gates vaccin
Bill Gates is al sinds jaar en dag een voorstander van vaccins in het algemeen en, meer recentelijk, van mRNA-vaccintechnologie.

Nu lijkt hij zijn zinnen te hebben gezet op de ontwikkeling van een vaccin om klimaatverandering te bestrijden door de methaanuitstoot van vee aan te pakken.

ArkeaBio, een in Boston gevestigde agro-biotech startup, heeft onlangs 26,5 miljoen dollar opgehaald in een Serie A-financieringsronde om "de uitstoot van broeikasgassen te verminderen" door de ontwikkeling van een "methaanvaccin," zo kondigde het bedrijf aan in een persbericht van 8 mei.

Breakthrough Energy Ventures, dat door Gates werd opgericht en in 2022 voor het eerst in ArkeaBio investeerde, leidde de financieringsronde.

Het bedrijf verklaarde:
"Het vaccin van ArkeaBio zal een innovatieve, kosteneffectieve en schaalbare oplossing bieden om wereldwijd de uitstoot van methaan door vee te verminderen, die momenteel het equivalent van 3 miljard ton CO2 per jaar genereert en 6% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen uitmaakt."
ArkeaBio beweert dat haar "op vaccinatie gebaseerde aanpak de broodnodige decarbonisatie van wereldwijde vlees- en zuivelproducten in meerdere regio's mogelijk maakt, wat een grotere duurzaamheid in de landbouw ondersteunt."

Andere investeerders in de onlangs afgeronde financieringsronde omvatten The Grantham Foundation for the Protection of the Environment, AgriZeroNZ - een "samenwerkingsverband tussen de Nieuw-Zeelandse overheid en grote landbouwbedrijven" - Rabo Ventures, Overview Capital en The51 Food & AgTech Fund.

"De fondsen die tijdens deze Serie A-financiering werden aangetrokken, zullen een cruciale rol spelen bij de uitbreiding van het onderzoek, de ontwikkeling en de inzet van het vaccin, inclusief grootschalige veldproeven en betrokkenheid van de hele toeleveringsketen," aldus ArkeaBio in haar persbericht.

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar de mensheid ooit voor heeft gestaan," zei Colin South, CEO van ArkeaBio. "Het is de wedstrijd van ons leven. Deze kapitaalverhoging stelt ons in staat om door te gaan met het creëren van de juiste instrumenten voor boeren om wereldwijd relevante verminderingen van de uitstoot van methaan door vee teweeg te brengen."

Volgens critici van het project die met The Defender spraken, zijn "klimaatveranderingsvaccins" niet haalbaar, maar zullen in plaats daarvan internationale organisaties zoals het Wereld Economisch Forum, non-profitorganisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation en de grote farmabedrijven (Big Farma) helpen om meer controle over de samenleving te krijgen.

Immunoloog en biochemicus Jessica Rose, Ph.D. lichtte dit ten overstaan van The Defender toe:
"Het 'klimaat' is iets dat tegen alle mensen kan worden gebruikt, wat er ook gebeurt, omdat we allemaal lucht inademen en water drinken. Daarom is het een perfect 'controlemiddel' dat wordt gebruikt om paniek te zaaien. Een nieuwe 'dodelijk virus/vaccin'-campagne zou op deze manier minder effectief zijn na de gigantische mislukking van de 'coronamaatregelen.'

"Voor mij is 'klimaatverandering' een slagzin om de schade te maskeren die massavervuilers aan onze leefomgeving aanrichten."
Michael Rectenwald, Ph.D., auteur van "The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unraveling the Global Agenda," zei dat 'vaccins tegen klimaatverandering' deel uitmaken van een breder "vals narratief."

Rectenwald:
"Het is niet verrassend dat deze Neo-Malthusiaanse controlefreaks, psychopaten en door de overheid gesteunde monopolistische profiteurs samenwerken om dit valse narratief door te voeren. Klimaatverandering' wordt gebruikt door Big Farma, het WEF [Wereld Economisch Forum], Bill Gates, de Rockefeller Foundation en hun marionetten als voorwendsel om vaccins te begunstigen en de samenleving te controleren."
Scott C. Tips, voorzitter van de National Health Federation, zei dat "klimaatveranderingsvaccins" Big Farma ook een nieuwe manier zouden verschaffen om mRNA-technologie te stimuleren.

"Zulke vaccins zouden zeker gevaarlijke mRNA-technologie bevatten, net zoals dat nu het geval is voor tetanusinjecties," zei hij.

ArkeaBio is niet Gates' enige avontuur met betrekking tot de ontwikkeling van "oplossingen" voor methaanuitstoot door vee.

In november 2023 kende de Bill & Melinda Gates Foundation 4,5 miljoen dollar toe aan het in Indiana gevestigde biotechbedrijf BiomEdit voor diergezondheid, om "een veilige en betaalbare oplossing te leveren die consequent zorgt voor een aanzienlijke reductie van de methaanemissies in de darmen van vee."

Ginkgo Bioworks, een biotechbedrijf dat door Gates wordt ondersteund, en Elanco, dat eerder subsidies van de Gates Foundation ontving, lanceerden BiomEdit in 2022.

De opmars naar 'gecentraliseerde, oncontroleerbare en opgelegde controle'

Landbouwdeskundigen vertelden The Defender dat zelfs als de vooronderstelling van "klimaatveranderingsvaccins" juist is, methaan afkomstig van vee slechts een kleine bijdrage levert aan de totale koolstofuitstoot.

"Deze vaccins zijn niet nodig," zei André Leu, D.Sc., internationaal directeur van Regeneration International, auteur en regeneratieve biologische boer. "Ze vormen de zoveelste kostenpost voor boeren, waardoor hun netto-inkomen nog verder daalt en wordt overgeheveld naar de multinationals. Ze worden gebaseerd op een zeer gebrekkig begrip van de bijdragen van broeikasgassen aan klimaatverandering.

Leu merkte op dat de bijdrage van methaan maximaal 1,6% van de broeikasgassen uitmaakt. "De meeste methaanemissies zijn afkomstig van lekkende gas- en oliebronnen en het smelten van permafrost. Herkauwers leveren slechts een zeer klein percentage. Het overgrote deel hiervan is afkomstig van zgn. "Confined Animal Feeding Operations" - ook wel bekend als fabrieksboerderijen.

Deskundigen suggereerden ook dat er andere manieren voorhanden zijn om deze methaanuitstoot te verminderen.

Methaan uit de oprispingen van vee en andere dieren wordt geproduceerd door microben in hun darmen door de normale fermentatie van voer, aldus James Lyons-Weiler, Ph.D., onderzoekswetenschapper en auteur.

"We hoeven niet elke koe te vaccineren om ervoor te zorgen dat hun immuunsysteem deze microben aanvalt om methaan te verminderen," aldus Lyons-Weiler. "Permaculturele praktijken produceren voer van hoge kwaliteit dat makkelijker te verteren is en minder methaan produceert dan voer van lage kwaliteit."

Lyons-Weiler zei dat elk vaccin dat het immuunsysteem van dieren aanvalt met als doel hun methaanuitstoot te verminderen, de gezondheid van de dieren in gevaar kan brengen en tevens een bedreiging kan vormen voor de vleesindustrie.

Lyons-Weiler:
"Een bijkomende zorg is dat vee overal ernstige gastro-intestinale ziekten zal ontwikkelen als hun immuunsysteem deze natuurlijk voorkomende methaanproducerende niet-pathogene organismen aanvalt.

"Hele 'gevaccineerde' kuddes zullen commercieel onrendabel worden en de vleesindustrie zal vernietigd worden. Het is alleszins redelijk om te vermoeden dat dit het uiteindelijke doel van deze krankzinnige onderneming zal zijn.
Sommige experts suggereerden dat een andere mogelijke drijfveer achter de drang naar "klimaatveranderingsvaccins" het One Health-concept is, dat wordt voorgestaan door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die verkondigt dat het volksgezondheidsbeleid de menselijke gezondheid en ook de gezondheid van dieren en het milieu als onderling afhankelijk moet beschouwen.

Rose suggereerde dat "vanuit het oogpunt van controle" de "vaccins tegen klimaatverandering" verbonden kunnen zijn met One Health. Tips deelde deze mening en noemde One Health "een bijzonder snode opzet," die bedoeld is om "de bevolking voor de gek te houden, veel geld in te zamelen en globalistische doelen van macht over de wereldbevolking te verwezenlijken."

De invoering van de doelen van One Health zou eveneens gepaard gaan met "synthetische middelen en gecentraliseerde, oncontroleerbare en opgelegde controle," meent Tips.

Voorstanders van One Health beweren dat als gevolg van de klimaatverandering zoönotische ziekten - die van dier op mens overspringen - waarschijnlijk in aantal en ernst zullen toenemen, waardoor de uniforme aanpak die het concept voorstaat noodzakelijk wordt.

Maar Rectenwald betwist dit argument. "De oorsprong van de laatste pandemie was helemaal niet zoönotisch," zei hij. "Het coronavirus kwam uit een lab, net als de vaccins."

Big Farma, WEF dringen aan op 'vaccins tegen klimaatgevoelige ziekten'

ArkeaBio heeft geen plannen aangekondigd om soortgelijke "klimaatveranderingsvaccins" voor mensen te ontwikkelen. Maar sommige grote farmaceutische bedrijven gebruiken de dreiging van klimaatverandering om aan te dringen op meer vaccinatie, wat volgens hen zal helpen om een klimaatramp te beperken.

In een artikel uit april 2023, "Vaccin-innovatie is een kritisch antwoord op de klimaatcrisis," beweerde Thomas Triomphe, uitvoerend vicepresident vaccins van Sanofi, dat "Voortdurende innovatie van vaccins om klimaatgevoelige ziekten te bestrijden ongetwijfeld een kritisch hulpmiddel zal zijn in de respons op het gebied van de volksgezondheid."

Een artikel van farmabedrijf GSK uit december 2023 met de titel "Tegen de achtergrond van klimaatverandering spelen vaccins een cruciale, maar onderschatte rol," werd beweerd dat "Aangezien opwarmende temperaturen en extreme weersomstandigheden de verspreiding van infectieziekten verergeren, kan het maximaliseren van de rol van vaccins helpen om de impact van klimaatverandering te verzachten."

In een interview met The Guardian in juli 2023 zei Pascal Soriot, CEO van AstraZeneca, dat de klimaatcrisis "ons allemaal treft via ademhalingsaandoeningen, kanker, gezondheidsaandoeningen, infectieziekten" en dat "deze crisis eigenlijk een gezondheidscrisis is."

En een WEF-artikel van november 2023 suggereert dat "klimaatverandering de verspreiding van virussen als malaria, dengue en Zika naar hogere breedtegraden zou kunnen helpen en meer mensen zou kunnen blootstellen."

In reactie hierop stelt het WEF dat haar Klimaat- en Gezondheidsinitiatief "helpt bij de ontwikkeling van het soort kwantificering en analyse dat de bevolkingsgroepen identificeert die het meeste risico lopen, zodat de gezondheidszorggemeenschap de bedreigingen proactief kan aanpakken."

"We kunnen nu handelen om de infrastructuur te versterken en de vaccins die ontwikkeld moeten worden, of medicijnen die meer productiecapaciteit nodig hebben, te stimuleren," aldus het artikel. "In tegenstelling tot corona hebben we de kans om het probleem voor te zijn. Die kans moeten we grijpen."

Is 'Pandemische paraatheid' een andere benaming voor toenemende surveillance?


ArkeaBio en Bill Gates zijn niet de enigen die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van zogenaamde gezondheidsgerelateerde oplossingen voor klimaatverandering.

In mei kondigden de Rockefeller Foundation en de WHO een initiatief aan "om wereldwijde netwerken voor de opsporing van ziekteverwekkers te cultiveren en de mogelijkheden om voorbereid te zijn op pandemieën te versterken, met inbegrip van het uitbreiden van het toezicht op ziekten die verergeren door stijgende temperaturen en extreme weersomstandigheden."

De Rockefeller Foundation investeert 5 miljoen dollar in de WHO als onderdeel van het initiatief, dat opereert door middel van de WHO-Hub voor pandemische en epidemische informatie en is gericht op het ondersteunen van doelen als "het vergroten van de wereldwijde capaciteit voor genomische surveillance" en "het verbeteren van uitbraakdetectie."

"Klimaatverandering vergroot zowel het risico op een nieuwe wereldwijde pandemie als de noodzaak om samen te werken en gegevens te delen," verklaarde Dr. Rajiv Shah, voorzitter van The Rockefeller Foundation, ten tijde van de aankondiging.

Dr. Chikwe Ihekweazu, chef van de WHO-Hub voor pandemische en epidemische informatie, stelde bij de aankondiging dat "de coronapandemie onderstreepte dat ziektesurveillance, samenwerking tussen belanghebbenden en het delen van gegevens absoluut essentiële ingrediënten zijn voor de beveiliging van de gezondheid."

Los daarvan werd in een studie uit 2023, die werd gepubliceerd in het Britse BMJ door onderzoekers van Ginkgo Bioworks, gewaarschuwd dat "voorspeld wordt dat veranderingen in klimaat en landgebruik de frequentie van zoönotische overloopeffecten, die de oorzaak waren van de meeste moderne epidemieën, zullen verhogen."

"Deze trend kan worden bijgestuurd door gezamenlijke wereldwijde inspanningen om ons vermogen om uitbraken te voorkomen en in te dammen te verbeteren," aldus het artikel, waarin wordt opgeroepen tot de "snelle ontwikkeling" van mRNA-vaccins, genomische surveillance en "gerichte surveillance op belangrijke reishubs."

En data.org, een initiatief dat door de Rockefeller Foundation en Mastercard werd opgezet met geldschieters als Microsoft en de Wellcome Trust, lanceerde het Capacity Accelerator Network (CAN), dat tot doel heeft "talent op te bouwen om systemische uitdagingen op te lossen, zoals die op het snijvlak van klimaatverandering en gezondheid."

Een van de manieren waarop CAN meent dit te kunnen bereiken is door "tegen 2032 1 miljoen doelgerichte data-analisten op te leiden middels een wereldwijd ecosysteem van academische, filantropische, sociale impact-, overheids- en particuliere partners."

Zie: https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-climate-vaccines-reduce-methane-emissions-cows/