Welkom op Sott.net
vri, 01 dec 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Verborgen Machten
Kaart

Eye 1

Verplichte vaccinatie vanaf februari en harde lockdown voor ALLE Oostenrijkers

oostenrijk politie lockdown
Vanaf maandag geldt er een lockdown voor iedereen in heel Oostenrijk. Daarnaast voert het land als eerste in de Europese Unie vanaf 1 februari een algehele vaccinatieplicht in. Bondskanselier Alexander Schallenberg (ÖVP) heeft daarover vanochtend de knoop doorgehakt. Het is de vijfde lockdown voor het Alpenland sinds het begin van de pandemie.


Commentaar: In tegendeel: Excess mortality shock in Austria: up to 33 percent increase from the age of 15

Lees ook: Zorgwekkende Stijging van Sterftecijfers in 2021: Waarom Coronaprikken (Voorlopig) Vooral Schadelijk Zijn Voor Jonge Mannen


Dollars

Welkom bij de Nieuwe Economie

New Economy
© Corbett Report
We storten ons halsoverkop in de grootste economische overgang uit de geschiedenis. Daarover hoeven we ook niet te speculeren. Al in 2015 vertelde Christina Figueires - destijds topambtenaar voor klimaatverandering bij de VN - ons recht voor z'n raapt dat dit het einddoel was van de Grote Resetters en hun cultus van klimaatverandering:
"Dit is waarschijnlijk de moeilijkste taak die wij onszelf ooit hebben opgelegd, namelijk om voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid het model van economische ontwikkeling opzettelijk te veranderen. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat wij onszelf de taak opleggen om opzettelijk - binnen een afgebakende periode - [te proberen] het economisch ontwikkelingsmodel te veranderen dat al minstens 150 jaar, sinds de industriële revolutie, heerst."
Behalve Patrick Wood (en natuurlijk The Corbett Report), merkten weinigen deze woorden op of verbaasden zich hierover. Het was toch zeker gewoon weer gebakken lucht van de klungelige kletskousen in het hoofdkwartier van de klimaatalarmisten?

Fast forward naar 2021 en we kunnen luisteren naar Prins Charles, die dit dreigement om de wereldeconomie te veranderen in nog sterkere bewoordingen herhaalt. Van COVID-angstzaaierij naar klimaatangstzaaierij (precies zoals voorspeld) waarschuwde Zijne Koninklijke Laagheid dat de "existentiële dreiging" van klimaatverandering niet alleen zou vereisen dat landen hun economieën omvormen, maar ook dat ze een "oorlogsachtige houding" moeten aanemen en een "gemilitariseerde campagne" opzetten tegen ManBearPig:
"Hier hebben we een grote gemilitariseerde campagne nodig om de kracht van de wereldwijde particuliere sector te bundelen. Met triljoenen ter beschikking, ver boven het mondiale BBP en met het grootste respect zelfs boven de regeringen van de wereldleiders, biedt deze sector het enige reële vooruitzicht op het bereiken van een fundamentele economische transitie."
Ik weet dat mensen hun ogen liever zouden sluiten, liever de normaliteit vooringenomenheid zijn werk te laten doen en net doen alsof dit slechts holle retorische uitspraken zijn. Het is waar: Christina Figueres en Prins Charles, individueel, besturen niets. De wereld draait niet op hun uitspraken. Maar de laatste jaren, en in de afgelopen maanden met toenemende intensiteit, zijn mensen die wel de wereld van de internationale financiën beheersen, begonnen met het opbouwen van het web van organisaties, instrumenten en mechanismen om deze "fundamentele economische overgang" te verwezenlijken.

En helaas besteedt minder dan één op de duizend mensen aandacht aan deze complete revisie van de internationale financiën. Zullen we dat nu meteen eens rechtzetten?

Info

De groene agenda of hoe deze energiecrisis verschilt van alle andere

gas pilot
De energieprijs uit alle conventionele bronnen is wereldwijd aan het exploderen. Dit is verre van toevallig, het is een goed georkestreerd plan om de industriële wereldeconomie, die al dramatisch verzwakt is door bijna twee jaar van belachelijke coronaquarantaines en aanverwante maatregelen, in elkaar te laten storten. Wat we zien is een prijsexplosie van de belangrijkste energiebronnen als olie, kolen en nu vooral aardgas. Wat dit anders maakt dan de energieschokken van de jaren '70 is dat het zich deze keer ontwikkelt terwijl de beleggingswereld, gebruikmakend van het frauduleuze ESG groene investeringsmodel, desinvesteert in toekomstige olie, gas en steenkool, terwijl OESO-regeringen verschrikkelijk inefficiënte, onbetrouwbare zonne- en windenergie omarmen, hetgeen de ineenstorting van de industriële samenleving misschien al in de komende maanden zal verzekeren. Behoudens een drastische heroverweging plegen de EU en andere industriële economieën opzettelijk economische zelfmoord.

