Verborgen MachtenS


Arrow Up

Afrikaanse Unie wil opheffing Russische sancties

binnenschip
© Getty Images 1/bfk92jpg
Westerse sancties tegen Rusland bedreigen Afrika met een voedselzekerheidscrisis, zei het hoofd van de Afrikaanse Unie (AU) en Senegalese president Macky Sall vrijdag tijdens een ontmoeting in Sochi met de Russische president Vladimir Poetin. Hij pleitte voor opheffing van de beperkingen die gelden voor Russische graangewassen en minerale kunstmeststoffen.
"De sancties tegen de Russische Federatie hebben de situatie verergerd, omdat we geen toegang meer hebben tot graan, vooral tarwe uit Rusland, en het allerbelangrijkst, tot meststoffen, wat een ernstige bedreiging vormt voor de voedselzekerheid op het continent."
Hij wees op twee grote problemen, de wereldwijde voedselcrisis en de anti-Russische sancties, en zei dat deze problemen moeten worden opgelost, zodat voedselproducten, met name granen en kunstmest, van de sanctielijst worden geschrapt.

President Poetin zei intussen dat de Russisch-Afrikaanse betrekkingen zich momenteel in een nieuwe ontwikkelingsfase bevinden, die voor beide partijen van groot belang is.
"Ik wil eraan herinneren dat ons land altijd aan Afrika's zijde heeft gestaan, Afrika heeft gesteund in de strijd tegen het kolonialisme."
Volgens Poetin groeit het volume van de bilaterale handel tussen Rusland en het continent en steeg in de eerste maanden van dit jaar met meer dan 34%.

Commentaar: Terugslag? Dat zou Washington verdienen!
De voortdurende westerse sancties tegen Rusland zullen de wereldeconomie schaden en zouden de problemen in de VS zelf kunnen verergeren, zo waarschuwde Anatoly Antonov, de Russische ambassadeur in Washington.
"De afgekondigde maatregelen vormen het zoveelste bewijs van de russofobische hysterie van Washington. Ze gaan hand in hand met de pogingen om Rusland de schuld te geven van de wereldwijde economische onevenwichtigheden, waaronder de stijging van de brandstofprijzen. Het gebrekkige restrictiebeleid zal de toestand in de wereld alleen maar verergeren. Ze zullen leiden tot nieuwe verstoringen van de bevoorradingsketen en gevolgen hebben voor de voedselzekerheid."
De Russische gezant voegde eraan toe dat Moskou, zelfs met sancties in het vooruitzicht, bereid is zijn schulden zonder uitstel af te lossen. De pogingen van Washington om dit proces te doen ontsporen "zal het vertrouwen in de VS alleen maar ondermijnen."
Fouten? Of maakte een voedselcrisis deel uit van het plan?
De dreigende wereldwijde voedselcrisis, die het gevolg zou kunnen zijn van omhoogschietende voedselprijzen, werd mogelijk gemaakt door een reeks beleidsfouten van Washington en Brussel, vertelde Maksim Oreshkin, economisch adviseur van de Russische president Vladimir Poetin, aan RT. Het conflict in Oekraïne alleen kon de crisis niet op zo'n grote schaal hebben veroorzaakt.

Uit de internationale voedselprijsindex van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie blijkt, dat tussen april 2020 en april 2022 de wereldwijde voedselprijzen met meer dan 60% zijn gestegen. De stijging vond voor het grootste deel plaats vóór februari 2022, toen Rusland met zijn militaire operatie in Oekraïne begon.

In de vier jaar van 2016 tot 2020 steeg de index met minder dan 7 punten, maar in 2020-21 steeg deze met maar liefst 27 punten, van 98,1 tot 125,7. Na het tweede jaar van de pandemie stond de index op 141,1.

