Afbeelding
© NAM
Het plezier van het duperen: Gerald Schotman, directeur van de NAM lijkt heel blij te zijn met zichzelf en zijn bedrijf
Terwijl vluchtelingen Europa binnenkomen onder de meest erbarmelijke omstandigheden, wat steevast 'vluchtelingenproblematiek' genoemd wordt door de massamedia hebben de meesten van ons een psychopatenprobleem. In dit artikel gaan we in op psychopathie en de invloed daarvan op de mensen in Groningen en het gebied zelf.

Een provincie gezegend met of verdoemd door - het is maar hoe je het bekijkt - een gasbel in Slochteren. Deze bel heeft gezorgd voor welvaart, maar heeft vooral de Nederlandse Aardoliemaatschappij en de staatskas altijd goed gespekt. In de periode 1963-2013 vloeide er 265 miljard euro naar de schatkist. De totale aardgasbaten van de NAM over dezelfde periode bedroegen 18 miljard. Het is onbekend hoeveel nettowinst de onderneming heeft geboekt, bestaande voor de helft uit Shell en de andere helft uit ExxonMobil. De provincie Groningen daarentegen heeft weinig van deze welvaart teruggezien en is een van de armste provincies van Nederland. Of zoals hoogleraar Jan Rotmans zei: "Groningen is de pinautomaat van de Randstad". Helaas noemde hij niet Den Haag in het bijzonder, het epicentrum van machtswellust en inhaligheid, en waar Shell zijn hoofdkantoor heeft en de minister van Economische Zaken zetelt.

Als we eens kijken naar de checklist opgesteld door Robert Hare die zich al 40 jaar bezig houdt met de studie naar psychopathie kunnen we dan een aantal attributen in diegenen die de scepter zwaaien over het gebied en over ons land herkennen?
Psychopaten zijn onder andere:
  • sluw en manipulatief
  • welbespraakt en charmant (zij het oppervlakkig)
  • pathologische leugenaars
  • ongevoelig en beschikken niet over inlevingsvermogen
  • niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen daden
  • crimineel veelzijdig
  • tonen geen berouw of schuldgevoel
  • hebben een parasitaire levensstijl
  • hebben geen realistische doelen op lange termijn
Afbeelding
Laten we een blik op een aantal gebeurtenissen werpen, deze eigenschappen in ons achterhoofd houdende.
Jarenlang hadden de mensen in de Nigerdelta in Nigeria te maken met Shell, het zeer machtige Brits-Nederlandse olieconcern.
Nigeria is Afrika's grootste producent van aardolie geworden, inclusief vele oliebronnen in de Nigerdelta en voor de kust van de Nigerdelta. Het Nederlandse Shell is het grootste oliebedrijf dat actief is in het gebied.

Per dag worden er in het gebied zo'n 2,5 miljoen vaten olie gewonnen en sinds 1975 is het gebied verantwoordelijk voor 75% van de exportopbrengsten van Nigeria.
Af en toe bereiken ons nog steeds berichten in de media dat oliepijpleidingen gesaboteerd zouden zijn door de lokale bevolking. Shell zou veel last hebben van 'bendes' die gaten in de pijpleidingen zouden boren en olie zouden aftappen oftewel jatten in gewoon Nederlands, wat zou leiden tot lagere inkomsten en grote milieuschade. Maar wat is nu gebleken? Volgens Amnesty International loog de producent willens en wetens over de omvang en de oorzaak van deze olielekken "om zo hoge claims van de bevolking te kunnen ontlopen".
Shell hield altijd vol dat de olielekkages voornamelijk het gevolg zijn van sabotage door de lokale bevolking, maar volgens Amnesty International is dit vooral te wijten aan jarenlang gebrekkig onderhoud aan de pijpleidingen. Shell was daarvan op de hoogte, claimt de organisatie nu.

Ook zou Shell het aantal gelekte olievaten te laag hebben ingeschat. Uit een onderzoek dat onder andere door Shell zelf is gedaan naar de eerste olieramp in het Bodo-district, blijkt dat er ruim 1.600 vaten ruwe olie zijn gelekt.

Amnesty International spreekt van 100.000 vaten olie. Op die studie heeft Shell nooit gereageerd, het bedrijf wil nu een nieuw onderzoek.

Een mogelijk gevolg is dat honderdduizenden andere bewoners van de Nigerdelta onterecht geen of een te lage schadevergoeding hebben gekregen omdat die eveneens waren gebaseerd op verkeerde schattingen.

