Gøtzsche
© docteurdu16.blogspot.comProfessor Peter C. Gøtzsche
Wie zich interesseert voor de duistere kant van de winstgedreven farmaceutische industrie, kent waarschijnlijk de naam van de Deense emeritus hoogleraar geneeskunde Peter Christian Gøtzsche. Gøtzsche kan worden beschouwd als een van de belangrijkste personen van de evidence-based geneeskunde [geneeskunde op basis van bewijs] van onze tijd. Er zijn waarschijnlijk niet veel mensen in de wereld die de farmaceutische industrie, klinische proeven, het regulerend toezicht op geneesmiddelen en het hele systeem eromheen beter kennen en begrijpen dan Gøtzsche. Hij heeft een masters in scheikunde en biologie, begon zijn carrière bij de Astra Group en vervolgde deze bij Astra-Syntex, een joint venture tussen het Zweedse farmaceutische bedrijf Astra en het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Syntex.

Astra is hetzelfde bedrijf dat later in 1999 fuseerde met de Britse Zeneca groep, dus de eerste helft van de naam Astra-Zeneca is de directe afstammeling. Bij Astra-Syntex richtte Gøtzsche een medische afdeling op die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van klinische proeven en het indienen van aanvragen voor de registratie van nieuwe geneesmiddelen.

In een e-mailinterview met Freedom Research merkt Gøtzsche het volgende op:
"Mijn werk in de geneesmiddelenindustrie, terwijl ik was opgeleid als bioloog en heel weinig wist over geneesmiddelen, opende snel mijn ogen voor allerlei fraude die ik waarnam in klinisch onderzoek en marketing. De gezondheidszorg is veel corrupter dan mensen denken en het geld van de industrie gaat overal naartoe, naar politici, medische tijdschriften, kranten, andere media, enz."
Medeoprichter van Cochrane

Terwijl hij bij Astra-Syntex werkte, ging hij medicijnen studeren en werd specialist interne geneeskunde. Zijn proefschrift, dat hij schreef nadat hij het farmaceutische bedrijf had verlaten, onderzocht de conclusies van klinische proeven voor niet-steroïde ontstekingsremmers, een groep waartoe ook ibuprofen en aspirine behoren, en toonde hun vooringenomenheid aan. Gøtzsche had ook scherpe kritiek op de marketingpraktijken van zijn voormalige werkgever, Astra-Syntex, en wees erop dat er geen goed bewijs bestond voor hun bewering dat het effect beter is naarmate de dosis hoger is. Na zijn vertrek bij het farmaceutische bedrijf was hij werkzaam in ziekenhuizen in Kopenhagen, de hoofdstad van zijn geboorteland Denemarken.

In 1993 was Gøtzsche een van de medeoprichters van Cochrane Collaboration en oprichter van het Nordic Cochrane Centre. Dit zijn organisaties die door middel van analyses van medisch onderzoek gezondheidsprofessionals, patiënten en beleidsmakers willen helpen bij het nemen van op bewijs gebaseerde beslissingen op het gebied van gezondheid. De meta-analyses van Cochrane, die aantonen wat tientallen en soms honderden of meer studies samenvatten over een behandeling, een medisch probleem of een medische interventie, worden beschouwd als de gouden standaard op dit gebied. Het netwerk heeft momenteel duizenden leden uit 190 landen over de hele wereld. Veel van de bekendste conclusies van Cochrane - bijvoorbeeld dat het placebo-effect in feite een mythe kan zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat mammografie het sterftecijfer voor borstkanker verlaagt en ervoor zorgt dat gezonde vrouwen in kankerpatiënten veranderen door overdiagnose - zijn afkomstig van Gøtzsche's onderzoek.

In 2010 werd Gøtzsche hoogleraar Clinical Research Design and Analysis aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij publiceerde ruim 100 artikelen in 's werelds vijf belangrijkste medische tijdschriften zoals het British Medical Journal (BMJ), The Lancet en JAMA. De afgelopen jaren was hij ook een van de meest invloedrijke medische stemmen in de media, waarbij hij de vaak oneerlijke en corrupte werkwijzen van grote farmaceutische bedrijven aan het licht bracht en bekritiseerde.

"Veel activiteiten van de farmaceutische industrie voldoen aan de criteria voor georganiseerde misdaad"

Gøtzsche heeft ook verschillende boeken geschreven over deze duistere kant van de farmaceutische industrie. Zijn meest geprezen boek tot nu toe is Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. Het is pijnlijke materie om te lezen en het beschrijft hoe grote farmaceutische bedrijven systematisch artsen en wetenschappers omkopen, evenals ambtenaren van regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van medicijnen en ervoor moeten zorgen dat deze veilig zijn. En, anderzijds, zijn de farmaceutische bedrijven gewoon zo verweven met deze instanties door het 'draaideur'-fenomeen, waarbij specialisten en senior managers die bij regelgevende instanties werken, goedbetaalde banen krijgen aangeboden bij farmaceutische bedrijven. Het gaat ook om het opsporen en uitbuiten van mazen in het regelgevingssysteem door de mensen die het hebben helpen opbouwen en daar waardevolle persoonlijke contacten mee onderhouden.

Gøtzsche zei:
"Veel van wat de geneesmiddelenindustrie doet, voldoet volgens de Amerikaanse wet aan de criteria voor georganiseerde misdaad. En ze gedragen zich in veel opzichten als de maffia. Ze corrumperen iedereen die ze kunnen corrumperen. Ze hebben elk type persoon opgekocht, zelfs ministers van volksgezondheid in sommige landen. Er bestaat dus een enorme corruptie.

Het resultaat levert een situatie op waarin klinisch onderzoek naar medicijnen wordt uitgevoerd op een slordige, onzorgvuldige en gebrekkige manier, soms illegaal en zonder rekening te houden met de gezondheid - of het leven - van de proefpersonen. Maar zelfs als de proeven volgens de regels worden uitgevoerd, is het belangrijk om op te merken dat ze hoe dan ook veel van hun betekenis hebben verloren, omdat ze a priori werden opgezet om aan te tonen dat de medicijnen effectief zijn, en daarom, zoals Gøtzsche in zijn boek benadrukt, hebben maar heel weinig patiënten echt baat bij de medicijnen die hen worden aangeraden. In zijn boek haalt hij het eenvoudige voorbeeld van antidepressiva aan.
Wanneer antidepressiva worden voorgeschreven aan patiënten die aan een depressie lijden, meldt 60% van hen dat ze zich na 6 weken beter voelen. Maar de helft van degenen die een placebo krijgen, zegt hetzelfde over dezelfde periode. Gøtzsche wijst er echter ook op dat dit niet eens een placebo-effect is, want als je de patiënten onbehandeld laat en na 6 weken weer met ze praat, zijn velen hersteld; met andere woorden, de ziekte heeft gewoon haar natuurlijke verloop gehad
Antidepressiva hebben geen klinisch zinvolle voordelen en verdubbelen het risico op zelfmoord, zegt Gøtzsche.

Omdat medicijnen altijd bijwerkingen hebben, d.w.z. dat ze de patiënt kwaad kunnen doen in plaats van goed, is het niet meer dan logisch dat elke interventie met medicijnen altijd zorgvuldig overwogen moet worden. De belangen van de farmaceutische bedrijven staan hier echter haaks op, want hun doel is het maximaliseren van de winst uit de verkoop van hun producten. Gøtzsche schrijft ons:
"Geneesmiddelenregulering is enorm disfunctioneel. Als het zou werken zoals bedoeld, zouden onze medicijnen niet de belangrijkste doodsoorzaak vormen, wat volgens mijn documentatie wel het geval is."
Terwijl hij in 2013 nog schatte dat medicijnen de op twee na belangrijkste doodsoorzaak vormden, concludeert hij nu in zijn recente artikel dat ze de belangrijkste oorzaak vormen, vóór hartaandoeningen en kanker.

