davinci robot
Samenvatting: De Transhumanistische campagne tegen de mensheid, die we in Deel 1 uiteen hebben gezet, maakt deel uit van een geraffineerde langetermijnstrategie tegen lichamen en geesten. Met de manipulatie van onze oerangsten en altruïstische impulsen wordt de vervolging van deze technologische aanval op de mensheid gecamoufleerd door linguïstische balletje-balletje spelletjes op basis van zuiverend, ophemelend en eufemistisch taalgebruik; rechtvaardigheid door middel van gewaardeerde collectieve activiteiten zoals ruimte-exploratie; en door beweerde dreigementen dat de mensheid zelf de plaag zou vormen, onder andere door haar neiging tot "ongewenste" liefde, die wordt voorgesteld als een aandoening die behandeld moet worden met biochips en neurogeneesmiddelen. In dit perverse "Nieuwe Normaal" worden technocratische regimes van onteigening, aangevoerd door transnationale economische belangen en, zo stellen wij, het militair-inlichtingencomplex, neergezet als vanzelfsprekend en moreel gerechtvaardigd. Sociale orde, burgerrechten en menselijke soevereiniteit worden opnieuw geherevalueerd, herverpakt en in het publieke domein geherdefinieerd als "onderhuidse surveillance." Deel 2 gaat verder dan NASA en haar vermeende ruimtevaartgerichte transhumanistische agenda en biedt een analyse van transhumanistische voorspellingen en planning in een reeks strategische visie- of 'toekomstdocumenten' van militaire inlichtingendiensten, die zowel op militair personeel als op de burgerbevolking worden gericht. We maken duidelijk dat dit bewijs niet alleen militair personeel tot kannonenvoer voor transhumanistische experimenten maakt, maar er ook in voorziet dat samenlevingen en leiderschapsagenda's gelaagd worden langs transhumanistische lijnen. Het documentatiespoor leidt uiteindelijk naar een kruising met de scenario's van de militaire inlichtingengemeenschap voor een dystopisch wereldlandschap met een pandemie in het jaar 2020, met reële en huidige implicaties voor het op handen zijnde wereldbestuur onder de Wereldgezondheidsorganisatie, met de ratificatie van amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling en een nieuw pandemieverdrag in mei 2024 in het vooruitzicht.


Introductie

Maar al te vaak verbazen we ons over de macht van de instellingen die we in de loop der tijd hebben opgebouwd en maar al te vaak nemen we aan dat de machthebbers van een staat oprecht geïnteresseerd zijn in de behoeften van de burgers die instemmen met hun heerschappij. Maar hoe kunnen we, in deze tijden van systematische maatschappelijke vernietiging, de manieren begrijpen waarop voor onze ogen een "Nieuw Normaal" in de biologische systemen wordt opgebouwd die families, gemeenschappen en naties omvatten? Hoe ontvouwt de grote transformatie zich in realtime? Kan het materiële bewijs van fundamentele verandering worden onderscheiden door de ondoorzichtigheid van officiële planning, beleid en reeds gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeksdocumenten?

Een moedig nieuw millennium: Nanotechnologie, beleid en de bouwstenen van 'het leven'

In september 2000, bijna een jaar voor NASA-Langley's 'toekomsten'-presentatie[1] voor de Amerikaanse nationale vereniging voor defensie en industrie (NDIA) in augustus 2001, zoals beschreven in Deel 1, vond een andere 'toekomsten'-workshop plaats op korte afstand van Langley, langs de Potomac River, op het hoofdkwartier van de nationale stichting van de wetenschap (NSF) in Alexandria, Virginia. De workshop was getiteld 'Maatschappelijke implicaties van nanowetenschap en nanotechnologie.' Deze werd georganiseerd door de nationale wetenschaps- en technologieraad (NSTC), een raad van adviseurs van de president op kabinetsniveau,[2] die voorziet in "het belangrijkste middel voor de Amerikaanse president om het wetenschaps-, ruimtevaart- en technologiebeleid binnen de federale overheid te coördineren."[3]

Achteraf gezien wordt duidelijk dat de weinig bekende NSTC-workshop van september 2000 vandaag de dag op het terrein van het wetenschaps- en technologiebeleid wordt beschouwd als een bescheiden lanceerplatform voor wat door NASA-Langley het daaropvolgende jaar het BioNano Tijdperk zou worden genoemd. De workshop werd twee maanden na de aankondiging van het nationale nanotechnologie-initiatief (NNI) van de Amerikaanse regering in juli 2000 gehouden,[4] met als doel de vooruitgang in nanotechnologisch onderzoek te versnellen. De workshop werd gesponsord door hetzelfde federale NSTC-orgaan dat het NNI coördineerde. [5] Kort voor de NSTC-workshop van 2000 werd volgens de samenvatting van de workshop "in een brief van het Witte Huis (van het Bureau voor wetenschaps- en technologiebeleid en het Bureau voor management en budget) die in de herfst van 2000 naar alle federale agentschappen werd gestuurd, nanotechnologie bovenaan de lijst van opkomende onderzoeks- en ontwikkelingsgebieden in de Verenigde Staten gezet."[6]

Tezamen met de nanotechnologische beweging binnen het Witte Huis leidde de NSTC-workshop uit 2000 tot een bescheiden rapport van 280 pagina's in 2001, waarin werd geadviseerd dat "er een revolutie binnen de wetenschap en technologie plaatsvindt, gebaseerd op het recent ontwikkelde vermogen om materie op nanoschaal - 1 tot 100 miljardste van een meter - te meten, te manipuleren en te organiseren." Het rapport voorspelde dat "nanotechnologie in de komende 10 tot 20 jaar [2010-2020] wetenschap, technologie en maatschappij fundamenteel zal veranderen." Het rapport voegde eraan toe "dat er weinig twijfel over bestaat dat de bredere implicaties van deze nanowetenschap en nanotechnologierevolutie voor de maatschappij als geheel ingrijpend zullen zijn."[7]

De status van dergelijk nanotechnologiebeleid is belangrijk voor het transhumanisme, omdat nanotechnologische materialen en middelen cruciaal zijn voor het transhumanistische project om biologisch leven te herontwerpen. Volgens een rapport uit 2010 van het Air War College getiteld Nanotechnologie: Dreigingen en afschrikkingsmogelijkheden in 2035, "leidt het vermogen om op nanoschaal te werken ... tot een ongekend begrip van en controle over de basisbouwstenen van alle natuurlijke en door de mens gemaakte dingen."[8] Het spreekt voor zich dat men niet fundamenteler kan gaan dan het beheersen van de basisbouwstenen van alle natuurlijke en door de mens gemaakte dingen. Nanotechnologie, zo legt het rapport uit, "gaat over veel meer dan het omgaan met het allerkleinste." Het rapport citeert Mihail C. Roco, senior adviseur voor wetenschap en techniek bij de NSF, die stelt dat nanotechnologie het samenkomen van wetenschap en techniek vertegenwoordigt, "waar de fundamentele principes van het leven liggen."[9]

In toegepaste zin, volgens het workshopverslag van de NTSC's Roco en Bainbridge uit 2001:
... de nanoschaal is niet gewoon een volgende stap in de richting van miniaturisatie, maar een kwalitatief nieuwe schaal; ... tot de beoogde doorbraken behoren het herstel van menselijke organen met behulp van gemanipuleerd weefsel, 'designer'-materialen gemaakt door gerichte assemblage van atomen en moleculen, evenals het ontstaan van geheel nieuwe verschijnselen op het gebied van schei- en natuurkunde.[10]
Deze geheel nieuwe verschijnselen, zo legt het onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse luchtmacht uit in Nanowetenschappelijke technologieën: Toepassingen, transities en innovaties, ontstaan omdat nanomaterialen kleiner zijn dan de schalen waarop conventionele natuurkunde van toepassing is en groter dan die waarop atomaire natuurkunde domineert.[11] Deze tussenstaat tussen conventionele en atomaire natuurkunde resulteert in eigenaardigheden zoals "elektronen in unieke energietoestanden dwingen," die op hun beurt eigenschappen als veranderde magnetische eigenschappen, "verbeterde supergeleiding" en uitzonderlijke kracht bevorderen.[12]

Onder de potentiële toepassingen van zulke nanotechnologische eigenaardigheden die in het NTSC-rapport worden genoemd, behoren "bedrade mensen." Het rapport voorziet een dag waarop, met behulp van nanowetenschap, "nanoscanners"-beelden rechtstreeks op de fovea (een kleine depressie in het neurosensorische netvlies waar de visuele scherpheid het grootst is) zullen projecteren, terwijl microfoonimplantaten in de keel en implantaten in het binnenoor gekoppeld zouden kunnen worden aan implanteerbare zend- en ontvangstapparatuur. Mochten dergelijke ontwikkelingen werkelijkheid worden, "dan zal een mens volledig bedraad zijn - niet alleen intern maar ook extern naar het enorme netwerk buiten het lichaam."[13]

In een rol als adviseur van de president van de VS, om de vooruitgang van bedrade mensen en andere innovaties te vergemakkelijken, biedt het NTSC-rapport aanbevelingen voor sociale wetenschappers en beleidsmakers om "ons te helpen om sneller, beter en met meer vertrouwen voordeel te halen uit de nieuwe technologie."[14] Wat daarna volgde, is wellicht één van de belangrijkste en meest onderbelichte ontwikkelingen in nationale veiligheidsaangelegenheden

Het jaar daarop volgde een tweede workshop, onder de naam Nano Bio Info Cogno: Convergerende technologieën voor het verbeteren van menselijke prestaties.[15] De workshop van 2001 leidde tot een tweede rapport, dat door dezelfde auteurs werd opgesteld als de samenvatting van de NTSC-workshop van het jaar daarvoor, Mihail C. Roco en William S. Bainbridge van de NSF. Het tweede rapport, dat in 2002 werd gepubliceerd, telde 424 pagina's en lanceerde wat nu bekend staat als het NBIC-initiatief, een invloedrijke, internationale interdisciplinaire bundeling van activiteiten op het gebied van nanowetenschappen, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschap/neurowetenschappen (NBIC). Een inleidende grafiek bij het rapport kondigt de ontluikende NBIC-convergentie aan als "het veranderen van het maatschappelijke 'weefsel' naar een nieuwe structuur."[16] De schijnbaar onschuldige omschrijving van 'verandering' in het structurele 'weefsel' van de samenleving mag dan destijds de lezers ontgaan zijn als onwaardig om er dieper over na te denken, maar als we wat verder ingaan op de details van de internationale 'interdisciplinaire' 'convergentie' van alles wat met nano te maken heeft, dan levert dat verrassende resultaten op over wat 'verandering' eigenlijk zou inhouden.