Nog maar enkele jaren geleden werd het als vanzelfsprekend beschouwd dat een overvloedige, betrouwbare, efficiënte en betaalbare energievoorziening bepalend is voor de economie. Zonder efficiënte energie kunnen we geen staal of beton maken, geen grondstoffen delven en geen andere dingen doen die onze moderne economieën ondersteunen. In de afgelopen maanden is de wereldprijs van steenkool voor elektriciteitsopwekking verdubbeld. De prijs van aardgas is met bijna 500% gestegen. Olie is op weg naar $90 per vat, de hoogste prijs in zeven jaar. Dit is een gepland gevolg van wat soms de Grote Reset van Davos wordt genoemd, of de nul-koolstof-gekte van de Groene Agenda.

Zo'n twintig jaar geleden begon Europa met een grote verschuiving naar zogenaamde hernieuwbare energiebronnen of Groene Energie, voornamelijk zonne- en windenergie. Duitsland, het hart van de EU-industrie, leidde de transformatie met de ondoordachte Energiewende van voormalig kanselier Merkel, waarbij Duitsland's laatste kerncentrales in 2022 zullen sluiten en kolencentrales snel worden uitgefaseerd. Dit alles is nu in botsing gekomen met de realiteit dat groene energie helemaal niet in staat is om grote tekorten in de energievoorziening op te vangen. De crisis was volkomen voorspelbaar.

Syringe

RNA-vaccins, Gehoorzaamheid en Eugenetica

Aryan race determination tests under Nazi Germany

Test ter vaststelling van het Arische ras in nazi-Duitsland

Commentaar: Dit artikel is het derde in een reeks, waarvan u de eerste twee hier kunt vinden:

Deel I: Overtuigend Bewijs Dat SARS-CoV-2 Uit Het Lab Komt
Deel II: "De Onzinnigheid van RNA-Vaccins Voor COVID-19"

Het huidige artikel bevat ook een hoofdstuk van het boek getiteld "Mass extinctions, Evolutionary Leaps and Viral Information" (dit boek wordt spoedig gepubliceerd).


Eugenetica

Rassenselectie is geen nieuw concept. Plato pleitte 2.500 jaar geleden al voor selectieve voortplanting [1]. Een van de erfenissen van Darwins onjuiste theorie was de heropkomst van de eugenetica aan het einde van de 19e eeuw [2]. In het begin van de 20e eeuw werd het eugenetisch beleid op grote schaal toegepast in de Verenigde Staten, Japan, verschillende Europese landen en natuurlijk in nazi-Duitsland, waarvan de eugenetische programma's waren geïnspireerd door het eugenetisch beleid dat in de Verenigde Staten werd gevoerd [3].

Over het algemeen bestond dit beleid uit het steriliseren van "ongeschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "inferieure rassen" en het stimuleren van de voortplanting van "geschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "superieure rassen".

De onthullingen aangaande de gruweldaden begaan door de nazi's tijdens WO2 zorgden er echter niet voor dat de eugenetica programma's tot een einde kwamen. Vastgelegde gedwongen sterilisaties werden nog steeds toegepast tijdens de 21ste eeuw in plaatsen zoals Californië [4], Spanje [5] en Peru [6].

Er is echter één fundamenteel verschil tussen de nazi's en de hedendaagse voorstanders van eugenetica: de opkomst van genomica in het algemeen en genbewerking [7] in het bijzonder. Vandaag weten wetenschappers hoe ze het menselijk genoom kunnen wijzigen en genen kunnen omwisselen om bepaalde eigenschappen te bevorderen en andere te belemmeren. Met de huidige technologie kan één volledig menselijk genoom in 30 minuten worden gesequenced [8] en kunnen volledige genetische sequenties worden gemaakt.[9]

In bepaalde wetenschappelijke kringen is de ideologische drang om een "beter" ras te creëren nog steeds sterk aanwezig. Zo wordt eugenetica openlijk bepleit door professor [10] Nathaniel C. Comfort, die verbonden is aan de Johns Hopkins University en adviseur [11] is van METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence):
"de eugenetische impuls drijft ons om ziekten uit te roeien, langer en gezonder te leven, met een grotere intelligentie en een betere aanpassing aan de omstandigheden van de samenleving; en de gezondheidsvoordelen, de intellectuele sensatie en de winsten van genetische bio-medicijnen zijn te groot voor ons om het anders te doen" [12]
Dit is overigens dezelfde Johns Hopkins Universiteit die door middel van zijn Coronavirus Research Center wereldwijd gevallen van COVID-19 opspoort en de media en regeringen voedt met hun gegevens.[13]

Eye 2

Noodverordening van kracht tijdens onthulling Nationaal Holocaust Namenmonument in hoofdstad

noodverordening amsterdam deuren ramen dicht
Burgemeester Femke Halsema stelt aanstaande zondag een noodverordening in rond de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht, waar de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument plaatsvindt.

