Verborgen MachtenS


Snakes in Suits

De Banaliteit van het (Financiële) Kwaad

cultural revolution
De gefinancialiseerde Amerikaanse economie en staat zijn thans voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van een gestage stroom leugens en propaganda. Als de waarheid onthuld zou worden, zou de status quo als een verrotte hoop in elkaar storten.

Toe maar en wees slecht, want alle anderen zijn ook slecht, want slecht zijn dient ieders belang veel beter dan je integriteit te bewaren, want integriteit zal je meer kosten dan je je kunt veroorloven.

Met andere woorden, liegen, oplichterij, verduistering, verkeerde voorstelling van risico's, inhoudelijk onjuiste voorstelling van feiten, halve waarheden, het vervangen van feitelijke verklaringen door propaganda en verdraaiing: dit is niet het werk van een handjevol sociopaten: het vertegenwoordigt de essentie en het hart van de economische status quo van Amerika.

Hannah Arendt bedacht de uitdrukking de banaliteit van het kwaad om de essentie van het nazi-regime in Duitsland weer te geven: kwaad doen was niet abnormaal, het was normaal. Kwaad doen was geen uitschieter onder de sociopaten, het was de dagelijkse "baan" van miljoenen mensen, en niet alleen leden van de nazipartij.

Het niet benoemen van kwaad is de sleutel tot het normaliseren van kwaad. Het kwaad moet eerst en vooral gederealiseerd worden (een kernbegrip in het Survival+ commentaar), losgekoppeld van ons besef en bewustzijn door het iets onschuldigs te noemen.

Hier volgt een veelzeggend fragment uit het boek Triumph of the Market:
Normalisering van het ondenkbare ontstaat gemakkelijk wanneer geld, status, macht en banen op het spel staan.... Intellectuelen zullen worden opgevist om hun (daden) te rechtvaardigen. De rationaliseringen zijn oud en belegen: de overheid weet het het beste, onze inzet was uitsluitend van defensieve aard, of, als ik het niet deed zou een ander het wel doen. Er is ook een terugtrekking naar onwetendheid, echte, gecultiveerde of geveinsde onwetendheid.

Syringe

Hoe (en waarom) Israël de betekenis van "volledig gevaccineerd" veranderde

israel
Israël heeft sinds november 2020 het voortouw genomen in de vaccinatiecampagne, toen het overeenkomsten ondertekende met Pfizer om wat in wezen medische experimenten op zijn burgerbevolking waren, uit te voeren.

Israël was het eerste land dat het vaccin van Pfizer introduceerde. Het was het eerste land dat het (inmiddels afgeschafte) "Groene pasjes" - systeem van medische segregatie uitprobeerde. En nu is het het eerste land dat de voorwaarden van de "laat je vaccineren en krijg je vrijheid terug"-overeenkomst wijzigt.

Dat klopt. Net zoals "drie weken om de curve af te vlakken" veranderde in zo'n 18 maanden (en de teller loopt nog steeds), verandert "dubbel geprikt" nu in "driedubbel geprikt".

Commentaar: Gedurende deze periode van de ramp omtrent het coronavirus is taal gebruikt om de massa's te beheersen door angst en paniek te bevorderen, tweedracht te zaaien en gehoorzaamheid af te dwingen. Om meer te weten te komen, zie hieronder:


Zie ook:


Heart - Black

Het giftige brouwsel onder de noemer van het mRNA-vaccin: Medische wanpraktijk of 'slepende genocide'?

World Health Org
© EdJones/Getty Images/AFP/WHO/istockphoto/KJN.jpg

The British Medical Journal [BMJ]
kondigt aan, dat de FDA op het punt staat volledige goedkeuring te verlenen aan het Pfizer-vaccin zonder openbare bespreking van de gegevens:
"Voorstanders van transparantie hebben kritiek geuit op het besluit van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om geen formele bijeenkomst van een adviescommissie te houden ter bespreking van de aanvraag van Pfizer voor volledige goedkeuring van zijn COVID-19 vaccin."
Bmj box
De oorspronkelijke afspraak was om een openbare discussie te houden voordat de experimentele mRNA-gentherapie, ten onrechte als vaccin aangeduid, volledig als vaccin zou worden goedgekeurd.

De goedkeuring van het mRNA-gifmengsel van Pfizer is een uitstekend precedent voor de goedkeuring van alle andere mRNA-gifbrouwsels - waarmee de poging tot vermindering van het menselijk leven ("depopulatie") op Aarde officieel wordt - de eugenisten hebben de race officieel gewonnen. Hoewel dit voorspelbaar was, bestond er hoop dat tegenstemmers en echte wetenschap, zoals uitgedrukt door honderden en duizenden wetenschappers, zouden kunnen zegevieren.

Tot dusverre is deze duivelse agenda overweldigend. Het overheerst het hele VN-systeem, alle 193 VN-lidstaten en vooral de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-instelling waarvan de mensen hopen en erop vertrouwen dat die hun belangen zal behartigen.

Fout!

Commentaar: Zie ook:


Eye 1

Snowden: Het alziend "i": Apple verklaarde zojuist de oorlog aan uw privacy

apple surveillance

"Onder Zijn Oog," zegt ze. Het juiste afscheid. "Onder Zijn Oog," antwoord ik, en ze knikt even.


Inmiddels zult u waarschijnlijk wel vernomen hebben dat Apple voornemens is om een nieuw en bijzonder opdringerig bewakingssysteem in te voeren op veel van de meer dan één miljard verkochte iPhones, die allemaal gebruikmaken van de eigen, take-it-or-leave-it-software van de computergigant. Dit nieuwe offensief zou moeten beginnen met de lancering van iOS 15 - vrijwel zeker half september - waarbij de telefoons van de Amerikaanse gebruikersgroep als eerste doelwit worden aangewezen. Er is ons verteld dat andere landen gespaard zullen blijven, maar niet voor lang.

Het viel u misschien op dat ik niet heb vermeld welk probleem Apple denkt op te lossen. Waarom niet? Omdat het er niet toe doet.

Na het lezen van duizenden en duizenden opmerkingen over dit groeiende schandaal, is het mij duidelijk geworden dat velen begrijpen dat het er niet toe doet, maar dat nauwelijks iemand bereid is om het ook echt te zeggen. Eerlijk gezegd, als dat nog mag, gaat het altijd zo wanneer iemand van institutionele betekenis een campagne lanceert om een onverdedigbare inbreuk op onze privé-ruimten te verdedigen. Ze bombarderen zichzelf tot moraalridder om vervolgens op lage, plechtige toon te oreren over hun morele missie, alvorens vurig het gevreesde spook van de Vier Ruiters van de Infopocalyps op te roepen, met de waarschuwing dat alleen een dubieus amulet - of een verdachte software-update - ons kan redden van de meest bedreigende leden van onze soort.

Pirates

SOTT Focus: Covid, Klimaatverandering en de Grote Reset: Dekmantel en "Oplossing" voor het Falende Westerse Financiële Systeem

Bank for International Settlements
Het Wereld Economisch Forum (WEF) verkocht de Grote Reset aan het publiek als een mogelijkheid om een duurzame, CO2-neutrale toekomst te bouwen. De alomtegenwoordige slogan beter terugbouwen, of "groener terugbouwen", zoals Premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson het onlangs herformuleerde, wijst erop dat herstel van de economische ravage, dat volgt op de vermeende pandemie, de wereld een kans biedt om te "resetten".

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 (b) van VN Agenda 2030 stelt:
Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren.. adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.
Het Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering, dat in 2015 werd opgesteld, stelt:
De herstel-, rehabilitatie- en wederopbouwfase, die voorafgaand aan een ramp moet worden voorbereid, is een uitgelezen kans om Beter Terug te Bouwen.
Met de opkomst in 2020 van de vermeende wereldwijde pandemie, voerden menselijke nederzettingen wel degelijk plannen uit. De inspanningen van onze leiders om beter terug te bouwen stroken volledig met Agenda 2030 en zijn gericht op een herstel dat lang voordat iemand zelfs maar van SARS-CoV-2 had gehoord lijkt te zijn voorbereid.

