Wetenschap & TechnologieS


Cassiopaea

Beste van het Web: Baanbrekende kwantumstudie: werkelijkheid wordt gevormd door context, meting en systeem - wetenschappers moeten de aard van de werkelijkheid heroverwegen

Kwantumfysica
Kwantumnatuurkundigen van de Hiroshima Universiteit ontdekten dat de resultaten van kwantummetingen fundamenteel verbonden zijn met de interactiedynamiek tussen het meetapparaat en het systeem, waardoor traditionele opvattingen over statische fysieke eigenschappen ter discussie worden gesteld, en waarbij zij suggereren dat de werkelijkheid wordt gevormd door de context van deze interacties. Hun bevindingen wijzen op de noodzaak om de interpretatie van experimentele kwantumgegevens te heroverwegen.
Kwantumnatuurkundigen van de Hiroshima Universiteit ontdekten dat de resultaten van kwantummetingen fundamenteel verbonden zijn met de interactiedynamiek tussen het meetapparaat en het systeem, waardoor traditionele opvattingen over statische fysieke eigenschappen ter discussie worden gesteld, en waarbij zij suggereren dat de werkelijkheid wordt gevormd door de context van deze interacties. Hun bevindingen wijzen op de noodzaak om de interpretatie van experimentele kwantumgegevens te heroverwegen.

Telkens wanneer de nauwkeurigheid van een meting de door de kwantummechanica gedefinieerde onzekerheidslimiet nadert, worden de uitkomsten van de meting afhankelijk van de dynamiek van de interactie tussen het meetapparaat, dat wordt gebruikt om een ​​fysieke eigenschap van het systeem te bepalen, en het systeem. Deze bevinding zou kunnen verklaren waarom kwantumexperimenten vaak tegenstrijdige resultaten opleveren en basisveronderstellingen met betrekking tot de fysieke werkelijkheid kunnen weerleggen.

Onderzoeksanalyse en bevindingen

Twee kwantumnatuurkundigen van de Hiroshima Universiteit analyseerden onlangs de dynamiek van een meetinteractie, waarbij de waarde van een fysieke eigenschap wordt bepaald door een kwantitatieve verandering in de toestand van de meter. Dit is een moeilijk probleem, omdat de kwantumtheorie de waarde van een fysieke eigenschap niet bepaalt tenzij het systeem zich in een zogenaamde "eigenstaat" van die fysieke eigenschap bevindt, wat een zeer kleine verzameling speciale kwantumtoestanden is waarbij aan de fysieke eigenschap een vaste waarde wordt toegekend.

Commentaar: Bedenk welke invloed dit heeft op onze planeet, waar miljarden mensen de wereld op basis van de leugens van de reguliere media waarnemen en beoordelen; welke invloed moet dit op hen hebben, en op de werkelijkheid zelf?

Het lijkt er echter ook op dat veel van diezelfde mensen de misleidingen nu in hoog tempo doorzien en de werkelijkheid met meer nauwkeurigheid beginnen te bekijken, en de vraag rijst welke invloed dit eventueel zal hebben op hen als mensen, maar ook op de werkelijkheid die wordt waargenomen?


Comet 2

SOTT Focus: Massa-extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 17: De pest van Justinianus

Dodelijkheid en duur

De eerste uitbraak van de Justiniaanse pest begon in 541 n.Chr. en eindigde in 549 n.Chr. Deze epidemie trof voornamelijk het Middellandse Zeegebied, Europa en het Midden-Oosten. Gedurende die acht jaar stierven er tussen de 15 en 100 miljoen mensen, afhankelijk van de schattingen[1][2], wat neerkomt op tussen de 25% en 60% van de toenmalige bevolking van Europa[3].

Dit dodental betrof alleen de eerste uitbraak. De pest van Justinianus kende 18 epidemieën[4] verspreid over meer dan twee eeuwen. Uiteindelijk nam de plaag in 767 n.Chr. af.

De 18 golven van pestepidemieën (541-767)
​De 18 golven van pestepidemieën (541-767)
Oorsprong

De jaren voorafgaand aan en volgend op de eerste uitbraak in 541 n.Chr. werden gekenmerkt door grootschalige rampen.

