Welkom op Sott.net
woe, 06 dec 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Verborgen Machten
Kaart

Bizarro Earth

Apartheid in Frankrijk ingesteld: Parlement keurt 'Covid-19 paspoorten voor grote bijeenkomsten' goed

Covid-19 vaccinatie in Nice
© Eric Gaillard / Reuters
Mensen wachten op een Covid-19 vaccinatie in Nice, Frankrijk, 29 april 2021.
Een belangrijke commissie van het Franse parlement heeft groen licht gegeven voor de zogenaamde Covid-19 'gezondheidspasjes die mensen bij zich moeten dragen wanneer zij drukke evenementen en plaatsen bezoeken. Sommige parlementsleden hebben gezegd dat dit tot discriminatie kan leiden.


Commentaar: Kan leiden tot discriminatie?? Het is de eerste formele stap naar Apartheid - onder het uiterst dunne mom van een medische noodsituatie. Het is het toppunt van discriminatie. Bedenk dat tot 2020 medische informatie tussen patiënt en arts wettelijk beschermd was...


De Wetgevingscommissie van de Nationale Assemblee, het lagerhuis van het Franse parlement, heeft een wetsvoorstel goedgekeurd over gezondheidspasjes die burgers verplicht bij zich zullen moeten dragen om bijeenkomsten van meer dan 1.000 mensen te kunnen bijwonen. Volgens het plan van de regering zal het pasje dienen als bewijs dat een persoon is ingeënt, negatief is getest op Covid-19, of hiervan hersteld is.


Commentaar: "PAPIEREN ALSTUBLIEFT!" Nou mensen, we leven officieel weer onder een fascistisch regime.


Commentaar: ...in het begin.

Maar hier spreken politici. Zij zullen ALLES zeggen om de zorgen van het grote publiek te kalmeren. En vervolgens zullen ze zonder boe of ba die zorgen verraden.

Het virus is zo "gevaarlijk" dat ze mensen dwingen het vaccin te nemen. In Frankrijk en in veel andere landen zal binnenkort ook een soort Covid- 'paspoort' of 'ID' worden geëist voor internationale reizen. Elders, in Servië, koopt de staat mensen om om zich te laten vaccineren.

Dit lijkt op de experimenten van Pavlov op grote schaal - en dit keer zijn mensen de honden.

Als Covid-19 zo dodelijk was, zouden al deze tirannieke, onlogische en idiote maatregelen dan nodig zijn?

De algemene bevolking is zo zwaar geprogrammeerd dat de meesten niet kunnen zien wat er werkelijk gaande is.


Handcuffs

Het Strafbaar Stellen van Kritiek

1918 griepepidemie

Griepepidemie van 1918
Een van de kenmerken van totalitaire systemen is het strafbaar stellen van kritiek. Niet alleen het stigmatiseren van afwijkende meningen of het demoniseren van afwijkende meningen, maar het formeel strafbaar stellen van kritiek en elke andere vorm van oppositie tegen de officiële ideologie van het totalitaire systeem. Het mondiale kapitalisme is al geruime tijd op weg naar deze stap en nu is kennelijk de tijd gekomen om deze stap te zetten.

Duitsland nam hierin het voortouw. Al meer dan een jaar wordt iedereen die vraagtekens zet bij of protesteert tegen de "Covid noodmaatregelen" dan wel de officiële Covid-19 verhaallijn, gedemoniseerd door de overheid en de media, en, helaas, maar niet geheel onverwacht, de meerderheid van het Duitse publiek. En nu wordt het verkondigen van een dergelijke afwijkende mening officieel als "extremisme"beschouwd.

Ja, dat klopt, in het "Nieuwe Normale" Duitsland ben je nu officieel een gevaarlijke "extremist" als je het niet eens bent met de officiële staatsideologie. De Duitse inlichtingendienst (de "BfV") heeft zelfs een nieuwe categorie van "extremisten" uitgevonden om zichzelf in staat te stellen iedereen die verdacht wordt van "antidemocratisch en/of het delegitimeren van de staat op een manier die de veiligheid in gevaar brengt" legaal in de gaten te houden, zoals ... u weet wel, geweldloos protesteren, of zich uitspreken tegen, of kritiek leveren op, of satire bedrijven over, het zogenaamde "Nieuwe Normaal".

Natuurlijk ben ik een beetje bezorgd, want ik nam deel aan het merendeel van deze "extremistische" activiteiten. Mijn gedachtenmisdrijven staan gewoon op internet te wachten om door de BfV te worden onderzocht. Ze zijn waarschijnlijk op dit moment deze column aan het vertalen met Google-translate en een lijst aan het opstellen van alle mensen die deze column lezen alsmede hun Facebook-vrienden, Twitter-volgers, kennissen uit hun werkkring, familieleden en iedereen die een van de voornoemde mensen mogelijk heeft ontmoet of terloops heeft genoemd, die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke gedachtenmisdrijven.

Blue Planet

Een schijnheiligheidscrisis: De echte ramp is het establishment zelf

Kerry Fukushima
© amazonaws.com/Unknown/KJN
Ramp met de reactor in Fukushima, Japan - Speciaal gezant van de President voor klimaatverandering John Kerry
Ons hele leven al worden we dagelijks herinnerd aan de litanie van crises welke immer sluimeren; de eindeloze dreiging voor het bestaan, het naderende onheil, de dreigende rampen en de bedreigingen voor het leven en dan weten we, dat we op de Dag van de Aarde het paniekzaaiende gewauwel van het establishment en hun spreekbuizen in de media kunnen verwachten, die hun inspanningen opvoeren om ons de stuipen op het lijf te jagen. Het is een belangrijke datum op de kalender van de paniekzaaiers en ze verspillen geen seconde.

Of het nu gaat om de dreiging van terrorisme, de dodelijke virusuitbraak, de inkomende asteroïden, de nucleaire apocalyps, het uitsterven van de bijen of de racistische White Supremacists, ons wordt voorgehouden dat er altijd wel een reden is om bang te zijn en dus een reden om meer geld in de zakken van de parasieten te stoppen, meer controle in handen van de roofzuchtigen. Vandaar dat niemand verbaasd had moeten zijn toen de aristocraten op de Dag van de Aarde van stal werden gehaald om met hun vingertjes te wijzen en ons eens ernstig toe te spreken, de massa's er nog eens aan te herinneren wat een overlast zij als soort vormen en de onnoemelijke schade te veroordelen die zij aan het milieu blijven toebrengen. De wereld wordt geconfronteerd met een onmiddellijke catastrofe, zo vertellen ze ons, en het is allemaal onze schuld.

Onze manier van leven, zo wordt ons verteld, is er door de generaties heen een van egoïsme en gulzigheid geweest en als gevolg daarvan zijn wij verantwoordelijk voor de verwoesting. Het is nu aan ons om het te herstellen. Het goede nieuws is natuurlijk dat het nog niet te laat is. Gelukkig kunnen we de strijd tegen klimaatverandering aangaan op dezelfde manier als we het afgelopen jaar de strijd tegen de pandemie zijn aangegaan - door onze vrijheden op te geven en alles op te offeren wat ons dierbaar is. Dit lijkt de pasklare oplossing te zijn voor elk belangrijk wereldprobleem.

Zolang we de machthebbers maar blindelings vertrouwen en doen wat ons gezegd wordt, slepen we ons er wel doorheen. We zitten zogezegd allemaal in hetzelfde schuitje - en dat geldt zelfs voor de in limousines rijdende, in privé-jets vliegende, Tsaar van het Klimaat John Kerry, die ons op de Dag van de Aarde allemaal opriep om meer druk uit te oefenen op onze regeringen met betrekking tot klimaatverandering en meldde dat we ook nog agressiever de CO2-uitstoot moeten terugdringen.

Opmerkelijk om zoiets te horen als we in beschouwing nemen dat deze meneer zo'n 24 uur eerder geen snars om het milieu leek te geven.

Commentaar: Velen zullen het eens zijn met de kritiek op de elitaire John Kerry. En terecht. Zijn positieve bijdragen aan "het volk" zijn schaars in vergelijking met zijn obstructie en slijmerige diplomatie als Obama's minister van Buitenlandse Zaken (vraag maar aan Lavrov!). Als dat zijn taakomschrijving was, dan was hij succesvol.


Gear

Laat er geen misverstand over bestaan: Programmeerbare digitale munteenheden zijn geld inzetbaar als wapen

chinese Yuan
Eerder dit jaar begon China met de uitvoering van een project dat al lang in de pijplijn zat - een digitale versie van haar munteenheid, de yuan, wordt nu gebruikt in vier Chinese steden. De Chinese regering ziet twee grote potentiële voordelen aan het experiment: een concrete provocatie voor de wereldwijde alomtegenwoordigheid van de Amerikaanse dollar, alsmede een manier om te controleren hoe Chinese burgers hun geld uitgeven.

Als door de overheid uitgegeven valuta kan de digitale yuan op een aantal manieren worden gemanipuleerd en gecontroleerd. Belangrijker is dat deze programmeerbaar is. The Wall Street Journal schrijft: "Beijing heeft vervaldata getest om gebruikers aan te moedigen het snel uit te geven in tijden dat de economie een impuls nodig heeft."

Hoewel het concept van een munteenheid welke kunstmatig op afroep opblaasbaar/afblaasbaar is nieuw lijkt, heeft het haar wortels (zoals zoveel concepten) in de theoriën van een reeds lang overleden econoom. Silvio Gesell, een Duitse ondernemer, was getuige van de financiële crash van Argentinië in 1890. De daaropvolgende werkloosheid, armoede en economische stagnatie overtuigden hem ervan dat er iets moest veranderen. Dergelijke crises deden zich voor, zo redeneerde hij, omdat mensen uit angst geld oppotten en bedrijvigheid tot stilstand brachten - dit noemde Gesell "armoede temidden van overvloed".

Commentaar: Zie ook:


Biohazard

Is een Coronavirus-vaccin een Tikkende Tijdbom?

non-neutralizing antibody
Zal een SARS-CoV-2 vaccin het probleem daadwerkelijk verergeren? Hoewel het niet zeker is wijzen alle huidige gegevens erop, dat dit een reële mogelijkheid is welke zorgvuldig in de gaten moet worden gehouden. Hieronder zal ik uitleggen waarom.

Laten we allereerst het debat over de vraag of vaccins werken en de negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bestanddelen van het vaccin opzij zetten. Ongeacht uw positie met betrekking tot deze kwestie, zal ik niemand vragen om in te leveren op dit punt. Ik vraag alleen om deze kwestie even terzijde te schuiven, omdat voor de doeleinden van dit artikel deze discussie volstrekt irrelevant is. Zelfs zonder enig ander onderwerp in het debat over vaccins te betrekken, is een vaccin tegen het coronavirus een uiterst gevaarlijke onderneming als gevolg van een eigenaardig trojaans paard-mechanisme, dat bekend staat als Antilichaam Afhankelijke Versterking (AAV). Ongeacht iemands overtuiging over vaccins, moet dit punt worden erkend. In het resterende deel van dit artikel zal ik uitleggen hoe AAV werkt en welke gevaren het in de toekomst met zich mee kan brengen.

Opdat een vaccine werkzaam is moet ons immuunsysteem gestimuleerd worden om een neutraliserend antilichaam te produceren, in tegenstelling tot een niet-neutraliserend antilichaam. Een neutraliserend antilichaam is een antilichaam dat een bepaald gebied ("epitoop") van het virus kan herkennen en zich daaraan kan binden, hetgeen er vervolgens toe leidt, dat het virus niet in uw cellen binnendringt of zich daar vermenigvuldigt.

Commentaar:
Attention

Pas op voor Covid PCR-testen en de niet aflatende "Vaccineer-Vaccineer- Vaccineer" campagne

vaccine manufacture
De deugdelijkheid van de PCR-test wordt al maanden, zo niet al vanaf het allereerste begin van de afgekondigde covid-19 plandemie in twijfel getrokken, de laatste tijd ook door de WHO. Toch wordt deze test ons nog immers en in toenemende mate opgedrongen, terwijl steeds meer wetenschappelijk bewijs naar boven komt dat de test absoluut ongeschikt is om vast te stellen of een persoon "besmet" is met het covid-19 virus. Volgens sommige wetenschappers zijn er tot 90% valse positieven. Bovendien betekent een positief resultaat in 97% van de gevallen niet dat men ook symptomen zal ontwikkelen. Vooral jonge mensen en mensen zonder co-morbiditeiten vertonen zelden symptomen.

Aan de andere kant vertonen westerse landen, vooral Europa en de VS, een niet te stuiten drang tot vaccineren-vaccineren-vaccineren - en dit met een stof die niet eens als vaccin kan worden aangemerkt, namelijk een nieuw soort ook wel aangeduid als "gentherapie", een mRNA-type injectie welke het menselijk genoom en hoogstwaarschijnlijk ook het menselijk ADN zal aantasten. mRNA staat voor messenger ribonucleuc acid.

De bekendste farma-fabrikanten van deze mRNA-type stoffen, welke ten onrechte vaccins worden genoemd, zijn Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson (J & J) alsmede enkele andere vaccins van de door Bill Gates opgerichte GAVI Alliance, of de Global Alliance for Vaccines and Immunizations, ook wel de Vaccine Alliance genoemd. Zij zijn gevestigd in Genève, naast de WHO.


Commentaar: Eigenlijk behoort het vaccin van Johnson en Johnson niet tot het mRNA-type.


Eye 2

De Plannen van de Elites Zijn Onvervalst Kwaadaardig

death image
"De hel is leeg en alle duivels zijn hier." William Shakespeare, De Storm (The Tempest)
Mike Yeadon is een microbioloog met een milde stem en een voormalig Vice President of Allergy and Respiratory Research bij Pfizer. Hij heeft 32 jaar voor grote farmaceutische bedrijven gewerkt en is een vooraanstaand deskundige op het gebied van virale infecties van de luchtwegen. Hij is ook een man met een missie en zijn missie is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de elitaire machthebbers, die de pandemie gebruiken als een rookgordijn om hun werkelijke doelen te verbergen. In een recent interview vertelt Yeadon als volgt:
"Als je een aanzienlijk deel van de wereld zou willen ontvolken en dat zou willen doen op een manier die geen vernietiging van het milieu met kernwapens met zich meebrengt, of iedereen te vergiftigen met miltvuur of zoiets, en je zou plausibele ontkenning willen hebben, terwijl je een meerjarige crisis van een infectieziekte zou hebben, dan denk ik niet dat je met een beter uitvoeringsplan had kunnen komen dan wat voor mij lijkt te liggen. Ik kan niet zeggen dat dit is wat ze gaan doen, maar ik kan geen goedaardige verklaring bedenken voor waarom ze het doen." ("Interview with Dr Mike Yeadon", The Delingpole Podcast; Minuut 44: 25)
"Ontvolking"? Wie zei er iets over ontvolking? Is het niet wat ver gezocht om van een grootschalige vaccinatiecampagne over te gaan tot beschuldigingen van een samenzwering om "een aanzienlijk deel van de wereld te ontvolken"?

Phoenix

Vladimir Poetin Herstelt het Geloof in de Mensheid


Commentaar: Poetin bewees met de Russische interventie in Syrië dat hij nooit zal buigen voor NWO-dictaten.

Is zijn strijd tegen de globalistische oligarchie nog maar net begonnen? De "Great Reset" klimaatagenda 2030 van het WEF, de VN en de EU vormt een zeer ernstige bedreiging voor elk soeverein land. (Er zijn er niet veel meer over). Zal Rusland vallen of wordt het land het baken van de nieuwe Vrije Wereld? De komende maanden / jaren zullen ongetwijfeld zeer interessant worden.

Mogelijk geeft dit artikel uit 2018 een sprankje hoop.

"We kunnen de huidige stand van zaken in de wereld niet langer tolereren." ~ Poetin, in een toespraak tot de VN in september 2015, verwijzend naar de strategie van Washington om terroristische organisaties te gebruiken voor haar eigen doeleinden. Minder dan 48 uur nadat deze woorden werden uitgesproken, begonnen Russische gevechtsvliegtuigen terroristische doelen in Syrië te bestoken...
Putin candle
© Unknown
Om aan de top te blijven en alle anderen op de knieën te dwingen, geven de heersers van het Imperium van Chaos extremisten vrij spel over de hele aarde. 76 landen zijn nu betrokken bij Amerika's nooit eindigende 'Oorlog tegen Terreur'. De VS heeft een bittere nederlaag geleden in Syrië, door de zogenaamde Islamitische Staat te verliezen als een geopolitiek schaakstuk aan de nieuwe militaire macht van Rusland, maar de ideologische of 'systemische' oorlog wordt nog steeds wereldwijd uitgevochten, en is nog lang niet voorbij.

Het Imperium en zijn vazallen kunnen nooit echt overwinnen, maar ze kunnen de hegemonie wel in stand houden - voor onbepaalde tijd, hopen ze. Totdat ze dat niet meer kunnen, zullen nog ontelbare zielen worden onderworpen aan de verschrikkingen van oorlog, oorlog bij volmacht en handelsoorlogen. Maar de realiteit die deze psychopathische monsters willen manifesteren, lijkt met de dag aan kracht te verliezen in het globale bewustzijn.

Hammer

Ierlands nieuwe 'Digitale Groene Certificaten' en waarom ze onmiddellijk verworpen moeten worden

Tracey O’Mahoney

Tracey O’Mahoney
In Ierland zal op 25 maart 2021 worden gestemd over de onderzoeksprocedure voor de verordening inzake het Digitale Groene Certificaat. Deze verordening zal erin voorzien dat de zojuist ingeënte Europeanen vrij kunnen reizen binnen de E.U., terwijl de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden personen zal worden beperkt.

De zeer gerespecteerde Ierse advocaat Tracey O'Mahoney heeft een analyse van het voorstel gemaakt en daarin uiterst verontrustende mogelijkheden (of onmogelijkheden) onthuld, welke in het verschiet liggen voor degenen die nee zullen zeggen tegen de vaccinatie. In haar presentatie op YouTube roept zij haar publiek op om contact op te nemen met de leden van het Europees Parlement om te eisen dat zij niet instemmen met deze Orwelliaanse wet. Ik nodig u uit om hetzelfde te doen.

Een stem voor dit lelijke apartheidssysteem, dat momenteel in Israël van kracht is en waarvan bewezen is dat het reeds een golf van discriminatie en vooroordelen heeft veroorzaakt, is een stem voor de cultus van Davos en een klap voor de soevereiniteit van het Ierse volk en voor het individualisme. Het is een stem tegen de liberale democratie en een verdere stap in de richting van tirannie en onderdrukking.

Dit wordt momenteel aangekaart in Israël, alwaar een advocatenkantoor de zaak aanhangig maakt bij het Internationaal Strafhof, onder verwijzing naar schendingen van de Neurenberg Code.

Commentaar: Weinig landen in de wereld zijn zo ver met het doorvoeren van het totalitaire virusbeleid als Israël.

Maar steeds meer mensen spreken zich nu luid en duidelijk uit over de snelle overgang naar openlijke en heimelijke onderdrukking in naam van veiligheid van de volksgezondheid:
Hotdog

Verkiezingsresultaat: Mark Rutte behoudt premierschap nu Nederlanders blijkbaar massaal vóór beperkende coronamaatregelen stemmen


Commentaar: Dit verbijsterende resultaat komt na massale rellen tegen de avondklok die eind januari aan de Nederlandse kiezers werd opgelegd "vanwege Covid". Hier klopt iets niet...


mark rutte klaus schwab
De vorming van een nieuwe Nederlandse regeringscoalitie begon donderdag, een dag nadat de conservatieve partij van premier Mark Rutte naar een vierde overwinning op rij was gekoerst in een verkiezing welke tijdens een landelijke lockdown werd gehouden en die in het teken stond van de COVID-19-pandemie.

Deze prestatie stelt Rutte in staat om de coalitiebesprekingen te leiden, hoogstwaarschijnlijk met een andere grote winnaar - de centristische, pro-Europese D66-partij, geleid door voormalig diplomaat Sigrid Kaag, die woensdagavond op tafel danste toen een exit poll liet zien dat haar partij een van de grootste overwinningen ooit behaalde.

Deze twee partijen zullen waarschijnlijk echter nog minstens twee partners nodig hebben om een meerderheidscoalitie te vormen. Volgens het ANP heeft Ruttes partij, bekend onder de afkorting VVD, op basis van 88% van de getelde stemmen 35 van de 150 zetels in de Tweede Kamer gewonnen, terwijl D66 er 24 heeft bemachtigd.

Rutte wil snel handelen en een coronavirus-herstelplan opstellen, voordat hij zich buigt over de blauwdruk van de regering voor de vierjarige regeerperiode van de nieuwe coalitie.

"We moeten plannen hebben om het land weer te openen", zei Rutte donderdag tegen zijn Tweede Kamerleden tijdens een virtuele vergadering.

Commentaar: Dus daar hebben we het. De eerste algemene verkiezingsuitslag in West-Europa sinds De Rona werd ontketend en de OVERGROTE MEERDERHEID van de bevolking gelooft erin en steunt hun regering die hen vertelt wat ze moeten denken en doen...

Of toch niet?

Zijn de resultaten van verkiezingen en referenda in het "westerse democratische systeem" betrouwbare indicatoren van wat de bevolking denkt en vindt van haar regering?