dag een wandeling rond Times Square maken voordat we het idee accepteren dat ze hier al zijn? Of waar dan ook? Toegegeven, er is vandaag de dag veel meer informatie beschikbaar voor ons over het bestaan van UFO's/ET's dan in 1950, en het is gemakkelijk om terug te kijken en kritisch te zijn over Fermi, die er geen toegang toe had. Maar de beroemde natuurkundige had wel de capaciteit te ondervragen en zijn verbeelding te gebruiken om te concentreren op een nieuw fenomeen dat toen belangrijk was en het massa bewustzijn was binnengevallen. Dus, waarom zou hij het niet een stap of twee verder kunnen nemen? Was hij zo beperkt van blik in zijn rol als natuurkundige dat hij alleen de fysieke wereld kon erkennen door hulpmiddelen en ideeën die hij en zijn collega's tot op dat ogenblik hebben bedacht?
Afbeelding
© Onbekend
Zou je denken dat de mieren weten dat ze in een mierenhoop zitten?
Sta eens een moment stil bij mieren en koeien (ja, mieren en koeien). Beide soorten zijn ons bekend en wij weten best veel over hen. Maar, ook al zijn ze wezens met gevoel, wat kunnen we over hun 'staten van bewustzijn' zeggen? Het voorrecht van de mier is om te helpen de kolonie te bouwen, voedsel te verzamelen, en zijn koningin en haar jong te beschermen. Evenzo, lijkt de koe voornamelijk te bestaan om zich te voeden, om te rusten, te reproduceren, en te loeien. Het punt is dit: Mieren en koeien zijn, door hun aard, zich beperkt bewust van ons. We hebben de spijsverteringsstelsels van koeien bestudeerd en weten hoe ze werken. Wat weten koeien van die van ons? Maar dat koeien en mieren zich beperkt bewust zijn van mensen verandert niets aan het feit dat mensen bestaan en hun activiteiten in veel gevallen rondom deze dieren uitvoeren, en dat onze 'staat van bewustzijn' een veel bredere reikwijdte en diepgang heeft dan die van mieren en koeien. Je zou kunnen zeggen dat wij mensen, samen met veel andere wezens van de planeet, in een enigszins gedeeld - en toch totaal andere - werkelijkheid leven.

Om een stap verder te gaan; waarom de mogelijkheid van een 'buitenaardse werkelijkheid' die analoog is aan het bovenstaande wat betreft de 'staten van bewustzijn' negeren? Met andere woorden, wat als mensen zich beperkt bewust zijn van ET's, net zoals dieren zich beperkt bewust zijn van ons; waar onze relatieve realiteiten soms tot elkaar doordringen - maar, meestal, van elkaar gescheiden zijn door wat we kiezen, of in staat zijn, om ons bewust van te zijn. Men kan zich ook voorstellen dat mieren en koeien op mensen kunnen reageren, op hun eigen manier natuurlijk, alsof we buitenaardse wezens zijn. En, op een bepaalde manier, zijn we dat ook.

Verderop in zijn artikel, stelt Frank dat "Fermi's paradox" nu een basis vormt van het astrobiologische/SETI denken en dat er binnenin een verschrikkelijke mogelijkheid ligt dat het lot van de mensheid achtervolgt: we zijn helemaal alleen in het universum! Maar de echte verschrikkelijke mogelijkheid hier is dat de "Fermi Paradox" zelf en zijn goedkeuring door de wetenschappelijke gemeenschap en SETI (de Zoektocht naar Buitenaardse Intelligentie) de geesten van wetenschappers heeft geblokkeerd jegens data die onmiddellijk Fermi en zijn paradox overbodig zouden maken.

Het probleem met SETI

Afbeelding
© SETI@home
SETI@home screensaver. Is 't niet cool?
Als een sub-sekte van het materialistisch wetenschappelijk priesterschap, leunt SETI zwaar op zowel technologie alsaannames. Ten eerste, de technologie.

