intensive care unit icu
Een nieuwe studie van de Northwestern University heeft geconcludeerd dat de meerderheid van de "Covid19"-patiënten die aan de beademing werden gelegd, in werkelijkheid stierven aan een bacteriële longontsteking, niet aan het vermeende virus.

U kunt het onderzoeksdocument hier lezen.

Dit zou geen verrassing moeten zijn voor de vaste lezers van de OffGuardian - of voor al wie zich tijdens de "pandemie" op de hoogte probeerde te houden. Mechanische beademing is geen behandeling voor luchtweginfecties en maakt de situatie vaak erger

Opzettelijk institutioneel misbruik van mechanische beademing heeft tijdens de zogenaamde "eerste golf" waarschijnlijk geleid tot de dood van grote aantallen patiënten. In ons covid-kladbok met "40 Feiten" gaan we hier uitvoerig op in.

Maar zoals te verwachten valt, zijn de praathoofden van de reguliere media niet bereid dit toe te geven en het onderzoeksdocument van Northwestern veroorzaakte dan ook een golf van enigszins koortsachtig revisionisme onder de slinkende covidiotische klasse.

Zie bijvoorbeeld deze tweet van "Dr Craig Spencer":


Ironisch genoeg is hij degene die de geschiedenis herschrijft, terwijl hij anderen beschuldigt van revisionisme. Mensen aan de beademing leggen werd nooit aanbevolen als behandeling van Covid, maar juist om overdracht te voorkomen.

De WHO, CDC, NHS en de Europese CDC publiceerden allemaal richtlijnen die gezondheidswerkers opdracht gaven om "Covid-patiënten" zo snel mogelijk aan de beademing te leggen, waarbij het in alle gevallen werd geclassificeerd als een "bestrijdingsmaatregel tegen besmetting."

Dit is geen nieuwe informatie, het was destijds allemaal bekend.

Bovendien was bekend dat dit beleid mogelijk gevaar kon opleveren, zoals reeds in april 2020 werd gemeld in toonaangevende artikelen (zoals deze inTime of deze in The Spectator).

Maar het zijn niet alleen de lui die roepen dat de "beademingsapparatuur levens redde" die de geschiedenis herschrijven, zelfs deze nieuwe discussie over de erkenning van de rol die beademingsapparatuur speelde bij Covid blijft een paar stappen verwijderd van de waarheid, waarbij het als een vergissing of paniekreactie wordt bestempeld.

Dat was het geen van beide. Het was moedwillig beleid.

Dit werd vastgelegd door klokkenluiders en wordt overduidelijk als we bedenken dat de CARES-Wet in de VS bonussen uitkeerde aan ziekenhuizen voor het aan de beademing leggen van "covid-patiënten."

Dus nee, het is geen revisionisme om beademingsapparatuur de schuld te geven van veel van de sterfgevallen die gewoonlijk aan "Covid" worden toegeschreven.

Werkelijk revisionisme is doen alsof niemand kon weten welke schade werd aangericht, of de ogen sluiten voor het feit dat het allemaal met opzet gebeurde.

Zie: https://off-guardian.org/2023/05/20/dont-let-them-rewrite-history-ventilators-killed-people-and-it-was-no-accident/