android
De afgelopen weken zag ik dat er een interessante narratieve misvatting aan het grote publiek werd verkocht met betrekking tot de plannen van globalisten. De reguliere media en anderen opperen nu openlijk dat het eigenlijk oké is om tegen bepaalde aspecten van groeperingen als het Wereld Economisch Forum te zijn. Ze geven je toestemming om verontrust te zijn, maar waag het niet om het een samenzwering te noemen.

Deze propaganda wijkt af van de botte ontkenningen die we de laatste tien jaar of meer gewend zijn te horen binnen de Vrijheidsbeweging. We werden allen geconfronteerd met de gebruikelijke cognitieve dissonantie - De beweringen dat globalistische groeperingen "alleen maar over saaie economische kwesties zitten te praten" en dat niets wat zij doen enige invloed heeft op de wereldpolitiek of ons dagelijks leven. In sommige gevallen werd ons zelfs verteld dat deze groepen elites "niet bestaan."

Nu geven de media toe dat de globalisten misschien wel meer dan een beetje invloed hebben op regeringen, sociaal beleid en economische resultaten. Maar wat de mainstream niet leuk vindt, is de bewering dat globalisten snode of autoritaire bedoelingen hebben. Dat behoort immers toch tot het domein van paranoïde onzin?

De reden voor deze koerswijziging is duidelijk. Veel te veel mensen kregen tijdens de pandemische lockdowns de ware agenda van de globalisten in actie door en zien nu het complot voor wat het is. De globalisten lijken op hun beurt geschokt toen ze ontdekten dat vele miljoenen mensen zich verzetten tegen de mandaten en de weigeringen om eraan te voldoen duidelijk veel omvangrijker waren dan ze hadden verwacht. Ze proberen nog steeds hun brandmerk van corona-angst door te drukken, maar de kat is nu uit de zak.

Ze zijn er in het westen niet in geslaagd om voor elkaar te krijgen wat ze voor ogen hadden, namelijk een eeuwigdurende, op Chinese leest geschoeide medische tirannie met vaccinatiepaspoorten als norm. Dus is de strategie van de globalisten veranderd en proberen ze zich aan te passen. Ze geven toe een zekere mate van invloed te hebben, maar ze doen alsof ze welwillend of onverschillig zijn.

Het antwoord op deze leugen is betrekkelijk eenvoudig. Ik zou erop kunnen wijzen hoe Klaus Schwab van het WEF genoot van de sensatie van de eerste pandemie-uitbraak door te verklaren dat corona de uitgelezen "gelegenheid" was om wat het WEF de "Grote Reset" noemt op gang te brengen.

Ik zou er ook op kunnen wijzen dat Klaus Schwab's visie op de Reset, wat hij de "4th Industriële Revolutie" noemt, een ware nachtmerrie is waarin Kunstmatige Intelligentie (AI) alles bestuurt, de samenleving wordt gecondenseerd in digitale enclaves die "smart cities" worden genoemd en mensen worden onderdrukt door koolstofbelasting. Ik zou erop kunnen wijzen dat het WEF actief het concept van de "Gedeelde Economie" ondersteunt, waarin je "niets zult bezitten, geen privacy zult hebben" en je daar zogenaamd gelukkig mee zult zijn, maar alleen omdat je geen andere keuze hebt.

Waar ik het echter echt over wil hebben, is het proces waarmee de elites hun dystopische tijdperk hopen te bereiken, evenals de globalistische mentaliteit die zich leent voor de verschrikkingen van de technocratie. De gemeenschappelijke naïeve veronderstelling van complotsceptici is dat de globalisten gewone mensen zijn met dezelfde driften en beperkte verlangens als ieder van ons. Ze hebben misschien wat macht, maar wereldgebeurtenissen zijn nog steeds willekeurig en worden zeker niet gecontroleerd.

Dat is een misvatting. De globalisten zijn niet zoals wij. Ze zijn niet menselijk. Of, zou ik zeggen, ze verachten de mensheid en willen die uit de weg ruimen. En daarom hebben ze heel andere aspiraties dan de rest van de mensen, waaronder het streven naar dominantie.

We hebben hier niet te maken met normale mensen met een geweten, ethiek of empathie. Hun gedrag lijkt meer op dat van op hoger niveau functionerende psychopaten en sociopaten dan op dat van de gewone man op straat. We zagen dit op volle sterkte tijdens de coronalockdowns en de wrede pogingen om vaccinatiepaspoorten af te dwingen; hun acties verraden hun agenda voor de lange termijn.

Neem nu de opmerkingen van de Nieuw-Zeelandse premier en WEF-deelnemer, Jacinda Ardern, van een jaar geleden. Zij geeft toe dat zij in haar eigen land opzettelijk een klassensysteem met twee lagen wil creëren op basis van vaccinatiestatus. Er is geen sprake van wroeging of schuld in haar houding, ze is er trots op dat ze zulke autoritaire acties onderneemt, ondanks talloze onderzoeken die aantonen dat de mandaten niet effectief zijn.


Maar afgezien van de respons op corona, stel ik voor dat mensen die een globalistische samenzwering ontkennen een diepere duik nemen in de filosofische wortels van organisaties als het WEF, waarvan de volledige ideologie kan worden samengevat met de woorden - Futurisme en goddelijkheid.

Futurisme is een ideologische beweging die gelooft dat alle "nieuwe" innovaties, sociaal of technologisch, de bestaande systemen moeten vervangen omwille van de vooruitgang. Zij geloven dat alle oude denkwijzen, met inbegrip van begrippen als principes, erfgoed, religieuze geloofssystemen, gedragscodes, enz. de mensheid belemmeren in het bereiken van grootsheid.

Maar wat is die grootsheid waarnaar de futuristen streven? Zoals gezegd, ze willen goddelijkheid. Een tijdperk waarin de natuurlijke wereld en de menselijke wil geknecht worden door toedoen van een selecte groep. Voorbeeld - De volgende presentatie uit 2018 van WEF-"goeroe" Yuval Harari over de toekomst van de mensheid zoals voorgestaan door de globalisten:


Harari's conclusies zijn geworteld in elitaire vooroordelen en negeren tal van psychologische en sociale realiteiten, maar we kunnen die even terzijde schuiven en zijn basisveronderstelling onderzoeken dat de mensheid zoals we die kennen in de volgende eeuw niet meer zal bestaan vanwege "digitale evolutie" en "menselijke hacking."

De basis van de visie van het WEF is gebouwd op de idee dat gegevens de nieuwe heilige graal vormen, de nieuwe verovering. Dit is iets waarover ik in het verleden uitgebreid heb geschreven (zie mijn artikel 'Artificial Intelligence: A Secular Look At The Digital Antichrist'), maar het is goed om het met zoveel arrogantie verwoord te zien door iemand als Harari, want het vormt onweerlegbaar bewijs - De globalisten denken dat ze een volledig gecentraliseerde economie en samenleving gaan bouwen op basis van menselijke gegevens in plaats van productie. Met andere woorden, JIJ wordt het product. De gemiddelde burger, je gedachten en je gedrag worden het specifieke kapitaal.

Globalisten menen ook dat gegevens het meest waardevol zijn, omdat ze kunnen worden gebruikt om het gedrag van mensen te controleren, om het lichaam en de geest te hacken om menselijke marionetten te creëren, of om superwezens te creëren. Ze dromen ervan kleine goden te worden met almachtige kennis. Yuval verkondigt zelfs trots dat intelligent ontwerp niet langer het domein van God in de hemel zal zijn, maar van de nieuwe gedigitaliseerde mens.

Terwijl Harari voor de goede sier "democratie" aanmoedigt versus "digitale dictatuur," beweert hij voorts dat centralisatie het defacto bestuurssysteem kan worden. Hij zegt dit niet omdat hij bang is voor een dictatuur, maar omdat dat altijd de bedoeling van het WEF is geweest. De globalist betoogt dat regeringen geen monopolie op de digitale bron kunnen hebben en dat iemand aangewezen moet worden om gegevens te reguleren; maar "wie zou dat moeten doen?," vraagt hij.

Hij weet het antwoord al. De VN, een globalistisch bouwwerk, heeft consequent gezegd dat zij het bestuursorgaan moet zijn dat middels UNESCO de controle krijgt over AI en gegevensregulering. Dat wil zeggen, Harari stelt zich terughoudend op, want hij weet dat het mensen zoals hij zijn die de gegevens gaan controleren.

Op geen enkel moment in Harari's toespraak suggereert hij dat deze ontwikkelingen moeten worden tegengehouden of gestopt. Nergens stelt hij dat de digitalisering van de mensheid verkeerd is en dat er andere, betere manieren van leven zijn. Hij spot zelfs met het concept van "teruggaan" naar oude manieren; alleen de toekomst en de Tabula Rasa (schone lei) hebben betekenis voor de globalisten, al het andere staat hun doelstellingen in de weg.

Maar het punt is dat wat de globalisten proberen te bereiken berust op fantasie. Mensen zijn geen algoritmen, hoe graag Harari dat ook zou willen. Mensen hebben gewoonten, ja, maar ze zijn ook onvoorspelbaar en vatbaar voor plotselinge ontwakingen en openbaringen op het moment dat zich een crisis voordoet.

Psychopaten zijn vaak robotachtige mensen, die impulsief maar ook zeer voorspelbaar handelen. Ze missen verbeelding, intuïtie en vooruitziendheid, en dus is het niet verwonderlijk dat organisaties van psychopaten zoals het WEF zo'n obsessieve waarde zouden hechten aan AI, algoritmen en een kille technocratische evolutie. Zij zien hun Shangri-La van gegevens niet als de toekomst van de mensheid; zij zien het als HUN toekomst - de toekomst van de niet-mensen, of in dit geval de anti-mensen.

Wie zal alle goederen, diensten en benodigdheden produceren die nodig zijn in deze nieuwe wereld? Nou, wij met z'n allen natuurlijk. Zeker, de globalisten zullen grote beloften doen over een door robots aangedreven productie-economie waarin mensen geen ondergeschikte arbeid meer hoeven te verrichten, maar ook dat zal gelogen zijn. Ze zullen nog steeds mensen nodig hebben om de gewassen te planten, de infrastructuur te onderhouden, de productie te verzorgen, voor hen te vechten, enz., ze hebben gewoon een stuk minder van ons nodig.

Uiteindelijk is een economie die gebouwd is op gegevens, een economie die afhankelijk is van een illusie.

Gegevens zijn vluchtig en vaak betekenisloos, omdat ze onderhevig zijn aan de vooroordelen van degene die ze interpreteert. Algoritmen kunnen ook worden geprogrammeerd volgens de vooroordelen van de ingenieurs. Er is niets inherent objectiefs aan gegevens - alles hangt af van de bedoelingen van de mensen die ze analyseren.

Bijvoorbeeld, om Harari's anekdote te gebruiken van een algoritme dat "weet dat je homo bent" voordat jij dat weet; elke verknipte groep mensen zou eenvoudigweg een code kunnen schrijven voor een algoritme dat de meerderheid van gemakkelijk te manipuleren kinderen vertelt dat ze homo zijn, zelfs als ze dat niet zijn. En als je goedgelovig genoeg bent om te geloven dat het algoritme onfeilbaar is, kun je worden wijsgemaakt dat talloze onwaarheden waar zijn en worden overtuigd om je tegen je natuur in te gedragen. Je hebt toegestaan dat een bevooroordeelde digitale geest je identiteit dicteert en je hebt jezelf "hackbaar" gemaakt.

Intussen koesteren de elites waanvoorstellingen om hun sterfelijke beperkingen te overstijgen door het menselijk lichaam te "hacken" en de gedachten van de massa te lezen en de toekomst te voorspellen op basis van trends in gegevens. Dit is een obsessie die voorbijgaat aan de onvoorspelbare krachten van de menselijke ziel, juist dat element van geweten en verbeelding dat psychopaten missen. Dat is iets wat niet gehackt kan worden.

De legitimiteit van het op gegevens gebaseerde systeem en het hacken van de mensheid waar het WEF naar streeft, is minder belangrijk dan hetgeen waar de bevolkingen van overtuigd kunnen worden. Als de gemiddelde mens kan worden overgehaald om in de nabije toekomst zijn mobiele telefoon in zijn schedel te laten implanteren, dan kan de mensheid inderdaad op een grove manier worden gehackt.

De algoritmes verdringen dan het geweten, empathie en principes. En zonder deze elementen wordt alle moraliteit standaard relatief. Kwaad wordt goed, en goed wordt kwaad.

Tegelijkertijd, als de mensheid kan worden overgehaald om hun mobiele telefoons thuis te laten en een minder technisch gericht leven te leiden, komt het digitale rijk van de globalisten vrij gemakkelijk ten val. De elites kunnen geen systeem opleggen om hun digitale bewustzijn te realiseren zonder de instemming van het grote publiek.

Zonder een omvangrijk wereldwijd kader waarin mensen vrijwillig de algoritmen omarmen in plaats van hun eigen ervaringen en intuïties, sterft de globalistische religie van volledige centralisatie. De eerste stap bestaat uit het accepteren dat het complot inderdaad bestaat. De tweede stap is accepteren dat het complot kwaadaardig en destructief is. De derde stap is weigeren mee te doen, met welke middelen dan ook.
Als je het werk van Alt-Market wilt steunen en tegelijkertijd inhoud wilt ontvangen over geavanceerde tactieken om de globalistische agenda te verslaan, schrijf je dan in voor onze exclusieve nieuwsbrief The Wild Bunch Dispatch. Lees er HIER meer over.
Zie: https://alt-market.us/the-digitization-of-humanity-shows-why-the-globalist-agenda-is-evil/