SETI en SETI-geïnspireerde groepen trachten allerlei technologieën te gebruiken om signalen proberen te versturen en inkomende berichten te identificeren van ET's. Tussen de tovenarij in gebruik, vinden we elektromagnetische straling, radiosignalen, microgolven, telescoop arrays, laser technologie, gammaflitsen en techno-signaturing. Maar mijn persoonlijke favoriet van deze moet wel de SETI@home zijn. In principe kunt u uw eigen PC in een verdeeld gegevensverwerking project opzetten waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om inactieve rekencapaciteit te doneren om radiosignalen te analyseren op tekenen van ET's. Ja, ook u kunt deelnemen aan het wetenschappelijk priesterschap -- en u heeft niet eens een diploma nodig! De implicatie, zo lijkt het, is dat met al onze wonderbaarlijke nieuwerwetse technologie we simpelweg tekenen van ET moeten kunnen vinden. Waarom? Omdat het geweldig is, we zijn geweldig voor het hebben ervan, en kijk hoe cool we zijn!

Als deze evaluatie een beetje, nou ja, pessimistisch lijkt, overweeg dan de gevoelens van kernfysicus en UFO-onderzoeker Stanton Friedman en zijn uitdaging om met SETI vertegenwoordigers te debatteren. Het is het toppuntvan geïnformeerd denken over het onderwerp. De kern van het betoog van Friedman is de voor de hand liggende arrogantie en overmoed van SETI Specialisten, of zoals Friedman hen graag benoemt, 'SS'. Slechts één van de diverse aspecten van SETI's aanpak die Friedman betwist is hun ijverige onwetendheid van de officiële grootschalige studies die in strijd zijn met wat ze willen geloven.

Friedman wijst erop dat er 13 anti-UFO boeken en tientallen pro-SETI boeken zijn die niet eens de grootste USAF wetenschappelijke studie noemen, die uitgevoerd is door ingenieurs en wetenschappers aan het Battelle Memorial Instituut in Columbus, Ohio. Zij vonden dat 21,5% van de 3.201 onderzochte gevallen ONBEKENDEN waren, volledig gescheiden van die gevallen die geacht werden "Onvoldoende Informatie" te bevatten. Zij vonden dat hoe beter de betrouwbaarheid van rapporten, des te waarschijnlijker ze niet-identificeerbaar zijn. Statistische vergelijkingen tussen de ONBEKENDEN en de BEKENDEN liet zien dat de kans dat de eerst genoemde gewoon gemiste BEKENDEN waren minder dan 1% was voor zes verschillende eigenschappen.

Afbeelding
© Onbekend
De Staat van Ontkenning: een vrij groot land met een strakke grenscontrole.
Friedman specificeert een aantal basisregels die SETI onderzoekers lijken te informeren:

1. Val me niet lastig met de feiten, mijn besluit staat vast.

2. Wat het publiek niet weet, zal ik niet vertellen.

3. Als men de gegevens niet kan aanvallen, val de mensen aan; het is veel gemakkelijker.

4. Voer een onderzoek uit door proclamatie. Onderzoek is te veel moeite en niemand zal toch het verschil weten.

De SS maakt ook de fout door te veronderstellen dat ET überhaupt interesse heeft te reageren op de zoektocht van SETI. Wat als ze dat niet doen? En als ze dat niet doen, waarom niet? Ik bedoel, is er iets mis met ons?? Welnu, dat is een vraag die ons allemaal zou moeten achtervolgen!

In zijn artikel, probeert Frank te wijzen op de logica van Fermi's paradox door uit te leggen dat je niet sneller dan het licht hoeft te reizen, een warp drive of andere exotische technologie hoeft te hebben om het (de paradox) serieus te nemen. Zelfs als ET slechts menselijke technologie had, zoals een opgevoerde John Deer tractor, kunnen we alsnog verwachten dat alle sterren (en planeten) worden "gekoloniseerd", ervan uitgaande dat ze vroeg genoeg zijn vertrokken.

