Verborgen MachtenS


Attention

Sinds wanneer zijn de nazi's niet meer 'De Slechteriken'?

Russische Tank tijdens Parade
© Public Domain
De parade op de Dag van de Overwinning in Moskou, ter herdenking van de nederlaag van nazi-Duitsland in 1945, belooft dit jaar een bitterzoete gebeurtenis te worden. Dat komt omdat het Russische volk, tot hun grote verbazing, opnieuw verwikkeld is in een existentiële strijd tegen het fascisme. Maar deze keer negeren de westerse regeringen het probleem niet alleen aan de grens van Rusland, ze steunen het zelfs actief.

Waargebeurd verhaal: Aan het eind van de jaren zeventig, op de lagere school Nativity of Our Lord in Pittsburgh, Pennsylvania, moest ik met enkele andere leerlingen naar het schoolbord komen om een rekensom op te lossen. Nadat ik klaar was met mijn taak, nam ik heel even de tijd om iets naast mijn antwoord te krabbelen voordat ik terugkeerde naar mijn tafeltje.

Plotseling vroeg onze juf, een nuchtere non met de naam Zuster Dolorosa, met een stem trillend van verontwaardiging: "Wie...heeft...DAT...gedaan?" Mijn enige gedachte was dat iemand diep in de problemen zat. Het bleek dat ik gelijk had en die 'iemand' was ikzelf. De woedende non zat niet langer achter haar bureau, maar stond naast mijn rekensom met een houten liniaal tegen het bord te slaan waar ik een plaatje had gekrabbeld, dat toevallig een hakenkruis was. Niet iets wat je normaliter aantreft in een katholiek klaslokaal. Langzaam stak ik mijn hand op, wachtend op Gods welbekende toorn, of de vervaarlijke liniaal van de non, om mij ter plekke neer te slaan.

Voordat de lezer een oordeel velt over mijn dwaze actie, is het belangrijk op te merken dat ik pas diezelfde ochtend kennis had gemaakt met dat oeroude symbool - dat nu wordt vereenzelvigd met nazi-Duitsland en zijn afschuwelijke misdaden. Het gebeurde tijdens een bezoek aan de schoolbibliotheek, waar ik op een boek over de Tweede Wereldoorlog stuitte en voor de allereerste keer een afbeelding van het gevreesde hakenkruis zag. Het behoeft geen betoog dat ik geen enkele weet had van de gruwelijke dingen die het symboliseerde, noch dat ik verbaasd was dat een simpel verwrongen kruis zoveel emotie kon opwekken.

Light Sabers

De clash tussen realisme en liberalisme

Monopoly
© Bernhard Gillam"Monopoly"
We moeten begrijpen wat er met ons en om ons heen gebeurt. Om dit te kunnen doen is het niet voldoende om ons gezond verstand te gebruiken; er zijn methodologieën nodig. Laten we daarom de SMO (de Speciale Militaire Operatie in Oekraïne) bekijken tegen de achtergrond van een vakgebied als Internationale Betrekkingen (IB).

Er zijn twee hoofdstromingen in het denken over internationale betrekkingen: het realisme en het liberalisme. Deze zullen we bespreken, hoewel er nog andere zijn, maar deze twee zijn de belangrijkste. Indien u niet bekend bent met deze theorieën, probeer dan niet te raden wat hier bedoeld wordt met "realisme" en "liberalisme". De betekenis van de begrippen wordt ontleend aan de context

Realisme in IB wordt aldus gebaseerd op de erkenning van de absolute soevereiniteit van de natiestaat. Dit komt overeen met het Westfaalse systeem van internationale betrekkingen dat in Europa is ontstaan als gevolg van de 30-jarige oorlog, die in 1648 eindigde. Sindsdien is het soevereiniteitsbeginsel fundamenteel gebleven voor het systeem van het internationaal recht.

Russian Flag

Een overzicht van de oorlog in Oekraïne tot nu toe

russische soldaten oekraïne transport
© TwitterRussische legertroepen

Commentaar: De hieronderstaande analyse is een samenstelling van tweets van onafhankelijk journalist Gonzalo Lira


Een korte samenvatting voor degenen die de gebeurtenissen in Oekraïne niet hebben gevolgd, maar ze wel willen begrijpen:

24/02: De Russen vielen met een bliksemcampagne binnen vanuit het zuiden, zuidoosten, oosten en noorden. De Russen vielen binnen met 190K troepen - tegen 250K gevechtstroepen uit Oekraïne.