Commentaar: Is dit niet het summum van ironie?

En niet de eerste keer dat de enghartige hoofdstad een dergelijke noodverordening instelt. Ook tijdens een bezoek van Obama aan Amsterdam in 2014 mochten bewoners in de buurt van het Rijksmuseum niet op hun eigen balkons staan of zelfs niet in een boom klimmen.

In Sebastian Haffners boek Defying Hitler kunnen we een foto vinden waar nazi's op straat in een rij stonden opgesteld om ervoor te zorgen dat de omwonenden hun ramen en deuren gesloten hielden.

Lees ook: Zie ook de thread op ons forum.


Snakes in Suits

De Banaliteit van het (Financiële) Kwaad

cultural revolution
De gefinancialiseerde Amerikaanse economie en staat zijn thans voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van een gestage stroom leugens en propaganda. Als de waarheid onthuld zou worden, zou de status quo als een verrotte hoop in elkaar storten.

Toe maar en wees slecht, want alle anderen zijn ook slecht, want slecht zijn dient ieders belang veel beter dan je integriteit te bewaren, want integriteit zal je meer kosten dan je je kunt veroorloven.

Met andere woorden, liegen, oplichterij, verduistering, verkeerde voorstelling van risico's, inhoudelijk onjuiste voorstelling van feiten, halve waarheden, het vervangen van feitelijke verklaringen door propaganda en verdraaiing: dit is niet het werk van een handjevol sociopaten: het vertegenwoordigt de essentie en het hart van de economische status quo van Amerika.

Hannah Arendt bedacht de uitdrukking de banaliteit van het kwaad om de essentie van het nazi-regime in Duitsland weer te geven: kwaad doen was niet abnormaal, het was normaal. Kwaad doen was geen uitschieter onder de sociopaten, het was de dagelijkse "baan" van miljoenen mensen, en niet alleen leden van de nazipartij.

Het niet benoemen van kwaad is de sleutel tot het normaliseren van kwaad. Het kwaad moet eerst en vooral gederealiseerd worden (een kernbegrip in het Survival+ commentaar), losgekoppeld van ons besef en bewustzijn door het iets onschuldigs te noemen.

Hier volgt een veelzeggend fragment uit het boek Triumph of the Market:
Normalisering van het ondenkbare ontstaat gemakkelijk wanneer geld, status, macht en banen op het spel staan.... Intellectuelen zullen worden opgevist om hun (daden) te rechtvaardigen. De rationaliseringen zijn oud en belegen: de overheid weet het het beste, onze inzet was uitsluitend van defensieve aard, of, als ik het niet deed zou een ander het wel doen. Er is ook een terugtrekking naar onwetendheid, echte, gecultiveerde of geveinsde onwetendheid.

Syringe

Hoe (en waarom) Israël de betekenis van "volledig gevaccineerd" veranderde

israel
Israël heeft sinds november 2020 het voortouw genomen in de vaccinatiecampagne, toen het overeenkomsten ondertekende met Pfizer om wat in wezen medische experimenten op zijn burgerbevolking waren, uit te voeren.

Israël was het eerste land dat het vaccin van Pfizer introduceerde. Het was het eerste land dat het (inmiddels afgeschafte) "Groene pasjes" - systeem van medische segregatie uitprobeerde. En nu is het het eerste land dat de voorwaarden van de "laat je vaccineren en krijg je vrijheid terug"-overeenkomst wijzigt.

Dat klopt. Net zoals "drie weken om de curve af te vlakken" veranderde in zo'n 18 maanden (en de teller loopt nog steeds), verandert "dubbel geprikt" nu in "driedubbel geprikt".

Commentaar: Gedurende deze periode van de ramp omtrent het coronavirus is taal gebruikt om de massa's te beheersen door angst en paniek te bevorderen, tweedracht te zaaien en gehoorzaamheid af te dwingen. Om meer te weten te komen, zie hieronder:


Zie ook:


Heart - Black

Het giftige brouwsel onder de noemer van het mRNA-vaccin: Medische wanpraktijk of 'slepende genocide'?

World Health Org
© EdJones/Getty Images/AFP/WHO/istockphoto/KJN.jpg

The British Medical Journal [BMJ]
kondigt aan, dat de FDA op het punt staat volledige goedkeuring te verlenen aan het Pfizer-vaccin zonder openbare bespreking van de gegevens:
"Voorstanders van transparantie hebben kritiek geuit op het besluit van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om geen formele bijeenkomst van een adviescommissie te houden ter bespreking van de aanvraag van Pfizer voor volledige goedkeuring van zijn COVID-19 vaccin."
Bmj box
De oorspronkelijke afspraak was om een openbare discussie te houden voordat de experimentele mRNA-gentherapie, ten onrechte als vaccin aangeduid, volledig als vaccin zou worden goedgekeurd.

De goedkeuring van het mRNA-gifmengsel van Pfizer is een uitstekend precedent voor de goedkeuring van alle andere mRNA-gifbrouwsels - waarmee de poging tot vermindering van het menselijk leven ("depopulatie") op Aarde officieel wordt - de eugenisten hebben de race officieel gewonnen. Hoewel dit voorspelbaar was, bestond er hoop dat tegenstemmers en echte wetenschap, zoals uitgedrukt door honderden en duizenden wetenschappers, zouden kunnen zegevieren.

Tot dusverre is deze duivelse agenda overweldigend. Het overheerst het hele VN-systeem, alle 193 VN-lidstaten en vooral de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-instelling waarvan de mensen hopen en erop vertrouwen dat die hun belangen zal behartigen.

Fout!

Commentaar: Zie ook:


Eye 1

Snowden: Het alziend "i": Apple verklaarde zojuist de oorlog aan uw privacy

apple surveillance

"Onder Zijn Oog," zegt ze. Het juiste afscheid. "Onder Zijn Oog," antwoord ik, en ze knikt even.


Inmiddels zult u waarschijnlijk wel vernomen hebben dat Apple voornemens is om een nieuw en bijzonder opdringerig bewakingssysteem in te voeren op veel van de meer dan één miljard verkochte iPhones, die allemaal gebruikmaken van de eigen, take-it-or-leave-it-software van de computergigant. Dit nieuwe offensief zou moeten beginnen met de lancering van iOS 15 - vrijwel zeker half september - waarbij de telefoons van de Amerikaanse gebruikersgroep als eerste doelwit worden aangewezen. Er is ons verteld dat andere landen gespaard zullen blijven, maar niet voor lang.

Het viel u misschien op dat ik niet heb vermeld welk probleem Apple denkt op te lossen. Waarom niet? Omdat het er niet toe doet.

Na het lezen van duizenden en duizenden opmerkingen over dit groeiende schandaal, is het mij duidelijk geworden dat velen begrijpen dat het er niet toe doet, maar dat nauwelijks iemand bereid is om het ook echt te zeggen. Eerlijk gezegd, als dat nog mag, gaat het altijd zo wanneer iemand van institutionele betekenis een campagne lanceert om een onverdedigbare inbreuk op onze privé-ruimten te verdedigen. Ze bombarderen zichzelf tot moraalridder om vervolgens op lage, plechtige toon te oreren over hun morele missie, alvorens vurig het gevreesde spook van de Vier Ruiters van de Infopocalyps op te roepen, met de waarschuwing dat alleen een dubieus amulet - of een verdachte software-update - ons kan redden van de meest bedreigende leden van onze soort.

Pirates

Covid, Klimaatverandering en de Grote Reset: Dekmantel en "Oplossing" voor het Falende Westerse Financiële Systeem

Bank for International Settlements
Het Wereld Economisch Forum (WEF) verkocht de Grote Reset aan het publiek als een mogelijkheid om een duurzame, CO2-neutrale toekomst te bouwen. De alomtegenwoordige slogan beter terugbouwen, of "groener terugbouwen", zoals Premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson het onlangs herformuleerde, wijst erop dat herstel van de economische ravage, dat volgt op de vermeende pandemie, de wereld een kans biedt om te "resetten".

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 (b) van VN Agenda 2030 stelt:
Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren.. adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.
Het Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering, dat in 2015 werd opgesteld, stelt:
De herstel-, rehabilitatie- en wederopbouwfase, die voorafgaand aan een ramp moet worden voorbereid, is een uitgelezen kans om Beter Terug te Bouwen.
Met de opkomst in 2020 van de vermeende wereldwijde pandemie, voerden menselijke nederzettingen wel degelijk plannen uit. De inspanningen van onze leiders om beter terug te bouwen stroken volledig met Agenda 2030 en zijn gericht op een herstel dat lang voordat iemand zelfs maar van SARS-CoV-2 had gehoord lijkt te zijn voorbereid.