Op een honderdste van de snelheid van het licht, bijvoorbeeld, zou een hightech buitenaards schip de typische afstand tussen sterren binnen een paar eeuwen tot een millennium overbruggen. Als, zodra ze bij een nieuw zonnestelsel zijn, ze de grondstoffen begonnen te gebruiken om meer schepen te bouwen, dan kunnen we ons voorstellen hoe een golf van kolonisatie zich zal verspreiden over de Melkweg.

Maar hoe lang duurt het voordat deze kolonisatie-golf zich verspreidt?

Massa-assumptie wapens

Laten we zeggen, hypothetisch gesproken, dat we dit kunnen beantwoorden door naar de huidige gebeurtenissen te kijken. Wat als de ''kolonisatie'' van de Planeet Aarde door 'negatieve' ET's (als zoiets wordt voorbereid) een beetje zoals de geplande en geënsceneerde staatsgreep in Oekraïne vorig jaar is - opdat de VS zichzelf beter kan positioneren om Rusland te destabiliseren en, uiteindelijk, van Rusland zijn vazalstaat te maken. Ik geef toe dat het niet een perfecte analogie is (en je moet echt geïnformeerd zijn over wat er nu gebeurt in Oekraïne om dit te begrijpen), maar luister nog even naar me.

De Verenigde Staten ging Oekraïne niet zomaar binnen, zwaaiend met geweren en drones, en zeiden: "Hier zijn we en nu zijn wij de baas!". Nee, de VS financierde denktanks, activisten, sluipschutters, koekjes zelfs. Amerikaanse militaire en politieke instituties besteedden letterlijk decennia aan het uitzoeken hoe de grote hoeveelheid aan grondstoffen van Rusland te controleren en onder de duim van het falende Amerikaanse economische systeem te krijgen. Maar het kon zich niet veroorloven duidelijk erover te zijn. Integendeel, het huis van vrijheid en democratie had een strategie nodig dat langzaam en gestaag was totdat het uiteindelijk genoeg mensen kon overtuigen dat de verandering in de regering in Oekraïne autonoom was en de "wil van het volk".
Afbeelding

Moet het er zo uit zien voordat de mensheid zijn bewustzijn uitbreidt?
Om de hierboven beschreven dynamiek te begrijpen, zou het enorm helpen om, onder andere, de mechanismen en drijfveren van "kleur-revoluties", een geschiedenis rijk aan "interventies" in andere landen door de VS, en de rol van de psychopathische mentaliteit, te begrijpen. De mate waarin velen in het Westen de realiteit van de situatie niet zien is de mate waarin zij verblind zijn door de media en de leugens van de VS-regering, en hun geloof in de leugens van de autoriteiten. Ziet u het al? "Kolonisatie" hoeft niet openlijk plaats te vinden, maar gebeurt heel vaak heimelijk en door massa onwetendheid over hoe dingen echt werken wanneer dergelijke grote projecten worden uitgevoerd. Enkel omdat ons andere dingen zijn verteld door de stemmen van het onderwijs, de media, woordvoerders van de overheid en "conventionele wijsheid", wil niet zeggen dat het waar is.

Dus, is er soortgelijke informatie die een heimelijke "buitenaardse aanwezigheid" hier op aarde zou suggereren? Ja, ik denk dat dat er is. Maar, net als al het andere, moet men willen weten en beginnen door te accepteren dat de omvang van de leugens die we te horen hebben gekregen, en die voortdurend worden herhaald, inderdaad erg groot zijn.

Om terug te gaan naar Frank's artikel over Fermi; hij stelt dat het alleen een fractie van de levensduur van onze Melkweg zou kosten voordat alle sterren bewoond zijn door het alien ras, slechts 10 miljoen jaar, een oogwenk in astronomische termen. Gooi de mogelijkheid/waarschijnlijkheid erbij van cryogene suspensie of mobiele werelden waar de bewoners levenslang leven tijdens de millennia-lange oversteek, en die aliens moeten echt hier al zijn.

