federal reserve
Amerikaanse toezichthouders kondigden zondag noodmaatregelen aan om het banksysteem te ondersteunen en namen de controle over een andere bank over, in een poging de gevolgen van de implosie van de Silicon Valley Bank in te dammen.

De Federal Reserve kondigde een nieuwe leenfaciliteit aan om extra financiering te verstrekken aan in aanmerking komende deposito-instellingen om ervoor te zorgen dat "banken het vermogen hebben om aan de behoeften van al hun depositohouders te voldoen." In een verklaring voegde de Amerikaanse centrale bank eraan toe dat zij "bereid is eventuele liquiditeitsdruk aan te pakken."

De maatregel maakt deel uit van een bredere inspanning van toezichthouders, waaronder minister van Financiën Janet Yellen, Fed-voorzitter Jay Powell en Martin Gruenberg van de Federal Deposit Insurance Corporation, om klanten gerust te stellen dat hun geld veilig is.

De nieuwe kredietfaciliteit van de Fed, het Bank Term Funding Program (BTFP), zal leningen van maximaal een jaar aanbieden aan kredietverstrekkers die als onderpand Amerikaanse staatsobligaties, schuldbewijzen van overheidsinstellingen, door hypotheek gedekte effecten en andere "in aanmerking komende activa" verpanden..

Die activa zullen a pari worden gewaardeerd en het BTFP zal "de noodzaak voor een instelling wegnemen om die effecten in tijden van stress snel te verkopen," aldus de centrale bank. De voorziening zou groot genoeg zijn om alle niet-verzekerde deposito's in de VS te dekken, aldus de Fed. De kortingsfaciliteit (discount window), waar banken tegen een kleine vergoeding toegang hebben tot financiering, blijft "open en beschikbaar," zo voegde de centrale bank eraan toe.

De toezichthouders bevestigden tevens dat alle depositohouders van Silicon Valley Bank maandag toegang tot hun geld zouden hebben, evenals die van Signature Bank, die door het New Yorkse Department of Financial Services was gesloten voordat ze onder FDIC-controle werd geplaatst en te koop werd aangeboden.

Een aantal durfkapitalisten zei dat Signature na SVB de meest blootgestelde kredietverstrekker was omdat het ook over een geconcentreerd klantenbestand, aanzienlijke blootstelling aan cryptocurrencies en technologiebedrijven en een hoog aandeel onverzekerde deposito's beschikte. Hoewel het gevestigd was in New York, had het zich uitgebreid naar Californië.

Negentig procent van de 89 miljard dollar aan deposito's van Signature was eind vorig jaar niet verzekerd door de FDIC, volgens een indiening bij de toezichthouder. Dat is het hoogste percentage onder de banken waarvan de aandelen afgelopen vrijdag werden stilgelegd wegens volatiele handel. De aandelenkoers daalde vorige week met 37 procent. Ruwweg een vijfde van haar totale deposito's bestond op 31 december uit deposito's van digitale activa.

Na de crash van de cryptomarkt vorig jaar begon de bank haar bankdeposito's met digitale activa af te bouwen en verhoogde ze haar leningen bij de Federal Home Loan Bank of New York met 8,6 miljard tot 12 miljard dollar om haar door de neergang van de cryptomarkt te helpen.

Ambtenaren zeiden zondag dat geen enkel verlies als gevolg van de afwikkeling van de deposito's van de SVB of Signature door de belastingbetaler zou worden gedragen. Eventuele tekorten zouden worden gefinancierd door een heffing op de rest van het banksysteem. De aandeelhouders en bepaalde ongedekte debiteuren zouden niet worden beschermd.

In een verklaring op zondag beloofde Gary Gensler, voorzitter van de Securities and Exchange Commission, "een onderzoek in te stellen en handhavingsacties uit te voeren" in geval van schendingen van de federale effectenwetgeving.

