JFK in Autocolonne Dallas Texas
© Off-Guardian
President John Fitzgerald Kennedy werd niet vermoord door drie schoten afgevuurd door Lee Harvey Oswald vanuit het boekendepot. En vrijwel iedereen weet dat.

Uit opiniepeilingen die teruggaan tot 29 november 1963, slechts een week na de schietpartij, blijkt dat de officiële verhaallijn telkens door een meerderheid van minstens zestig procent wordt verworpen.

Kortom, wat JFK betreft, vormen de "gestoorde complottheoretici" tweederde van de bevolking en dat is altijd zo geweest.

Dit is een goede zaak. Een overwinning van de waarheid ten overstaan van sterke tegenstand, waarmee negenenvijftig jaar aan propaganda wordt overwonnen.

Het is niet van belang wat u van de mens JFK vindt - of u gelooft dat hij dingen probeerde te veranderen, of, zoals de Chomsky-school wil doen geloven, dat "hij net als Obama was" - de simpele feiten geven aan dat hij werd vermoord door overheidsinstanties van zijn eigen regering.

Het was een staatsgreep.

We hoeven niet op de details in te gaan, daar is eindeloos veel over geschreven, zowel hier als op een miljoen andere sites.

Het volstaat te zeggen dat niets van de "officiële verhaallijn" ooit geloofwaardig is geweest. Om die te geloven moet de rationaliteit worden uitschakeld.

Net als het gebruik van mondkapjes en de "veilige en doeltreffende" vaccins tijdens de "pandemie," gaat het omarmen van de gangbare verhaallijn van de "enkele schutter" en zijn "magische kogel" het rijk der gedachten en meningen voorbij en is verworden tot een grondregel van een hedentendaagse religie.

Het beschuldigen van Lee Harvey Oswald staat nu gelijk aan een eed van trouw, een blijk van geloof. Een teken dat iemand tot één van de ingewijden behoort - het eerste en meest ontaarde gebod in het boek der Staats-Orthodoxie.

Trek dit in twijfel en u trekt alles in twijfel. Als we dit verder gaan uitpluizen, vallen zes decennia van zorgvuldig opgebouwde verhaallijnen in een paar minuten in duigen.

Dat is de reden waarom ze er - negenenvijftig jaar na dato - nog steeds over liegen.

Degenen die hiervoor echt verantwoordelijk zijn, zijn waarschijnlijk allemaal dood. De overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet was niet eens geboren toen het gebeurde... en toch wordt er nog steeds over gelogen.

Sneue exercities in propaganda, verspreid door tweede en derde generaties verknipte dienaren van de gevestigde orde. Gehersenspoelde kinderen, die de leugens van hun ouders herhalen, ondanks dat ze omringd worden door bewijs van hun misleiding.

Het zou tragisch zijn, ware het niet zo verraderlijk. De enige verlossende genade is gelegen in de onbeholpenheid ervan. (Zie dit artikel uit de New York Post, of deze uit The Express).

Het is allemaal zo pijnlijk doorzichtig. Exercities in zeggen, in plaats van geloven.

Een gemeenschappelijke factor in iedere propagandaverhaallijn vormt de herhaling van "de grote leugen." Steeds weer opnieuw. In het geval van JFK is het leerboek eenvoudig:
Lee Harvey Oswald schoot de 35e president in de rug en het hoofd vanaf de Texas School Book Depository.
The Express gebruikt die zin zelfs woord voor woord. Geen enkel deel van deze mantra werd ooit bewezen. Dit dient gewoonweg gezegd te worden.

Het meest veelzeggende is dat het niet eens het officiële standpunt van de Amerikaanse regering weergeeft, aangezien de kerkcommissie de dood van JFK zesenveertig jaar geleden als "een waarschijnlijke samenzwering" bestempelde.

Net als bij corona, wanneer officiële bronnen in strijd zijn met de officiële "waarheid" worden ze uit de consensus geschreven. Verworpen door de moderne Raad van Nicea. Alleen goed genoeg om stof te verzamelen in de archieven, zoals de gnostische evangeliën.

Na het verschijnen van Oliver Stone's briljante film JFK in 1992, nam de Amerikaanse Senaat een nieuwe wet aan, de Wet op de verzameling van de moorddossiers op John F. Kennedy (de Kennedy Assassination Records Collection Act).

Deze wet "vereist dat elk moorddossier volledig openbaar wordt gemaakt en beschikbaar wordt gesteld voor de verzameling niet later dan 25 jaar [nadat de wet werd aangenomen]."

Sinds oktober 2017 overtreden zowel de CIA als de FBI deze wet.

Er staat een lang artikel over in Politico, waarin zorgvuldig aan iedereen wordt uitgelegd dat het zeker niet is omdat ze iets te verbergen hebben en dat ze het absoluut niet hebben gedaan, maar waarin ook wordt erkend dat de geheimhouding wel degelijk voeding geeft aan "ondermijnende complottheorieën."

In wederom een verloochening van zijn "anti-gevestigde orde"-imago, liet The Donald dit gaan. Biden gaat ze blijkbaar onder druk zetten om iets vrij te geven... maar dat is gewoon theater.

Daar zal niets van terechtkomen, behalve een paar bladzijden vol met symbolische standpunten die op subtiele wijze de officiële versie bekrachtigen.

Dergelijke diensten zullen nooit echt bewijs van hun eigen schuld vrijgeven, zelfs als we ervan uit mogen gaan dat dit bewijs niet al tientallen jaren geleden werd versnipperd, verbrand en begraven ligt naast Jimmy Hoffa.

Maar weet u, het is niet belangrijk.

We hebben geen officiële documenten nodig om het bewijs dat voor onze eigen ogen ligt te bevestigen, en we hebben geen officiële toestemming nodig om de waarheid te erkennen.

Laat de media lekker hun nietszeggende verhalen vertellen aan hun slinkende lezerspubliek, laat hun vergrijzende leugens voor altijd nagalmen in loze krantenkoppen.

Niemand van ons gelooft hen. We weten allemaal wat er echt gebeurd is, en dat is altijd zo geweest.

Voor een diepgaand onderzoek naar de moord op JFK bevelen wij het boek JFK and the Unspeakable aan. Bekijk ook de film JFK van Oliver Stone, een prachtige inleiding tot het onderwerp. U kunt al onze eerdere artikelen over JFK hier lezen, en Kit's lange essay daarover hier.

Zie: https://off-guardian.org/2022/11/22/jfk-assassination-59-years-of-lies-still-havent-buried-the-truth/