Hoewel dit niet duidelijk naar voren komt in het NBIC-rapport, maakt een later NAVO-document duidelijk dat het NBIC-initiatief tot stand kwam met steun van het Amerikaanse ministerie van Defensie. In het NAVO-rapport van 2021 staat: "NBIC is een wetenschappelijk project dat vier voorheen gescheiden domeinen samenbrengt: nanotechnologie (nanorobottechnologie, nanosensoren, nanostructuren, energie, enz.), biotechnologie (biogenomische technologie, bio-engineering, neurofarmacologie, enz.), informatietechnologie (computerwetenschap, micro-elektronica, enz.) en cognitieve technologie (cognitiewetenschap en neuropsychologie). Het project werd in 2002 geformaliseerd met steun van het Amerikaanse ministerie van Defensie en vervolgens overgenomen door grote internationale instellingen en een aantal landen om toekomstige technologieën samen te brengen."[17]

Terwijl het Witte Huis de 21e eeuw inging met een focus op nanotechnologie en een nieuw nationaal nanotechnologie-initiatief, ging het Amerikaanse ministerie van Defensie de 21e eeuw in met een verenigbare Wetenschaps- en technologiestrategie voor defensie 2000, die in mei 2000 werd gepubliceerd. Deze Wetenschaps- en technologiestrategie voor defensie verklaart dat om "te zorgen voor nationale veiligheid in de 21e eeuw,"[18] het ministerie van Defensie "onze portfolio van technologie-investeringen zou moeten opbouwen ... de technologie-explosie goed moet benutten en de Revolutie in militaire zaken mogelijk moet maken."[19] Tot de technologieën waar het ministerie van Defensie belang aan hecht, behoren onder andere nanowetenschap, micro- en nanorobots, moleculaire engineering, toegevoegde realiteit, nanosensoren en biosensoren met slimme sensorweefsels, die alle samen "de combinatie van biologie met informatietechnologie, elektronica, opto-elektronica, sensoren en actuatoren" mogelijk maken."[20] Met andere woorden, dezelfde BioNano-technologieën die NASA-Langley's BioNANO Tijdperk ondersteunen dat in 2020 een aanvang moest nemen zoals we in deel 1 besproken hebben. Het daaropvolgende door het ministerie van Defensie gesteunde NBIC-initiatief van 2002 citeert het Wetenschaps- en technologierapport voor defensie van 2000, waarin in soldaten "ingebedde bionische chips" worden voorgesteld als een voorbeeld van de revolutionaire technologieën die voortkomen uit het nationale veiligheidsdomein.[21]

Eenvoudig gezegd, het ministerie van Defensie, NTSC en NASA-Langley in 2000-2001, en de NAVO in 2021 (samen met een veelheid aan militaire inlichtingenprojecten en documenten tussentijds - waarvan we hieronder een kleine selectie samenvatten) spreken al sinds minstens de eeuwwisseling met dezelfde transhumanistische ministerie van Defensie-BioNano-stem.

Het NAVO-rapport van 2021 vervolgt:
"Het doel [van NBIC] is het bevorderen van de ontwikkeling van hulpmiddelen en het aanpassen of verbeteren van mensen door middel van een antropotechnische benadering om een gehybridiseerd mens-systeem te ontwikkelen ... Vandaag de dag heeft dit project tot de gedeeltelijke samenvoeging van domeinen geleid, voornamelijk door het combineren van informatietechnologie en nanotechnologieën op het gebied van gezondheid, nieuwe chemische cognitieversterkers, ingebedde elektronica, enz. Uiteindelijk zal het leiden tot een verbeterde menselijke operateur (of zelfs een hybride operateur), die geïnjecteerd wordt met versterkende stoffen of nanotechnologieën [nadruk toegevoegd]."[22]
Dat wil zeggen, het zal leiden tot transmensen. Met behulp van injectienaalden.

Bij wijze van illustratie vermeldt het NAVO-document dat "een aantal projecten voor verbeterde soldaten al lopen."[23]

Cyborg-soldaten: Transhumanistische ontwerpen voor het leger

Wat afkortingen betreft, is GI [Amerikaanse soldaat] misschien wel een van de meest raadselachtige. Oorspronkelijk verwees het naar gegalvaniseerd ijzer dat werd gebruikt bij de productie van onder andere emmers voor militair gebruik. Met de opkomst van de permanente internationale wapenindustrie heeft de afkorting extra betekenissen gekregen: "overheidsuitgifte," "algemene uitgifte" en "grondinfanterie." De collocaties van elke betekenis zijn interessant: het begrip infanterie is afgeleid van het Franse 'infant' [kind] wiens geest vruchtbare 'grond' vormt voor effectieve conditionering. Worden daarom 'emmerhoofden' [bucketheads] die als baby's doeltreffend werden geconditioneerd al sinds jaar en dag als eerste als kanonnenvoer naar conflicten gestuurd in een poging om terrein te winnen in een strijd? Het antwoord op deze vraag kan ons iets vertellen over de hersenloze cyborg die over de hele wereld aan de lopende band staat.

Met een moedig nieuw nanotechnologisch millennium in gedachten geeft een eenvoudige blik op relevante militaire-inlichtingendocumenten een beknopt overzicht van de manieren waarop de lichamen en hersenen van GI's en ander militair personeel aan de frontlinie van oorlogsplannen tussen transmensen en de mensheid werden gepositioneerd. Overweeg het volgende:
  • Neurale en biologische verbetering van soldaten - van sciencefiction tot stationering (2009):[24] Gepubliceerd door de NAVO en opgesteld door het Fraunhofer instituut voor technologische trendanalyse, sinds lange tijd partner van het federale Duitse ministerie van Defensie. Het rapport herhaalt de afkondiging in 2000 door het Amerikaanse ministerie van Defensie van een door technologie gedreven 'Revolutie in militaire zaken' (RMA) voor de 21e eeuw[25] en bespreekt de rol van menselijke verbetering, brein-machine-interfaces en genetische manipulatie.
  • Cognitie 2035: Overleven in een complexe omgeving door middel van ongekende intelligentie (2009):[26] Een onderzoeksdocument voor het Amerikaanse Air War College voorspelt op vergelijkbare wijze dat "vanaf 2035 de vooruitgang in nanoschaal, biologische- en informatietechnologieën de cognitie naar ongekende mogelijkheden in Kunstmatige Intelligentie (AI) en Verbeterde Menselijke Intelligentie (EHI) zal stuwen. Deze mogelijkheden zullen een drastisch effect hebben op alle niveaus binnen de luchtmacht." Het document noemt brein-computer-interfaces en neurale prothesen en merkt op: "Er kan ook een tijd komen waarin het gebruik van deze technologieën verplicht wordt ... militaire dienst kan bepaalde computer-breinverbeteringen vereisen voor zijn leden ... Dwingende krachten zullen leiden tot een uitgebreid ethisch en cultureel debat."[27]
Vormde de verplichte invoering in 2020 van bio-nanotechnologieën met synthetisch RNA, ogenschijnlijk om het menselijke immuunsysteem te 'verbeteren,' een openingszet voor de inzet van een dergelijke gedwongen technologische 'verbetering?'
  • Biologisch aangepast: Een verbeterde soldaat door gebruik van biotechnologie (2013):[28] Dit document, een proefschrift van de Naval Postgraduate School, bespreekt genetische manipulatie om een betere soldaat te creëren en stelt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de natuurlijke genetische beperkingen van onaangetaste soldaten moet overwinnen om een soldaat te creëren met meer kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en weerstand tegen vijandelijke tactieken. Het proefschrift stelt voor dat "de natuurlijke beperkingen van het menselijk genoom de oorlogsvoeringcapaciteiten van een soldaat beperken," zodanig dat "de soldaat de zwakste schakel vormt vanwege zijn natuurlijke genetische beperkingen." (Let op de ontmenselijkende en sekseneutrale verwijzing [in de Engelstalige versie] naar de menselijke soldaat als "het"). In dezelfde geest merkt het document op: "leiders realiseren zich steeds meer het belang van de soldaat als een integraal wapensysteem" [cursivering toegevoegd].[29] Dienovereenkomstig vat het document de interesse en investering van het ministerie van Defensie in DNA-onderzoek en genetische manipulatie samen. Destijds - tien jaar geleden - werd opgemerkt dat "de onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie, DARPA, en andere onderzoeksorganisaties in de buurt geraken van baanbrekende innovaties die een grote impact zouden kunnen hebben op de institutionele praktijken van het ministerie van Defensie ... DARPA is bezig met het ontwikkelen van hulpmiddelen om genetische manipulatie mogelijk te maken die op een dag het ministerie van Defensie in staat zou kunnen stellen om een biologisch (sic) aangepaste soldaat te creëren." Als voorbeeld noemt het artikel een DARPA-project met kunstmatige chromosomen: "Door de hulp in te roepen van particuliere biotechbedrijven, wil DARPA hun methoden verbeteren om menselijke kunstmatige chromosomen (HAC's) te implanteren in zoogdiercellen, zoals wordt benadrukt in een document op de pagina voor innovatie en onderzoek voor het kleinbedrijf van het ministerie van Defensie."[30]
Hoe opmerkelijk de inhoud van dergelijke documenten ook is, met hun onbeschaamde herformulering van mensen als wapens en oorlogsinstrumenten waarvan het nut door militairen wordt bepaald en ontworpen, is het enorme aantal van dergelijke documenten, samen met het feit dat ze al tientallen jaren publiekelijk beschikbaar zijn, misschien wel des te meer opmerkelijk.

De lijst is nog langer.
  • Cyborg-soldaat 2050: Samensmelting tussen mens en machine en de gevolgen voor de toekomst van het ministerie Defensie (2019):[31] Uitvoerende organisaties - Directeur van het chemisch biologisch centrum van het Amerikaanse legercommando voor gevechtscapaciteiten; Onderzoekslaboratorium van de marine; Nationale Defensie-universiteit; Medisch onderzoeks- en ontwikkelingscommando van het Amerikaanse leger; Georgetown University, en; het Bureau van de onderminister van Defensie voor onderzoek en techniek. Sponsororganisatie - het Bureau van de onderminister van Defensie voor onderzoek en techniek. Het rapport omschrijft vier domeinen van cyborg-technologie en vermeldt dat een aankomende tweerichtingsgegevensoverdracht tussen hersenen en machines en/of hersenen en elektronica een "revolutionaire vooruitgang in toekomstige militaire capaciteiten" zal creëren. Meer specifiek:
Voorspeld wordt dat deze technologie lees- en schrijfmogelijkheden tussen mensen en machines en tussen mensen onderling mogelijk maakt door middel van interacties tussen hersenen. Deze interacties zouden strijdkrachten in staat stellen om direct te communiceren met onbemande en autonome systemen, maar ook met andere mensen om commando- en controlesystemen en operaties te optimaliseren. Het potentieel voor directe gegevensuitwisseling tussen menselijke neurale netwerken en micro-elektronische systemen zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de communicatie tussen tactische gevechtsvliegtuigen, de overdracht van kennis door de commandostructuur kunnen versnellen en uiteindelijk de 'mist' van de oorlog kunnen verdrijven. Directe neurale versterking van het menselijk brein door middel van neuro-silica interfaces zou het opsporen en aanvallen van doelen kunnen verbeteren en defensieve en offensieve systemen kunnen versnellen.[32]
Voor alle duidelijkheid, dit document weerspiegelt het feit dat het bureau van de op twee na hoogste ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Defensie ("de onderminister van Defensie voor onderzoek en techniek"), na de directeur en adjunct-directeur,[33] zich momenteel richt op het veranderen van militair personeel in cyborgs. De duidelijk transhumanistische aard van deze realiteit, zo hoog binnen de hiërarchie, logenstraft de gangbare misvatting dat transhumanisme een rare bevlieging is van intellectuelen uit de marge, een verzinsel van een overactieve fantasie en/of een uitspatting van elites die met hun kop in de wolken lopen.