"In tijden van toegenomen volatiliteit en onzekerheid zijn wij bij de SEC vooral gericht op het bewaken van de marktstabiliteit en het opsporen en vervolgen van elke vorm van wangedrag die een bedreiging kan vormen voor beleggers, kapitaalvorming of de markten in het algemeen," zei hij.

Een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Financiën vertelde verslaggevers zondag dat Yellen overleg had gepleegd met Joe Biden, de Amerikaanse president, alvorens in te stemmen met het plan om een beroep te doen op een "systemic risk exception," waardoor alle depositohouders van de SVB en Signature maandagochtend toegang tot hun geld zouden krijgen. Wat de SVB betreft, was er niet genoeg tijd geweest om een koper te vinden om een succesvolle veiling af te ronden.

De hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Financiën ontkende dat de maatregel om onverzekerde deposito's bij de twee instellingen te saneren een reddingsoperatie vertegenwoordigde, omdat aandeelhouders en obligatiehouders bij de twee banken waren "weggevaagd." De ambtenaar zei ook dat de "economie nog steeds gezond is" en dat het financiële systeem op een veel steviger "fundament" rust dan in 2008.


Commentaar: Behalve dat ze toegeven dat dit een volatiele periode is met een risico dat de bankfaillissementen systemisch kunnen worden, wat de reden is voor de ongekende noodkredieten; het klinkt ongeveer hetzelfde als 2008, alleen weten we dat de situatie vele malen erger is.


Anat Admati, hoogleraar financiële wetenschappen aan de Stanford University en expert op het gebied van bankregulering, zei dat de toezichthouders de afgelopen jaren hebben toegestaan dat het banksysteem weer kwetsbaar werd, zodat ze geen andere keuze hadden dan Silicon Valley Bank te redden. "Als het zover komt en je zit in een gijzelingssituatie, kun je niets anders doen," zegt Admati. "Maar je kunt dit niet anders noemen dan een reddingsoperatie.

De maatregel onderstreept de bezorgdheid van de Amerikaanse toezichthouders over mogelijke overloopeffecten, die de aanleiding vormden voor de instelling van de Fed-faciliteit om andere banken in moeilijkheden te helpen ondersteunen en andere bank-runs te voorkomen. De hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat ze "gelijkenissen" zagen in de situaties bij sommige van de andere banken van SVB en Signature en dat ze wilden voorkomen dat depositohouders zich plotseling zouden terugtrekken.

De kans dat SVB of Signature Bank - toonaangevende kredietverstrekkers voor de start-up gemeenschap en de cryptocurrency-industrie - worden overgenomen door een rivaliserende bank is onwaarschijnlijk aangezien alle potentiële kopers tot nu toe zijn weggelopen, volgens mensen met directe kennis van de onderhandelingen en die hebben samengewerkt met SVB en de Amerikaanse overheid.

Zowel PNC, een grote Amerikaanse bank, als Canada's RBC werden uitgenodigd om de SVB te kopen, maar besloten geen bod uit te brengen omdat de economische aspecten van de deal weinig zin zouden hebben gehad, aldus mensen met directe kennis van de zaak.

Ook de vijf grootste Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan en Bank of America, zullen geen koper worden, volgens deze mensen.

Wil een transactie voor een koper zinvol zijn, dan moet de Amerikaanse overheid een deel van hun verliezen dekken, zei een persoon die met de noodlijdende bank in Californië werkt. Volgens deze persoon heeft de regering echter duidelijk gemaakt dat zij niet van plan is belastinggeld over te maken om de SVB te redden.

Los daarvan is de in New York gevestigde investeringsbank Centerview Partners ingehuurd om activa te verkopen die geen verband houden met de deposito's van klanten, waaronder haar investeringsbank- en kapitaalactiviteiten, aldus mensen met directe kennis van de zaak.

Zie: https://www.ft.com/content/8e0be2f4-0b41-4768-b586-49180980ba90