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Fireball 5

SOTT Focus: ​Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 16: Kometen en epidemieën, een historisch perspectief

Sinds het begin van de geschiedenis worden kometen in verband gebracht met epidemieën en ziekten. Een reeks boeken genaamd de "Mawangdui Silk" werd samengesteld in 300 voor Christus, maar het vermeldt gebeurtenissen zo ver terug als 1500 voor Christus en beschrijft in detail 29 verschillende komeetvormen en het soort rampen, waaronder plagen en andere ziekten, die ze zouden veroorzaken[1]:
Fragment uit de Mawangdui Silk met verschillende komeetvormen en hun betekenis
Fragment uit de Mawangdui Silk met verschillende komeetvormen en hun betekenis
Dit verband tussen kometen en epidemieën werd niet alleen in China gelegd. In de oudheid geloofden de meeste westerse filosofen ook dat kometen plagen[2] op aarde veroorzaakten[3].

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Info

Niemand praat erover: 'Klimaatverandering' in het zonnestelsel... gebeurt buiten onze planeet aarde

Op mysterieuze wijze vindt er in het hele zonnestelsel opwarming plaats. De enige gemeenschappelijke factor staat daarbij in het middelpunt: de zon.
Zonnestorm treft Mars
© NASADe krachtige zon van het zonnestelsel. Een afbeelding van een zonnestorm die Mars treft, waarbij ionen uit de bovenste atmosfeer van de planeet worden verwijderd.
Omdat de mens fossiele brandstoffen verbrandt, wordt onze planeet naar verluidt steeds meer bedekt door een deken van broeikasgassen die "warmte vasthouden," zo willen wetenschappers de mensen graag doen geloven. Ze blijven er op hameren dat de recente opwarming van de aarde eenvoudigweg niets met de zon te maken kan hebben.

Hoogstwaarschijnlijk zitten ze er ver naast.

Vandaag twitterde de Duitse professor Stefan Homburg een samenvatting van de opwarming die op andere plaatsen in ons zonnestelsel plaatsvindt, waarin hij suggereerde dat dit door de zon wordt veroorzaakt.

"Mondiale opwarming gebeurt niet alleen op aarde," twittert hij.

Sun

Schrikbarende tekortkomingen in klimaat- en coronawetenschap benadrukt in kritisch nieuw rapport

Ham en Kel
© hertford.ox.ac.uk /trinhall.cam.ac.ukWetenschappelijk docent Clive Hambler • Professor Michael Kelly
De recente en zorgwekkende ineenstorting van het eens zo gerespecteerde wetenschappelijke proces in grote delen van de klimaatveranderings- en medische gemeenschap wordt gedetailleerd beschreven in een zeer kritisch 'open review' onderzoeksdocument van de Global Warming Policy Foundation (GWPF). Ooit, zo stellen de auteurs, zal er een onderzoek moeten komen naar de manier waarop zoveel wetenschappelijke instanties de kernprincipes van wetenschappelijke integriteit hebben losgelaten, sterke standpunten hebben ingenomen over onbesliste wetenschap, mensen kritiekloos op hun woord hebben geloofd en degenen die probeerden de wetenschappelijke inspanning voort te zetten monddood hebben gemaakt.

Universiteiten hebben hun historische rol van open en belangeloos onderzoek ten behoeve van de mensheid overboord gezet en "zouden hiervoor bestraft moeten worden door hun status van liefdadigheidsinstelling in te trekken." Groepsdenken dat heersende rages in stand houdt en afwijkende meningen onderdrukt ten gunste van vermeende 'consensus' is het tegenovergestelde van het centrale doel van universiteiten. De reguliere media vormen al lange tijd kritiekloze vergaarbakken voor alarmerende 'clickbait' politieke paniekverhalen en dit, zo zou hieraan kunnen worden toegevoegd, moedigt zelfpromotie aan onder agressieve, op publiciteit beluste wetenschappers. Er zijn veel fouten en misleidingen en er is veel censuur, aldus de auteurs, waardoor het complete verhaal op een verre van onbevooroordeelde manier wordt verteld. Ze wijzen met name op het gedrag van de Britse staatsomroep BBC:
"Elke redelijke waarnemer zal zich afvragen of Ofcom [de staatstoezichthouder] achter het stuur zit te slapen door niet van de BBC te eisen dat ze de fouten corrigeert waar experts haar op hebben gewezen, noch dat ze terugkeert naar enige vorm van neutraliteit."
Het rapport werd hoofdzakelijk geschreven door professor Michael Kelly, de voormalige Prince Philip Professor of Engineering, Trinity Hall, Cambridge University, en Clive Hambler, wetenschapsdocent aan Hertford College, Oxford. Professor Roger Koppl van Syracuse University leverde ook een economische bijdrage. Het volledige GWPF-rapport wordt in december gepubliceerd, terwijl het momenteel open staat voor beoordeling, commentaar en bijdragen van andere academici. De GWPF merkt op dat activisten haar werk vaak aanvallen en haar 'open review' beleid wordt hier uitgelegd.