Attention

Het Stappenplan naar Totalitarisme

Berlin Protesters and Police
© Off-Guardian
Mensen kunnen zichzelf wijsmaken dat ze niet zagen welke kant het de afgelopen 17 maanden op ging, maar ze zagen het wel. Gedurende deze tijd zagen ze alle tekens aan de wand. Deze tekens waren als grote, vetgedrukte letters, sommige in een griezelig uitziend Germaans schrift.

Die lezen als: DIT ZIJN DE STAPPEN NAAR HET TOTALITARISME

Ik ga hier niet weer al die tekens en signalen herhalen. Mensen zoals ik benadrukken deze al 17 maanden lang en lezen ze hardop voor. Iedereen die ook maar enige kennis heeft van de geschiedenis van het totalitarisme, hoe het de samenleving stapsgewijs transformeert in een monsterlijk spiegelbeeld van zichzelf, heeft vanaf het begin geweten wat het "Nieuwe Normaal" inhoudt en hierover hebben we onze kelen schor geschreeuwd.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal onze samenlevingen veranderde in paranoïde, gepathologiseerde, autoritaire dystopieën, waarin mensen nu hun "papieren" moeten laten zien om een film te kijken of een kop koffie te krijgen en publiekelijk hun ideologische conformiteit moeten tonen om een supermarkt binnen te kunnen gaan om boodschappen te doen.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal de meerderheid van de massa's heeft getransformeerd in haatdragende, hysterische meutes die openlijk "de Ongevaccineerden" vervolgen, de officiële "Untermenschen" volgens de ideologie van het Nieuwe Normaal.

We zagen hoe het Nieuwe Normaal precies datgene teweegbracht wat elke totalitaire beweging in de geschiedenis hiervoor deed, volledig volgens plan. We hebben op dit alles gewezen, stap voor stap. Ik ga dat niet allemaal nog eens uiteenzetten.

Ik zal echter wel vastleggen op welk punt we ons nu bevinden en hoe we op dit punt aanbeland zijn ... voor de goede orde, zodat de mensen die u later zullen vertellen dat ze er "geen idee van hadden welke kant het op zou gaan" zullen begrijpen waarom we hen niet langer vertrouwen en waarom we hen beschouwen als lafaards en collaborateurs, of nog erger.

Eye 1

Beste van het Web: Australische LEGER dwingt lockdown af, helikopters bazuinen waarschuwingen rond, regering wil 80% van bevolking injecteren voordat grensblokkade wordt opgeheven

army australia lockdown
© Brook Mitchell/Getty ImagesLegerpersoneel houdt de wacht op de luchthaven van Sydney, Australië op 23 april 2020.
Australische ambtenaren stuurden soldaten om de lockdown in Sydney af te dwingen nu het land worstelt met stijgende infectiecijfers, terwijl slechts 17% van de volwassenen gevaccineerd is.


Commentaar: Deze lage vaccinatiegraad is niet te wijten aan een gebrek aan beschikbaarheid, dit, net als in de meeste andere landen, weerspiegelt de weigering van mensen om als proefkonijn te fungeren met betrekking tot deze experimenten.


Ministers probeerden de pandemie aan te pakken met een Zero Covid-strategie - een poging om alle gevallen te elimineren door isolatie en gesloten grenzen - maar de bezorgdheid groeit over de voortdurende prevalentie van het virus.


Commentaar: Het relatief onschadelijke en zeer besmettelijke coronavirus is al endemisch, dus het is niet mogelijk om 'nul covid' te bereiken; elders gaven politici dat ook toe.


Premier Scott Morrison had hoop op betere tijden met een vierfasenplan dat naar vrijheid zou leiden, maar zei dat 80% van de volwassenen gevaccineerd moet zijn voordat de grens open kan.

Commentaar: Het is nogal verdacht dat, terwijl sommige gebieden in de wereld voor het grootste deel weer open zijn, andere, met name in het westen, betrokken lijken te zijn bij een gecoördineerde inspanning om enkele van de meest draconische beleidsmaatregelen uit te voeren die ons tijdperk ooit heeft gekend: En luister ook naar SOTT radio's: NewsReal: Governments Everywhere Mandate Vaccines! But Will People Resist?
Tornado2

Terugblik SOTT Focus: Zit er een Orwelliaanse agenda achter 'Global Warming'?

climate change NWO

Commentaar: Dit SOTT-Focus artikel uit 2017 voorspelde correct dat de CO2-zwendel gebruikt gaat worden om elk facet van ons leven te controleren.

In hoeverre is klimaatverandering echt? En wat is de werkelijke toedracht? Lees verder om te weten hoe wij hierover denken.

volks

"Global warming is de grootste oplichterij in de geschiedenis. Ik ben er verbaasd over, ik schaam me ervoor en ik voel me er zeer door beledigd." ~ John Coleman - Meteoroloog en oprichter van het Amerikaanse weerkanaal.
Slechts 36 procent van de geowetenschappers en ingenieurs gelooft dat de mensheid een klimaatcrisis veroorzaakt, aldus een onderzoek uit het peer-reviewed Organization Studies. Daarentegen is een grote meerderheid van de 1.077 respondenten ervan overtuigd dat de natuur de voornaamste oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Sceptische wetenschappers inzake de opwarming van de aarde ontkennen niet dat de door de mens gegenereerde CO2 de planeet verwarmt. Maar beschouwen de hoeveelheid CO2-uitstoot door mensen als te minuscuul om een verschil te maken.

Herinnert u zich de wereldwijd gepromootte documentaire van Al Gore ''An inconvenient truth'', waarin wordt aangedrongen op 'drastische maatregelen' om de broeikasgassen te verminderen voordat ze binnen tien jaar 'het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is' bereiken? Nou, de tien jaar zijn voorbij. En de doemscenario's zijn niet uitgekomen.

Commentaar: De rol die de mensheid speelt in het planetaire/kosmische "weersysteem" ligt in de kracht van haar "collectieve psychische toestand" - die nu in ernstige moeilijkheden verkeert vanwege Covid-1984.

Wij zijn dus verantwoordelijk voor klimaatverandering, alleen niet op de manier die iedereen denkt. De verborgen machten hebben deze hogere waarheid verdraaid en vervalst - en hebben alles te vrezen als het aan het licht komt.


Dollar

SOTT Focus: Afpersing en Corruptie Leidden tot Ontketening van het Kunstmatige Covidvirus

Gisteren maakten wij melding van de aflegging van een getuigenverklaring door Dr David Martin, welke plaatsvond op vrijdag 9 juli voor de zitting onder Duitse leiding van de internationale Corona Onderzoekscommissie. Dr Martin leidt een Amerikaans bedrijf dat toezicht houdt op innovaties welke relevant zijn voor financiële belangen. Hij zei dat een onderzoek van meer dan 4000 octrooien welke in verband met het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)-coronavirus waren verleend tot de dramatische conclusie had geleid: "SARS is door ons gemaakt". Vandaag gaan we verder met een verslag van zijn bewijsvoering, waarvan de live-streamed video hier beschikbaar is.
gates fauci
De RICO Act in de Verenigde Staten is een federale wet met een weliswaar vriendelijke klank, maar is gericht op iets dodelijks: Door Afpersers Gestuurde en Corrupte Organisaties. De wet werd ingevoerd omdat het zeer ingewikkeld is om met succes een aanklacht in te dienen tegen georganiseerde misdaadbendes.

Dr. David Martin vertelde de Corona Onderzoekscommissie dat in april 2003 een Amerikaans farmaceutisch bedrijf octrooi had aangevraagd op antivirale middelen, behandeling en bestrijding van infecties door het coronavirus, slechts drie dagen nadat de Centres for Disease Control octrooi had aangevraagd op het SARS-coronavirus zelf - in een zogenaamd geheime aanvraag. De eerste uitbraak van SARS deed zich in februari van dat jaar in China voor.

Zijn beschrijving bracht de voorzitter van de Onderzoekscommissie, de Duitse advocaat Reiner Fuellmich, gespecialiseerd in het aan het licht brengen van oplichterij door bedrijven, ertoe te zeggen: "Dit zou uiteindelijk wel eens een RICO-zaak kunnen worden.

