pesticiden
© Fotopersbureau Dijkstra
Het voorkomen van microcefalie, baby's die met een te kleine schedelomvang geboren worden, heeft mogelijk geen directe link met het Zika virus. Nieuw onderzoek uit Argentinië legt een link met de pesticide Pyriproxyfen, die sinds 2014 wordt gebruikt om de mug die Zika verspreidt, te bestrijden.
In tegenstelling tot wat autoriteiten beweren, is er nog steeds geen bewijs dat het Zika virus microcefalie veroorzaakt. In het belangrijkste onderzoek waarop de link gebaseerd is, gaat het slechts om twee gevallen. Op die basis kan geen wetenschappelijk geldige conclusie worden getrokken.

In een onderzoek door het Braziliaanse ministerie van gezondheid werden slechts 17 gevallen van Zika gevonden onder 404 baby's met microcefalie.

In Colombia is tot nu toe bij bijna 3200 zwangere vrouwen Zika geconstateerd, en daaronder geen enkel geval van microcefalie.

Vervolgens ontdekte een Argentijnse artsenorganisatie, PCST, dat microcefalie vooral voorkomt in gebieden waar het pesticide Pyriproxyfen wordt gebruikt. Pyriproxyfen wordt er sinds 2014 aan het drinkwater toegevoegd. De pesticide wordt door Sumitomo Chemical, een 'strategische partner' van Monsanto, geproduceerd en zorgt er voor dat muggenlarven worden aangetast. Daardoor raakt de mug die er uit groeit misvormd en kan zich niet voortplanten, of sterft.


Commentaar: Pyriproxyfen wordt gebruikt in drinkwatertanks om de ontwikkeling van larven van muggen tegen te gaan. We konden niet achterhalen of het aan het drinkwater zelf wordt toegevoegd.


Pyriproxyfen is weliswaar getest op het voorkomen van geboorteafwijkingen bij sommige zoogdieren, maar dat geeft geen garantie voor effecten bij de mens. En volgens de artsen kan het voorkomen van duizenden gevallen van misvormde baby's juist in de gebieden waar Pyriproxyfen werd gebruikt (en ook juist vanaf het moment dat het middel werd toegepast) geen toeval zijn, ook al beweert de Braziliaanse overheid dat.

Bovendien is Zika een redelijk onschuldige ziekte die al vele jaren in het gebied voorkomt, en nooit aanleiding is geweest voor linken met andere aandoeningen. De grootschalige uitbraak van Zika nu is eerder het gevolg van grootschalige ontbossing en vernietiging van de biodiversiteit, waardoor de mug die Zika verspreidt zich kan verspreiden bij gebrek aan natuurlijke vijanden. Als zodanig is de Zika crisis er een van de vele, die worden veroorzaakt door onduurzaam gedrag van de grote industrie en de bescherming er van door overheden.

Lees het hele verslag in The Ecologist