Beste van het Web:


Binoculars

Beste van het Web: WHO trekt aan de touwtjes? Corona-injecties en het Internet van Bio-Nanodingen, deel 4: Het testen van nieuwe menselijke verbindingsknooppunten

genetische manipulatie
Samenvatting: Omdat mensen over het algemeen het meest onvoorspelbare element van elke complexe organisatie vormen, moeten managementtechnieken voortdurend worden verfijnd in het belang van het instandhouden van het systeem. Zoals we in deel 3 hebben besproken, zetten de belangrijkste centra van macht en invloed in samenlevingen alle beschikbare middelen in om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het wereldwijde programma van uiteindelijke onderwerping aan een technocratische heerschappij. Tot deze middelen behoren geheimhouding en heimelijkheid, die mogelijk worden gemaakt door middel van retorische, technologische en politieke kunstgrepen, schijnbaar grotendeels onder het subtiele maar effectief versluierde leiderschap van het militair-inlichtingencomplex. Deel 4 introduceert daarom een kritische discussie over de verschillende naoorlogse misleidingen en officiƫle programma's van clandestiene experimenten die in de loop der tijd en bij verschillende bevolkingsgroepen werden uitgevoerd. In het bijzonder onderzoeken we patronen van misleiding die aangeven dat regeringen hun uiterste best blijven doen bij de toepassing van de opgedane kennis over medische en psychologische proeven op menselijke proefpersonen.

Binnen deze context van eerdere wetsovertredingen en inbreuken op internationale overeenkomsten die dergelijke experimenten verbieden, plaatsen we onze analyse in het kader van de intracorporele netwerken en bio/nanocommunicatieknooppunten die op dit moment voor biologische levensvormen in ontwikkeling, en mogelijk in aanbouw, lijken te zijn. We leveren bewijs dat deze en andere transhumanistische plannen van het militair-inlichtingencomplex gebaseerd zijn op tastbare R&D, die deel uitmaakt van een langdurige publiek-private, militair-industriƫle afspraak. Onder die constructie maken dual-use medische en lifestyle elektronica de weg vrij voor technologische invasies van militaire kwaliteit, onder het mom van gemak en gezondheid. Tegen die achtergrond analyseren we de corona-injecties, door het prisma van microscopisten over de hele wereld, wier bevindingen we in het kader van uitgebreide literatuur over transhumanistische technologieƫn plaatsen. Tot slot keren we terug naar de WHO, waarvan het pandemieverdrag en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling in mei 2024 nog in behandeling zijn. Dit biedt een publiek-privaat "gezondheidstheater" met mogelijk diepgaande consequenties, niet alleen voor de mondiale machtsdynamiek, maar ook voor een Moedig Nieuw tijdperk van bio-nano, door de staat opgelegde "geneeskunde" zoals voorzien door het militair-inlichtingencomplex.


Bizarro Earth

Beste van het Web: Oorlog of vrede? Richting vrede in OekraĆÆne of een directe NAVO-Russische oorlog

graphische wereldbol splitsing Oost West Rusland Amerika
© John Pitre
Introductie

Hieronder volgt een overzicht van de recente gebeurtenissen en de huidige stand van zaken in de OekraĆÆense oorlog tussen de NAVO en Rusland. We zien beweging in de richting van het einde van het conflict in zijn huidige vorm en tegelijkertijd in twee nieuwe richtingen - een race naar de definitieve oplossing van de NAVO-Russische kwestie. De ene richting betreft vredesonderhandelingen. De andere richting leidt tot escalatie in een openlijke, rechtstreekse oorlog tussen de NAVO en Rusland, die zich waarschijnlijk zal uitbreiden tot over de grenzen van OekraĆÆne en verre westelijke regio's van Rusland. De race naar een oplossing is begonnen en niemand weet of het tot vrede of tot een grotere oorlog zal leiden.