De RF (Russische Strijdkrachten) plaatste 30K troepen in de buurt van Kiev - bij lange na niet genoeg om de stad te veroveren - maar genoeg om zo'n 100K AFU (Armed Forces of Ukraine)-verdedigers vast te pinnen. De RF lanceerde ook verschillende aanvalslijnen, met versterkingen op stand-by (waaronder een befaamde 40 km lange tankcolonne), om te bezien waar deze nodig zouden kunnen zijn.

Attention

Pentagons biologische oorlogsvoering gebaseerd op oorlogsmisdaden van fascistisch Japan en nazi-Duitsland

Biolabs van de VS
© Public Domain
Rusland en China pleiten bij de VN-Veiligheidsraad voor een onafhankelijk onderzoek naar tientallen laboratoria die door het Pentagon in Oekraïne werden geleid, tot het moment dat Moskou in februari zijn militaire interventie lanceerde.

Rusland heeft gerubriceerde documenten gepubliceerd, waaruit blijkt dat het Pentagon betrokken was bij de ontwikkeling van biologische massavernietigingswapens. Washington heeft de Russische en Chinese bezorgdheid als "desinformatie" afgedaan en beweerd dat de laboratoriastudies naar biomedische verdediging tegen ziekten uitvoerden.

Waarom was Victoria Nuland, ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S., dan bezorgd dat de Russische strijdkrachten monsters uit de laboratoria zouden kunnen bemachtigen als deze voor onschuldig biomedisch onderzoek bestemd waren? Waarom kregen de laboratoria van de Oekraïense regering het bevel de monsters onmiddellijk te vernietigen toen de Russische troepen Oekraïne binnenvielen?

Zelfs imminente Amerikaanse deskundigen op het gebied van bio-oorlogsvoering onderschreven de Russische en Chinese standpunten dat de betrokkenheid van het Pentagon in Oekraïne een sinister doel impliceert, dat op zijn minst een onpartijdig onderzoek verdient.

De bezorgdheid wordt nog vergroot door de directe betrokkenheid van personeel en voorzieningen van Fort Detrick bij de Oekraïense faciliteiten in de afgelopen jaren. Als we denken aan de oorsprong van Fort Detrick in de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop het effectief samenwerkte met Japanse - en nazi-wetenschappers voor de ontwikkeling van Amerikaanse biologische wapens, dan ligt die snode historische achtergrond ten grondslag aan de huidige Russische en Chinese vrees.

Na de Tweede Wereldoorlog werden Japanse en Duitse oorlogsmisdadigers van de galg gered door de politieke tussenkomst van de Verenigde Staten. De afspraken over immuniteit werden gemaakt om de VS een voorsprong te geven op de Sovjet-Unie, in een te verwachten wapenwedloop om de hegemonie in biologische en chemische oorlogsvoering.

Colosseum

Duitsland gaat $100 miljard investeren in militaire & groene projecten, publieke figuren veroordelen bewapening Oekraïne

Olaf Scholz Duitsland
© ReutersDe Duitse bondskanselier Olaf Scholz gefotografeerd in zijn kantoor tijdens een interview met Reuters in Berlijn
De Duitse bondskanselier Olaf Scholz gelooft in de trans-Atlantische missie van universele democratie, de wederopbouw van het Duitse leger om de Europese Unie sterker te maken en de bewapening van Oekraïne, terwijl hij behoedzaam aan het punt van openlijke oorlog met Rusland voorbijgaat, zo blijkt uit een vrijdag gepubliceerd interview.

Duitsland stuurt wapens, munitie en andere hulp naar Kiev om de oorlog van Oekraïne tegen Rusland aan te wakkeren, maar de situatie vereist "een koel hoofd en weloverwogen beslissingen, omdat ons land verantwoordelijkheid draagt voor vrede en veiligheid in heel Europa," aldus Scholz ten overstaan van het Duitse weekblad Der Spiegel.

"Ik denk niet dat het gerechtvaardigd is, dat Duitsland en de NAVO strijdende partijen worden in Oekraïne," voegde hij eraan toe.

Commentaar: Duitsland legt een apartheidsstaat op gebaseerd op vaccinatiestatus en bewapent neonazi's; misschien zouden de mensen toch bang moeten zijn voor een in toenemende mate gemilitariseerd Duitsland?

RT meldt eveneens, dat een aantal Duitse publieke figuren de bewapening en militarisering van Oekraïne veroordeelt:
Duitsland zou moeten stoppen met het sturen van wapens naar Oekraïne - publieke figuren

Meer militaire hulp aan Oekraïne zou alleen maar leiden tot een oncontroleerbare escalatie van de vijandelijkheden, en het lijden van de mensen die in de gevechten verstrikt zijn geraakt verlengen, zo waarschuwde een groep Duitse politici en publieke figuren bondskanselier Olaf Scholz in een open brief. Door wapens te leveren aan Kiev hebben Duitsland en andere NAVO-landen "zich de facto tot oorlogspartij gemaakt," zo staat in de brief die vrijdag door de Berliner Zeitung werd gepubliceerd.

De schrijvers van de brief, onder wie de voormalige vicevoorzitter van de Bondsdag, Antje Vollmer, alsmede voormalig assistent-secretaris-generaal van de VN, Hans-Christof Graf von Sponeck, zeggen dat Oekraïne "het slagveld is geworden van het conflict tussen de NAVO en Rusland over de veiligheidsorde in Europa", dat nu wordt uitgevochten "ten koste van het Oekraïense volk."

Als het conflict niet snel wordt beëindigd, zal het uitlopen op "een volgende grote oorlog," vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog, zo waarschuwt men in de brief, eraan toevoegend dat deze keer kernwapens zouden kunnen worden gebruikt, die "wijdverspreide verwoesting en het einde van de menselijke beschaving" met zich meebrengen." Het vermijden van verdere vernietiging en escalatie zou een "absolute prioriteit" moeten zijn, zo vermeldt de brief.


Met voedseltekorten en stijgende inflatie is dat balletje al aan het rollen gegaan; en hoewel het onwaarschijnlijk is dat kernwapens zullen worden gebruikt, zal de westerse gevestigde orde in plaats daarvan elke hybride oorlogstactiek aanwenden die het tot zijn beschikking heeft.


wapens oekraïne vs
© AP / US Air Force / Mauricio CampinoBESTANDSFOTO: Een partij Amerikaanse militaire voorraden op weg naar Oekraïne.
De opstellers, onder wie ook het voormalig Duitse parlementslid Norman Paech, alsmede de oud-directeur van het Center for Conflict Research in Marburg, Johannes Becker, betogen dat de militaire steun van de NAVO een diplomatieke oplossing alleen maar vertraagt, terwijl het verzet van het Oekraïense leger, dat "weinig kans heeft om te winnen, wordt aangewakkerd." In plaats daarvan moeten stappen worden ondernomen om het bloedvergieten te beëindigen, zo stellen zij.


Het moge duidelijk zijn, dat het Westen dit conflict opzettelijk heeft uitgelokt en alles zal doen om een vreedzame oplossing te verhinderen: US planning (another) false flag in Ukraine, intends to frame Russia for NUKE attack - Moscow


De eerste stap zou het stopzetten van alle wapenleveranties moeten zijn, stellen de opstellers van de brief voor, eraan toevoegend dat Berlijn in plaats daarvan Kiev zou moeten overtuigen om "zijn militair verzet te staken," en in plaats daarvan voor een politieke oplossing te kiezen. Een neutrale status voor Oekraïne, de erkenning van de Krim als deel van het Russische grondgebied en de instemming van Kiev met referenda in de Donbass-republieken zouden een "reële kans" op een akkoord kunnen bieden, zo staat in de brief vermeld.

Onderhandelingen over de terugtrekking van de Russische troepen en het "herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne" moeten vergezeld gaan van NAVO-voorstellen over nieuwe veiligheidsregelingen in de regio, waarbij rekening zou moeten worden gehouden met de "legitieme veiligheidsbelangen van Rusland en zijn buurlanden," aldus de brief.