Amnesty International is ervan overtuigd dat Shell op de hoogte was van de verkeerde gegevens over de olielekkages. "Als zij dat niet waren, zijn zij vreselijk nalatig geweest. Wij hebben herhaaldelijk bewijsmateriaal aangevoerd waaruit blijkt dat zij de olielekkages hebben onderschat", zegt Audrey Gaughran, directeur internationale zaken bij Amnesty International.
In het hierboven gelinkte artikel van het fd van afgelopen maart blijft de auteur die de verkoop van olievelden in Nigeria door Shell voor een aardig sommetje aankondigt hardnekkig volhouden dat het arme bedrijf nog steeds slachtoffer is van deze wanpraktijken en impliceert wellicht dat de producent moet vluchten uit Nigeria.

Afbeelding

Ken Saro-Wiwa in 1993
Dit soort mensen die pathologisch liegen zijn gewetenloos en kunnen opereren zonder rekening te houden met mens, dier en natuur. Ze worden slechts gedreven door macht over anderen en in dit geval megawinsten en kunnen niet stil staan bij de enorme schade die ze hun medemensen berokkenen. Ook gaan ze meedogenloos om met mensen die ze als tegenstanders zien.

Ken Saro-Wiwa, een Nigeriaans zakenman, romanschrijver en televisieproducer, voerde in de jaren negentig een geweldloze campagne tegen Shell en BP en vroeg om "meer autonomie voor het Ogoni-volk, een redelijk deel van de inkomsten door oliewinning, en een vergoeding voor de schade aan het milieu". In november 1995 werd hij samen met 8 andere leiders opgehangen door het militaire regime. Maar in de jaren daarna werd duidelijk hoe Shell de term bedrijfsethiek interpreteert. In 2009 kwam het tot een schikking tussen de familie van Saro-Wiwa en Shell, nadat het bedrijf beschuldigd was van samenzwering met het regime inzake de executie van de negen leiders van de Ogoni-stam.
Het bedrijf ontkent, maar wordt ervan beschuldigd de Nigeriaanse overheid te hebben gevraagd Saro-Wiwa monddood te maken en militairen betaald te hebben om actievoerende Nigerianen op te sluiten, te martelen en ter dood te veroordelen omdat ze zich uitspraken tegen Shells milieuverontreiniging in de regio.

...

Daarnaast zou Shell, zo luiden de beschuldigingen, talloze malen praktische assistentie hebben verleend om de Nigeriaanse politie- en legerdiensten te helpen. Met behulp van een door Shell betaalde helikopter worden dorpen verkend om later aan te vallen. Shell levert de militaire-politievoertuigen. Shell draagt financieel bij, zowel aan agenten die betrokken zijn bij aanvallen op dorpen, als aan een hogere legerofficier. Eerder zei een woordvoerder van Shell tegen NRC Handelsblad hierover dat ,je moet betalen" voor de uniformen en wapens van eenheden die Shell beschermen.
Nu weten we wellicht ook waar die bovengenoemde 'bendes' vandaan komen. Gefinancierd door Shell?
We zien hier een dodelijk verbond tussen een corrupte overheid en rücksichtslos bedrijf. Beide vertonen psychopathische eigenschappen en hun acties overstijgen het bevattingsvermogen van normale mensen die verschrikkelijk lijden onder deze types.

Psychologe Martha Stout omschreef psychopaten als volgt:
Neem nou die manager die tijdens vergaderingen veel plezier lijkt te hebben in het doordrammen van zijn eigen punten en het vernederen van zijn medewerkers. Of die collega, die zonder enige vorm van schaamte je beste ideeën steelt, daarmee hoge ogen gooit bij de directie en er met die felbegeerde baan vandoor gaat. Of de echtgenoot die jij steeds weer betrapt op leugens en bedrog en die zich er met smoesjes elke keer weer uit weet te draaien. Is dit normaal of is er meer aan de hand?

Stel je eens voor, als je dat kunt, dat je geen geweten zou hebben, geen enkel geweten, geen gevoelens van schuld of spijt voor alles wat je hebt uitgevoerd, geen enkele zorg om het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familie. Stel je voor, geen geworstel met schaamte - geen enkel moment in je hele leven, wat voor egoïstische, gemakzuchtige, pijnlijke of immorele actie je ook hebt ondernomen.