De index steeg met nog eens 17 punten,
sinds het begin van de Russische militaire operatie.
"Dergelijke schommelingen, met zulke enorme prijsstijgingen, worden niet veroorzaakt door één oorzaak. Het is altijd een combinatie van een aantal redenen die tot een dergelijk resultaat leidt."
Hij wijst op de overdreven Amerikaanse reactie op de coronapandemie als een van de eerste belangrijke factoren die de voedselprijsstijgingen in gang hebben gezet. Sinds februari 2020 hebben de VS "de geldhoeveelheid met bijna 40% verhoogd," zei hij, eraan toevoegend dat de 6 biljoen dollar, die de VS hebben gedrukt om hun economie te ondersteunen, uiteindelijk de wereldmarkten hebben overspoeld en hebben geleid tot de stijging van de voedsel-, grondstof- en energieprijzen.

De te grote afhankelijkheid van Europa van hernieuwbare energie, waardoor middelen aan de voedselproductie werden onttrokken, en van kortlopende gascontracten, die eind 2021 tot stijgingen van de gasprijzen hebben geleid, vormen eveneens belangrijke factoren. Tot 4% van de biobrandstof in Duitsland wordt gemaakt van voedsel en diervoeder.

Volgens Oreshkin hebben deze factoren ook geleid tot een daling van de kunstmestproductie, wat op zijn beurt de oogsten heeft getroffen en de voedselprijzen heeft opgedreven. De golven van sancties die de VS en zijn bondgenoten tegen Moskou hebben afgekondigd na het begin van de militaire operatie in Oekraïne, hebben de crisis aanzienlijk verergerd.

Volgens Oreshkin is de 20 miljoen ton tarwe die in Oekraïne geblokkeerd zou zijn, goed voor 2,5% van de wereldwijde tarweproductie. Hij verklaarde ook dat Rusland bereid is dit jaar 13 miljoen ton meer te exporteren dan in 2021.

Hij wees ook op de mondiale ongelijkheid op voedselgebied als onderliggende oorzaak. "In werkelijkheid is er genoeg voedsel op deze planeet," maar ontwikkelde landen zoals de VS consumeren gewoon veel meer voedsel dan de anderen in de wereld.
"Ze drukken het geld, ze nemen al het voedsel, en natuurlijk onttrekken ze het voedsel aan degenen die het zich niet kunnen veroorloven. Als landen als de Verenigde Staten minder consumeren, zal er genoeg voedsel zijn voor iedereen."Bizarro Earth

Zijn de globalisten een nieuwe fase van de Grote Reset ingegaan? Herinnert u zich de bevolkingsvoorspelling van Deagel nog?

Schwab
Dit was een belangrijke week voor de globalisten. Ze voelen dat hun tijd gekomen is, tijd voor serieuze actie, om de moeilijkste fase van de Grote Reset in te luiden, zodat ze verder kunnen met wat zij de Vierde Industriële Revolutie noemen.

De Vierde Industriële Revolutie, zoals uitgelegd door de goeroe van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab, zal leiden tot een "samensmelting" van de fysieke, biologische en digitale identiteiten van elk menselijk wezen. Het komt in feite neer op het aanbreken van een nieuw tijdperk, gebaseerd op transhumanisme en technocratie, enigszins vergelijkbaar met hetgeen beschreven werd in het boek Brave New World.

Maar dat zal niet lukken voordat alles opnieuw ingesteld is. Eerst moet al het oude vernietigd worden. Dan kan het het nieuwe beginnen.

De wereld resetten is niet iets wat je kunt doen door gewoon op een knop te drukken. Het vereist een reeks goed doordachte wereldwijde crises, zoals Schwab en zijn hoofdadviseur Yuval Noah Harari meer dan eens hebben gezegd.

De globalisten kwamen deze week dus bijeen in Genève op de Wereldgezondheidsvergadering en zij vergaderden tijdens de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos. De twee Zwitserse steden liggen op slechts drie uur rijden van elkaar. Tijdens deze twee bijeenkomsten zal deze klasse van globalistische roofdieren geïnstrueerd worden omtrent wat te doen en wat te verwachten voor de komende 12 maanden. Ik noem dit venster van 12 maanden het openingssalvo van de vernietigingsfase van de Grote Reset.