Rusland stelt diplomatie voor... wederom

Op 14 juni stelde de Russische president Vladimir Poetin tijdens een toespraak bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een routekaart voor om een einde te maken aan de OekraĆÆense oorlog tussen de NAVO en Rusland. Hij noemde de "OekraĆÆense crisis" "een tragedie voor ons allemaal" en niet het resultaat van een Russisch-OekraĆÆens conflict op zich, maar van "het agressieve, arrogante en absoluut avontuurlijke beleid dat het westen voerde en blijft voeren." Hij stelde wat hij noemde "een daadwerkelijk vredesvoorstel" voor om een definitief einde te maken aan het conflict en de oorlog in OekraĆÆne in plaats van een staakt-het-vuren. Poetin baseerde zijn voorstel op beginselen die hij geregeld heeft herhaald en waarvan de meeste door Kiev en Moskou in maart-april 2022 in Istanboel werden overeengekomen; een proces dat door Washington, Londen en Brussel in de kiem werd gesmoord. In het bijzonder heeft hij nu "eenvoudige" voorwaarden aangeboden voor het "op gang brengen van besprekingen." Deze voorwaarden bestaan onder andere uit: de volledige terugtrekking van alle OekraĆÆense troepen uit de oblasten Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporozhia zoals die bestonden vanaf 1991 - dat wil zeggen dat Rusland alle gebieden van de oblasten zou krijgen, niet alleen die welke momenteel door Russische troepen worden gecontroleerd. Onmiddellijk na het akkoord gaan met deze voorwaarde en een tweede, die vereist dat Kiev elke vorm van NAVO-lidmaatschap verwerpt (OekraĆÆne's "neutrale, non-blok, non-nucleaire status"), zal er van Russische zijde "onmiddellijk, letterlijk dezelfde minuut, een bevel volgen om het vuren te staken en onderhandelingen te beginnen" en Moskou "zal de ongehinderde en veilige terugtrekking van OekraĆÆense eenheden garanderen." Hij uitte echter "grote twijfels" of het westen zal toestaan dat Kiev hiermee akkoord gaat. Als zijn aanbod wordt afgewezen, benadrukte Poetin dat al het toekomstige bloedvergieten in OekraĆÆne onder de "politieke en morele verantwoordelijkheid" van het westen en Kiev zou vallen en dat de onderhandelingspositie van Kiev alleen maar zou verslechteren met het positioneren van zijn troepen aan het front.

Cassiopaea

Beste van het Web: Verloren kennis van de tweelingbroer van onze zon, het Grote jaar en de gevolgen voor rampspoed en bewustzijn - Walter Cruttenden

lost star cruttenden
Met veel genoegen verwelkomen we Walter Cruttenden, auteur van Lost Star of Myth and Time, als onze uitgelichte auteur van deze maand. Walter is directeur van het Binary Research Institute in CaliforniĆ« en heeft een achtergrond in wiskunde en wetenschap. In zijn boek onderzoekt hij de wetenschappelijke realiteit achter de mythen van oeroude culturen over de hele wereld die spraken over een enorme tijdcyclus met afwisselend donkere en gouden eeuwen. Plato noemde dat het Grote jaar. Met behulp van nieuw wetenschappelijk bewijs onderzoekt Walter in zijn boek hoe deze cyclus van hoge en lage tijdperken op feiten gebaseerd kan zijn. Om de natuurkundige aspecten achter het concept beter te begrijpen, stelt Walter dat we de dag- en jaarbewegingen van de aarde moeten observeren. In zijn artikel onderzoekt Walter hoe de jaarlijkse omwenteling van de aarde om de zon het menselijk bewustzijn significant en diepgaand beĆÆnvloedt. Hij suggereert dat een beter begrip van de wijsheid van oude culturen het recept is voor een hogere beschaving. U kunt hier met Walter communiceren op ons forum.
Een drielichamenprobleem

De populaire Netflix-serie Three Body Problem, die gebaseerd werd op de zeer reĆ«le fysica van hoe een systeem met meerdere sterren het leven op een buitenaardse wereld zou kunnen beĆÆnvloeden, bevat een belangrijke les voor de toekomst van onze eigen zon en wereld.