Het rapport vervolgt: "De regering van de VS zou inspanningen moeten ondersteunen om een nationale benadering van technologieën voor mens/machineverbetering tot stand te brengen," waarbij zowel de commerciële sector als de regering betrokken zijn, met als reden dat "een nationale inspanning om de Amerikaanse dominantie in cyborg-technologieën te behouden in het belang is van Defensie en de natie."[34]

En toch, ondanks het feit dat het rapport pleit voor een inspanning van het hele land om Amerikaanse dominantie in cyborg-technologieën te bereiken, erkent het dat "de wijze waarop het gebruik van geïntegreerde technologieën bestaande hersenarchitecturen en -functies zal beïnvloeden nog niet bekend is en kan aantoonbaar alleen bekend worden door het implementeren van de specifieke interventies."[35] Met andere woorden, door te experimenteren op mensen.

Kunnen we parallellen of lering trekken uit het corona-experiment waar de wereldbevolking deel van uitmaakte? [36, 37] Barack Obama verwoordde het in april 2022 als volgt: "in wezen hebben we het vaccin nu klinisch getest op miljarden mensen over de hele wereld"[38] - de "vaccins" zaten tot 2023 nog in de fase van klinische proeven toen ze in 2021 werden uitgerold. Is het bovendien toeval dat het corona-experiment werd gecoördineerd door nationale veiligheidsagentschappen, in tegenstelling tot gezondheidsagentschappen, in ten minste twee ogenschijnlijk democratische naties die zogenaamd onder burgerbestuur staan - de Verenigde Statenen Australië? (Deze vraag komt in Deel 3 aan de orde.)
  • Integratie van menselijke automatisering voor toezicht op UAVs (Onbemande Luchtvaartuigen) (2006):[39] Dit rapport, dat door de NAVO werd gepubliceerd en door het defensie-wetenschaps- en technologielaboratorium van het Britse ministerie van Defensie werd voorbereid, beschrijft benaderingen voor "controle op afstand van operaties waarbij dodelijke kracht wordt gebruikt." De technologische hulpmiddelen omvatten hetgeen dat omschreven wordt als geavanceerde mens-computer-interfaces en multimodale virtuele media immersieve synthetische omgevingen.[40] Dat wil zeggen, doden op afstand met behulp van 'verbeterde' virtuele realiteit.
  • Ideeënlaboratorium voor de voorstelling van kunstmatige intelligentie en verbeterde cognitie binnen de Anmerikaanse luchtmacht van 2030 (2019):[41] Dit onderzoeksdocument, dat werd gesponsord door het Bureau voor wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse luchtmacht, was het eindrapport van een project van een jaar dat de toekomst op middellange termijn (10+ jaar) van kunstmatige intelligentie en verbeterde cognitie (AI) in het kader van de toekomst van de Amerikaanse luchtmacht (USAF) onderzocht. Met een hele sectie over "Versmelting van mens met machine," noemt het rapport voorbeelden zoals een strijder met micro- of nano-elektronische implantaten die hem of haar in staat stellen om een breder bereik van het elektromagnetische spectrum te zien,[42] om fysiologisch bestand te zijn tegen extreme omgevingen,[43, 44] of om een vliegtuig te besturen alsof het een verlengstuk van zijn of haar lichaam is door middel van een brein-computer-interface. [45] Zulke verbeteringen zouden deel uitmaken van wat het rapport een "mens-machine matrix" noemt, die verschillende niveaus van interactie tussen mens en machine omvat, van eenvoudig menselijk gebruik van "slimme" machines tot "nauwere integratie van mens en machine, waarbij de koppeling van mens en machine een geheel nieuwe vorm van strijdkrachten genereert (d.w.z. iets dat door het cyborg-concept wordt geïllustreerd)."[46] In het rapport wordt over de contribuanten, die afkomstig zijn uit de academische wereld, de NIH en militaire aannemers waaronder Raytheon, Northrop Grumman en Lockheed Martin, opgemerkt dat "men het erover eens was dat onderzoek naar de integratie van mens en machine een breed perspectief moet bieden op technieken om machines te integreren met het volledige scala van menselijke lichaamssystemen, waaronder het perifere en centrale zenuwstelsel, [47-49] het spier-skeletstelsel,[50-52] het endocriene stelsel,[53, 54] de ingewanden, het vaatstelsel,[55] immunologische processen en zelfs genexpressiepatronen." [56, 57] Dergelijke transhumanistische ontwikkelingen werden in het rapport noodzakelijk geacht om "succes te boeken voor de USAF in de militaire context van 2030."[58] Met andere woorden, als de Amerikaanse luchtmacht en particuliere militaire aannemers hun zin krijgen, zal het transhumanisme van militaire kwaliteit geen aspect van de menselijke biologie ongemoeid laten.
  • Mogelijkheden en gevolgen van brein-computer-interfacetechnologie (2020): Air University Press, Muir S. Fairchild Research Information Center, Maxwell Air Force Base, Alabama. Het document maakt deel uit van een serie publicaties van de Amerikaanse luchtmacht die "tot doel hebben om baanbrekende, bruikbare kennis - onderzoek te presenteren," volgens een voorwoord van een brigadegeneraal van de USAF.[59] Het beschrijft de R&D-status van opkomende technologieën die ontworpen werden om "tweerichtingsverkeer tussen hersenen en computer" te realiseren om "uitdagende nationale veiligheidsdoelstellingen voor de komende 20 jaar te halen," "gevechtscapaciteit te verbeteren" en "ervoor te zorgen dat Defensie haar voorsprong in oorlogsvoering behoudt." De brein-computer-interfacetechnologieën van belang omvatten genetische modificatie van hersencellen, het gebruik van zowel optische als elektrische signalen voor brein-computer-interfaces (BCI's), en het gebruik van niet-chirurgische, inclusief injecteerbare, middelen voor het registreren en controleren van activiteit in "de basiseenheid van de hersenen, de neuron."[60]
Vermeldenswaard is dat Dennis Bushnell, hoofdwetenschapper van NASA-Langley, in 2001 tegen partners uit de nationale veiligheidsindustrie zei dat de vruchten van geheime R&D vaak meer dan 40 jaar "in voorraad" blijven.[61] Dat roept de vraag op hoe lang injecteerbare middelen voor het registreren en controleren van neuronale activiteit al beschikbaar zijn voor de militaire inlichtingendienstengemeenschap. Gezien Bushnells opmerking uit 2011 dat er al bij 10.000 mensen hersenchips werden ingebracht[62], lijkt dit een redelijke vraag. Wat weer de vraag oproept waar de publieke vertoning van Elon Musk over het chirurgisch implanteren van een hersenchip bij slechts één persoon in 2024 nou werkelijk over gaat.

Vooruitkijkend naar de periode tot 2040 wordt in het document van de luchtmacht opgemerkt dat technologieën zoals genetisch en optisch gemedieerde injecteerbare BCI's deel uitmaken van een "exponentieel groeiend" en "potentieel ontwrichtend" veld.[63] In overeenstemming met het fundamentele, door het Amerikaanse ministerie van Defensie gesteunde NBIC-rapport dat 18 jaar eerder werd gepubliceerd en dat de aanzet gaf tot een internationale "convergentie" van interdisciplinaire R&D op het gebied van Nano-Bio-Info-Cogno,[64] vermeldt het onderzoeksdocument van 2020 dat de beschreven BCI-technologieën het resultaat zijn van interdisciplinaire samenwerking tussen neurologen, biologen, technici, genetici, psychologen, computerwetenschappers en wiskundigen. Het voegt eraan toe dat het "ministerie van Defensie haar investeringen heeft opgevoerd en haar inspanningen heeft gereorganiseerd om op dit [interdisciplinaire BCI] gebied voorop te lopen."[65]

Volgens het rapport gaat het bij de BCI-technologie, die zo interessant is voor het ministerie van Defensie, om "een tweezijdig communicatiepad tussen de hersenen en een extern apparaat, ontworpen om hersensignalen op te vangen, te analyseren en te vertalen naar een specifieke actie. Normaal gesproken sturen de hersenen een signaal naar perifere zenuwen en spieren om een beweging van een ledemaat op te wekken of een bepaalde actie uit te voeren. BCI's bieden een nieuw outputkanaal voor de hersenen om te communiceren met een extern apparaat en dit uiteindelijk aan te sturen. Het externe apparaat kan een kunstmatige ledemaat zijn, een gesimuleerd vliegtuig tijdens de vlucht of iets anders dat met een computer kan worden verbonden. BCI is ook synoniem voor brein-machine-interface, neuraal gestuurde interface, mind-machine-interface en directe neurale interface, die alle deel uitmaken van ander onderzoek."[66]

Het rapport, dat in 2020 geschreven werd, adviseert dat binnen de komende vijf tot 20+ jaar technologieën verwacht kunnen worden zoals die in ontwikkeling zijn bij DARPA, inclusief apparaten om "herinneringen rechtstreeks in de hersenen te lezen en te schrijven" (het DARPA RAM/RAM-Replay, 'Neuro-FAST'- initiatief), implanteerbare microchips en DARPA's Next Generation Nonsurgical Neurotechnology N3 programma,[67] dat een 'platform' omvat dat de hersenen in staat stelt magneto-elektrische signalen te verzenden of te ontvangen via omvormers die in het lichaam worden geïnjecteerd.[68]

Mochten sceptici nu geneigd zijn om ''complottheorist,'' ''desinformatie,'' ''anti-vaxxer'' of ''klinkklare onzin'' te mompelen, dan merken we op dat het merendeel van de hierboven genoemde documenten, evenals het merendeel van het primaire bronmateriaal dat in deze artikelreeks wordt aangehaald, formeel werd geverifieerd en verspreid door de Nationale technische informatiedienst en/of het Hoofdkwartier diensten in Washington Directoraat voor informatie-operaties en rapporten van het ministerie van Defensie, dan wel door het Directoraat voor uitvoerende diensten van het ministerie van Defensie.