De schrijvers van de brief, een groep van in totaal 18 politici en publieke figuren, stellen ook voor verschillende Oekraïense steden, waaronder Kiev, Charkov en Odessa, tot "open steden" te verklaren - dat wil zeggen locaties die ermee instemmen alle defensieve inspanningen te staken in ruil voor de verzekering dat er op hun terrein niet zal worden gevochten. Dat zou hen helpen verwoesting en burgerslachtoffers te voorkomen, zo betogen de initiatiefnemers van de open brief.
De heersende logica van oorlog moet worden vervangen door een moedige logica van vrede en er moet een nieuwe Europese en mondiale vredesarchitectuur tot stand worden gebracht, die ook Rusland en China omvat. Ons land mag hierbij niet aan de zijlijn blijven staan, maar moet een actieve rol spelen.
Rusland viel zijn buurland eind februari aan, nadat Oekraïne de voorwaarden van de akkoorden van Minsk, die voor het eerst in 2014 werden ondertekend, niet had uitgevoerd, alsmede Moskou's uiteindelijke erkenning van de Donbass-republieken Donetsk en Lugansk. De door Duitsland en Frankrijk tot stand gebrachte protocollen waren bedoeld om de afgescheiden regio's een speciale status binnen de Oekraïense staat te geven.

Het Kremlin eist sindsdien dat Oekraïne officieel verklaart dat het een neutraal land is, dat nooit zal toetreden tot het door de VS geleide militaire NAVO-blok. Kiev houdt vol dat het Russische offensief volledig ongeprovoceerd was en ontkent dat het voornemens was beide republieken met geweld te heroveren.
De brief getuigt ervan dat er zich binnen de Duitse hogere gelederen nog steeds een paar verstandige geesten bevinden, maar helaas lijken die in de minderheid te zijn te midden van de onbekwamen, de bezoedelden en de zieke geesten.

En luister ook naar SOTT radio's: NewsReal: Shanghai Lockdown - Moskva Hit - Escalation in Ukraine?
Eye 2

SOTT Focus: "Eén verrader minder": Zelenski leidt campagne van moord, ontvoering en marteling van politieke oppositie

Alexander Matjuschenko 1
Boven: De marteling van de linkse activist Alexander Matjuschenko op 3 maart in Dnipro, opgenomen door leden van Azov. Onder: President Volodymyr Zelenski poseert tijdens een persconferentie.
Terwijl de Oekraïense president Volodymyr Zelenski beweert de democratie te verdedigen, heeft hij zijn oppositie vogelvrij verklaard, de arrestatie van zijn rivalen bevolen en leiding gegeven aan de verdwijning van en moord op dissidenten in het hele land.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de oorlog van zijn land tegen Rusland gepresenteerd als een strijd om de democratie zelf. In een zorgvuldig gechoreografeerde toespraak tot het Amerikaanse Congres op 16 maart verklaarde Zelenski: "Op dit moment wordt er over het lot van ons land beslist. Het lot van ons volk, of de Oekraïners vrij zullen zijn, of zij in staat zullen zijn hun democratie te behouden."

De Amerikaanse media reageerden hierop door Zelenski te overladen met lovende pers, ondernamen een campagne om hem te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede en zorgden voor een flamboyant muzikaal eerbetoon aan hemzelf en de Oekraïense militairen tijdens de ceremonie van de Grammy Awards 2022 op 3 april.

De westerse media keken echter de andere kant op toen Zelenski en topambtenaren van zijn regering een campagne goedkeurden van ontvoering, marteling en moord op lokale Oekraïense wetgevers, die ervan beschuldigd werden met Rusland samen te werken. Verschillende burgemeesters en andere Oekraïense functionarissen zijn sinds het uitbreken van de oorlog vermoord, velen naar verluidt door Oekraïense staatsagenten nadat zij besprekingen ter de-escalatie met Rusland waren aangegaan.

"Er is één verrader minder in Oekraïne" verklaarde Anton Geraschenko, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ter ondersteuning van de moord op een Oekraïense burgemeester die werd beschuldigd van samenwerking met Rusland.

Bad Guys

SOTT Focus: De Militaire Situatie in Oekraïne - Een Update

Medal in Khankala
© Moskou Museum voor Moderne Kunst"Medaille in Khankala," door I.S. Araslanov; geschilderd in 2007.

De Operationele Situatie


Onze analyse van de situatie op 25 maart 2022 bevestigt de waarnemingen en conclusies van medio maart.

Het offensief dat op 24 februari werd gelanceerd bestaat uit twee onderdelen, in overeenstemming met de Russische operationele doctrine:

1) De voornaamste actie is gericht op het zuiden van het land, in de Donbass-regio en langs de kust van de Zee van Azov. Volgens de doctrine zijn de belangrijkste doelstellingen - de neutralisatie van de Oekraïense strijdkrachten (de doelstelling van "demilitarisering"), en de neutralisatie van ultranationalistische, paramilitaire milities in de steden Charkov en Mariupol (de doelstelling van "denazificatie"). Dit belangrijkste optreden wordt geleid door een coalitie van strijdkrachten: Russische strijdkrachten van het Zuidelijk Militair District trekken door Charkov en de Krim; in het centrum bevinden zich militietroepen van de republieken Donetsk en Lugansk; de Tsjetsjeense Nationale Garde draagt bij door hun inzet in het stedelijk gebied van Mariupol;

2) Een secundair optreden tegen Kiev, gericht op het "vastpinnen" van de Oekraïense (en Westerse) strijdkrachten, om te voorkomen dat zij operaties uitvoeren tegen de belangrijkste stootkracht of zelfs de Russische coalitietroepen uit de achterhoede uitschakelen.

Dit offensief volgt tot op de letter de doelstellingen zoals die door Vladimir Poetin op 24 februari werden gedefinieerd. Maar omdat ze alleen naar hun eigen vooringenomenheid luisteren hebben westerse "deskundigen" en politici het in hun hoofd gehaald, dat het doel van Rusland is Oekraïne over te nemen en de regering omver te werpen. Door een zeer westerse logica toe te passen, zien zij Kiev als het "zwaartepunt" (Schwerpunkt) van de Oekraïense strijdkrachten. Volgens Clausewitz is het "zwaartepunt" het element waaraan een oorlogvoerende partij haar kracht en slagvaardigheid ontleent, en is daarom het hoofddoel van de strategie van een tegenstander. Dit is de reden waarom westerlingen in de oorlogen die zij hebben uitgevochten systematisch probeerden de controle over de hoofdsteden over te nemen. De Oekraïense generale staf, opgeleid en geadviseerd door NAVO-deskundigen, paste, voorspelbaar genoeg, dezelfde logica toe en concentreerde zich op het versterken van de verdediging van Kiev en omgeving, terwijl ze haar troepen hulpeloos achterliet in de Donbass, langs de as van het belangrijkste Russische offensief.

Commentaar: U kunt het vorige artikel van Baud hier lezen: Gepensioneerde Zwitserse Militaire Inlichtingenofficier: "Kunnen We Werkelijk Te Weten Komen Wat Er Gaande Is In Oekraïne?"


Bizarro Earth

VS voerden "onmenselijke" laboratoriumexperimenten uit op psychiatrische patiënten in Oekraïne - Rusland

Kaart Oekraïne
© UnknownChina Eist Antwoorden Van De VS Met Betrekking Tot Russische Onthullingen Over De Militaire Biolabs In Oekraïne • 8 maart, 13/09 GMT
In een biolab in Oekraïne vonden naar verluid onethische experimenten op mensen plaats die werden uitgevoerd namens de Amerikaanse regering, zo beweerde het Russische ministerie van Defensie op donderdag in zijn laatste update over door het Pentagon gefinancierde onderzoek in het land.

De beschuldigingen betreffen een laboratorium in Merefa, een stad in de Oekraïense regio Kharkov, zo'n 20 kilometer (12 mijl) ten zuidwesten van de provinciale hoofdstad. Het Russische leger beweerde dat "Amerikaanse wetenschappers van het lab" tussen 2019 en 2021 een reeks experimenten op mensen hebben uitgevoerd, waarbij patiënten van een psychiatrische afdeling in Charkov als proefpersonen werden gebruikt.

Het onderzoek was gericht op het testen van "potentieel gevaarlijke biologische preparaten," aldus het ministerie, maar legde niet uit wat er precies werd getest.

Commentaar: Zie ook: En luister naar SOTT radio's: The Truth Perspective: Interview with Dilyana Gaytandzhieva: Pentagon Biological Warfare And Arms Trafficking to Terrorists


Hourglass

NAVO-sancties en de op handen zijnde wereldwijde dieselramp

ASKO truck
Te midden van de voortdurende wereldwijde inflatiecrisis herhalen de staatshoofden van de NAVO en de reguliere media een mantra, dat de hoge energieprijzen een direct gevolg zijn van het optreden van Poetin in Oekraïne eind februari. De realiteit is dat de westerse sancties daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze sancties, waaronder het afsnijden van de interbancaire toegang tot SWIFT voor belangrijke Russische banken, alsmede enkele van de strengste sancties die ooit zijn opgelegd, hebben nauwelijks invloed op de militaire acties in Oekraïne. Wat velen over het hoofd zien is het feit dat ze in toenemende mate gevolgen hebben voor de economieën van het Westen, met name de EU en de VS. Als we de toestand van het wereldwijde aanbod van diesel beter bekijken, zien we dat die in een alarmerende staat verkeert. De westerse sanctieplanners bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en de EU weten echter maar al te goed waar ze mee bezig zijn. En het heeft weinig goeds in petto voor de wereldeconomie.

Hoewel de meeste mensen zelden aan diesel denken als iets anders dan een vervuilende stof, is diesel in feite van essentieel belang voor de gehele wereldeconomie op een manier zoals maar weinig energiebronnen dat zijn. De directeur-generaal van Fuels Europe, een onderdeel van de European Petroleum Refiners Association, verklaarde onlangs: "... er is een duidelijk verband tussen diesel en het BBP, omdat bijna alles wat een fabriek in en uit gaat diesel gebruikt."

Aan het einde van de eerste week van de militaire actie van Rusland in Oekraïne, toen er nog geen specifieke sancties waren ingesteld tegen de Russische export van diesel, stond de Europese dieselprijs al op het hoogste punt in dertig jaar. Dat had niets te maken met de oorlog. Het had alles te maken met de vanaf maart 2020 opgelegde draconische wereldwijde coronalockdowns en de gelijktijdige desinvestering door Wall Street en wereldwijde financiële bedrijven in olie- en gasbedrijven, de zogenaamde Groene Agenda of ESG. Vrijwel op de eerste dag van de Russische troepenacties in Oekraïne staakten twee van 's werelds grootste oliemaatschappijen, BP en Shell, beide Brits, de levering van diesel aan Duitsland uit vrees voor bevoorradingstekorten. Rusland leverde vóór de oorlog in Oekraïne zo'n 60 tot 70% van alle diesel aan de EU.

Vader

SOTT Focus: Gepensioneerde Zwitserse Militaire Inlichtingenofficier: "Kunnen We Werkelijk Te Weten Komen Wat Er Gaande Is In Oekraïne?

putin zelensky ukraine russia
Oekraïense regeringsleider Vladimir Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin

[...] Onlangs stuitte ik op misschien wel het duidelijkste en meest redelijke
verslag van wat gaande is in Oekraïne. Het belang ervan is gelegen in het feit dat de auteur ervan, Jacques Baud, een gepensioneerd kolonel van de Zwitserse inlichtingendienst, een hooggeplaatste en belangrijke deelnemer was aan NAVO-opleidingsoperaties in Oekraïne. In de loop der jaren had hij ook uitgebreide contacten met zijn Russische tegenhangers. Zijn lange essay verscheen voor het eerst (in het Frans) bij het gerenommeerde Centre Français de Recherche sur le Renseignement. Een letterlijke vertaling verscheen in The Postil (1 april 2022). Ik ben teruggegaan naar het oorspronkelijke Frans en heb het artikel wat ingekort en, naar ik hoop, in meer idiomatisch Engels weergegeven. Ik denk niet dat ik door het te bewerken het fascinerende verhaal van Baud heb beschadigd. Want in zekere zin is hij "uit de school geklapt". - Boyd D. Cathay

******

De Militaire Situatie In Oekraïne

door Jacques Baud

Maart 2022

Deel Eén: De Weg Naar Oorlog

Jarenlang heb ik, van Mali tot Afghanistan, in dienst van de vrede gewerkt en er mijn leven voor gewaagd. Het gaat er dus niet om oorlog te rechtvaardigen, maar om te begrijpen wat ons hiertoe gebracht heeft.

Laten we proberen de diepere oorzaken van het Oekraïnse conflict te onderzoeken. Het begint met degenen die de afgelopen acht jaar spraken over "separatisten" of "onafhankelijken" uit Donbass. Dit is een verkeerde benaming. De referenda die de twee zelfbenoemde republieken Donetsk en Lugansk in mei 2014 hebben gehouden, waren geen referenda over "onafhankelijkheid" (независимость), zoals sommige gewetenloze journalisten beweerden, maar referenda over "zelfbeschikking" of "autonomie" (самостоятельность). De kwalificatie "pro-Russisch" suggereert dat Rusland partij was bij het conflict, hetgeen niet het geval was, en gebruik van de term "Russischtaligen" zou eerlijker zijn geweest. Bovendien werden deze referenda gehouden tegen het advies van Vladimir Poetin in.