Ooit werd gedacht dat dit zeldzaam was, maar nu wordt geschat dat de helft van alle sterren partnersterren heeft. Voorbeelden hiervan zijn het nabije Sirius A en B en het driesterrenstelsel Alpha Centauri, momenteel onze dichtstbijzijnde stellaire buur waarop de Netflix-serie werd gebaseerd. Met de recente ontdekking van ontelbare rode en bruine dwergsterren hebben sommige astronomen de schattingen opgeschroefd naar 80%, waarvan er nog vele onzichtbaar zijn. We zouden er verstandig aan doen om de wilde natuurkundige eigenschappen van deze stersystemen beter te begrijpen voordat we er een gaan bezoeken!

Commentaar: SOTT onderzoekt bovenstaande ideeƫn al tientallen jaren vanuit verschillende invalshoeken. De volgende artikelen geven een fascinerend inzicht in de bevindingen: En luister op SOTT radio:

Better Earth

Beste van het Web: Zwak aardmagnetisch veld viel samen met aanzienlijke diversificatie van het leven op aarde, blijkt uit nieuw onderzoek

oranje poollicht schotland november 2023 zonnewind
© Graeme WhippsExtreem zeldzaam oranje poollicht dat tussen rood en groen danst aan de avondhemel boven Schotland tijdens een geomagnetische storm op 25 november 2023.
Een ongebruikelijke afname van de sterkte van het aardmagnetisch veld tussen 591 en 565 miljoen jaar geleden viel samen met een aanzienlijke toename van het zuurstofgehalte in de atmosfeer en oceanen, volgens een onderzoeksdocument dat gepubliceerd werd in Communications Earth & Environment. De auteurs stellen dat de verzwakking van het magnetisch veld kan hebben geleid tot de toename van zuurstof, waarvan wordt aangenomen dat het de evolutie van enkele van de vroegste complexe organismen ondersteunde.

Tussen 600 en 540 miljoen jaar geleden bestond het leven op aarde uit ongewerfelde organismen, die bekend staan als de Ediacarische fauna, de vroegst bekende complexe meercellige dieren. Uit het fossielenbestand blijkt dat deze organismen zich tussen 575 en 565 miljoen jaar geleden aanzienlijk diversifieerden qua complexiteit en soort. Eerder onderzoek suggereerde dat deze diversificatie verband houdt met een aanzienlijke toename van het zuurstofgehalte in de atmosfeer en in de oceanen tijdens dezelfde periode. Het is echter nog niet duidelijk waarom deze zuurstoftoename plaatsvond.

Commentaar: Interessant is dat theorieƫn die 'evolutionaire sprongen' en geomagnetische activiteit met elkaar verbinden door andere onderzoekers naar voren werden gebracht - zoals Robert Felix met zijn boek Magnetic Reversals & Evolutionary Leaps - en met name onze eigen tijd lijkt aan de vooravond te staan van een soortgelijke verschuiving: En luister naar deze interviews op SOTT radio: De volgende discussie kan ook meer inzicht geven in deze samenhang:
Vader

Beste van het Web: Het westen weigert de grootste illusie over de oorlog in OekraĆÆne te aanvaarden

teneergeslagen zelensky
© Paula Bronstein/Getty ImagesOekraĆÆense president Vladimir Zelensky
In tegenstelling tot wat buitenlandse leiders en analisten zeggen - en werkelijk lijken te geloven - is het Rusland dat het tempo van het conflict bepaalt

We beleven een opmerkelijke westerse anticlimax. De VS hebben eindelijk, na een half jaar van binnenlands getouwtrek, weer een groot financieringspakket van 61 miljard dollar voor OekraĆÆne aangenomen. Dit geld werd als doorslaggevend voorgesteld: het zou er ofwel komen, of Kiev zou niet in staat zijn om zijn afbrokkelende frontlinies tegen Rusland te handhaven en de oorlog op korte termijn verliezen, waarvoor de OekraĆÆense president Zelensky zelf al waarschuwde.