Het BCI- document van de Amerikaanse luchtmacht uit 2020 concludeerde het volgende:
BCI en aanverwante technologie brengen de mensheid dichter bij de filosofie van Transhumanisme, die ernaar streeft het menselijk intellect en de menselijke fysiologie te verbeteren door het gebruik van technologie. Deze filosofie kan leiden tot een nieuwe definitie van de inhoud van het mens zijn ...

Op militair gebied zouden de USAF en het ministerie van Defensie de eersten moeten zijn om de normen voor het aanvaardbare gebruik van deze technologie vast te stellen en deze normen vervolgens middels internationale overeenkomsten toe te passen. Dit kan alleen worden bereikt als wij het voortouw nemen bij het ontwikkelen en testen van BCI's ....

Om deze mogelijkheden te benutten, moet de USAF nu handelen op basis van de huidige beschikbare technologieën om een cultuur te bevorderen van intensiever experimenteren en het nemen van berekende risico's."[69]
Gunstigerwijs voor het transhumanisme waren intensievere experimenten en het nemen van risico's drie jaar eerder al opgenomen in de grondbeginselen van het Bureau van de onderminister van onderzoek en ontwikkeling. Toen die functie werd gecreëerd als onderdeel van de Amerikaanse nationale defensiewet van 2017, stond er in een begeleidend verslag te lezen: "De afgevaardigden verwachten dat de onderminister van Defensie voor onderzoek en techniek risico's zal nemen, de technologische grenzen zal verleggen, zal testen en experimenteren, en de ruimte zal hebben om te falen, indien nodig."[70] Twee jaar later, in 2019, werd er in een document dat gesponsord werd door het Bureau van de onderminister van Defensie, gepleit voor het nastreven van Amerikaanse dominantie op het gebied van cyborg-technologieën, onder andere middels het proefondervindelijk uittesten op militair personeel.[71]

Vervult de roep om menselijke labratten voor cyborg-experimenten een aspect van het aanwervingsproces van het Amerikaanse ministerie van Defensie? Dat kunnen we ons afvragen.

Samenvattend komt elk van deze transhumanistische documenten over het verbeteren van soldaten, en deze documenten maken maar een fractie uit van bestaande vergelijkbare documenten, overeen met de stelling van NASA-Langley uit 2001 dat mensen te "groot," "zwaar," "teer" en "traag" zijn voor oorlogsvoering, vooral in vergelijking met robots, die volgens NASA-Langley "een sterk verbeterde dodelijkheid" bezitten.[72] Het fundamentele document van het Amerikaanse ministerie van Defensie uit 2000 over een 21e-eeuwse technologische revolutie in militaire aangelegenheden (RMA) opende eveneens met de verkondiging dat "de technologieën die onze strijdkrachten lichter, mobieler en dodelijker zullen maken, van cruciaal belang zullen zijn."[73] Maar of het herontwerpen van de mens om zijn dodelijkheid aan die van robots aan te passen een 'verbetering' oplevert, is geen onderwerp van serieuze discussie in deze en andere literatuur over strategische visies en toekomstscenario's van het leger en de inlichtingendiensten. Net als de voorwaartse mars naar een wereld die eerder om technologische mogelijkheden draait dan om menselijk welzijn, wordt dodelijkheid als 'verbetering' eenvoudigweg als onbetwistbaar geaccepteerd en als vanzelfsprekend beschouwd.

Maar hoe zit het met transhumanistische ontwerpen voor de civiele sector? Legers zullen legers zijn en astronauten zullen astronauten zijn. Supersoldaten voor oorlog en extremofielen voor de ruimte, zoals beschreven in deel 1, vormen slechts één aspect van het geheel. Maar houden het ministerie van Defensie en haar agentschappen zich bezig met het kunstmatig modificeren van de burgerbevolking?

Cyborg-burgers: De diepe staat heeft wereldwijd het vizier op burgers gericht

Toen NASA-Langley hun toespraak voor de nationale veiligheidsconferentie in 2001 openden met "De 'Bots 'Borgs '& Mensen heten u welkom in 2025 n.Chr.,"[74] kon het toehoorders vergeven worden als ze dachten dat het enige doel van de ludieke titel was om de lachers op hun hand te krijgen. Een lepeltje humor verzacht de dystopie, enz.

Yena_B, 2024, Artistieke voorstelling van dia 2 van de presentatie 'Future Strategic Issues' uit 2001
© Yena_B, 2024, Artistieke voorstelling van dia 2 van de presentatie 'Toekomstige strategische kwesties' uit 2001
Maar kan hetzelfde worden gezegd van de publicaties van het Bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst (ODNI)? Samen met het War College centrum voor strategisch leiderschap (CSL) van het Amerikaanse leger? En de Nationale universiteit voor inlichtingen (NIU)? Als deze drie organisaties samen een monografie van 104 pagina's hadden gesponsord over bots, borgen en mensen in de jaren tot 2030, zou dat niveau van militaire inlichtingencoördinatie dan als een grap kunnen worden beschouwd? Als de monografie was opgedragen als onderdeel van een lopende serie over "nieuwe en opkomende toekomstconcepten," met het "overkoepelende doel" om "besluitvormers op strategisch en hoog operationeel niveau te helpen" bij hun "kritische analyse van nationale, militaire en inlichtingenvraagstukken binnen de gezamenlijke, interagentschappelijke, intergouvernementele en multinationale (JIIM) omgeving," moet dat dan worden afgedaan als een lolletje?[75]

In 2008 werd precies zo'n document gepubliceerd, als onderdeel van een initiatief van de ODNI-denktank onder de naam Proteus. Het Proteus-consortium dateerde, net als het door het Amerikaanse ministerie van Defensie gesteunde NBIC-initiatief en het nationale nanotechnologie-initiatief (NNI) van het Witte Huis, van rond de millenniumwisseling.
Yena_B, 2024, Artistieke voorstelling van Proteus dia 1 uit 2008
© Yena_B, 2024, Artistieke voorstelling van Proteus dia 1 uit 2008
Rond 2008 was Proteus uitgegroeid tot een internationaal consortium met een alfabetsoep van agentschappen onder auspiciën van het ODNI, waaronder het onderzoeksinstituut van de Amerikaanse inlichtingendiensten IARPA, de nationale veiligheidsdienst NSA, de militaire inlichtingendienst DIA, het Amerikaanse commando voor gezamenlijke strijdkrachten USJFC, het Amerikaanse korps mariniers USMC, de Amerikaanse marine en andere, samen met talrijke universiteiten, internationale organen zoals Canadese, Israëlische, Britse, Australische, Italiaanse, Franse en Zwitserse militaire inlichtingenorganen en -instellingen, de VN en bedrijven uit de particuliere sector, waaronder Lockheed Martin. In 2008 publiceerde het consortium een monografie met de titel Leiderschap in het tijdperk van de menselijke singulariteit: Nieuwe behoeften, nieuwe vaardigheden, nieuwe respons.[76] **De monografie wordt geopend met de volgende opmerking:
De "menselijke singulariteit" verwijst naar de integratie van technologie in het menselijk lichaam zodat niveaus van mentale scherpte en fysieke bekwaamheid alle vorige bekende niveaus overschaduwen ... Een breed front van convergerende kerntechnologieën, zoals nanotechnologie, bio-engineering, supercomputing, materiaalontwikkeling en robotica, kan zulke individuen tegen 2030 tot gemeengoed maken; er werden zelfs al belangrijke stappen gezet om dit doel te bereiken en de singulariteit zou al eerder kunnen plaatsvinden.
De opkomst van de singulariteit en de daaruit voortvloeiende Verbeterde Singuliere Individuen (voortaan aangeduid als 'ESI's'), die in staat zijn tot buitengewone mentale en fysieke prestaties, zullen een grote impact hebben op de praktijk van leiderschap, een belangrijke factor bij het vaststellen of een samenleving slaagt of faalt ... In feite zal de singulariteit de parameters die traditioneel menselijke prestaties definiëren terzijde schuiven en de samenleving op complexe en subtiele manieren veranderen.

De singulariteit [bijvoorbeeld] brengt de mensheid op onbekend terrein waarvan de hooggetalenteerde bewoners het schrikbeeld oproepen dat de mens overbodig zal worden." Op dezelfde manier zal "de singulariteit onze ideeën over menselijkheid veranderen."[77]

De zorgvuldige en berekende verandering van ons zelfbeeld als autonome wezens tijdens de afgelopen jaren is nauwelijks verrassend als we het achteraf beschouwen als onderdeel van de onstuitbare opmars naar volledige automatisering van de mens. Het document benadrukt dat in de komende decennia "verbeterde" individuen "een steeds groter deel van de bevolking zullen uitmaken, niet slechts een klein deel ... [dat] de samenleving zal veranderen." [78] Voortbouwend op deze voorspelling gaat het grootste deel van de monografie over de richting die een dergelijke maatschappelijke transformatie naar verwachting zal nemen. Om "strategische en hoog-operationele besluitvormers" in "de gezamenlijke, inter-agentschappelijke, intergouvernementele en multinationale omgeving" bij te staan, draait de hele discussie om leiderschapsuitdagingen die samenhangen met de verwachte opkomst van drie lagen van "wezens": De 'Gemodificeerden' (Tweaked), de 'Gedrochten' (Freaked) en de 'Fanaten' (Geeked). In de monografie wordt het volgende uitgelegd:
De vermogens van de Gemodificeerden komen voort uit de integratie van singulariteitstechnologieën met de biologische systemen van individuen ... [Deze individuen] vertegenwoordigen de hoofdstroom van ESI's, zij die profiteren van dat brede front van technologieën die op zoveel manieren worden toegepast als wetenschappers maar kunnen bedenken.
De Gedrochten zijn nieuwe creaties: cyborgs of mensen met significante gemechaniseerde onderdelen; robots met A.I.-besturing, klonen die speciaal ontworpen werden voor enkele functies of operaties, groepsbreinen die werken via een open source mentaal systeem via ingebedde quantum- of proteïnegebaseerde chips, robots met dierlijke of menselijke hersenen, en zelfs dieren met menselijke intelligentie of mensen met dierlijke trekjes ... Hoe fantastisch deze mogelijkheden ook lijken, alle zijn gebaseerd op technologieën die al ver in ontwikkeling zijn of zich in het prototypestadium bevinden.

De Fanaten zijn niet-verbeterde individuen (voortaan 'Normalen' ['Norms'] genoemd) en zijn afhankelijk van externe apparaten om concurrentievoordeel te behalen: toegang tot supercomputers; controle over virtuele werelden die wordt aangewend om voordeel 'in de echte wereld' te behalen; en poortwachters die controle uitoefenen over energie, grondstoffen en de technologieën om menigten onder controle te houden en te manipuleren. Uiteraard bevinden de Fanaten zich al onder ons in de hightech industrie."[79]

Het document, dat werd gepubliceerd onder de vlag van het Proteus-consortium dat bestaat uit zo'n 30 militaire / inlichtingendiensten uit 11 landen in samenwerking met talrijke universiteiten en dat in 2008 werd geschreven, benadrukt dat:
De singulariteit is niet zomaar een hersenspinsel van wetenschappers, uitvinders en futuristen die al te zeer in de ban zijn van technologie. Het wordt eerder ondersteund door een voortdurende stroom van wetenschappelijke ontwikkelingen die nu al het menselijk leven kunnen verlengen, interfaces tussen biologische en synthetische systemen tot stand kunnen brengen, de hersenfunctie kunnen verbeteren, robotachtige elementen in het menselijk lichaam kunnen integreren, implantaten kunnen bouwen die 'bovenmenselijk' zicht of gehoor bieden, individuen kunnen klonen, soort-hybriden kunnen creëren (meestal een eigenschap van de ene soort geënt op een andere) middels gentransplantatie, en manieren kunnen ontwikkelen om iemands neuronale activiteit te vertalen naar hun werkelijke gedachten, naast een scala aan andere innovaties.[80]
Om dit in concrete R&D te verankeren, in overeenstemming met het fundamentele NBIC-document[81] alsook talloze verwante documenten die door het Hoofdkwartier diensten in Washington Directoraat voor informatie-operaties en rapporten van het Amerikaanse ministerie van Defensie werden verspreid, voegt de monografie toe: "de versnellende ontwikkeling van een paar sleuteltechnologieën - nanotechnologie, supercomputers, genetische manipulatie en robotica - stuwt de singulariteit voort."[82]

Met betrekking tot de leiderschapsuitdagingen van de opkomende klassen van Gemodificeerden, Gedrochten en Fanaten, waarschuwt het document dat:
Veel ESI's, vooral de Gedrochten, beginnen als bedienden of rariteiten, net als simulacra zoals holografische entiteiten, cyborgs en klonen. De Gemodificeerden daarentegen zullen vanaf het begin hun macht gebruiken. Conflicten zullen oplaaien op het gebied van erkenning en compensatie: krijgen ESI's zelf of hun ontwerpers, eigenaars en/of beheerders credits en beloningen voor goed uitgevoerd werk? Welk lot zal de ESI die verouderd is door verbeterde technologie ondergaan? Normalen zullen niet noodzakelijkerwijs loyaal zijn aan hun 'eigen groep,'; velen zullen zich op één lijn stellen met ESI's, en leiders van Normalen die goed kunnen samenwerken met ESI's zullen floreren.[83]
Men verwacht dat er vragen zullen rijzen als: "Wanneer kan een ESI eigendom bezitten? Wanneer ontvangt een cyborg een salaris?" Ondertussen zullen "leiders van Fanaten die singulariteitstechnologieën beheersen uiteindelijk het leiderschap afstaan aan de Gemodificeerden en Fanaten naarmate deze laatste groepen meer vertrouwen en onafhankelijkheid verwerven."[84]

Binnen een wereld waarin dit zich ontvouwt:
... is seks niet langer de enige generatieve kracht; die eer zal worden gedeeld door de technologieën die de singulariteit creëren. De ware onzichtbare krachten bestaan niet per se uit hogere machten, maar uit de bron van de vermogens van ESI's en de netwerkverbindingen die hen met die bron verbinden.[85]
Sommige lezers beschouwen de verwijzing naar deze "ware onzichtbare krachten" misschien als een griezelige vervulling van de beschrijving van Edward Bernays uit 1928: "Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht vertegenwoordigt ... " Anderen zien hierin wellicht een voorbode van Yuval Noah Harari's uitspraak uit 2017 dat "Goddelijkheid niet ver genoeg gaat om te beschrijven wat we proberen te bewerkstelligen."

Nu technologie de voortplanting en hogere machten verdringt, adviseert het document dat uiteindelijk "ESI's de sociale organisatie zullen beïnvloeden om de expressie van hun buitenmaatse talenten te weerspiegelen en te begunstigen." Het waarschuwt: "Als mensen van voor de Singulariteit moeten we de vooronderstelling dat we altijd controle of leiderschap over technologie zullen uitoefenen overboord zetten ... Op geen enkel ander moment in de menselijke geschiedenis werd de leiderschapspositie verschoven van louter menselijk naar wezens met een grotere mentale capaciteit dan de onze [cursivering origineel]."[86]

Achter de onbesuisde en schaamteloze voorspellingen gaat de onuitgesproken vooronderstelling schuil, dat de militaire inlichtingencentra van Proteus en hun partners uit de particuliere sector het civiele leiderschap in een transhumanistische toekomst kunnen en moeten loodsen. Nu het Amerikaanse ministerie van Defensie expliciet de leidende verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de benodigde R&D,[87, 88] lijkt het transhumanistische traject van de samenleving effectief en geruisloos onder militair gezag te worden geplaatst, waardoor dit traject aan publiek toezicht en electorale verantwoording wordt onttrokken.

De militaire inlichtingengemeenschap, die veilig buiten publieke verantwoording en toezicht opereert, kan het transhumanisme in twee richtingen sturen. Volgens de monografie van Proteus zou een technologisch gelaagde samenleving met Gemodificeerden, Gedrochten en Fanaten "een toewijding aan creativiteit en innovatie kunnen inhouden, waarbij de samenleving wordt georganiseerd ten gunste van kunstenaars, visionairs, wetenschappers en uitvinders in plaats van op winstbejag beluste partijen. Of het zou kunnen resulteren in 1984-achtige scenario's als gevolg van de macht die wordt toegekend aan invasieve, lichaams- en psyche-penetrerende technologieën."[89]

We willen hier graag opmerken dat het nogal vergezocht is om te veronderstellen dat de militaire inlichtingendiensten hun transhumanistische technologieën zullen gebruiken om een samenleving van kunstenaars en visionairs te creëren. De opkomst van 1984-achtige scenario's, vooral na het coronatijdperk, vereist daarentegen maar weinig fantasie.

Hoe dan ook, het lijkt voldoende duidelijk dat, net als met alle andere nieuwe technologieën die ontworpen en geproduceerd worden met geplande overbodigheid in het achterhoofd, de belofte van marktgestuurde oplossingen voor bederfelijk vlees een klasse van gemodificeerden tegen de gedrochten of de fanaten zal blijven opzetten. We hoeven slechts te kijken naar de verdeeldheid tussen de nieuwe, door de overheid gefinancierde en gepromote, sociale klassen van gemoderniseerde, gecastreerde en anderszins aangetaste non-binaire gemodificeerden versus de 'normalen' of de fanaten, om te zien waar deze grootse operatie toe leidt. In de woorden van de door de klasse van reuzen geliefde historicus van de toekomst, Yuval Noah Harari: "Wil je weten hoe superintelligente cyborgs gewone mensen van vlees en bloed zouden behandelen? Begin dan maar 'es met onderzoek naar hoe mensen hun minder intelligente neven en nichten uit het rijk der dieren behandelen."

Maar is dergelijke retoriek niet meer dan overdreven? Hebben deze "toekomstscenario's" enige betekenisvolle relatie met de werkelijkheid, of is "futurologie" wetenschap van likmevestje? Fantaseren de machtige actoren en organisaties die achter deze scenario's schuilgaan alleen maar over wat mogelijk zou kunnen zijn in een hypothetische toekomst of een alternatief universum? Meer specifiek, heeft Proteus al eerder voorspellingen van wereldgebeurtenissen gedaan?

Inzichten van Proteus voor 2020 en verder, rond 2000

Het internationale Proteus-consortium (officieel de Proteus Management Group) werd in 2005 opgezet met als doel senior besluitvormers, planners en inlichtingenanalisten internationaal te adviseren over de toepassing van wat het zijn 'Inzichten van Proteus' noemde. Die Proteus-inzichten waren bedoeld "om complexe problemen in het toekomstige geostrategische landschap te helpen oplossen."[90]

De 'Inzichten van Proteus' waaromheen het internationale consortium uit 2005 draaide, kwamen voort uit een oorspronkelijke, kleinere groep die door het Amerikaanse Nationale verkenningsagentschap (NRO) werd gesponsord. De oorspronkelijke groep bestond uit leden van het Canadese Bureau voor technologische prognose, de postacademische school van de Amerikaanse marine, het Oorlogscollege van het Amerikaanse leger, de NRO, de Nationale geospatiale inlichtingendienst NGA, de Nationale veiligheidsdienst NSA en het Bureau van de directeur van de centrale inlichtingendienst DCI. Deze oorspronkelijke kleinere groep verscheen in 2000 op het nationale veiligheidstoneel met een boek met de volgende titel 'Proteus: Inzichten vanaf 2020.'[91] Het basisboek hield zich bezig met scenario-gebaseerde voorspellingen die specifiek gericht waren op het jaar 2020. Op basis van het boek en de visies voor 2020 werd het daaropvolgende transnationale consortium van staten, bedrijven en de VN opgezet om de 'Proteus-Inzichten' verder te ontwikkelen. (Inclusief in de monografie Gemodificeerden, Gedrochten en Fanaten uit 2008).