Uit Cochrane gezet vanwege kritiek

In het najaar van 2018 bracht zijn uitgesproken kritiek hem ook een persoonlijke tegenslag - Gøtzsche werd met een krappe meerderheid gedwongen om ontslag te nemen uit het bestuur van Cochrane. Een paar maanden eerder hadden hij en collega's een Cochrane-review over het humaan papillomavirus (HPV)-vaccin, waaruit was gebleken dat het vaccin effectief was en geen risico's op ernstige bijwerkingen inhield, geanalyseerd. De analyse door Gøtzsche en collega's toonde aan dat de Cochrane-review onvolledig was en belangrijke aanwijzingen voor vooringenomenheid negeerde. Ook had Gøtzsche eerder kritiek geuit op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat in 2015 al had gezegd dat het HPV-vaccin geen complex regionaal pijn syndroom (CRPS) of posturaal orthostatisch tachycardie-syndroom (POTS) veroorzaakte bij jonge vrouwen. De Deense gezondheids- en geneesmiddelenautoriteiten hadden de kwestie bij de EMA aangekaart en de Deense arts Louise Brinth had een uitgebreide reactie ingediend op het EMA-besluit. Gøtzsche steunde deze kritiek. Noch de EMA, noch Cochrane waren volgens Gøtzsche tegen hun taak opgewassen en knepen een oogje dicht voor de ernstige bijwerkingen van het HPV-vaccin. De werkelijke reden voor zijn verbanning uit Cochrane was echter niet zijn kritiek op de Cochrane-review van het HPV-vaccin, maar op psychiatrische medicatie, legt hij ons uit. Psychiatrische medicijnen vormen op zich al de op twee na belangrijkste doodsoorzaak, zegt hij.

In commentaar op het onslag van Gøtzsche citeerde Cochrane 'het besluit van de raad van bestuur'
'gebaseerd op een aanhoudend, consistent patroon van storend en ongepast gedrag van professor Gøtzsche gedurende een aantal jaren, dat deze cultuur ondermijnde en schadelijk was voor het werk, de reputatie en de leden van de liefdadigheidsinstelling.'
Ze merkten ook op dat hij in strijd had gehandeld met het woordvoerdersbeleid van de organisatie, dat vereist dat woordvoerders duidelijk aangeven of ze namens zichzelf of namens Cochrane spreken. Gøtzsche schrijft in een e-mail dat hij in twee boeken de onwaarheid van deze aantijgingen heeft gedocumenteerd (zie bijvoorbeeld The decline and fall of the Cochrane empire). Er wordt ook gewerkt aan een documentaire over de morele ondergang van Cochrane, zegt hij. Gøtzsche vertelde Undark dat Cochrane nu buigt voor de invloed van de industrie en belangrijke documentatie van schadelijke effecten over het hoofd ziet. Hij zei dat de organisatie 'een dienaar van de industrie is geworden, die passief bevordert wat de industrie wil dat Cochrane bevordert: berichten die heel vaak onwaar zijn.'

Kritiek op het coronabeleid

Uiteraard was Gøtzsche ook uitgesproken in zijn kritiek op het beleid tijdens de coronapandemie en het overhaast op de markt brengen van de coronavaccins onder noodregels en zonder deugdelijke veiligheidsproeven. Klokkenluiders beschreven vervolgens gedetailleerd de slordige en onzorgvuldige manier waarop deze proeven werden uitgevoerd, inclusief de vervalsing van gegevens. Bijwerkingen van de vaccins werden niet goed in kaart gebracht en vaak niet goed gedocumenteerd. Tegelijkertijd herhaalden de farmaceutische bedrijven, de nationale regelgevende instanties die de vaccins op de markt brachten en in hun kielzog het grootste deel van de pers, dat de vaccins veilig en effectief waren.

Maar zoals nu bekend is, worden deze vaccins in verband gebracht met zeer ernstige bijwerkingen die blijvend letsel en zelfs de dood van mensen kunnen veroorzaken. Het werk van Gøtzsche heeft ook de ernst van dit probleem aangetoond. Hij wijst erop dat toen Peter Doshi, universitair hoofddocent aan de University of Maryland School of Pharmacy en senior redacteur bij The BMJ, en collega's de cruciale mRNA-onderzoeken opnieuw analyseerden, ze ontdekten dat er één ernstig ongewenst voorval optrad bij elke 800 mensen die met het vaccin werden geïnjecteerd. "Geneesmiddelenbedrijven gedroegen zich tijdens corona zoals ze altijd doen, ze publiceerden gebrekkige klinische onderzoeken van de vaccins in belangrijke tijdschriften," zegt Gøtzsche ons nu achteraf.

Gøtzsche behoorde, samen met verschillende andere artsen en wetenschappers, ook tot de auteurs van een openbare brief die in december 2021 werd gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ, waarin hij zich uitsprak tegen vaccinatiemandaten, d.w.z. het direct of indirect dwingen van mensen om zich te laten vaccineren. In de brief staat dat er geen evidence-based onderbouwing is voor die mandaten. De auteurs van de brief merkten destijds op:
"Er bestaat grote onzekerheid over de effectiviteit van de coronavaccins, een aantal ernstige complicaties op de korte termijn en een gebrek aan gegevens over de schade op de lange termijn. In deze situatie is het noodzakelijk dat mensen een volledig geïnformeerde keuze kunnen maken over het al dan niet nemen van het vaccin."
Gøtzsche beschouwt de lockdowns echter als het meest schadelijke onderdeel van het coronabeleid.
"De lockdowns vormden het meest schadelijke aspect van de coronapandemie. Zweden ging niet over tot een lockdown en had een van de laagste sterftecijfers ter wereld. Ze deden wat juist was en kregen daar veel kritiek op."
Gøtzsche besprak de kwestie hier uitvoeriger met de voormalige hoogleraar geneeskunde aan de Harvard Medical School en een van de auteurs van de Great Barrington Declaration, Martin Kulldorff.

Oprichter van het Instituut voor wetenschappelijke vrijheid

In januari 2019 richtte Gøtzsche Het Instituut voor wetenschappelijke vrijheid op.
"Democratie, wetenschappelijke vrijheid en vrijheid van meningsuiting liggen voortdurend onder vuur vanwege financiële, politieke, religieuze en andere speciale belangen. Deze essentiële waarden worden uitgehold als we niet voortdurend werken aan het behoud ervan. Censuur van de wetenschap komt vaak voor. Onwelgevallige onderzoeksresultaten worden vaak met grote vertraging of zelfs helemaal niet gepubliceerd en vaak pas nadat de onderzoekers hun resultaten of conclusies hebben aangepast om tegemoet te komen aan de belangen van sponsors of collega's. Zelfcensuur komt ook vaak voor. Onderzoekers kunnen bang zijn om financiering te verliezen als ze eerlijk rapporteren wat ze hebben gevonden, of ze zullen misschien nooit beginnen aan wetenschap die waarschijnlijk tot onwelkome resultaten zal leiden. Het is veel gemakkelijker om financiering te krijgen voor reguliere projecten die geen risico inhouden om de status-quo te veranderen dan voor innovatieve projecten die van groot openbaar nut kunnen zijn."
De website van het instituut rechtvaardigt de beweegredenen voor het opzetten ervan en wijst er specifiek op dat binnen het medische systeem de situatie een bedreiging voor mensenlevens kan vormen, omdat onderzoek nu eenmaal wordt gedreven door geld van de farmaceutische industrie. "Onderzoek dat de winsten van de industrie bedreigt, wordt stopgezet en gecensureerd."

Bij het beschrijven van de missie van zijn instituut voegt Gøtzsche eraan toe dat de beperking van de wetenschappelijke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting zich tijdens de coronapandemie op een ongekende schaal manifesteerde.
"Vrijheid van onderzoek en meningsuiting werden tijdens de coronapandemie ernstig beperkt. Ik probeer mensen ervan bewust te maken dat we een situatie naderen die me doet denken aan de Middeleeuwen, waar de koning nieuwe boeken goedkeurde of afwees."
Zie: https://www.freedom-research.org/p/professor-peter-c-gtzsche-healthcare