Afbeelding
In 2014 hadden vooral vrouwen en meisjes last van psychische klachten. Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Dit meldt het CBS vrijdag op basis van de Gezondheidsenquête.

Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere vrouwen vanaf 65 jaar voelden zich vaker somber of zaten vaker in de put dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het percentage mensen met psychische klachten is al jaren stabiel.

Psychische klachten vaker bij vrouwen

In 2014 gaf 14 procent van de vrouwen aan dat zij kampten met psychische klachten. Zij hadden bijvoorbeeld vaak sombere gevoelens of zij voelden zich erg zenuwachtig. Mannen gaven minder vaak aan dat zij zulke klachten hadden, bij hen ging het om 9 procent.

Dat vrouwen vaker dan mannen psychische klachten hebben is bekend, en dat komt ook naar voren in het aantal behandeltrajecten binnen de specialistische GGZ. Hoe het komt dat vrouwen vaker psychische klachten hebben is niet bekend.

Meisjes en oudere vrouwen hebben vaker psychische klachten

Jongeren tussen de 12 en de 16 jaar hebben de beste psychische gezondheid: van hen had 1 op de 20 psychische klachten. Bij de leeftijdsgroep daarboven, de 16-20-jarigen, lag het aandeel met psychische klachten veel hoger, vooral bij meisjes. Bij deze leeftijdscategorie is het verschil tussen de seksen het grootst: ruim twee keer zoveel meisjes als jongens hebben psychische klachten.

Ook bij de ouderen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Van de mannen van 75 jaar of ouder gaf bijvoorbeeld 9 procent aan dat ze psychische klachten hadden, van de vrouwen in die leeftijdscategorie was dat 17 procent. Dit verschil komt deels doordat oudere vrouwen vaker dan mannen hun partner verliezen door sterfte en dan alleen achterblijven.