Afbeelding
Ja, de aliens zouden hier al moeten zijn, maar wat Frank niet lijkt te begrijpen is het bewijs dat ze er al zijn! Aan de andere kant, kunnen we hem de schuld geven onwetend te willen blijven van dit feit? Immers is het veel makkelijker om te mijmeren over de existentiële implicaties van het bewijs tegen een buitenaardse aanwezigheid dan het bewijs voor een dergelijke aanwezigheid onpartijdig te bezien. Volgelingen van de religie van mainstream wetenschap zouden letterlijk alles wat ze denken te weten over de aard van de werkelijkheid moeten heroverwegen. Geen gemakkelijke taak! En toch, gezien de omvang en het belang van de gevolgen ervan, is de moeite dan niet gerechtvaardigd?

Frank behandelt, terloops, andere verklaringen voor de afwezigheid van ET's hier door toe te geven dat de aliens misschien niet andere werelden willen koloniseren of dat er misschien geen van de technologieën werken die noodzakelijk zijn voor een dergelijke reis, maar hij lijkt ook niet te gecharmeerd te zijn van deze suggesties. In feite, lijkt hij en de wetenschappelijke gemeenschap die hij representeert er op aan te dringen dat de waarschijnlijkheid suggereert dat hightech aliens echt moeten bestaan, maar aangezien ze niet bij Times Square zijn geweest, zijn ze er toch echt niet. Nieuwsflits: Als iets logisch zou moeten gebeuren, maar gebeurt niet, betekent niet dat het niet is gebeurd; het is geen 'paradox', het betekent dat je te arrogant en dom bent om het uit te vogelen.

Een veel meer rationele benadering voor de ruimdenkende mensen die geïnteresseerd zijn in het UFO-onderwerp is om een aantal goed onderzochte boeken te lezen die niet proberen om het alien probleem op te lossen vanuit een perspectief van moedwillige onwetendheid, en zelf de verbindingen te leggen. (Ik heb een lijst van uitstekende startpunten aan het eind van dit artikel toegevoegd).

Hier is een mooi woord voor u: Antropocentrisme. Het houdt in principe het idee in dat de mens in het middelpunt van alle dingen op de planeet en in het heelal staat. Zie het als arrogantie en narcisme op een schaal die alleen mensen die onder de heerschappij van psychopaten leven zouden kunnen bereiken. Sommige voorbeelden: in het christendom bestaat antropocentrisme als de menselijke houding van heerschappij over dieren of 'minder waardige' levensvormen. Elk teken van gebrek aan respect/geweld jegens dieren bijvoorbeeld, kan gezien worden als een reflectie van het antropocentrisch denken; alleen omdat we van alles kunnen doen tegen dieren, betekent het dat het oké is. Het is alsof het christendom en andere georganiseerde religies zeggen dat u, en welk beperkt begrip van God dat u ook hebt, het enige is wat telt. Het 'mens-kosmisch verband' of iemands relatie met ALLE dingen - waaronder wezens van andere werelden - is zelden, of nooit, overwogen.

Afbeelding

Door de VS gesteunde Oekraïense premier Arseni "Russen zijn minder dan menselijk"
Op een ander niveau, wanneer een ras of natie een ander ras of natie beschouwt als ''minder dan menselijk", of zichzelf een "uitzonderlijke status" geeft - "Amerikaans Exceptionalisme" bijvoorbeeld - impliceert het dat het "boven de wet" staat en kan doen wat het wil zonder aanzien of respect voor hogere waarden of die van de 'andere'.

Zo boven, zo beneden. Antropocentrisme impliceert niet alleen een ontmenselijking van anderen hier op onze planeet, maar wijst ook op de afwijzing van de mogelijkheid van wezens van andere 'plaatsen'. Vanuit dit zeer beperkte gezichtspunt, dat alleen wij er zijn - en daar blijft het bij, en dat is het enige dat telt, reduceren we onze 'staat van bewustzijn' tot het kosmisch equivalent van een verwend kind. Erger nog, als we niet onze ware en objectieve positie in het 'grote totaalbeeld' erkennen, worden we kwetsbaar en afhankelijk van het type 'denken' dat sommige naties op onze planeet toestaat anderen te domineren, zo niet rechtstreeks te vernietigen.

