Afbeelding
© Onbekend
In Noord-Amerika wordt ongeveer 75 tot 89% van de teelt van sojabonen gedaan met genetisch gemanipuleerde zaden (GMO). Misschien wordt het niet gerealiseerd, maar dit is verontrustend nieuws. Vooral omdat uit recent onderzoek blijkt dat GMO-soja giftig is voor de nieren, de lever en nog veel meer.

Er is niet maar 'slechts' één 'smoking gun' die wijst op GMO-vergiftiging, er is een heel arsenaal aan wetenschappelijk onderzoek die bewijst dat genetisch gemodificeerde organismen een negatieve invloed hebben op het lichaam. In een andere nog nieuwe studie van Egyptische onderzoekers werden ratten, die gevoed werden met gentech soja, gevonden met dodelijke hoeveelheden toxiciteit in hun nieren, lever, testikels sperma, bloed en zelfs DNA.

Zijn er nog meer vragen over de gifstoffen die zich bevinden in de smerige biotechproducten?

De histopathologische beoordelingen van de onderzoekers van lichaamsweefsels van de rat laten geen ruimte voor fouten of vergissingen. Je kunt niet argumenteren over de resultaten, zoals sommige fanatieke voorstanders van GMO hebben gedaan met andere studies (zoals die van Seralini). Seralini's onderzoek is een van de meest geciteerde in de berichtgeving op internet.

Seralini staat stevig in zijn bevindingen, met de steun van duizenden andere wetenschappers van over de hele wereld. Hoewel, als je de opmerkingen hoort van de kant van de biotech-industrie om hem in diskrediet te brengen, zou denken dat hij een soort kwakzalver is.

Wat gaat Monsanto doen als onderzoeken als deze niet onderuitgehaald kunnen worden? Het bewijs tégen GMO's stapelt zich steeds weer opnieuw op. Wat dan? Wat gebeurt er als uit onderzoeken blijkt dat GM-soja gekoppeld kan worden aan steriliteit en kindersterfte?
Afbeelding
© Onbekend
Enkele van de smerige 'highlights' uit de bevindingen van het onderzoek van GMO-gevoede ratten zijn:
  • DNA fragmentatie is ernstig toegenomen nadat de ratten werden gevoed met gentech-soja en de niveaus van toxiciteit verhoogden bij 30, 60 en 90 dagen.
  • Glyfosaat tolerante enzymen werden gevonden in het bloed en de onderzoekers wezen erop: "Er is een groeiende bezorgdheid dat het introduceren van vreemde genen in voedselplanten, onverwachte en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben".
  • Bio-pathologie van de nier vergroot. Bloed creatinine en urinezuur concentraties verhoogden significant bij ratten die 30, 60 of 90 dagen werden gevoed met een GM-dieet.
  • Chromosomale afwijkingen werden waargenomen. Er was een zéér belangrijk aantal abnormale cellen.
  • Bijna elk geobserveerd orgaan, samen met het bloed en DNA toonde beschadiging door het GM-dieet. De onderzoekers verklaarden: "De resultaten van alle parameters evalueerden consistent in ons onderzoek en bevestigen dat GM-gevoerde ratten gedurende 30, 60 of 90 dagen significante histopathologische, biochemische en cytogenetische veranderingen veroorzaakten in alle onderzochte weefsels."
Er werden geen dieren getest op de giftige invloed na 90 dagen, maar het hoefde ook niet meer te zijn om aan te nemen dat er een duidelijke correlatie is tussen de toxiciteit niveaus van de ratten en hun GM-dieet.

De grootste Amerikaanse producent van van hybride zaden, "Pioneer Hi-Bred International", creëerde een genetisch gemanipuleerde soja die werd goedgekeurd in 2010. Soja is ook de nummer 7 op de lijst van meest geteelde genetisch gemanipuleerde gewassen.