Afbeelding
Hoewel het onderzoek naar de voormalige topambtenaar Joris Demmink al maanden loopt, is de recherche nog steeds niet in Turkije geweest. Daar wonen drie mannen die beweren dat Demmink hen als minderjarige seksueel heeft misbruikt. Oud-politiechef Klaas Langendoen, die nu werkzaam is als privédetective, heeft geen vertrouwen in het verloop van het justitieonderzoek.

Langendoen heeft de slachtoffers gesproken en gelooft hen. "De zaak wordt nooit opgelost," zegt hij. "Ik denk dat de belangen te groot zijn en dat staat een oplossing in de weg. Ik vond vanaf het begin al dat de wil ontbrak. Met het verstrijken van de tijd zie ik opnieuw dat ze geen zin hebben om de kwestie op te lossen. Ze zijn nog niet eens in Turkije geweest om getuigen te horen."

"De politiek heeft Demmink altijd gedekt," vervolgt hij. "Verschillende ministers hebben voor zijn onschuld ingestaan. Als nu uitkomt dat de verhalen over pedofilie toch juist zijn, heeft de politiek een groot probleem."

Langendoen ontkwam zelf ternauwernood aan een gijzeling door het Openbaar Ministerie. Met de gijzeling wilde justitie afdwingen dat hij meer zou vertellen over een staatsgeheim document over Demmink dat de oud-politiechef heeft ingezien.

De officier van justitie stond erop dat Langendoen meer zou vertellen over de inhoud. Langendoen weigerde omdat het strafbaar is staatsgeheimen te onthullen. Tijdens een rechtszitting in Den Haag oordeelde de rechter dat het OM het geheimzinnige rapport zelf boven water moet zien te krijgen.

"Ik heb justitie duidelijk gezegd waar dat document te vinden is," zei Langendoen. "Het OM moet het gewoon opvragen en dan is de zaak-Demmink rond. Je kunt het predicaat staatsgeheim eraf halen. Minister Plasterk kan dat, minister Opstelten kan dat en premier Rutte kan dat uiteraard ook."

"Over wat erin staat mag ik helaas niets zeggen," aldus de privédetective, "maar als mijn informatie juist is, dan is justitie in één klap klaar met het onderzoek naar Demmink."