Cult

Beste van het Web: De ondergang van imperia: De geschiedenis vertelt ons wat er zal volgen op de ineenstorting van de Amerikaanse hegemonie

vrijheidsbeeld onder water gebroken toorts amerika hegemonie einde
© Getty Images / Mark Garlick/Science Photo Library
De verschuiving van expansie, productie en handel naar lenen en speculeren bespoedigt al eeuwenlang de ondergang

Een van de merkwaardige kenmerken van het Amerikaanse landschap is het feit dat de financialisering van de economie tegenwoordig alom wordt veroordeeld als ongezond, maar dat er weinig wordt gedaan om het terug te draaien. Er was een tijd, in de jaren '80 en '90, dat het door de financiƫle sector aangedreven kapitalisme een tijd van betere kapitaalallocatie en een meer dynamische economie zou inluiden. Dit standpunt hoor je niet vaak meer.

Dus als zo'n fenomeen overweldigend negatief wordt beoordeeld, maar niet wordt aangepast, is het misschien niet alleen een falen van beleidsvorming, maar eerder iets dat dieper zit - iets dat meer inherent is aan de structuur van de kapitalistische economie. Het is natuurlijk mogelijk om de schuld voor deze stand van zaken te leggen bij de huidige generatie cynische en op macht beluste elites en daar de analyse te stoppen. Maar een onderzoek van de geschiedenis onthult terugkerende gevallen van financialisering die opmerkelijke overeenkomsten vertonen, waardoor we tot de conclusie kunnen komen dat de hachelijke situatie van de Amerikaanse economie van de afgelopen decennia misschien niet uniek is en dat de almaar toenemende macht van Wall Street in zekere zin voorbestemd was.

Caesar

Beste van het Web: Hoe Iraniƫrs 'een kikker koken?' Langzaam en systematisch

iran kikker koken israƫl
© The Cradle
De theorie van de "kokende kikker" wordt gebruikt als strategie voor asymmetrische oorlogvoering:
Er wordt beweerd dat een kikker die in een ondiepe pan met water op een fornuis wordt geplaatst, tevreden in de pan met water blijft zitten terwijl de temperatuur blijft stijgen. Hij springt er niet uit, zelfs als het water langzaam het kookpunt bereikt en de kikker daardoor doodgaat. De verhoging van de temperatuur met Ć©Ć©n graad per keer is zo geleidelijk dat de kikker zich niet realiseert dat hij gekookt wordt tot het te laat is.
Hoewel het verhaal als een apoloog wordt beschouwd - een mooi fabeltje dat een betekenisvolle les moet overbrengen - wordt het vaak aangehaald door militairen en geopolitici om het "langetermijnspel" van het bereiken van strategische doelen te beschrijven.

Vandaag de dag zijn het Iran en zijn regionale bondgenoten die een afgemeten aanpak gebruiken om de temperatuur in West-Aziƫ op te voeren totdat het water de Amerikaanse en Israƫlische 'kikkers' dood zal koken. Strategie, discipline en zeldzaam geduld - de antithese van westers kortetermijndenken - zullen Iran de overwinning brengen. Om met de Taliban te spreken: "Amerikanen hebben horloges, maar wij hebben de tijd."

Commentaar: The Cradle geeft commentaar:
Pills

Beste van het Web: Waarom ivermectine een 'krachtig geneesmiddel' kan zijn in de strijd tegen kanker

ivermectine illustratie
© Illustration by The Epoch Times, Shutterstock
Anders dan veel conventionele kankertherapieƫn doodt ivermectine kankercellen door de immuunrespons te versterken.

Rick Alderson was een gepensioneerde houtzager die in november 2020 te horen kreeg dat hij terminale darmkanker had.

Al maandenlang kampte hij met ondraaglijke pijn in zijn darmen; toen ontdekte een gastro-enteroloog een grote tumor in zijn rectum en verwachtte dat Alderson nog maar zes maanden te leven had.

Commentaar: Niet slecht voor een "paardenontwormer!" Hoe meer onderzoek er wordt gedaan naar ivermectine, hoe meer het een wondermiddel blijkt te zijn met een breed scala aan therapeutische voordelen buiten corona. Is het raar dat er een grootscheepse lastercampagne tegen werd gevoerd?


Lees ook:


Bad Guys

Beste van het Web: De puinhopen van Joegoslaviƫ: hoe Rusland ontdekte dat de NAVO een ernstige bedreiging vormt

NAVO bombardeert belgrado joegoslaviƫ
© Yannis Kontos/Getty ImagesGebouw in lichterlaaie na het NAVO-bombardement op 2 april 1999, Belgrado, JoegoslaviĆ«.
De aanvallen van de alliantie op Belgrado in de lente van 1999 zorgden voor een definitieve verandering in de betrekkingen tussen het westen en Moskou

Op de avond van 24 maart 1999 was studente Elena Milincic thuis in Belgrado met haar zusje en een vriendin. Plotseling werd de rustige avond verstoord door een luchtalarm. De meisjes verstopten zich snel onder de tafel. Het was niet de veiligste plek, maar ze hadden geluk - hun deel van de stad werd niet aangevallen. In de daaropvolgende 77 dagen slaagden deze meisjes en andere inwoners van Belgrado er steeds beter in om zich te verbergen voor de bommen die hen dagelijks dreigden te doden. De bombardementen maakten deel uit van de militaire operatie van de NAVO tegen Joegoslaviƫ - de campagne die de wereldorde op zijn grondvesten deed schudden, en niet alleen op de Balkan.

Randvoorwaarden voor bloedvergieten


Kosovo vormt al eeuwenlang een probleem. De regio Kosovo, gelegen in het zuidwesten van Serviƫ op de grens met Albaniƫ, werd van oudsher bewoond door twee Balkanvolkeren: Serviƫrs en Albanezen. De Serviƫrs beschouwen de regio als een belangrijk deel van de geschiedenis en cultuur van het land. Maar er wonen ook al eeuwenlang Albanezen.

Halverwege de 19e eeuw waren er ongeveer evenveel Albanezen als Serviƫrs in Kosovo. Etnische strijd was een veel voorkomend probleem op de Balkan. Met behoud van hun specifieke culturele kenmerken leefden Serviƫrs, Albanezen, Kroaten, zigeuners en Servische moslims eeuwenlang naast elkaar. Conflicten tussen hen leidden echter tot wrede slachtpartijen.

Commentaar:


Typewriter

Beste van het Web: De rol van de westerse media bij het verantwoorden van de genocide in Gaza

gaza stad puinhopen bombardement woestenij
© UNRWAIsraĆ«l heeft Gaza tot een woestenij teruggebracht.
De afgelopen vijf maanden waren verhelderend. Wat verborgen had moeten blijven, werd zichtbaar. Wat verhuld had moeten zijn, kwam scherp in beeld.

Liberale democratie is niet wat het lijkt.

Het heeft zichzelf altijd gedefinieerd in tegenstelling tot wat het zegt dat het niet is. Waar andere regimes wreed zijn, is de liberale democratie humanitair. Waar andere autoritair zijn, is zij open en tolerant. Waar anderen crimineel zijn, is dit regime gezagsgetrouw. Waar anderen oorlogszuchtig zijn, zoekt zij vrede. Althans, volgens de handboeken over de liberale democratie.

Maar hoe kan men blijven geloven als 's werelds leidende liberale democratieƫn - steevast aangeduid als "het westen" - medeplichtig zijn aan de misdaad der misdaden: genocide?