Martin antwoordde: "Niet zou kunnen worden - het is een RICO-zaak. En het RICO-patroon dat in april 2003 voor het eerste coronavirus werd vastgesteld, verliep volgens exact hetzelfde schema toen we SARS-CoV-2 zagen opduiken."

Commentaar: Hier volgt een gespiegelde upload van Dr Martins presentatie voor het Duitse Coronavirus-onderzoekscomité:


Het is de moeite waard om het volledig te bekijken, maar voor wie weinig tijd heeft, heeft deze blogger een puntsgewijze samenvatting van de presentatie gemaakt, met inbegrip van Dr Martins achtergrond en zijn bevindingen.

Dr. Martin houdt dit nare zaakje nu al meer dan twintig jaar nauw in de gaten. Hier vindt u een downloadbare PDF van zijn "Fauci/Covid-19 Dossier".

Dus SARS-CoV-2 is inderdaad door de mens gemaakt, tezamen met de hele constructie van 'testen op gevallen' en 'vaccins om het probleem op te lossen' - verzonnen door gewetenloze, roofzuchtige lieden die er niet voor terug deinsden om de hele wereld te terroriseren teneinde te profiteren van de door henzelf veroorzaakte crisis en om het leven van de mensen tot aan hun gedachten en dagelijks gedrag te beheersen.


Card - VISA

Beste van het Web: Franse president Macron vaardigt staat van medische apartheid uit: globalistische controlemaatregelen om IEDEREEN te dwingen de Covid-vaccins te accepteren


Commentaar: Technisch gezien is het nog geen 'verplichting tot vaccinatie', maar het komt er in feite wel op neer...


macron jupiter throne
Heden avond (12 juli) kondigde President Macron nieuwe maatregelen aan in een poging om de verspreiding van de Covid Delta-variant af te remmen, waarbij de nadruk op vaccinatie ligt.

Het gaat onder meer om verplichte vaccinatie voor sommige werknemers en een veel groter gebruik van de pass sanitaire voor toegang tot verschillende ruimten in het dagelijks leven.

Tijdens een toespraak welke op de televisie werd uitgezonden zei president Macron, dat het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames als gevolg van Covid op dit moment het laagste is sinds een jaar; maar de Delta-variant - "drie keer besmettelijker dan de oorspronkelijke versie van het virus - vormt een zorg, vooral omdat het "alle gebieden binnendringt die niet door vaccinatie worden gedekt".

Als er nu niets wordt gedaan, zullen de gevallen sterk blijven toenemen en zal het aantal ziekenhuisopnames volgende maand stijgen, aldus de president. Alle vaccins die in Frankrijk worden gebruikt "beschermen echter op solide wijze" tegen de ziekte: "Zij verminderen de besmettingskracht met een factor 12 en voorkomen 95% van de ernstige vormen".


Commentaar: In werkelijkheid is het precies andersom, maar dat weerhoudt hen er niet van te beweren dat alleen zij weten hoe wetenschappelijke documenten moeten worden gelezen en geschreven. In dat verband is het veelzeggend dat Macron als zijn autoriteit 'De Wetenschap' aanhaalde en niet God of een 'hogere macht':
"Nous sommes une Nation de sciences, des Lumières. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français".
Vertaling:
"Wij zijn een Natie van de wetenschap, van de Verlichting. Wanneer de wetenschap ons de middelen aanreikt om ons te beschermen, moeten wij die gebruiken met vertrouwen in de rede en in de vooruitgang. Wij moeten streven naar de vaccinatie van alle Fransen."

Commentaar: Dus vanaf dit najaar zal de staat in Frankrijk, als uw kinderen de schoolgaande leeftijd hebben bereikt, hen injecteren met (meestal) experimentele cocktails van "gentherapie" en zal hij alle anderen dwingen om "vrijwillig" hetzelfde te doen, omdat ze anders meer dan 200 euro zullen moeten uitgeven telkens als ze boodschappen doen voor essentiële goederen zoals voedsel, een dokter bezoeken of zelfs maar een kopje koffie bestellen.

Het masker is afgezet, het ware gezicht wordt nu getoond...