Maar wat waren nou precies die inzichten van Proteus voor het jaar 2020, die in het jaar 2000 werden gegeven? Wat voorzag de groep over 20 jaar aan de horizon? Waarom was die visie dermate overtuigend dat zo'n 30 militaire / inlichtingendiensten uit 11 landen zich aansloten om daarop voort te bouwen? Was het de visie van de transhumanist uit Oxford, Bostrom, van nieuwe "esthetische en beschouwende genoegens waarvan de gelukzaligheid ver uitstijgt boven wat enig menselijk wezen tot nu toe heeft ervaren?"[92]

Nee. Dat was het niet. Het was een pandemie. Tenminste, volgens de hedendaagse definitie van dat begrip. In de 'inzichten' van Proteus, diep verborgen in een selectie van andere scenario's, vinden we de omschrijving van een serie hardnekkige, muterende en terugkerende wereldwijde uitbraken van virussen. In de jaren voorafgaand aan 2020 verlamde het Virus™ van Proteus,' volgens de verhaallijn, samenlevingen en economieën, waarbij de rechten en vrijheden van burgers herroepen werden, sociale verdeeldheid werd geschapen en uiteindelijk tegen 2020 "een wereldwijd dystopisch niveau van intensiteit" werd bereikt. [93] Alsof de oude orakels een goddelijke openbaring hadden ontvangen, werd de virale dystopie in de Proteus-prognose aangewakkerd door een nieuw virus in een onbekend land: een "nieuw" virus dat, in tegenstelling tot eerdere dodelijke virussen "zeer besmettelijk was en van mens tot mens kon worden verspreid door contact via de lucht en/of aërosol".[94] Proteus' "nieuwe" Virus™ "muteerde zo snel dat maar heel weinig mensen immuun bleven."[95] Net als in de echte wereld van 2020, in tegenstelling tot een gewone verkoudheid of griep, "vertoonden slachtoffers van het virus vaak geen symptomen gedurende twee of drie weken na infectie. Het was dus veel gemakkelijker om het virus onbewust te verspreiden via reizen en dagelijks contact met anderen."[96] Dienovereenkomstig sloten "levensvatbare staten" zoals de VS en Europa hun grenzen.[97]

En zo lijkt het erop dat het leven in 2020 sterke gelijkenis vertoont met niet alleen de dia's van NASA-Langley, zoals we in Deel 1 hebben beschreven, maar ook met de Inzichten van Proteus™. De perfectie van de wereldwijde poppenkast lijkt griezelig. Deze feiten roepen bij velen de vraag op: Is Proteus een soort nieuwerwetse New Age profeet?

Het is vooral opmerkelijk dat Proteus in 2000 een Virus™ uitvond dat zich onderscheidde door zijn asymptomatische overdracht. Dit berustte op een fictief scenario waarin autoritair bestuur en totalitaire controle werden gerechtvaardigd, zowel in het Proteus-scenario als in de echte wereld. In het 2020 dat we uiteindelijk meemaakten, leverde een groot onderzoek met bijna 10 miljoen proefpersonen al in november geen enkel geval van asymptomatische overdracht op.[98] Ander werk wees op een verkeerde interpretatie van betekenisloze hoge drempelwaarden voor PCR-cycli als de boosdoener, die de basis vormde voor misleidende beweringen over asymptomatische besmettelijkheid.[99, 100, 101]

Desalniettemin, net als in het Proteus-scenario, zorgde dit specifieke vermeende kenmerk van Het Virus™ - halsstarrig gehandhaafd door echte autoriteiten ondanks bewijs van het tegendeel - ervoor dat repressieve, autoritaire politiestaat-tactieken mogelijk gemaakt werden, zoals het sluiten van grenzen, lockdowns, controleposten en vaccinatiepaspoorten voor reizen en deelname aan de samenleving.[voorbeelden 102-110]

Uit deze en andere details vloeit voort dat de voorspelling die Proteus in het jaar 2000 deed voor een virale dystopie die leidt naar het cruciale jaar 2020 duidelijk als basis dient voor het Rockefeller 2010-"Lockstep"-scenario[111], Event-201 van oktober 2019[112], en vele andere 'pandemische paraatheidsoefeningen.'"

In het jaar 2000 schreef Proteus, in het kader van haar 'Inzichten uit 2020,'
de symptomen van het nieuwe Virus ... waren verschrikkelijk en verwarrend ... De eerste 3-5 dagen leken ze op die van een zware verkoudheid of griep ... [maar] daarna verergerden de symptomen met hevig hoesten, moeilijke ademhaling en extreem hoge koorts. In sommige gevallen bloedden patiënten door de huid en in andere organen.[113]
(Onthoud dat aan het begin van de corona-operatie sterfte door inwendige bloedingen en orgaanfalen deel uitmaakte van de belangrijkste paniekcampagne). In de VS vormden ouderen en kwetsbare stedelijke armen de belangrijkste slachtoffers van de Proteus-pandemie. Opnieuw zien we dat de overeenkomst met de details van de corona-operatie opmerkelijk groot is.

Ondertussen, in de echte wereld, terugkijkend op de afgelopen jaren sinds de uitrol van het pandemienarratief in 2020, waarbij ouderen en kwetsbaren, zoals Proteus had voorspeld, zwaar werden getroffen, is het onmogelijk om met een serieus beroep op de logica vol te houden dat een virus het vermogen bezat om de grootschalige gruweldaden te begaan waarvan we getuige waren, met inbegrip van voorspelbare en te voorkomen sterfgevallen door lockdowns,[114, 115] onderdrukking van behandelmethoden[116, 117] en vaccinatiemandaten,[118, 119, 120, 121, 122, 123, 124] met miljoenen tegelijk, en dat aantal stijgt nog steeds. [125, 126, 127]

In het uitgangspunt van het 2020 dat werkelijkheid werd, plande Proteus een reeks verergerende uitbraken die in 2010 zouden beginnen (vergeet echter niet dat het griepseizoen van 2009-2010 in de echte wereld de mislukte Mexicaanse griepuitbraak kende),[128] zodanig dat tegen 2020 een voortschrijdende en terugkerende pandemie de wereld had overspoeld. Stelt u zich de mogelijkheden voor ondernemende investeerders eens voor als ze ter uitbreiding van hun portefeuille in 2000 in de vaccinontwikkelingssector waren ingestapt. Petje af voor Bill en Melinda Gates dat ze in 2000 hun Foundation lanceerden die in 2020 het middelpunt van de coronashow zou worden.

Het Proteus-scenario toegelicht:
De wereld van 2020 ziet er somber uit. Sinds 2010 wordt de wereld overspoeld door zeer besmettelijke, dodelijke virussen die oplaaien, uitdoven en in gemuteerde vorm terugkeren. De wereldeconomie is sterk achteruitgegaan doordat handel en commercie zijn opgedroogd en bevindt zich nu in een ernstige, langdurige recessie. Veel naties zijn autoritair geworden, worden geregeerd door demagogische machthebbers of zijn gewoonweg in chaos vervallen.[129]
Met dit in gedachten mijmeren we: Was de mislukte overhyping van de Mexicaanse griep van 2009-2010[130] een poging om geleidelijker op te bouwen naar de virale dystopie van 2020, volgens de Proteus-visie? Was het toeval dat in 2009 de WHO-definitie van 'pandemie' werd afgezwakt,[131] waardoor de Mexicaanse griep (en de corona-operatie) mogelijk werd? Als er in 2010 geen ijverige en scherpzinnige Europese parlementariërs en rapporteurs waren geweest die een gecoördineerde overreactie op de Mexicaanse griep tegen hadden gehouden,[132, 133, 134] zouden de timing en het tempo van Het Virus™ dat in 2020 de wereld op zijn kop zette dan meer hebben overeengestemd met het tijdschema van Proteus? Het behoeft geen betoog dat dergelijke vragen onbeantwoord zullen blijven. Het is echter vermeldenswaard, zoals we in Deel 3 onderzoeken, dat tijdens een presentatie in 2004 over Proteus-'Inzichten uit 2020' op een Commando en Controle-symposium, het College centrum voor strategisch leiderschap van het Amerikaanse leger "biologische virussen" beschreef als "machtsinstrumenten."[135] Hoe dan ook, het getuigt van de Blitzkreig shock-and-awe propaganda-operaties[136, 137] en psychologische oorlogsvoering[138] van 2020 dat de visie van Proteus uiteindelijk werkelijkheid werd, en schijnbaar van de ene op de andere dag.

Terwijl de fictieve pandemie van Proteus voortduurde, "ging de wereldeconomie verder achteruit." In de VS werd de samenleving "zeer verdeeld en gefragmenteerd." Over de hele wereld "worstelden ontwikkelde landen met burgerlijke vrijheden ... [Tegen 2020 zijn mensen gewend geraakt aan minder persoonlijke vrijheden ... Individuen dragen een 'MedID' die wordt gebruikt om overal binnen te komen, zelfs het eigen huis, en het is noodzakelijk om door een 'AntiViro-kamer' te lopen om het huis uit te gaan, of om enclaves in en uit te gaan ....Er is uitgebreid cameratoezicht in gebieden met een hoog risico."[139]

Vanaf het scenario van Proteus gaan we snel naar 2020 en hoewel de MedID's net zo snel verdwenen als dat ze opkwamen, te midden van grootschalig wereldwijd verzet van burgers [140, 141, 142, 143], was de mislukte push voor 'vaccinatiepaspoorten' in de echte wereld van tevoren gepland door de Europese Commissie [144] en ondersteund door MITRE, een vooraanstaand contractant voor militaire inlichtingendiensten.[145] Ondertussen komt er uitgebreid toezicht met beveiligingscamera's in 15-minutensteden.

Waren het de uitholling van burgerrechten en -vrijheden en de zware biodigitale surveillance die de interesse van de internationale inlichtingendiensten binnen Proteus wekten na de publicatie van Inzichten uit 2020?

Tot slot, in een ontwikkeling waarbij sprake is van een door een pandemie geïnspireerde wereldwijde machtsoverdracht, verklaarde Proteus over hun door ziekte geteisterde wereld van 2020:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is nu de belangrijkste internationale organisatie ... De Verenigde Naties coördineert militaire veiligheidsinspanningen met WHO-programma's.[146]
Wat nogal vooruitwetend lijkt in het licht van het komende WHO-pandemieverdrag en de herzieningen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR), waaronder ongekozen WHO-ambtenaren ruime bevoegdheden zouden krijgen om unilateraal wereldwijde noodsituaties op het gebied van gezondheid af te kondigen. Met de daaropvolgende noodbevoegdheden zou de WHO de bevoegdheid kunnen krijgen om lidstaten te dwingen, in plaats van te adviseren, om WHO-richtlijnen na te leven. Deze WHO-richtlijnen zouden het opleggen van 'gezondheidscertificaten' en vaccinatiepaspoorten[147, 148, 149] - of 'MedID's', vaccinatiemandaten, het in quarantaine plaatsen van burgers en 'desinformatie'-maatregelen kunnen omvatten, die tezamen de vrijheid van verkeer, de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten en grondrechten aantasten. Onderhandelingen voor de IGR-amendementen werden grotendeels in het geheim gevoerd, en zijn gepland voor mogelijke aanname, samen met het pandemieverdrag van de WHO, tijdens de 77e Wereldgezondheidsvergadering in mei van 2024, min of meer op schema, zij het iets vertraagd, volgens Proteus' 'inzichten.'[150, 151, 152, 153]

Kortom, Proteus heeft een griezelige voorgeschiedenis met betrekking tot het voorspellen van wereldgebeurtenissen. We vragen ons dan ook af of het verstandig is om Proteus - deze keer met betrekking tot de kwestie van de klassen van Gemodifeerden, Gedrochten en Fanaten - een tweede keer te negeren?

Om dit soort vragen te beantwoorden, gaan we in Deel 3 dieper in op specifieke voorbereidingen die met betrekking tot transhumanistische samenlevingen worden getroffen, zowel conceptueel als op beleidsgebied, met aandacht voor dual-use-technologieën (technologieën met zowel civiele als militaire toepassingen) en militaire operaties onder een civiele dekmantel. Deel 4 richt zich op concrete onderliggende R&D, die terugvoert naar het coronatijdperk en de rol die injecteerbare bio/nanoplatforms spelen binnen het transhumanisme en het nieuwe volksgezondheidslandschap.

Verwijzingen in deel 2

[1] Bushnell, D. 2001. Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025]. Presentation to The 4th Annual Testing and Training for Readiness Symposium & Exhibition: Emerging Challenges, Opportunities and Requirements, National Defense Industrial Association (NDIA), 13-16 August 2001. NASA Langley Research Center. Internet Archive. [Website]

[2] The White House. no date. National Science and Technology Council. Office of Science and Technology Policy. [Website]

[3] Roco, M.C., and Bainbridge, W. Eds. 2001. Societal Implications of Nanoscience and Nanotechnology: NSET [Nanoscale Science, Engineering, and Technology Subcommittee] Workshop Report. National Science Foundation, cover page. [Website]

[4] National Science and Technology Council. 2000. National Nanotechnology Initiative: The Initiative and its Implementation Plan. National Science and Technology Council Committee on Technology, Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering and Technology. [Website]

[5] Executive office of the President of the United States. 2016. Charter of the Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering and Technology, Committee on Technology, National Science and Technology Council. [Website]

[6] Roco, M.C., and Bainbridge, W. 2001. (Eds) op. cit., p.1. [Website]

[7] Roco, M.C., and Bainbridge, W. 2001. (Eds) op. cit., pp. 1 and iv. [Website]

[8] Hauth, C.P. 2010. Nanotechnology: Threats and Deterrent Opportunities by 2035. Research report submitted to the Air War College Air University, p.7. [Website]

[9] ibid., pp.2 and 7. [Website]

[10] Roco, M.C., and Bainbridge, W. 2001. (Eds) op. cit., p.vi. [Website]

[11] Air Force Research Laboratory (AFRL). 2010. AFRL Nanoscience Technologies: Applications, Transitions and Innovations. Air Force Research Laboratory, Wright Patterson Air Force Base, p.4. [Website]

[12] ibid., p.4. [Website]

[13] Roco, M.C., and Bainbridge, W. 2001. (Eds) op. cit., pp. 1 and 77. [Website]

[14] ibid., p.iii. [Website]

[15] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington, VA: National Science Foundation. [Website]

[16] ibid., p.vii. [Website]

[17] Claverie, B., and Du Cluzel, F. 2021. "Cognitive Warfare": The Advent of the Concept of "Cognitics" in the Field of Warfare. In B. Claverie, B. Prébot, N. Buchler, and F. du Cluzel, Eds. Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance. NATO Collaboration Support Office, p.6. [Website]

[18] DoD. 2000. Defense Science and Technology Strategy 2000. Washington, DC: Office of the Secretary of Defense, p.1. [Website]

[19] DoD. 2000. ibid., cover page. [Website]

[20] DoD. 2000. ibid., p.11. [Website]

[21] Roco, M.C. and Bainbridge, W. 2002, op. cit., p. 334 [Website]

[22] Claverie, B., and Du Cluzel, F. 2021. op. cit., p.6. [Website]

[23] ibid., p.6. [Website]

[24] Reschke, S., van Erp, J.B.F., Brouwer, A.M., and Grootjen, M. 2009. Neural and Biological Soldier Enhancement-From SciFi to Deployment. Fraunhofer Institute for Technological Trend Analysis and NATO. [Website]

[25] DoD. 2000. op. cit., cover page. [Website]

[26] Finn II, M. 2009. Cognition 2035: Surviving a Complex Environment Through Unprecedented Intelligence. Air War College Air University. [Website]

[27] ibid., pp.1 and 21.

[28] Buchner, C.M. 2013. Biologically Fit: Using Biotechnology to Create a Better Soldier. Monterey, CA: Naval Post Graduate School. [Website]

[29] ibid., pp. 1, 3 and 49. [Website]

[30] ibid., pp. 2, 3, 31, 42 and 43. [Website]

[31] Emanuel, P., Walper, S., DiEuliis, D., Klein, N., Petro, J.B., and Giordano, J. 2019. Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implication for the Future of the DoD. Aberdeen Proving Ground, MD: U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) Chemical Biological Center, sponsored by the Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering. [Website]

[32] ibid., p. v. [Website]

[33] Congressional Research Service. 2024. Defense Primer: Under Secretary of Defense for Research and Engineering. In Focus. [Website]

[34] Emanuel, P., et al. 2019. op. cit, p. vii. [Website]

[35] ibid., p. 17. [Website]

[36] Hughes, D. 2024. Wall Street, the Nazis, and the Crimes of the Deep State. Skyhorse, pp. 74-77, 142-145.

[37] Hughes, D., Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. Covid-19: Mass Formation or Mass Atrocity? Unlimited Hangout. [Website]

[38] Knuffke, L. 2022. Obama admits COVID jab has been "clinically tested on billions" while chastising Americans who refused. April 22. LifeSite News. [Website]

[39] Taylor, R.M. 2006. Human Automation Integration for Supervisory Control of UAVs. Defense Science and Technology Laboratory, UK Ministry of Defence and NATO. [Website]

[40] ibid., pp.1 and 6. [Website]

[41] Olds, J. 2019. Ideas Lab for Imagining Artificial Intelligence and Augmented Cognition in the USAF of 2030. Final Report of a 15 month project sponsored by the US Air Force Office of Scientific Research, with contributors from Northrup Grumman and Raytheon. [Website]

[42] Chu, M. W. 2016. U.S. Patent No. 9,277,988. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[43] Urban, G. A. 2008. Micro-and nanobiosensors — state of the art and trends. Measurement Science and Technology, Vol. 20, No. 1. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[44] Alam, M. A., Elibol, O. H., and Haque, A. 2015. Editorial IEEE Access special section editorial: Nanobiosensors. IEEE Access, Vol. 3, pp.1477-1479. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[45] Kryger, M., Wester, B., Pohlmeyer, E. A., Rich, M., John, B., Beaty, J., McLoughlin, M., Boninger, M., and Tyler-Kabara, E. C. 2017. Flight simulation using a Brain-Computer Interface: A pilot, pilot study. Experimental Neurology, Vol. 287, pp. 473-478. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[46] Olds, J. 2019. op. cit., p.17. [Website]

[47] Serruya, M. D., Hatsopoulos, N. G., Paninski, L., Fellows, M. R., & Donoghue, J. P. 2002. Brain-machine interface: Instant neural control of a movement signal. Nature, Vol. 416, No. 6877, p.141. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[48] Guenther, F. H., Brumberg, J. S., Wright, E. J., Nieto-Castanon, A., Tourville, J. A., Panko, M., Law, R., Siebert, S.A., Bartels, J.L., D.S. Andreasen, Ehirim, P., Mao, H., Kennedy, P.R. 2009. A wireless brain-machine interface for real-time speech synthesis. PloS One, Vol. 4, No. 12, e8218. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[49] Nair, P. 2013. Brain-machine interface. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 110, No. 46, pp.18343-18343. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[50] Walsh, C. J., Pasch, K., and Herr, H. 2006. An autonomous, underactuated exoskeleton for load-carrying augmentation. Intelligent Robots and Systems, 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Beijing China. IEEE. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[51] Mengüç, Y., Park, Y. L., Martinez-Villalpando, E., Aubin, P., Zisook, M., Stirling, L., Wood, R.J., and Walsh, C. J. 2013. Soft wearable motion sensing suit for lower limb biomechanics measurements. IEEE International Conference on Robotics and Automation, Karlsruhe, Germany. IEEE. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[52] Giancardo, L., Sanchez-Ferro, A., Arroyo-Gallego, T., Butterworth, I., Mendoza, C. S., Montero, P., Matarazzo, M., Obeso, J.A., Gray, M.L., and Estépar, R. S. J. 2016. Computer keyboard interaction as an indicator of early Parkinson's disease. Scientific reports, Vol. 6, Article No. 34468. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[53] Zia, A. I. 2015. Smart electrochemical sensing system for the real time detection of endocrine disrupting compounds and hormones: Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Electronics Engineering. Massey University, Manawatu, New Zealand. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[54] Appelboom, G., Camacho, E., Abraham, M. E., Bruce, S. S., Dumont, E. L., Zacharia, B. E., D'Amico, R., Slomian, J., Reginster, J.Y., Bruyere, O., and Connolly, E. S. 2014. Smart wearable body sensors for patient self-assessment and monitoring. Archives of Public Health, Vol. 72, No. 1. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[55] ibid.

[56] Urban, G. A. 2008. Micro-and nanobiosensors - state of the art and trends. Measurement Science and Technology, Vol. 20, No. 1, 012001. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[57] Alam, M. A., Elibol, O. H., and Haque, A. 2015. IEEE Access Special Section Editorial: Nanobiosensors. IEEE Access, Vol. 3, pp. 1477-1479. In Olds, J. 2019. op. cit., p.47. [Website]

[58] Olds, J. 2019. op. cit., p.6. [Website]

[59] Vahle, M.W. 2020. Opportunities and Implications of Brain-Computer Interface Technology. Wright Flyer Papers No. 75. Air University Press, Muir S. Fairchild Research Information Center, Maxwell Air Force Base, Alabama. [Website]

[60] ibid., pp. v, 1, 2, and 19. [Website]

[61] Bushnell, D. 2001. op. cit., p.5. [Website]

[62] Bushnell, D. 2011. BlueTech Forum 2011 - Keynote Presentation: Dennis Bushnell, Chief Scientist, NASA Langley. Blue Tech Research, YouTube. [Website]

[63] Vahle, M.W. 2020. op. cit., p.7. [Website]

[64] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. op. cit. [Website]

[65] Vahle, M.W. 2020. op. cit., pp. 3 and 6. [Website]

[66] ibid., p.2. [Website]

[67] DARPA. 2019. Six Paths to the Nonsurgical Future of Brain-Machine Interfaces. Media Release. [Website]

[68] Rivers, B.M. 2019. Battelle awarded contract by DARPA to develop non-surgical neurotech. Executive Biz - Latest Federal & Government Contracting Companies' News Coverage. [Website]

[69] Vahle, M.W. 2020. op. cit., pp.v and 18. [Website]

[70] House of Representatives. 2016. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017: Conference Report to Accompany S.2943. Washington. US Government Publishing Office, p.1130. [Website]

[71] Emanuel, P. et al. 2019. op. cit. [Website]

[72] Bushnell, D. 2001. op. cit., pp. 66 and 68. [Website]

[73] DoD. 2000. op. cit., p.1. [Website]

[74] Bushnell, D. 2001. op. cit., p.2. [Website]

[75] Kunstler, B. 2008. Leadership in the era of the human singularity: New demands, new skills, new response. The Proteus Monograph Series, Vol. 2, Issue 1, cover page. [Website]

[76] ibid. [Website]

[77] ibid, pp. vii, 1 and 11. [Website]

[78] ibid, p.4. [Website]

[79] ibid., pp 8 and 9 [Website]

[80] ibid., p.9 [Website]

[81] Roco, M.C. and Bainbridge, W., Eds. 2002. op. cit. [Website]

[82] Kunstler, B. 2008. op. cit., p.9. [Website]

[83] ibid., p.23.[Website]

[84] ibid., p.24. [Website]

[85] ibid., p.25. [Website]

[86] ibid., pp.22 and 26. [Website]

[87] Emanuel, P. et al., 2019. op. cit. [Website]

[88] Vahle, M.W. 2020. op. cit. [Website]

[89] Kunstler, B. 2008. op. cit., p. 26. [Website]

[90] Waddel, B., and Wimbush, B. 2006. Proteus: New Insights for a New Age - The Proteus Futures Academic Workshop. Issue Paper, US Army War College Center for Strategic Leadership, p.2. [Website]

[91] Loescher, M., Schroeder, C., and Thomas, C.W. 2000. Proteus: Insights from 2020. United States: The Copernicus Institute Press. [Website]

[92] Bostrom, N. 2003. Human Genetic Enhancement: A Transhumanist Perspective. Journal of Value Inquiry, Vol. 37, No. 4, pp. 493-506. [Journal]

[93] Daniel, K. 2020. The Proteus 2020 Futures Study and the Corona Pandemic. Medium. [Website]

[94] Loescher, M., Schroeder, C., and Thomas, C.W. 2000. op. cit., p. B-x. [Website]

[95] ibid., p.B-xix. [Website]

[96] ibid., pp.B-x - B-xi. [Website]

[97] ibid., pp.B-i [Website]

[98] Cao, S., Gan, Y., Wang, C., Bachmann, M., Wei, S., Gong, J., Huang, Y., Wang, T., Li, L., Lu, K., Jiang, H., Gong, Y., Xu, H., Shen,. X, Tian, Q., Lv, C., Song, F., Yin, X., Lu, Z. 2020. Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China. Nature Communications, Vol. 11, No. 1. 5917. [Journal]

[99] Jefferson, T., Spencer, E.A., Brassey, J., Heneghan, C. 2021. Viral cultures for coronavirus disease 2019 infectivity assessment: A systematic review, Clinical Infectious Diseases, Vol. 73, No, 11, pp. e3884-e3899, [Journal]

[100] Children's Health Defense. 2020. COVID-19 Testing PCR — A Critical Appraisal. [Website]

[101] Boger, P., Maholtra, R.K., Yeadon, M., Craig, C., McKernan, K., Steger, K., McSheehy, P., Angelova, L., Franchi, F., Binder, T., Ullrich, H., Makoto, O., Scoglio, S., Doesburg-van Kleffens, M., Gilbert, D., Klement, R.J., Schrüfer, R., Pieksma, B., Bonte, J., Dalle Carbonare, B., Corbett, K., and Kämmer, U. 2020. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Zenodo. [Journal]

[102] Children's Health Defense Team. 2021. Heavy-handed marketing of COVID vaccines, passports brings George Orwell's 'freedom Is slavery' to the fore. The Defender: Children's Health Defense News and Views. [Website]

[103] Beehive.gov.nz. 2021. Vaccine pass ready for a Kiwi summer. Media release. Official Website of the New Zealand Government. [Website]

[104] CBC News. 2021. Province reveals new details on vaccine passport system as Ontario reports 577 new COVID-19 cases: Proof-of-vaccination system comes into effect on Sept. 22. CBC. [Website]

[105] Captaindaretofly. 2022. Western Australia premier says Covid-19 vaccine passport mandates could last for years. The Expose. [Website]

[106] Captaindaretofly. 2021. Israel considering shortening covid vaccine passport validity to 6 months for those who don't get booster shot. The Expose. [Website]

[107] McBride. A.V. 2021. Vaccine passports have arrived in New York. Here's how to fight back. The Defender: Children's Health Defense News and Views. [Website]

[108] Chossudovsky, M. 2021. The criminalization of big pharma, mRNA vaccine deaths and injuries. EU adopts "digital vaccine passport". Global Research. [Website]

[109] Loffredo, J., & Blumenthal, M. 2021. 'Cloak and dagger' military-intelligence outfit at center of US digital vaccine passport push. The Grayzone. [Website]

[110] Nevradakis, M. 2022. U.S. developing vaccine passport system using complex web of big tech partnerships. The Defender: Children's Health Defense News and Views. [Website]

[111] The Rockefeller Foundation and the Global Business Network. 2010. Scenarios for the Future of Technology and International Development. [Website]

[112] Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Health Security. 2019. Tabletop Exercise: Event 201. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Health Security, The World Economic Forum, and the Bill & Melinda Gates Foundation. [Website]

[113] Loescher, M., Schroeder, C., and Thomas, C.W. 2000. op. cit., p. B-xi. [Website]

[114] Bhattacharya, J., and Packalen, M. 2020. Lives vs Lives - the Global Cost of Lockdown. The Spectator. [Website]

[115] Green, T., and Battacharya, J. 2021. Lockdowns are Killers in the Global South. Unherd. [Website]

[116] Risch, H. 2022. This is the Biggest Lie of Covidistan. The Steve Deace Show, Rumble. [Website]

[117] Mercola, J. Ivermectin Could Have Saved 'Millions' of Lives — But Doctors Were Told Not to Use It. The Defender: Children's Health Defense News and Views. [Website]

[118] Covid Medical Network. Open Letter to Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), the Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) and Australian Federal Health Department, pp. 21-13. Covid Medical Network.

[119] Armstrong, M. 2021. VAERS Admits Fewer Than 1% of Vaccine Adverse Events are Reported. Armstrong Economics. [Website]

[120] Beattie, K. 2021. Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries. ResearchGate. [Website]

[121] Expose. 2022. Government Publishes Horrific Figures on COVID Vaccine Deaths: 1 in 482 Dead Within a Month, 1 in 246 Dead Within 60 Days, & 1 in 73 Dead by May 2022. The Expose. [Website]

[122] Goss, J. Covid-19 Statistics, 2022. All the Goss. [Website[

[123] Oller, J., and Santiago, D. 2022. All cause mortality and COVID-19 injections: Evidence from 28 weeks of Public Health England 'COVID-19 Vaccine Surveillance Reports'. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, Vol. 2., No. 2., pp.301-319. [Journal]

[124] Santiago, D., and Oller, J. 2023. Abnormal clots and all-cause mortality during the pandemic experiment: Five doses of COVID-19 vaccine are evidently lethal to nearly all medicare participants. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, Vol. 3., No. 1., pp.847-890. [Journal]

[125] Armstrong, M. 2021. op. cit. [Website]

[126] Bhattacharya, J., and Packalen, M. 2020. op. cit. [Website]

[127] Mercola, J. op. cit. [Website]

[128] Flynn, P. 2010. The Handling of the H1N1 Pandemic: More Transparency Needed. Report by the Rapporteur for the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). [Website]

[129] Loescher, M., Schroeder, C., and Thomas, C.W. 2000. op. cit., p. B-i. [Website]

[130] Corbett, J. 2009. Medical Martial Law. The Corbett Report. [Website]

[131] Loffredo, J. 2020. Same story, different decade: How WHO's definition of a global pandemic benefits big pharma. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[132] Engdahl, W.F. 2010. European Parliament to investigate WHO and "pandemic" scandal. Healtcare-in-Europe.com. [Website]

[133] Flynn, P. 2010. op. cit. [Website]

[134] Loffredo, J. 2020. op. cit. [Website]

[135] US Army War College. 2004. Proteus New Insights for a New Age. Army War College, Center for Strategic Leadership. [Website]

[136] Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. Hiding in Plain Sight: Technocratic Tyranny Behind a Medical Mask. Propaganda in Focus. [CrossRef]

[137] Kyrie, V., and Broudy, D. 2022. The Covid-19 Concoction: A Recipe for Successful Psychological Operations. Propaganda in Focus. [CrossRef]

[138] Hughes, D.A. 2024. "Covid-19," Psychological Operations, and the War for Technocracy. Palgrave Macmillan.

[139] Daniel, K. 2020. op. cit. [Website]

[140] Off Guardian. 2021. Updated: Vaccine passport protests around the world. Off Guardian. [Website]

[141] Charbonneau, D. 2022. 11,000-truck, 93-mile-long 'freedom convoy' protests Canada's vaccine mandate, as Government digs in heels. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[142] Hughes, D., et al. 2022. op. cit. [Website]

[143] Navradakis, M. 2022. As protests erupt, some countries backtrack on COVID mandates while others double down. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[144] Roadmap on Vaccination. 2022. Roadmap for the Implementation of Actions by the European Commission Based on the Commission Communication and the Council Recommendation on Strengthening Cooperation Against Vaccine Preventable Diseases. Roadmap on Vaccination Update Q3. European Commission. [Website]

[145] Loffredo, J., and Blumenthal, M. 2021. op. cit. [Website]

[146] Loescher, M., Schroeder, C., and Thomas, C.W. 2000. op. cit., p.B-xxiii. [Website]

[147] Kheriaty, A. 2022. The WHO treaty is tied to a global digital passport and ID system. Brownstone Institute. [Website]

[148] WHO. 2023. The European Commission and WHO launch landmark digital health initiative to strengthen global health security. WHO News. [Website]

[149] Knightly, K. 2022. WHO moving forward on GLOBAL vaccine passport program. Off Guardian. [Website]

[150] Knightly, K. 2022. "Pandemic Treaty" will hand WHO keys to global government. Off Guardian. [Website]

[151] Nass, M. 2024. World Health Organization: Why is everyone concerned about the WHO? Door to Freedom. [Website]

[152] Nevradakis, M. 2023. International Health Regulations Amendments Will Give WHO Unprecedented Power to Override National Sovereignty, Expert Warns. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

[153] Alliance for Natural Health International. 2024. Think WHO shouldn't make decisions about your health? You must be a conspiracy theorist. The Defender: Children's Health Defense News & Views. [Website]

(Gebruikte afbeelding: "Creeping Baby Doll Patent Model" van Clarke, George P. wordt aangeduid met CC0 1.0.)

[Noot van de redactie: er werd een andere afbeelding gebruikt door SOTT.net.]

Zie: https://propagandainfocus.com/transhumanist-futures-part-2-humanity-in-the-crosshairs/