Afbeelding
© Onbekend
De historie laat zien dat wanneer mensen besluiten om (eindelijk) hun geld van de bank te halen ze meestal te laat zijn. Na de laatste G-20 top is de status van een spaarder bij een bank plots veranderd in die van investeerder, met alle risico's van dien. Voor diegenen die nog geld hebben en dit hebben geparkeerd bij één van de grote banken met het idee dat dit wel veilig zal zijn, is misschien nu wel het moment om daar nog eens goed over na te denken.

De spelregels voor banken in de problemen zijn namelijk weer eens veranderd. Dit keer is dat gebeurd op de laatste G-20 top afgelopen november. Hier is besloten dat geld binnen de bank, ook dat van jou, gebruikt kan worden voor een zogenaamde bail-in wanneer financiële problemen zich zouden voordoen. Tijdens die G-20 top is besloten dat jouw spaargeld eigendom van de bank wordt wanneer deze door een crisis dreigt om te vallen.

Dat betekent dat alle geld binnen de bank het eerst wordt gebruikt om schuldeisers af te betalen en als er dan nog geld over is, krijg je misschien nog iets terug.

Je status als klant van de bank is ook veranderd. Je bent geen spaarder meer, maar je wordt gezien als een investeerder die met zijn ingelegde geld risico neemt. En omdat je investeerder bent, loop je dus ook het risico dat je je geld verliest.

De regels zijn helemaal veranderd. Waar het op neerkomt is dat vanaf nu de spaarders en rekeninghouders verantwoordelijk zijn voor het op de been houden van de bank, mocht deze in een crisis terechtkomen.

Eén van de meest waarschijnlijke scenario's waarbij banken in de problemen komen is het (gedeeltelijk) inelkaar klappen van de derivatenhandel. Deze "financiële instrumenten" worden gebruikt om te gokken met enorme bedragen en wanneer het goed gaat, wordt er veel verdiend, maar als het misgaat dan zijn de verliezen enorm. Zo hebben we onlangs gezien dat de Deutsche Bank een tikkende tijdbom is, met een blootstelling aan derivatenrisico van ongeveer 75 biljoen Dollar, een bedrag dat vijf maal groter is dan het totale Europese BBP (Bruto Binnenlands Product). Wanneer we ook Amerikaanse banken erbij betrekken dan komen we uit op bedragen van rond de 300 biljoen Dollar.

Als er ergens iets misgaat met die derivatenhandel, en het risico daarop wordt iedere dag groter, en één van de grote banken komt in de problemen dan zijn de rapen voor de rekeninghouder en spaarder gaar. Het ingelegde geld is op dat moment geen eigendom meer van de klant, maar van de bank. Natuurlijk garanderen de meeste overheden tot een bepaald bedrag, in geval de rekeninghouder zijn geld dreigt te verliezen, maar de middelen die overheden hiervoor beschikbaar hebben, zijn bij lange na niet genoeg om iedereen te compenseren in geval er een echte crisis uitbreekt. Dit geld zal verdwijnen als de bekende druppel op de gloeiende plaat.

Het is natuurlijk een hele slimme zet. Wat je namelijk doet is de schuld van een bank omdraaien in een bezit. Normaal gesproken zijn de rekeninghouders en spaarders gecombineerd de grootste schuldeisers van een bank. Zij hebben immers in goed vertrouwen hun geld daar geparkeerd.

Wanneer echter een bank in moeilijkheden de schuld aan de rekeninghouders en spaarders dus simpelweg ziet als een bezit dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Plots is een groot deel van het schuldenprobleem van de bank opgelost en hebben ze in plaats van een schuld, ineens bezit. (het geld van rekeninghouders).

Waar een normaal bedrijf de deuren moet sluiten en faillissement moet aanvragen, zo gaan deze zombiebanken gewoon door met "zakendoen". Op onze kosten uiteraard en waarbij de Cypriotische manier van banken uit de ellende halen, de norm wordt.

De vraag is natuurlijk waarom dit net nu zo is besloten na de laatste G-20 vergadering. Waarschijnlijk omdat men het komende jaar wel het één en ander verwacht op de onstabiele financiële markten en bijbehorende instanties (banken). Het systeem waarbij geld dat wordt overgeheveld van burgers naar de elite ten koste van alles, in stand gehouden dient te worden natuurlijk.

Ook rijst de vraag waarom er wederom niets over in de mainstream media is verschenen. Het antwoord is uiteraard dat men geen trek heeft om slapende burgers wakker te maken.

De historie leert dat wanneer mensen besluiten om hun geld van de bank te halen, dit in veel gevallen te laat is. Dat men, ondanks alles, zo'n gevoel heeft dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

Misschien wel de beste tip om het nieuwe jaar te beginnen: Als je geld hebt, zorg dan dat je je eigen bankier wordt.