slavenarbeid
De wereldwijde trend om van alles te elektrificeren, van fluctuerende elektriciteit door industriële wind- en zonneparken tot meer elektrische voertuigen, wordt ondersteund door politieke acties om groen te gaan, maar vaak weet men niet dat er een schaduwzijde is aan groene technologie, die in verband wordt gebracht met aantasting van het milieu, wreedheden jegens mensen en andere inherente kosten voor materialen.

Een onlangs verschenen rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stelt vast: "Voor een typische elektrische auto zijn zes keer zoveel minerale grondstoffen nodig als voor een conventionele auto en voor een windmolencentrale op het vasteland zijn negen keer zoveel minerale grondstoffen nodig als voor een gasgestookte centrale".
  • Nikkel: Een belangrijk bestanddeel van de EV-batterijen, wordt net onder de bovenlaag van de grond gevonden in de regenwouden van Indonesië en de Filipijnen. Bijgevolg wordt nikkel gewonnen met behulp van horizontale oppervlaktemijnbouw die resulteert in verregaande aantasting van het milieu: ontbossing en verwijdering van de bovenste laag van de bodem.
  • Lithium: Meer dan de helft van de wereldreserves aan lithium wordt gevonden in drie Zuid-Amerikaanse landen die grenzen aan het Andesgebergte: Chili, Argentinië en Bolivia. Deze landen staan gezamenlijk bekend als de "Lithiumdriehoek".
  • Kobalt: De Democratische Republiek Congo (DRC) produceert 70% van al het kobalt ter wereld. Hoewel de winning van kobalt met tal van milieuproblemen gepaard gaat, draait het hier vooral om mensenrechten: gevaarlijke arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Kobalt is een giftig metaal. Langdurige blootstelling aan en inademing van kobaltstof kan leiden tot gezondheidsproblemen aan de ogen, huid en longen.
  • Koper: Chili is de grootste producent van koper ter wereld. Het merendeel van het Chileense koper is afkomstig van dagbouw/stripmijnen. Dit soort mijnbouw heeft een negatieve invloed op de vegetatie, de bovengrond, de habitats van wilde dieren en het grondwater. De volgende drie grootste producenten van koper zijn Peru, China en de beruchte Democratische Republiek Congo.
De afgelopen decennia werd het beleid gedomineerd door ideologische luchtfietsers, die menen dat de wereld kan overleven en gedijen met fluctuerende en onbetrouwbare elektriciteit, opgewekt uit briesjes en zonneschijn, en tot op heden zijn zij erin geslaagd bestaansmiddelen te verwoesten, tekorten en inflatie te veroorzaken en de nationale veiligheid te ondermijnen. Het is tijd om opnieuw te kijken naar fracking, naar kernenergie, en ons te richten op behoud, verbetering van de efficiëntie en aanpassing. Het is tijd om serieus werk te maken van klimaat en elektriciteit.

De ondoorzichtigheid van schendingen van de mensenrechten en de aantasting van het milieu in de ontwikkelingslanden waar mensen met een gele, bruine of zwarte huid wonen, wordt aan het oog van het grootste deel van de wereldbevolking onttrokken. Zowel de schendingen van de mensenrechten als de aantasting van het milieu zijn rechtstreeks verbonden met de mijnbouw voor de exotische mineralen en metalen die nodig zijn voor de fabricage van windturbines, zonnepanelen en EV-batterijen.

gas gestoken fabrieken
Een EV-batterij "maakt" geen elektriciteit - elektriciteit die elders wordt geproduceerd wordt er alleen in opgeslagen, hoofdzakelijk door kolen-, uranium- en aardgascentrales en af en toe door wind en zonneschijn. Zeggen dat een EV een nul-uitstoot-voertuig is gaat dus absoluut niet op, aangezien 80 procent van de elektriciteit die wordt opgewekt om de batterijen op te laden, afkomstig is van steenkool, aardgas en kernenergie.
  1. Aangezien 20% van de elektriciteit in de VS wordt opgewekt in kolencentrales, wordt 20% van de EV's op de weg aangedreven door kolen.
  2. Aangezien 40% van de elektriciteit in de VS wordt opgewekt met aardgas, rijdt 40% van de EV's op de weg op aardgas.
  3. Uit het feit dat 20% van de elektriciteit in de V.S. door kernenergie wordt opgewekt, volgt dat 20% van de EV's op de weg door kernenergie worden aangedreven.
Voor een aangename en leerzame Fireside Chat over Energie-Geletterdheid tussen Ronald Stein en fervent milieubeschermer Nancy Pearlman, verwijs ik u naar Nancy's Environmental Directions 30 minuten durende YouTube interview "ED 2298 Ronald Stein Clean Energy Exploitations". De discussies gaan over de boodschappen in het voor de Pulitzer Prize genomineerde boek "Clean Energy Exploitations- Helping Citizens Understand the Environmental and Humanity Abuses That Support Clean Energy".

Om de inherente kosten van het "groen" gaan transparant te maken voor de wereld, belicht het boek hoe Aziaten en Afrikanen, velen van hen kinderen uit de armere en minder gezonde landen, tot slaven worden gemaakt en sterven in mijnen en fabrieken om de exotische mineralen en metalen te verkrijgen die nodig zijn voor de groene energietechnologieën voor de vervaardiging van EV-batterijen, zonnepanelen, windturbines en opslagbatterijen op utiliteitsschaal.

Amerika zou duurzame mijnbouw in die ontwikkelingslanden kunnen bevorderen door het land na de sluiting van de mijn te saneren tot een gezond ecosysteem en door de omliggende gemeenschappen achter te laten met meer rijkdom, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur dan ze hadden voordat de mijn in productie werd genomen. Net als de mijnbouw in Amerika moet de mijnbouw in ontwikkelingslanden het doel zijn van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en het resultaat van het succesvolle ecologische herstel van landschappen.

Amerika's obsessie voor groene elektriciteit om emissies te verminderen moet ethisch zijn en mag niet gedijen bij schendingen van mensenrechten en het milieu in de vreemde landen die de exotische mineralen en metalen leveren om Amerika's groene passie te ondersteunen. En voordat we ons ontdoen van ruwe olie, moeten de groenen de vervanging of kloon voor ruwe olie identificeren, om de samenlevingen en economieën van vandaag draaiende te houden met de meer dan 6,000 producten die nu worden gemaakt met gefabriceerde derivaten van ruwe olie, samen met de brandstoffen om het zware gewicht en de lange-afstandsbehoeften van meer dan 50.000 vliegtuigen en meer dan 50.000 koopvaardijschepen te verplaatsen, evenals de militaire- en ruimtevaartprogramma's.
Ron Stein is een ingenieur die, puttend uit 25 jaar ervaring in projectmanagement en bedrijfsontwikkeling, in 1995 PTS Advance lanceerde. Hij is auteur, ingenieur en energiedeskundige en schrijft regelmatig over energie en economie.
Zie: https://www.cfact.org/2022/04/12/its-time-for-transparency-of-the-embedded-costs-of-going-green/