En stel je voor dat je het hele concept van verantwoordelijkheid niet zou kennen, behalve dan als een last die anderen zonder aarzeling lijken te dragen, de onnozele halzen. Voeg aan deze rare fantasie nu eens het vermogen toe om voor andere mensen verborgen te houden dat jouw aard radicaal anders is dan die van hen. Aangezien iedereen zomaar aanneemt dat het hebben van een geweten onder mensen universeel is, hoef je weinig moeite te doen om het gegeven dat jij geen geweten hebt, te verbergen.

Schuld of schaamte belemmeren je niet in je verlangens en anderen confronteren je nooit met je harteloosheid. Het ijswater in je aderen is zo bizar, zo ver weg van hun persoonlijke ervaring, dat ze zelfs maar zelden kunnen raden naar jouw geestelijke conditie.

Met andere woorden, je hebt geen enkele innerlijke beperking en je onbelemmerde vrijheid om te doen wat je wilt, zonder enige wroeging, is voor de wereld gelukkig onzichtbaar. Je kunt alles doen wat je wilt, en toch zal jouw merkwaardige voordeel op het gros van de mensen, die wel door hun geweten in toom worden gehouden, waarschijnlijk nooit ontdekt worden.

Hoe leef je dan? Wat ga je doen met dit enorme, geheime voordeel en het daarmee samenhangende nadeel (geweten) van andere mensen? Het antwoord zal grotendeels afhangen van wat je verlangens toevallig zijn, omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. Zelfs de gewetenlozen zijn niet allemaal hetzelfde. Sommige mensen - of ze nu een geweten hebben of niet - luieren het liefst, terwijl anderen vol zitten met dromen en wilde ambities. Sommigen zijn briljant en begaafd, anderen zijn traag van begrip en de meesten, met of zonder geweten, zitten daar ergens tussenin. Er zijn gewelddadige mensen en geweldlozen, mensen die gedreven worden door bloeddorstigheid en anderen die dergelijke lusten niet hebben.

Misschien ben jij iemand die hunkert naar geld en macht. Je hebt dan wel geen spoortje geweten, maar je hebt een geweldig iq. Je hebt de ambitie en de intellectuele vermogens om grote rijkdom en invloed na te jagen en je wordt op geen enkele wijze gestoord door het zeurende stemmetje van het geweten, dat andere mensen ervan weerhoudt alles te doen wat ze moeten doen om succes te hebben. Je kunt kiezen: zaken, politiek, recht, bankwezen, internationale ontwikkeling of een of ander wetenschappelijk beroep, en je werkt aan je carrière met een kille passie waarin geen plaats is voor de gebruikelijke morele of wettelijke belemmeringen.

Zo nodig vervals je de boekhouding en vernietig je het bewijsmateriaal, steek je je werknemers en je klanten (of je kiezers) een mes in de rug, trouw je om het geld, vertel je de ergste voorbedachte leugens aan mensen die jou vertrouwen, probeer je machtige of welbespraakte collega's te ruïneren en wals je gewoon over groepen heen die van jou afhankelijk zijn en zich niet kunnen verweren. En dit alles doe je met de heerlijke vrijheid die inherent is aan het ontbreken van een geweten.
Anno 2015 in Nederland lijkt directeur Gerard Schotman van de NAM het over een andere boeg te gooien door het aangaan van een charmeoffensief naar aanleiding van de aardbevingen in de provincie Groningen en de grote onrust die is ontstaan onder de bewoners. Bewoners worden emotioneel omgekocht met cadeautjes en misleid door de Orwelliaans genaamde 'Dialoogtafel' waar partijen zoals de NAM en overheden de schijndialoog aangaan met het maatschappelijke middenveld en die nu al in crisis verkeert.
Schotman zegt dat hij vaak in Groningen is. "Ik wil zien en horen wat de frustraties zijn. Ik hoor ook dat veel mensen erg tevreden zijn over hoe schade is afgehandeld."
Een charmeoffensief met een zwart randje. Want ook al zegt Schotman dat hij 'dag en nacht' bezig is met de aardbevingen en de schade (het raakt per slot van rekening zijn portemonnee en imago) schuift hij op een gewiekste manier de verantwoordelijkheid af en legt hem neer bij de bewoners van het gebied en probeert zo een andere wending te geven aan het feit dat de vele aardschokken met alle ellende van dien voor de meesten stressvol is.
"Sommige situaties zijn schrijnend. Mensen die al allerlei problemen hebben en dan ook nog met aardbevingen worden geconfronteerd. Dat raakt me", zegt de NAM-directeur tegen de Volkskrant.
Schotman lijkt hier te zeggen dat mensen met een bepaalde geestelijke gesteldheid daarom wat labieler reageren dan anderen... Wat hij weigert te vermelden is het feit dat er inmiddels levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan. Mensen moeten wonen in huizen die op instorten staan. Tel daar een zeedijk bij op die is afgekeurd en voorlopig niet wordt hersteld plus de chemische industrie die zich in het gebied bevindt en de ramp is compleet bij een zwaardere beving. Kinderen moeten vertoeven in scholen die niet aardbevingsbestendig zijn.
Maar ondanks het geveinsde medeleven stelt hij tegelijkertijd dat de 'risico's van gaswinning' acceptabel zijn. Werkelijk? Dit overstijgt ons bevattingsvermogen volkomen.

Mochten er doden en gewonden vallen, bedrijven en woningen in elkaar storten als gevolg van de super lucratieve gaswinning dan noemen deze lieden dat simpelweg 'collateral damage', bijkomende schade.
Denk aan de reactie van voormalig VS minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright die naar aanleiding van de dood van 500.000 kinderen in Irak - veroorzaakt door de sancties die de VS in de jaren 90 oplegden - een dergelijk geluid liet horen. Ze zei: "Ik denk dat het een hele moeilijke keuze was, maar het was het waard."
Zullen de Nederlandse overheid en Shell/ExxonMobil met eenzelfde reactie komen, mochten er slachtoffers vallen? Het lijkt ze in ieder geval niet te deren dat het vooruitzicht verre van rooskleurig is voor de mensen.
Voor de zekerheid is de Veiligheidsregio Groningen alvast maar aan het oefenen met zwaardere aardbevingen, waarbij 110 doden kunnen vallen. Precies. Bijkomende schade.

Afbeelding
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de risico's van fracking. Dat is een methode waarbij het gesteente waar het gas in zit wordt gebroken. Daar komen heel wat chemicaliën bij kijken, waardoor schadelijke stoffen in het grondwater kunnen komen.
Maar ook is er kans op bevingen en bodemdaling. Plus de NAM geeft zonder te blikken of te blozen toe dat ze al decennia lang fracken.
De techniek wordt al sinds de jaren '50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland. Dankzij het gebruik van deze techniek kan er uit deze put extra gas gewonnen worden dat anders in de ondergrond was achtergebleven. Op dit moment voert de NAM soortgelijke werkzaamheden uit in Kiel-Windeweer. Eerder dit jaar heeft de NAM fracking toegepast in Blija en Kollumerpomp. Lauwerzijl is de vierde locatie waar de NAM dit uitvoert.
Overheidsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN) stelt overigens dat gas uit kleine velden middels fracking ook dient om de afhankelijkheid van de Europese Unie van geïmporteerd gas te verminderen: "De Nederlandse kleine velden worden daarom in toenemende mate belangrijk". Met andere woorden: Nederland wil niet afhankelijk zijn van het kwaadaardige gas uit Rusland.
Wat toch een klein beetje tegenstrijdig is, omdat Nederland zich graag zou profileren als het Noordwest-Europese doorvoerland voor onder andere jawel, Noors en Russisch gas. Enkele miljarden zijn er al in deze 'gasrotonde' geïnvesteerd.
Ook ligt er een plan voor een LNG-terminal in Eemshaven [Liquid Natural Gas]. En onlangs werd bekend dat Shell samen met o.a. Gazprom bouwt aan nieuwe pijpleidingen naar Noordwest-Europa, de zogenaamde Nord Stream. Holland zal lege gasvelden ter beschikking stellen waar Gazprom dan gebruik van kan maken voor het stallen van gas, wat dan vervolgens weer naar het VK kan worden doorgesluisd.

Kan het Russisch gas een oplossing bieden? Nederland als doorvoerland? Onze regering zou in navolging van voormalig Duits minister van Financiën Oskar Lafontaine luid en duidelijk moeten zeggen: f**k het oorlogsstokende VS imperialisme. De sancties tegen Rusland kost onze bevolking te veel. We doen hier niet verder aan mee. We willen geen oorlog, geen verlies in handel en we willen ons werk behouden. De risico's van gaswinning zijn te groot voor de provincie Groningen. We willen niet leven in een wereld geleid door psychopaten en machtswellustelingen en we zullen uiteindelijk altijd voor vrede en welvaart kiezen.