Commentaar: Lees ook:


Blue Planet

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire sprongen en virale informatie - Hoofdstuk 15: Terrein en/of kiemen?

In eerdere hoofdstukken werd uitgebreid ingegaan op de opmerkelijke ouderdom, diversiteit, enorme aantallen, algemene onschadelijkheid en sleutelrol die virussen spelen in de oorsprong en evolutie van het leven. In het algemeen worden virussen echter vaak beschouwd als louter ziekteverwekkers die ziekte, lijden en dood verspreiden.

Hoe konden we tot een denkmodel komen dat volledig tegen de waarheid ingaat? Deze demonisering van virussen is grotendeels te danken aan Louis Pasteur[1]. Aan het eind van de 19e eeuw ontwikkelde hij een nieuwe kiemtheorie,[2] die alle micro-organismen, inclusief virussen, beperkte tot hun schadelijke effecten.

De evolutietheorie werd niet uitgevonden door Darwin[3]; de kiemtheorie werd ook niet uitgevonden door Pasteur. Al in 1025 na Christus ontwikkelde Avicenna[4] basisvormen van de kiemtheorie[5]. In 1546 - drie eeuwen voor het werk van Pasteur - stelde Girolamo Frastoro[6], een van de grondleggers van de epidemiologie, voor dat epidemische ziekten worden veroorzaakt door minuscule lichaampjes die kunnen worden overgedragen door direct contact, indirect contact en zelfs over lange afstanden zonder contact[7].

Verzameling van drie boeken over besmetting, besmettelijke ziekten en hun genezing. (Girolamo Fracastoro, ed. 1550)
​Verzameling van drie boeken over besmetting, besmettelijke ziekten en hun genezing. (Girolamo Fracastoro, ed. 1550)

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Hourglass

Groot Zonneminimum: Het lijkt erop dat het koud gaat worden

de zon
[Dit is een bijgewerkte versie van een artikel dat oorspronkelijk werd gepubliceerd op electroverse.net. Ik ben momenteel op reis van Portugal naar Groot-Brittannië en zal maandag 11 september met nieuwe berichten komen]

De laatste jaren verkeert de zon in haar zwakste staat gemeten over een periode van ruim honderd jaar, waarbij de twee meest recente zonnecycli (24 en 25) waarschijnlijk de zwakste zullen zijn van de afgelopen 200 jaar, sinds het Dalton Minimum.

Dit blijkt uit het aantal zonnevlekken (zie hieronder) - een geweldige barometer voor zonne-activiteit:

Aantal zonnevlekken, SC5 tot SC25 [SWPC/NOAA].
Aantal zonnevlekken, SC5 tot SC25 [SWPC/NOAA].
De kracht van de zon gaat tijdens een ruwweg 11 jaar lange cyclus op en neer.

Zoals hierboven weergegeven, kwam de meest recent voltooide zonnecyclus (24) dicht in de buurt van die van 'Het Centennial Minimum' (≈1880-1914) - de vorige periode van meerdere cycli met een geringe kracht, oftewel een 'groot zonneminimum' (GSM).

Grote zonneminima zelf kunnen ook variëren in intensiteit en duur, terwijl, van cruciaal belang voor alle aardbewoners, deze factoren de ernst van de bijbehorende 'wereldwijde afkoeling' bepalen.

Blue Planet

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 14: Gunstige Virussen

Exogene virussen

De evolutionaire rol die virussen spelen vergeleken met hun ziekteverwekkendheid is enorm. Van de geschatte 100 miljoen verschillende soorten virussen zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zijn er slechts zo'n 200[1], met andere woorden slechts 0,0002%, in staat om ziekten bij mensen te veroorzaken.

Deze 200 virussen zijn slechts soms ziekteverwekkend, de meeste dragers zijn asymptomatisch. Bovendien kunnen sommige van deze 200 gedocumenteerde virale "ziekteverwekkers" ook gunstige effecten teweegbrengen; bijvoorbeeld in het geval van het wijdverspreide herpesvirus en cytomegalovirus (CMV).

