bert koenders

Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
Vorig jaar stapte Bert Koenders enthousiast in een Pools plan voor een Russischtalige propagandazender. Het ging de Nederlandse belastingbetaler miljoenen kosten, maar de verspreiding van De Boodschap dat onze kijk op democratie veruit te prefereren is boven de huidige Russische praktijk, moest naar buiten worden gebracht.

Inmiddels rollen de Poolse vrienden van Koenders en Rutte de rechtsprekende macht op, en vallen Poolse militairen het 'Counter Intelligence Center' van de NAVO binnen, om de dienstdoende bevelhebber te vervangen door hun eigen mannetje. Zo doe je dat dus, in een democratie waar ze in Rusland een voorbeeld aan moeten nemen!

En nee, dat is niet een recente ontwikkeling, want Polen werkte al nauw samen met de VS in hun 'extraordinary rendition' programma, door een 'black site' open te stellen, waar gevangenen zonder vorm van proces konden verdwijnen, en werden gemarteld, of doorgesluisd naar landen waar ze zelfs zonder vorm van proces tegen de muur konden worden gezet.

Maar Nederlandse politici willen altijd graag 'in discussie blijven' met monsterlijke regimes die bruikbaar zijn voor de strijd tegen die verderfelijke Russen. Wekelijks in NRC, de roeptoeter bij uitstek van het 'R2P'-gilde, een parade van scribenten die ons oproepen om een keur aan misdadige regimes de hand boven het hoofd te houden. En met elke nieuwe oproep voelt Koenders weer die drang opkomen om zijn beste Atlantische beentje voor te zetten. Zelden telde ons land zoveel 'Burgemeesters in Oorlogstijd', en NSB-ers.

Dat laatste is geen ondoordachte toevoeging, want de Nederlandse steun voor Oekraïne, waar overtuigde neo-nazi's de dienst uitmaken, en vuistgevechten in het parlement dagelijkse kost zijn, is tekenend voor een nauwelijks nog verholen gedachtegoed waar in ons land met enige bewondering naar wordt gekeken. Omdat ze die enge Russen niet alleen met propaganda en leugens aanvallen, maar ook met wapens bestrijden, al gaat het hele land economisch en bestuurlijk volledig naar de gallemiezen.

Ideologisch en moreel kent ons land ook al geen grenzen meer. Waar nodig doet men nog wel alsof men respect voor democratische principes, de rechtsstaat, en internationale wetgeving uitdraagt. Maar het opportunisme en cynisme regeren oppermachtig. Het 'Peace-in-our-Time' papiertje waarmee Timmermans en de zijnen terugkeerden uit Turkije was het toppunt. En niet slechts omdat op geen enkele wijze nog valt te ontkennen dat de huidige Turkse regering met ISIS en Al Qaida in bed ligt, terwijl ze Koerden die tegen die terreurbewegingen strijden plat bombarderen. Maar vooral omdat het gebruikt wordt als excuus om niks te doen aan de toestroom van vluchtelingen.

U mag geloven dat het onmacht is. Ik zelf raak steeds meer overtuigd van kwade opzet. Een Duivels plan om de hele EU in het verderf te storten, om een excuus te hebben er een politiestaat van te maken. Geen plan van al die lieve, onbaatzuchtig helpende mensen, en bevlogen acteurs die tegen een geringe vergoeding meewerken aan documentaires, waarbij ze langs de dranghekken in een Balkanland staan te zwaaien naar de voorbij strompelende vluchtelingen. Om er daarna bij Pauw over te mogen vertellen. Niet van al die verweesde vluchtelingen, die met een tas vol schaarse bezittingen, die ze in Denemarken bij de grens in mogen leveren, en getraumatiseerd door oorlogen die over hun hoofd heen werden ontketend, en uitgevochten.


Commentaar: Wat betreft de toestroom van vluchtelingen, schreef SOTT redacteur Joe Quinn het volgende:
Ik ben geen helderziende, maar ik denk dat we kunnen verwachten dat de VS op de enige echte manier waar het toe in staat is zal reageren op de Russische inmenging in het Midden-Oosten - namelijk 'asymmetrisch'. Voortdurende smaad, laster en regelrechte leugens over wat Rusland aan het doen is in Syrië, Oekraïne, Europa en elders waar Rusland of Poetin opduikt. Daaruit voortvloeiend, verwacht voortdurend druk op EU-lidstaten die potentiële overslagplaatsen zijn voor toekomstige Russische gaspijpleidingen, zoals Griekenland en Macedonië. De EU president heeft al publiekelijk verklaard dat 'buitenlandse politici' (raad eens wie) opzettelijk de 'vluchtelingencrisis' hebben veroorzaakt om "Europa te verzwakken". Let op de landen die in de vuurlinie zijn: Griekenland, Macedonië, Hongarije. 'ISIL' kan, natuurlijk, altijd gebruikt worden om terreuraanslagen uit te voeren en de Balkanlanden te destabiliseren (Albanië bijvoorbeeld). Aan de andere kant, is dat mede de reden waarom Rusland momenteel Saoedische huurlingen bombardeert.

Maar er zijn lieden die hun derrière afvegen met de waarschuwingen, en de oplopende nood in al die gebieden waar ze hun geopolitieke spelletjes spelen om de wereldmacht te veroveren. Die vanuit Moskou als 'correspondent' vuige stukjes schrijven over randverschijnselen om de haat tegen alles wat Russisch is aan te wakkeren. Die als 'mensenrechten-activist' hun stinkende best doen om de strijd tegen ISIS en Al Qaida te laten ontsporen. Ze weten dat extreem rechtse krachten in Europa en de VS gaan botsen met autoriteiten, minderheden en 'R2P'-verslaafden. Maar dat is juist hun doel.

Zo bracht NRC op drie opeenvolgende dagen NRC hetzelfde 'nieuws': Er vallen veel burgerdoden bij Russische luchtaanvallen. Bron? Amnesty International, waar een voormalige topambtenaar van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken door Hillary werd geparachuteerd als hoogste baas. En Human Rights Watch, dat geld ophaalt in Saoedi Arabie, de bakermat van ISIS en Al Qaida.

De belangen van die groep neoconservatieve Atlantici ontstijgen moralistische principes, de uitgangspunten van behoorlijk bestuur, en goede journalistiek, en kennen geen grenzen.