Afbeelding
Psychopaten proppen zich al járen vol met de rijkdommen in het ontwikkelingsgebied Groningen dat kampt met een hoge werkloosheid en trekken op hun beurt kleinere aasgieren aan die hun super scherpe ogen hebben laten vallen op de huizen in de regio die nu al in sommige gevallen voor 40.000 of 50.000 euro weggaan, omdat mensen in het nauw zijn gedreven. Daar verandert een gunstige uitspraak van een lagere rechter inzake compensatie voor de waardevermindering van huizen niets aan. De NAM heeft een lange adem en kan de zaak waarschijnlijk jarenlang traineren door in hoger beroep en cassatie te gaan. De rechtszaak tegen Shell in Nigeria aangespannen door onder andere de familie van Ken Saro-Wiwa is daar een goed voorbeeld van. Ondertussen kan de NAM straffeloos zijn gang gaan.

Tegelijkertijd duiken er berichten op in de media dat het rijk verliezen lijdt door de beperking van gaswinning.
Het vermogen van de overheid is vorig jaar met 63,4 miljard euro geslonken tot 273,5 miljard euro. Dat komt met name doordat de olie- en gasreserves voor minder geld in de boeken staan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Niet alleen de sterk gedaalde marktprijzen zetten de waarde van de gasvoorraad onder druk, maar ook het terugschroeven van de gasproductie in Groningen.
Het verdeel- en heersprincipe in volle glorie. Hoe dwarsboomt men eventuele gevoelens van solidariteit met de Groningers? Liever een (economische) oorlog met Rusland en 'bijkomende schade' in de provincie dan dat men de gaskraan moet dichtdraaien.
Hier zien we opnieuw dat deze types geen berouw of schuldgevoel tonen, noch verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen daden.

Toen de onrust steeds groter werd onder de bewoners in de provincie deed dit eigenaardige en insinuerende artikeltje de ronde.
Bij de NAM-locatie bij Zeerijp is in de nacht van vrijdag op zaterdag een verdacht pakketje aangetroffen.

De beveiliging van de NAM ontdekte het pakketje rond 02.00 uur en schakelde de politie in. Die alarmeerde de Explosieven Opruimingsdienst, EOD. Het pakketje is onderzocht en gebleken is dat er geen explosieven in zaten. Wat er wel in zat, wil de politie niet zeggen. Er volgt nog onderzoek naar de herkomst van het pakketje. [Niets is bekend geworden sindsdien.]

Bij de NAM-locatie in Zeerijp werd eerder deze maand actie gevoerd tegen de gaswinning.
Afbeelding
Worden Groningers hier afgeschilderd als terroristen, bestemd om bij de rest van de bevolking angst aan te jagen? Is dit het edele werk van de verborgen machten die de mensen willen ontmoedigen en beschuldigen? Zoals er werd beweerd dat bendes gaten boorden in de oliepijpleidingen in Nigeria?
Een dergelijke tactiek werd niet veel later (weer) tevoorschijn getoverd, nadat een man toegerust met een nepwapen de studio's van de NOS binnenkwam en zendtijd eiste begin dit jaar vlak na de aanval op Charlie Hebdo in Parijs.

De redacteuren van SOTT schreven toen:
Het is op deze manier dat de 'Verborgen Machten' aan de top in staat zijn om een gehavend publiek in de richting van hun keuze te sturen. Echter, kunnen we ervoor zorgen dat al dat zaaien van angst niet op een dergelijke manier op ons zal inwerken door bewust te zijn van de effecten en het doel ervan, en door bewust te zijn van de tactieken van degenen die ons willen manipuleren.
Het goede nieuws is dat psychopaten op voorspelbare en weinig creatieve wijze handelen. Op een gegeven moment kunnen we wellicht dergelijke patronen herkennen. Door te kijken naar Shell en hoe ze huis hielden in Nigeria zien we dat psychopathische eenheden er niet voor terugdeinzen om slachtoffers, bijkomende schade in hun ogen, te maken. Niet alleen in landen zoals Irak of Nigeria, maar ook in eigen land. Groningen wordt net zo goed uitgemergeld. Het landschap vernietigd. Hoe eerder Groningers (en de rest van Nederland) de lelijke waarheid bevatten des te minder zullen ze zich laten inpakken.