Voorstelling van HSV-1 Herpesvirus
​Voorstelling van het HSV-1-herpesvirus
Zowel het herpesvirus als het cytomegalovirus vertonen schadelijke of gunstige effecten, afhankelijk van de toestand van het immuunsysteem van de gastheer:
Herpesvirussen, zoals het herpessimplexvirus en het cytomegalovirus, zijn bekende voorbeelden van viromen die door respectievelijk meer dan 50% en tot 90% van de bevolking worden gedragen. Hoewel deze virussen ziekteverwekkend kunnen worden als de immuniteit wordt onderdrukt, kunnen ze ook nuttige immunologische prikkels verschaffen aan een gastheer met een robuust immuunsysteem.[2]
Het herpesvirus en het cytomegalovirus staan niet op zichzelf. Van een veelvoorkomend virus zoals de griep, waarvan tot voor kort werd gedacht dat het louter een ziekteveroorzakend agens was, is nu bekend dat het voordelen biedt door mensen socialer te maken[3]. Opmerkelijk is dat sommige deelnemers aan dit onderzoek sociale voordelen haalden uit het virus zonder symptomen te ervaren.

Commentaar: Lees ook:

Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie


Snowflake Cold

Nòg een vooraanstaande wetenschapper die het oneens is met de 'gevestigde' wetenschap over het klimaat

Kaartenhuis
© Unknown
Als we in aanmerking nemen hoeveel wetenschappelijk werk er sinds de Tweede Wereldoorlog werd verricht op het gebied van chaotische weer- en klimaatpatronen, dan is het wellicht verrassend dat het beste waar de 'gevestigde' wetenschap mee kan komen ter verklaring van alle recente veranderingen eruit bestaat dat het allemaal te wijten is aan mensen, die kleine hoeveelheden van een sporengas toevoegen aan de atmosfeer door het verbranden van voorheen opgeslagen plantaardig materiaal. Maar hoe aannemelijk is die hypothese? Niet erg aannemelijk, zegt Dr. Stuart Harris, gepensioneerd hoogleraar geografie aan de Universiteit van Calgary, in een onlangs gepubliceerd en breed opgezet overzicht van het klimaat. De relatie tussen kooldioxide en de atmosferische luchttemperatuur wordt al 50 jaar veelvuldig besproken, schrijft de auteur, en bewijs van 24 locaties toont aan dat de opwarming tijdens het huidige interglaciaal vooraf lijkt te gaan aan toenemende CO2-concentraties.

Nu de ware gevolgen van Neto Nul duidelijk worden, wordt het steeds duidelijker dat het toeschrijven van alle klimaatverandering aan door de mens veroorzaakte CO2, zoals het door de VN gesponsorde Intergovernmental Panel on Climate Change stelt, een politieke constructie is die mondiale elites zal verrijken en gewone mensen over de hele wereld zal verarmen. Volgens Harris wordt het klimaat van de aarde aangedreven door ongelijkmatige opwarming van het oppervlak door de zon en de verplaatsing van de overtollige warmte in de tropen naar de koelere poolgebieden, voornamelijk via oceaanstromingen, die worden beïnvloed door de beweging van luchtmassa's. Emeritus professor Richard Lindzen stelt ook dat de meeste weers- en klimaatveranderingen op lange termijn veroorzaakt worden door warmte-uitwisselingen over de planeet. Volgens hem zou een verdubbeling van CO2 ten opzichte van het huidige niveau slechts leiden tot een verstoring van 2% van dit enorme energiebudget.

Better Earth

SOTT Focus: Massa-Extincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie - Hoofdstuk 13: De alomtegenwoordigheid van virussen

Virussen vertegenwoordigen een van de oudste, zo niet het oudste, soort organismen, maar vormen ook verreweg de meest talrijke organismen op onze planeet[1].

In de atmosfeer bevinden zich naar schatting 1031 virussen, in de bodem 2,5 x 1031 virussen en in de oceanen 1,2 x 1030 virussen. In totaal wordt het aantal virussen op onze planeet op 1032 geschat[2], waarmee ze verreweg de meest succesvolle soort vormen. Dat zijn er honderd miljard meer dan het geschatte aantal sterren in het heelal (1021),[3] wat weer aanzienlijk meer is dan het aantal zandkorrels op onze planeet[4].

Commentaar: Lees ook: Massa-Ectincties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie