Moord gebroeders De Witt schilderij
Fake news! De gebroeders de Witt waren al dood voordat de menigte zijn agressie op de lichamen van de broers botvierde

"Detail van een onlangs gerestaureerd schilderij over de moord op de gebroeders De Witt. Over de lijken heen was een kanon geschilderd"
Brief aan burgemeester Brok van Dordrecht: U hebt het momenteel ongetwijfeld heel druk met de voorbereidingen op de Koningsdag, waarvan de festiviteiten op maandag 27 april geheel in uw gemeente zijn geconcentreerd. Waarschijnlijk is dit de enige keer - zeker in uw ambtsperiode dat u de koning over de 'vloer' krijgt en daarom begrijp ik dat u alles uit de kast zal halen om van dit bezoek een succes te maken.
Mijn gemeente Roosendaal kreeg op 6 juni 2013 - dus koud na zijn benoeming- reeds bezoek van Willem-Alexander. Ik richt dan ook het woord tot u als ervaringsdeskundige. De koning maakte hier slechts een wandelingetje over ons historische marktplein en het College van Roosendaal meende daar 150.000 euro (aan beveiligingskosten) voor uit te moeten trekken. Ik realiseer me dus ten zeerste wat dit bezoek uw Dordtse burgers/belastingbetalers gaat kosten, want de ervaring heeft geleerd dat de 'Oranjes' nooit geneigd zijn aan hun geldverslindende bezoekjes mee te betalen.

De reden dat ik het geschreven woord tot u richt, is de volgende. U hebt ongetwijfeld vol verwachting en met kloppend hart voor de buis gezeten toen de tv-registratie van het bezoek van de familie Van Rossem aan uw fraaie, historische binnenstad werd uitgezonden. Ongetwijfeld is Maarten van Rossems opmerking 'dat het hoog tijd wordt dat er alsnog recht wordt gedaan aan de op niets ontziende wijze vermoorde broeders De Witt' u daarbij niet ontgaan.

Welnu, beste burgemeester Brok, u bent daar nu als geen ander voor in de gelegenheid. Ooit kreeg vanuit uw gemeente de republiek gestalte dankzij het vernuft en de politieke- en militaire talenten van uw stadgenoten, de gebroeders De Witt. Terecht heeft Maarten van Rossem de loftrompet gestoken over het prachtige 'standbeeld' in het hartje van de Dordtse binnenstad, waarop Johan de Witt, fysiek gesteund door zijn broer en strateeg Cornelis (hij bedacht de list waarmee Michiel de Ruyter de Engelse vloot kon uitschakelen in Londen) heel toepasselijk zittend is afgebeeld. Het beeld vertoont daarmee een bepaalde gelijkenis met dat van Abraham Lincoln in Washington. 'Standbeelden van staatsmannen die op een paard zijn afgebeeld met een zwaard in hun hand (zoals de koningsbeelden in Den Haag) zijn per definitie fout', merkte Van Rossem treffend op.

Het heeft meer dan 340 jaar geduurd, maar dankzij de auteur Ronald Prud'Homme van Reine is de toedracht van de moord op 20 augustus 1672 op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt dan eindelijk uit de doeken gedaan. In zijn veelgeprezen boek Moordenaars van Jan de Witt beschrijft de auteur nauwgezet dat de broers niet het slachtoffer waren van een wraakzuchtige, bloeddorstige menigte die tot het uiterste was getergd. Toen waren ze namelijk al dood. Het was een complot van vooraanstaande figuren uit de omgeving van prins Willem III, dat in de voorgaande dagen zorgvuldig was voorbereid.


Commentaar: Meer informatie over het boek van Prud'Homme van Reine zie hier.


Afbeelding
Daar bestond een kroongetuige van: de advocaat Adriaen Copmoijer, procureur bij het Hof van Holland, die recht tegenover de Gevangenpoort kantoor hield en zorgvuldig bij had gehouden wanneer welke hoogwaardigheidsbekleders het Valkhuis bezochten, dat daar toen tegenaan was gebouwd. Het waren fervente aanhangers van de prins van Oranje en op 17 augustus ook de prins zelf. Johan en Cornelis de Witt werden welbewust gedood toen ze uit de Gevangenpoort kwamen. De meute, die de broers daarna letterlijk slachtte, maakte alleen maar het werk af. De bescherming van de gebroeders was moedwillig verzwakt door 'geruchten'. De plaats van de misdaad was zorgvuldig bepaald en de echte moordenaars konden aanvankelijk meestal op forse maatschappelijke promoties rekenen, totdat ze ook bij Willem III uit de gratie raakten. Het staat vrijwel vast dat Willem III en CornelisTromp (de kwaadaardige nazaat van bestevaer Maarten HarpertszoonTromp) dit scenario hadden bekonkeld. Toen de gebroeders De Witt uit de Gevangenpoort werden gesleept, keken Willem III en Tromp op veilige afstand toe, net als de stadhouders oudoom Maurits dat 53 jaar eerder deed bij de nergens op gebaseerde executie van Johan van Oldenbarneveld. De nu dankzij de gelijknamige film weer in de belangstelling staande Michiel de Ruyter mocht dan gezegend zijn met strategische, militaire gaven, politieke moed was hem helaas niet gegeven. Als hij de durf had kunnen opbrengen om zich op te werpen als leider van de 'Staatsen' zou het Huis van Oranje definitief met Willem III ten onder zijn gegaan. De historie wijst helaas uit dat het heel anders is gelopen.


Willem III was de laatste rechtstreekse afstammeling van Willem van Oranje. Omdat hij in 1702 kinderloos stierf, kwam er ook een eind aan de dynastie van het Huis van Oranje. Via allerlei kunstgrepen is de erfenis bijna een halve eeuw later overgegaan op een verre verwant, waardoor het sprookje kon worden voortgezet. Willem-Alexander mag dan geen rechtstreekse afstammeling zijn van Willem III, maar omdat hij net als de 'oranjevorsten- en vorstinnen voor hem voorgeeft, de Oranjes te vertegenwoordigen is hij de aangewezen persoon om zijn excuus te maken vanwege de betrokkenheid van zijn 'voorouder' bij deze laffe moord. Dat Willem-Alexander niet rechtens op de troon zit, omdat hij zo goed als zeker niet afstamt van koning Willem III (en dus ook niet van Willem 1, wat de grondwet voorschrijft) doet daar verder ook niks aan af. Ik wil u, burgemeester Brok, dan ook van harte uitnodigen om op uw beurt Willem-Alexander uit te nodigen voor een openbare knieval bij het standbeeld van de gebroeders De Witt.

De kans is groot dat dit tevens de laatste gelegenheid is om de gebroeders De Witt vanuit de Oranjehoek recht te doen. Het zal u niet ontgaan zijn dat de positie van Willem-Alexander ernstig wordt bedreigd door een breed gesteund initiatief van Arjen Lubach (die ook het prachtige boek 'IV' heeft geschreven waarin Willem- Alexander eveneens een prominente plek inneemt) waarmee deze via een burgerinitiatief hoopt te worden 'gekroond' tot Farao Arjen Henrik I der Nederlanden. De Tweede Kamer zal zich dankzij de meer dan veertigduizend steunbetuigingen, die in een mum van tijd binnen waren, binnenkort (gedwongen) over dit voorstel uitspreken. Voor de linkse partijen in het parlement is dit de ultieme kans om te bewijzen dat ze echt links zijn. Met steun van de PVV zou deze 'machtsgreep' dus best eens kans van slagen kunnen hebben. Zijn eerste initiatief is even opmerkelijk als nuttig: alle bierfietsen dienen onmiddellijk te worden omgesmolten tot ziekenhuisbedden.

Als weldenkende burgemeester kunt u dit alleen maar toejuichen. Ik ben van mening dat Lubach met deze manoeuvre een koninklijke uitweg biedt om na tweehonderd jaar ondemocratisch bestuur eindelijk een nieuwe weg in te slaan. Lubach kennende zal zijn regime slechts van tijdelijke aard zijn en gebruikt hij zijn faraoschap slechts om een aloude wens (waartoe hij is gekomen door het fiasco Willem III) van Thorbecke eindelijk in vervulling te laten gaan: een gestructureerde terugkeer naar de Republiek der Nederlanden. U, beste burgemeester Brok, kan daar op 27 april een belangrijk signaal voor afgeven, waarmee u het aloude revolutionaire elan van Dordrecht op forse wijze nieuw leven inblaast. Daarmee zou u uw plek in de geschiedenisboekjes verzekerd weten. Ik vertrouw erop dat u deze historische kans niet voorbij zal laten gaan. Het is wellicht goed om te weten dat u dit burgerinitiatief alsnog kunt ondersteunen via Lubachs persoonlijke website.