Frank eindigt zijn artikel met een derde optie voor de vraag waarom we nog geen 'ruimte-broeders' hebben ontmoet: andere soorten, zegt hij, hebben misschien de technologische 'bekwaamheid' maar niets meer dan dat als gevolg van een soort 'grote filter', in ons geval is dat oorlog of ecologische ineenstorting, die iedereen overal ervan houdt om op technologisch gebied verder te groeien. Als dat waar is, mijmert hij somber, net als al die anderen die er voor ons waren, zijn ook wij gedoemd.

Waar zijn we?

Maar dit alles is zoveel ongegrond getheoretiseer, terwijl het bewijs voor een aanwezigheid van aliens volledig wordt genegeerd. Hoewel het interessant kan zijn om af te vragen hoeveel andere soorten in het universum beperkt zijn door iets als een gemeenschappelijke ''grote filter'', zou een meer constructieve vraag kunnen zijn: wat is er met ons als soort aan de hand dat wij weigeren de alien vraag objectief te onderzoeken? Worden degenen die proberen realiteit te verklaren vanuit een veel groter en minder dogmatisch kader nog steeds onderworpen aan een wetenschappelijke inquisitie? De vervolging van niet-materialistische wetenschappers zoals Rupert Sheldrake (die zich niet eens richt tot ET's) suggereert dat het antwoord een nadrukkelijke 'ja!' is.

Afbeelding
© Mr. Fish
Verder kunnen we er goed aan doen om te overwegen hoe zaken als oorlog en ecologische ineenstorting - in plaats van anderen ervan te houden ons te bereiken - in feite factoren kunnen zijn (naast de andere die hier vermeld zijn) dieeen "kolonisatie" zouden kunnen vergemakkelijken als gevolg van de chaos. We weten dat een groot aantal misdaden worden begaan onder de dekmantel van oorlog en ecologische ineenstorting. Er is massa mensenhandel en verkrachting, het gemak van de distributie van drugs, groothandel diefstal en de liquidatie van journalisten en degenen die zich verzetten, om enkele misdaden te noemen die vergemakkelijkt worden door chaos op milieu en sociaal gebied. Oorlogsgebieden groeien uit tot een letterlijke speeltuin voor psychopaten van alle overtuigingen en machtsniveaus. Dat wij, op deze planeet, dergelijke gebeurtenissen ervaren - en aan de afgrond van veel meer, is het geen goed voorteken als je bedenkt dat ET's meer op de psychopathische elites van onze wereld lijken dan we zouden denken! Een heel enge propositie, dat snap ik, maar het is het overwegen waard nadat u zich uitrust met de harde feiten.

Dus in plaats van Fermi's nep paradox vraag "waar is iedereen?", zou op dit moment de vraag - waar zijn we? - meer constructief zijn. De moedwillige onwetendheid van miljarden mensen hier op aarde, en hun instemming ten aanzien van massale sterfte en vernietiging is een serieus probleem voor ons allemaal - het is altijd zo geweest - en het kan rechtstreeks worden gekoppeld met de aard en de bedoelingen van onze "ruimte-broeders", die al een zeer lange tijd zich lijken te bemoeien met het leven op deze planeet. Zoals we meerdere malen hebben gezegd op SOTT.net: 'wie heeft aliens nodig als je psychopaten hebt?'

Aanbevolen leesmateriaal

Ruwweg in volgorde van 'beginner' tot 'geavanceerd':

UFOs and the National Security State - Richard Dolan
Gods of Eden - William Bramley
Operation Trojan Horse - John Keel
The Eighth Tower - John Keel
Into the Fringe - Karla Turner
Taken - Karla Turner
The Threat - Dr. David Jacobs
The Stargate Conspiracy - Picknet and Prince
High Strangeness - Laura Knight-Jadczyk