Commentaar: Zie ook: The shocking 2025 "Deagel" forecast... War, population reduction and the collapse of the West


Passport

Het WHO-verdrag is gekoppeld aan een wereldwijd digitaal paspoort- en ID-systeem

digitale wereld
© Shutterstock
Onlangs kondigde de WHO plannen aan voor een internationaal pandemieverdrag, dat gekoppeld moet zijn aan een digitaal paspoort en een digitaal ID-systeem. De Algemene Vergadering van de WHO, die in december 2021 voor de tweede keer sinds de oprichting van de WHO in 1948 in een speciale zitting bijeenkwam, nam één enkel besluit aan met de titel "The World Together."

De WHO is voornemens het verdrag voor 2024 af te ronden. Het is de bedoeling dat het gezag dat nu nog aan soevereine staten is voorbehouden tijdens een pandemie naar de WHO wordt overgeheveld, door de lidstaten wettelijk te binden aan de herziene Internationale Gezondheidsregeling van de WHO.

In januari 2022 dienden de Verenigde Staten wijzigingsvoorstellen in ten aanzien van de Internationale Gezondheidsregeling van 2005, die bindend is voor alle 194 VN-lidstaten; de directeur-generaal van de WHO aanvaardde deze voorstellen en stuurde ze door naar andere lidstaten. In tegenstelling tot wijzigingen in onze eigen grondwet, is voor deze wijzigingen geen tweederde meerderheid van de stemmen van onze Senaat nodig, maar een gewone meerderheid van de lidstaten.

Commentaar: Zie ook:


Biohazard

Apenpokken: De Volgende Golf van Misdaden tegen de Mensheid door de Technocratie

apenpokken
Momenteel reis ik door het land met Dokters Judy Mikovits, Richard Fleming en Reiner Fuellmich. Onze eendaagse conferentie in negen steden richt zich op het geval van misdaden tegen de mensheid, die zijn begaan door leiders van Big Pharma en het bioveiligheidskartel. Er bestaat inderdaad een veelheid van potentieel misdadige schendingen op nationaal en internationaal niveau. En nu duiken de apenpokken op!

Onze zaak is opgezet vanuit een forensisch oogpunt, waarbij de SARS-CoV-2 pandemie achteraf wordt onderzocht: het heimelijke begin, de schendingen van het internationaal recht en de Neurenberg Code en de massale doofpotcampagne om criminele handelingen te verhullen.

Plotseling echter verscheen de apenpokkenepidemie op het wereldtoneel, volgens hetzelfde draaiboek als SARS-CoV-2. Als zodanig is het een "misdaad in uitvoering" die ons door dezelfde mensen en op dezelfde manier wordt gebracht.

Deze keer is het draaiboek gebaseerd op een paper met de titel "Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats" (Versterking van wereldwijde systemen ter preventie van en reactie op biologische dreigingen met grote gevolgen), die gebaseerd was op een "simulatie-oefening uit 2021, uitgevoerd in samenwerking met de veiligheidsconferentie van München." Deze geënsceneerde simulatie van een bioterroristische aanslag was gebaseerd op een bewust tot wapen gemaakte versie van het apenpokkenvirus.

Geproduceerd door het Nucleaire dreigingsinitiatief (NTI), overlappen de deelnemers en bijdragers degenen die deelnamen aan de Event 201-simulatie, die SARS-CoV-2, de uitbraak en het beleid ervan voorspelde: Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, China CDC, Verenigde Naties, Merck, John Hopkins, U.S. Department of State, enz.

Whistle

Wereldwijde schuldenlast staat op springen

Geldgolf
© Getty Images/ViaframeGeldgolf
De twee grootste economieën ter wereld waren de grootste leners in de eerste drie maanden van dit jaar, toen de wereldwijde schuldenlast opliep tot boven de 305 biljoen dollar, zo meldde het Institute of International Finance (IIF) op woensdag.

Uit de gegevens van het IIF blijkt, dat de schuldenlast van China in het eerste kwartaal met 2,5 biljoen dollar is toegenomen en die van de Verenigde Staten met 1,5 biljoen dollar. De totale schuldenlast in de eurozone daalde voor het derde achtereenvolgende kwartaal, aldus het IIF.

Volgens de analyse gaan veel landen, zowel opkomende als ontwikkelde, een cyclus in van monetaire verkrappings met hoge niveaus van in dollars uitgedrukte schuldenlasten. Het IIF-rapport stelde:
"Naarmate centrale banken hun beleid verstrakken om de inflatiedruk te beteugelen, zullen de hogere leenkosten de kwetsbaarheid van hun schuldenlast vergroten. Het effect kan groter zijn voor kredietnemers in opkomende markten met een minder gediversifieerde investeerdersbasis.
Bedrijfsschulden buiten de banken om en staatsleningen vormden de grootste bronnen van de toename van leningen. Schulden buiten de financiële sector liepen op tot meer dan 236 biljoen dollar, zo'n 40 biljoen dollar meer dan twee jaar geleden toen de pandemie toesloeg. De overheidsschuld is in dezelfde periode langzamer gestegen.

Commentaar: Hoeveel politici of staatshoofden hebben ooit in een rij voor voedsel gestaan?


Attention

Derdewereldproblemen komen onze kant op

Het Westen wordt geconfronteerd met een systematische crisis, zowel op economisch als op sociaal gebied en het lijkt erop, dat de enige oplossingen die geboden worden bestaan uit het bijdrukken van nog meer geld en oorlogsvoering. Geen van beide zal helpen.
Sri Lanka Rellen
© REUTERS/Navesh Chitrakar
Terwijl de meeste aandacht van de wereld uitgaat naar Oekraïne, zou iedereen flink ongerust moeten worden van de gebeurtenissen die thans plaatsgrijpen in Sri Lanka. Sri Lanka is een kleine onafhankelijke eilandnatie nabij de zuidpunt van India. Hoewel het relatief onbeduidend is in de mondiale context, zou het wel eens de "kanarie in de kolenmijn" kunnen blijken als voorbode van een bredere mondiale en economische crisis. Het sinds jaar en dag corrupte en slecht geleide land kondigde aan, dat het niet langer aan zijn internationale schuldverplichtingen kan voldoen. Zoals zovele andere landen werd Sri Lanka verwoest door corona; zonder toerisme en handel beschikt het land niet over de deviezen die het nodig heeft om zijn schulden te betalen. Met zo'n 56 miljard dollar aan buitenlandse schuld ziet het zich genoodzaakt bij het IMF aan te kloppen voor nieuwe leningen, om de invoer van voedsel, energie en medicijnen te betalen.

Chaos en rellen zijn wijdverbreid over het hele land en op maandag trad premier Majinda Rajapaska af. Het aftreden bracht geen einde aan de rellen en de demonstranten eisen tevens dat de president, Gotabaya Rajapaska, de broer van de voormalige premier, aftreedt. Op dinsdag 10 mei heeft de regering het leger opdracht gegeven iedereen neer te schieten die openbare eigendommen plundert. De regering heeft ook duizenden militairen van de Landmacht, Marine en Luchtmacht ingezet om te patrouilleren in de straten van de hoofdstad Colombo. Er werden acht doden en meer dan tweehonderd gewonden gemeld. Huizen van de Rajapaskas en andere ministers werden in brand gestoken. Het is niet de eerste economische crisis in het land, maar wel veruit de ergste en de al zo lang geteisterde bevolking heeft een breekpunt bereikt. Er zijn tekorten aan alles, de inflatie tiert welig en de gezondheidszorg is ingestort. En nu dus het IMF.

Zoals gewoonlijk heeft het IMF een plan voor dergelijke situaties. Structurele hervormingen, waarbij meestal geld wordt bijgestort om de rente op de schuld te kunnen blijven betalen, hoewel die nooit wordt terugbetaald. Het zal ook inhouden dat alle overheidsuitgaven voor essentiële diensten worden teruggeschroefd en dat alle resterende overheidsactiva worden geprivatiseerd. Zoals we ons kunnen voorstellen, zal geen van deze maatregelen populair zijn bij de bevolking, die, zoals altijd het geval is, het meest te lijden zal hebben. Niet dat het IMF of de investeerdersklasse die het vertegenwoordigt wakker liggen van de zorgen van de gewone man. Voordat de mensen te eten krijgen moeten eerst de schulden onder handen worden genomen. Dat zijn de regels van de "op regels gebaseerde orde".

Als de economische en maatschappelijke ineenstorting die zich in Sri Lanka voordoet slechts een geïsoleerd probleem zou zijn, dan zou het westen, zoals het in het verleden vele malen heeft gedaan, gewoon kunnen toekijken en het beschouwen als de zoveelste armoedeporno uit de derdewereld. Maar het is geen geïsoleerd incident, het is slechts de eerste domino die valt in wat een veel grootschaliger wereldwijde crisis zal worden. De Wereldbank waarschuwde dat er meer dan zestig andere landen zijn die in een vergelijkbare hachelijke situatie verkeren als Sri Lanka. Eén daarvan is overigens Oekraïne.

Attention

'Genetisch bewerkt' voedsel - De volgende fase van de Grote Reset?

Edited Food
© Off-Guardian
Dit jaar was de toespraak van de koningin, de Queens Speech, interessant.

Voor alle mensen buiten het Verenigd Koninkrijk die niet weten wat de "Queens Speech" eigenlijk voorstelt: het is een lachwekkende staatsgelegenheid, waarbij de koningin (in dit geval prins Charles, aangezien Hare Majesteit ziek is/ in het geheim dood is/ "mobiliteitsproblemen" heeft) een toespraak houdt over wat "haar regering" voor de komende 12 maanden voornemens is te doen.

Natuurlijk schrijft de koningin de toespraak niet zelf en zij heeft geen inhoudelijke inbreng of enige zeggenschap over wat "haar" regering voornemens is te doen. Ze is enkel een spreekbuis met een grote gouden hoed op.

Het is het Britse equivalent van de State of the Union, maar dan in Halloween kostuums gemaakt van glimmende gestolen stenen.

Het hele gebeuren is niets anders dan een grootse, vergulde intentieverklaring van de Britse Diepe Staat, gehuld in nerts en behangen met medailles die ze nooit hebben verdiend. Het is een schertsvertoning, maar zeker de moeite waard om naar te luisteren.

Of, indien u last heeft van een gevoelige maag, de volledige tekst de volgende dag lezen op de website van de Britse regering (wat ik doe).

Veel van de inhoud is volkomen voorspelbaar.

Meer geld naar Oekraïne, met de belofte dat het VK "het voortouw zal nemen bij het verdedigen van de veiligheid in de wereld". Meer online censuur via de "Online Safety Bill". Een verplicht register voor kinderen die thuis les volgen in het kader van de "Schools Reform Bill".

Ook wordt gesproken over het "veiligstellen van de grondwet," door de invoering van de eigen Britse "Bill of Rights". Dat Trojaanse paard namen we in februari al onder de loep.

Het meest interessant vond ik echter het plan om "agrarische en wetenschappelijke innovatie in eigen land aan te moedigen," door middel van de voorgestelde Genetic Technology (Precision Breeding) Bill.

Het wetsvoorstel (dat om de een of andere reden niet beschikbaar is op de website van het parlement) volgt op de in januari door DEFRA aangekondigde "versoepelde regelgeving" voor genetisch onderzoek.

Volgens het National Institute of Agricultural Botany (NIAB), zou de wetgeving "bepaalde precisiekweektechnieken buiten de werkingssfeer van de restrictieve GGO-regels brengen".

In wezen zouden deze nieuwe "genetisch bewerkte" voedingsmiddelen onderscheiden worden van ouderwetse "genetisch gemodificeerde" voedingsmiddelen, en daarom niet aan dezelfde regels en hetzelfde toezicht onderworpen zijn.

Bad Guys

EU wil Oekraïne 5 miljard euro PER MAAND lenen om te voorkomen dat het land instort - diplomaten

EU Oekraïne vlag
Volgens de Oekraïense regering en het Internationaal Monetair Fonds heeft Oekraïne €5 miljard per maand nodig om de economie overeind te houden | Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images
De Europese Commissie is voornemens nieuwe EU-schuld uit te geven om de korte termijn financieringsbehoefte van Oekraïne in de komende drie maanden, geschat op €15 miljard, te dekken, zo deelden drie diplomaten met kennis van de discussie aan POLITICO mede.


Commentaar: Voor slechts drie maanden? Moeten we dan geloven dat Oekraïne daarna een economisch wonder zal beleven?


Het plan zou al op 18 mei worden onthuld, zeiden ze.

Volgens de Oekraïense regering en het Internationaal Monetair Fonds heeft Oekraïne 5 miljard euro per maand nodig om de economie overeind te houden - van het betalen van lonen en pensioenen tot de zorg voor ontheemde bevolkingsgroepen en andere oorlogsgerelateerde kosten.

De Verenigde Staten hebben toegezegd een derde van dat bedrag te verstrekken, waardoor 10 miljard euro ongedekt zou blijven.


Commentaar: Moeten we geloven dat dat geld in de zakken van de gepensioneerden terechtkomt? Wat is er gebeurd met de miljarden die Oekraïne al heeft ontvangen?


Георгиевская ленточка

SOTT Focus: Op de Dag van de Overwinning Kunnen we Nadenken Over Het Eindelijk Winnen van WO II

hitler-schacht-prescott-bush
77 jaar geleden gaf Duitsland zich over aan de geallieerden en kwam er een einde aan de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

Terwijl de wereld de 77ste verjaardag van deze overwinning viert, zouden we eens heel diep kunnen nadenken over het eindelijk, voor eens en voor altijd, winnen van die oorlog.

Als u verbaasd bent over deze uitspraak, kunt u misschien beter even gaan zitten en diep ademhalen voordat u verder leest. In de komende 12 minuten zult u waarschijnlijk een verontrustend feit ontdekken waar u misschien een beetje van schrikt: De geallieerden hebben de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nooit gewonnen...

Begrijpt u me alstublieft niet verkeerd. Ik ben eeuwig dankbaar voor de onsterfelijke zielen die hun leven gaven om een halt toe te roepen aan de fascistische machine tijdens die sombere jaren... maar het is een feit dat een bepaalde kwestie niet werd opgelost op 9 mei 1945 en dat heeft veel te maken met de langzame heropkomst van een nieuwe vorm van fascisme tijdens de tweede helft van de 20e eeuw en het hernieuwde gevaar van een wereldwijde dictatuur, waarmee de wereld heden ten dage opnieuw wordt geconfronteerd.

Ik ben van mening dat we pas echt eer kunnen bewijzen aan onze moedige voorouders, die hun leven wijdden aan het winnen van vrede voor hun kinderen, kleinkinderen en de mensheid in het algemeen, als we de moed vinden om dit probleem nuchter onder ogen te zien.

Commentaar: Zie ook:


Eye 1

Westers top nieuwstijdschrift Der Spiegel verwijdert kritische video over Oekraïne

azov mariupel evacuatie vluchtelingen
© RIANatalia Usmanova en haar familie werden gegijzeld en als menselijk schild gebruikt door de Oekraïense militanten.
Het Duitse Der Spiegel verwijdert clip waarin Azovstal-evacuee zich kritisch uitliet over Oekraïne

Verwijzend naar "inhoudelijke tegenstrijdigheden" verwijderde het Duitse tijdschrift Der Spiegel een video met de getuigenis van een evacuee uit de 'Azovstal'-fabriek van Mariupol, een bolwerk van de neonazistische Azov-militanten en andere Oekraïense strijders.

De vrouw in de video bracht naar buiten dat haar familie in feite werd voorgelogen, gegijzeld en als menselijk schild werd gebruikt door de Oekraïense militanten.

Een andere Duitse krant, Junge Welt, merkte de verwijdering op donderdagavond op. Volgens JW publiceerde Der Spiegel de drie minuten durende video op maandag. Natalia Usmanova, die voor het conflict bij Azovstal had gewerkt en er met haar man en kinderen onderdak had gevonden, was te zien in de opname.

Commentaar: De gecensureerde video: