Welkom op Sott.net
maa, 27 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Verborgen Machten
Kaart

Dollars

De op handen zijnde monetaire slavernij

Banksters
© Facebook
Het wordt al snel heel vreemd als de banksters beginnen te praten over de aard van geld.

Neem bijvoorbeeld deze passage uit "The Socio-Political Dimensions of the Currency: Implications for the Transition to the Euro," een onderzoekspaper van de Franse econoom Bruno Théret, gepubliceerd in 1999 in het Journal of Consumer Policy. Gezien de titel, de herkomst en de context van de publicatie wordt het u vergeven als u denkt dat dit weer zo'n oersaaie exercitie in abstract filosofisch geoha is. Maar dat zou u mis hebben.
Aan de oorsprong van geld ligt een "voorstellingsrelatie" van de dood als een onzichtbare wereld, vóór en voorbij het leven, ten grondslag - een voorstelling die voortkomt uit de symbolische functie die eigen is aan de menselijke soort en die geboorte beschouwt als een oorspronkelijke schuldenlast gedragen door alle mensen, een schuld aan de kosmische machten waaruit de mensheid is voortgekomen (Malamoud, 1988; Rospabé, 1995; Thiveaud, 1995). De betaling van deze schuld, die echter nooit op aarde kan worden vereffend - aangezien de volledige terugbetaling ervan buiten bereik ligt - neemt de vorm aan van offers die, door het tegoed van de levenden aan te vullen, het mogelijk maken het leven te verlengen en zelfs in bepaalde gevallen de eeuwigheid te bereiken door zich bij de Goden te voegen.
Ik weet niet wat u verwachtte van een stoffige economische paper, maar waarschijnlijk niet zoiets. Maar dit is dan ook geen paper over economie. Het is een paper over de aard van het monetaire systeem zelf, wat, zo zult u toegeven, een geheel andere tak van sport betreft.

Wie mijn werk volgt, weet dat het vraagstuk omtrent monetaire hervorming niet zomaar een flauwe afleiding is uit een ivoren toren; het vormt het kernthema dat zich op de bodem van het konijnenhol van de samenzweringsrealiteit bevindt.

Zoals ik aanvoerde in Century of Enslavement: The History of the Federal Reserve, krijgt de geschiedenis van de Verenigde Staten (maar niet alleen die van de Verenigde Staten) een heel ander karakter als we deze zien als het gevolg van een geheime oorlog die plaatsvond om de controle over de munteenheid van het land. En, zoals u ook uit die documentaire heeft kunnen opmaken, werd de monetaire oorlog in de Verenigde Staten in 1913 beslist in het voordeel van de bankiersoligarchie met de oprichting van de Federal Reserve.

Agustin Carstens
© Corbett Report
Maar het verhaal van die oorlog is nog niet voorbij. De aard van geld wordt opnieuw ter discussie gesteld. Deze keer gaat het niet over de creatie van een nieuwe regionale munt (de euro), dat het onderwerp vormde van Théret's thesis. Nee, deze keer proberen de banksters een geheel nieuwe vorm van geld te scheppen, die als sluitsteen van hun machtspiramide zal dienen en hun overname van het financiële systeem van de wereld zal voltooien.

Het is in deze context dat de banksters wederom filosofisch mijmeren over de aard en de betekenis van geld.

Een mooi voorbeeld hiervan: Agustin Carstens - het extreem zwaarlijvige kopstuk van het belangrijkste orgaan van de banksters, de Bank for International Settlements - hield onlangs een toespraak over "Digitale valuta's en de ziel van geld" op een conferentie over digitale valuta's van centrale banken, georganiseerd door het Instituut voor Recht en Financiën (ILF) van de Goethe Universiteit.

En - net zoals Het Grote Verhaal van het Wereld Economisch Forum de moeite waard is om te ontleden voor inzicht in de wereld die Klaus Schwab en zijn trawanten aan het voorbereiden zijn - is ook deze toespraak de moeite waard om te ontleden omdat het ons iets kan vertellen over het op handen zijnde monetaire netwerk van slavernij dat door Carstens en zijn kornuiten wordt voorbereid.

Red Flag

Zal Washington een Vele Slachtoffers Vergende Operatie Onder "Valse Vlag" Uitvoeren om Nord Stream te Saboteren?

fire destruction
"Amerikaanse collega's bij het Pentagon hebben mij ondubbelzinnig verteld dat de VS en het VK nooit zullen toestaan dat de betrekkingen tussen Europa en de Sovjet-Unie (re: EU-Rusland) zich zodanig ontwikkelen dat deze het politieke, economische of militaire leiderschap en de hegemonie van de VS en het VK op het Europese continent in twijfel zouden trekken. Een dergelijke ontwikkeling zal met alle noodzakelijke middelen worden verhinderd, desnoods door het uitlokken van een oorlog in Centraal-Europa." Christof Lehmann
16 februari verliep zonder incidenten. De informatie die door Amerikaanse gezagsdragers en de media werd verspreid, bleek onjuist te zijn. Rusland is Oekraïne niet binnengevallen en geen van de ongeverifieerde waarschuwingen bleek op waarheid te berusten. Tot dusver hebben noch de media, noch de regering ook maar een greintje bewijs geleverd dat Rusland daadwerkelijk voornemens was om Oekraïne binnen te vallen of dat de vermeende invasie "op handen was". Misschien was dit alles een verzinsel van Washington om hun regionale agenda te bevorderen; we weten het gewoon niet zeker. Wat we wel weten is dat niemand van de regering, de media of de inlichtingendiensten enige verklaring, verontschuldiging of intrekking heeft aangeboden met betrekking tot hun ongegronde voorspellingen. Daar kunnen we 100% zeker van zijn.

Wat moeten we hieruit opmaken? Waarom zou de regering omwille van een dermate vergezochte voorspelling haar geloofwaardigheid op het spel zetten? En waarom deden de media mee aan deze misleiding, terwijl ze duidelijk geen harde bewijzen hadden om de beweringen te staven? Dachten ze echt dat Poetin zo cognitief gestoord is dat hij zijn troepen naar Oekraïne zou sturen alleen maar om het idiote script van Washington te volgen?

Nee, natuurlijk niet.

Bizarro Earth

'Ze gebruikten bijlen om munitie te besparen': Hoe de nazihelden van het huidige Oekraïne burgers afslachtten tijdens WOII

ukraine nazi
© archiwa.gov.pl
Tienduizenden onschuldige Polen werden afgeslacht in Wolynië. Tot op de dag van vandaag zijn de beulen nog steeds niet veroordeeld.

De Tweede Wereldoorlog wordt meestal gezien als een confrontatie tussen gigantische militaire allianties. Maar in werkelijkheid speelden zich binnen deze epische oorlog vele kleinere afzonderlijke conflicten af
, waarbij de strijd tussen volkeren en landen vaak zonder compromis of genade werd gevoerd. Een van de zwartste en minst bekende bladzijden uit de Tweede Wereldoorlog betreft het bloedbad van Wolynië - een etnische zuivering die werd uitgevoerd door pro-nazi Oekraïense nationalistische groeperingen in de regio Wolynië, die nu bijna volledig deel uitmaakt van Oekraïne.

Wolynië is van oudsher een grensgebied. Deze moerassige bossen maakten in de Middeleeuwen deel uit van Rusland en werden later deel van het Pools-Litouwse Gemenebest - de Poolse staat in zijn hoogtijdagen. Door de deling van Polen werd Wolynië bij het Russische Rijk ondergebracht. Na de Eerste Wereldoorlog, de bolsjewistische revolutie en de Russische burgeroorlog maakte Wolynië opnieuw deel uit van een onafhankelijk Polen. Kortom, deze regio, hoewel enigszins een achtergebleven gebied, ging vaak in andere handen over.

Commentaar: Het is opmerkelijk dat soortgelijke verraderlijke elementen nog steeds aanwezig zijn en een grote rol spelen in het Oekraïne van vandaag: West turns a blind eye to march honoring Nazis in Kiev: Ukraine may not be a fascist state, but it has a fascism problem

Zie ook: En luister naar SOTT radio's: MindMatters: Mr. Jones and the 'Holodomor' Red Pill - What Happened During Stalin's Famine?
Attention

NIET weer in slaap vallen! Dit betekent NIET het einde!

Not the End
© Corbett Report
Herinnert u zich het einde van The Return of the Jedi? Daar heb ik al een paar keer naar verwezen omdat het een praktisch herkenningspunt is voor een bepaald idee.

Voor degenen onder u die dit niets zegt volgt hier de essentie: Darth Vader is dood. Het Rijk is gevallen. De Rebellen hebben gewonnen! Tijd om te feesten! Er worden beelden getoond van de dansende Ewoks rond Darth Vaders brandstapel en van vreugdevolle festiviteiten die overal in het sterrenstelsel worden gehouden.

. . . Maar wij kijkers weten dat dit niet echt het einde van het verhaal is. De strijd is gewonnen, maar de oorlog tussen goed en kwaad is nog niet voorgoed beslist. Het zou veel te naïef van ons zijn om dat te geloven.

Het is inderdaad moeilijk om niet aan dat begrafenisfeestje van Darth Vader te worden herinnerd als we kijken naar de recente tekenen dat de scamdemic-verhaallijn uit elkaar valt: Als we er naar zoeken, is goed nieuws nu overal te vinden. Dus, tijd voor het Ewok-dansfeest, nietwaar?

Nou, hou dat lichtzwaard nog maar even vast, jonge paduwan. Deze strijd is nog niet voorbij. De toekomstige maatschappelijke leiders hebben de strijd nog niet opgegeven, ziet u, en een deel van het terugschroeven van de scamdemic-beperkingen wat we nu zien gebeuren, kan onderdeel uitmaken van een misleiding die hun agenda van controle bevordert.

Verschillende mensen hebben verschillende namen voor dit bedrog. Dave Cullen van Computing Forever noemt het "Two Steps Forward and One Step Back." Bij Revelations Radio News hebben Tim en Andrew geprobeerd hun luisteraars te waarschuwen voor "The Strategic Rug Pull". Hoe we het ook noemen, het concept is niet moeilijk te begrijpen als we weten hoe Zij Die Niet Aan De Touwtjes Zouden Mogen Trekken te werk gaan.

Kort gezegd is het gevaar dat als de "autoriteiten" de draconische controles beginnen te versoepelen die zijn ingevoerd in naam van de COVID-1984-zwendel, de bevolking zou kunnen geloven dat ze gewonnen hebben. Dat het voorbij is. Dat ze kunnen ophouden zich zorgen te maken over de afdaling naar tirannie. Intussen kan achter de schermen het echte werk van het verankeren van de infrastructuur van de bioveiligheidsstaat doorgaan, ongehinderd door verzet van voormalige vrijheidsactivisten.

Padlock

Autoritaristische waanzin: Het hellende vlak van lockdowns naar concentratiekampen

Auschwitz
© Pawel Sawicki/Auschwitz Birkenau State Museum Musealia
Palen en prikkeldraad in Auschwitz
"Alle Dachaus moeten blijven staan. De Dachaus, de Belsens, de Buchenwalds, de Auschwitzes - allemaal. Ze moeten blijven staan omdat ze een monument vormen voor een moment in de tijd dat enkele mannen besloten om van de Aarde een kerkhof te maken, waarop ze al hun verstand, hun logica, hun kennis, maar het ergste van alles, hun geweten stortten. En op het moment dat we dit vergeten, op het moment dat we niet meer achtervolgd worden door de herinnering, dan worden wij de grafdelvers."
- Rod Serling, Deaths-Head Revisited
In de politiek beladen, polariserende touwtrekkerij waardoor het debat over COVID-19 gekenmerkt wordt, worden we geteisterd door angst voor een virale pandemie die levens en de economie blijft verwoesten, dreigingen van vaccinatiemandaten en financiële sancties voor niet-naleving, en tweedracht over hoe het algemeen welzijn wettelijk te beschermen zonder de individuele vrijheid op te offeren.

De tweedracht wordt met de dag groter.

Onlangs nog stelde de redactieraad van de Salt Lake Tribune bijvoorbeeld voor, dat regeringsambtenaren massavaccinaties zouden moeten opleggen en de Nationale Garde zouden moeten inzetten "om ervoor te zorgen dat mensen zonder bewijs van vaccinatie vrijwel nergens zouden moeten worden toegelaten."

Met andere woorden, sluit de ongevaccineerden op en gebruik het leger om te bepalen wie er "vrij" mag zijn.

Deze tactieken werden eerder gebruikt.

Commentaar: De besmetting vindt niet middels het lichaam plaats, maar middels de autoritaristische geest.


Life Preserver

Onze soort wordt genetisch gemodificeerd. Zien we de mensheid haar ondergang tegemoet gaan? Virussen zijn onze vrienden, niet onze vijanden

virus
© unknown
Virus evolutie: Delta Variant
Voorwoord [fragmenten]

Toen de vermeende "pandemie" in maart 2020 werd afgekondigd, lette ik, evenals miljoenen andere mensen over de hele wereld, goed op politici, volksgezondheidsambtenaren en bureaucraten van de door de Rockefeller Foundation in het leven geroepen Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die allemaal in bijna volmaakte synchroniciteit aankondigden: "Dit is het nieuwe normaal totdat er een vaccin kan worden ontwikkeld."

Wat vreemd, dacht ik. Waarom is de onmiddellijke uitgangspositie een vaccin? En hoe komt het dat één enkel coronavirus ervan beschuldigd wordt dat mensen in alle uithoeken van de wereld ziek worden? [...]
 • Waarom werd natuurlijke immuniteit, dat al meer dan 200.000 jaar een essentieel onderdeel vormt van de menselijke gezondheid en overleving, plotseling behandeld alsof dit niet meer bestond?
 • Waarom drong niemand er bij ons op aan om gezonde, evenwichtige en biologische voeding te eten, met een laag suikergehalte?
 • Waarom had niemand het over het belang van voldoende slaap?
 • Waarom werden we er niet toe aangezet om naar buiten te gaan en te bewegen?
 • Waarom stelde niemand voor om onze zink- en vitamine D-inname te verhogen? Wetenschappers weten tenslotte al meer dan vijftig jaar dat vitamine D, hetzij op natuurlijke wijze geabsorbeerd door de zon, hetzij oraal ingenomen in tabletvorm, op vele manieren uiterst heilzaam is voor het menselijk lichaam, vooral voor de opbouw van een sterk aangeboren immuunsysteem.
Alle voorgaande punten, indien serieus genomen, hadden ons kunnen helpen ons immuunsysteem te verbeteren en ons een kans kunnen geven om de negatieve effecten van het syndroom bekend als COVID-19 te bestrijden.

Commentaar: Het bovenstaande is een greep uit de belangrijke concepten in dit vier hoofdstukken tellende miniboek. Om de hele inhoud te lezen, kunt u hier terecht. Mening: zeker de moeite waard om in zijn geheel te lezen (inclusief de stukken uit Hoofdstuk 1 hierboven)
Hoofdstuk I: Het Microbioom en het Viroom
In dit hoofdstuk zullen we ontdekken dat, in tegenstelling tot wat de Westerse allopathische geneeskunde ons al meer dan een eeuw leert, virussen er niet zijn om onze cellen aan te vallen of ons op enigerlei wijze kwaad te doen. In plaats van onze doodsvijanden zijn virussen eigenlijk onze vrienden. Klinkt deze bewering te vreemd om waar te zijn? Als uw antwoord "ja" is, zou ik niet verbaasd zijn. Maar ik meen dat als u het ingewikkelde ecosysteem van micro-organismen zou bestuderen waaruit het microbioom bestaat en u zich zou verdiepen in de fascinerende wereld van het viroom, u tot dezelfde bewustwording zou komen als waar ik uiteindelijk tot kwam: We zwemmen letterlijk in een enorme zee van virussen, die vanaf het begin der tijden essentieel zijn geweest voor de vorming en bloei van leven op deze kostbare aarde. De informatie die door deze virussen wordt doorgegeven, helpt alle levensvormen te overleven - zelfs te gedijen.

Hoofdstuk II: Onze Oorlog tegen de Natuur
In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe ons eigen roekeloze gedrag het milieu vernietigt, waardoor we in de richting gaan van de zesde massa-uitsterving. Daarmee bedoel ik dat ik de echte milieucatastrofe zal behandelen, niet het door biljonairs gefinancierde "opwarming van de aarde/klimaatverandering"-bedrog dat door de Club van Rome in gang is gezet en door het Wereld Economisch Forum (WEF) verder is uitgedragen.

De soort die bekend staat als Homo sapiens is de enige op deze planeet die er actief naar streeft zichzelf en zijn habitat uit te roeien. Alle levensondersteunende systemen van de aarde - bodem, water en lucht - gaan achteruit als direct gevolg van onze huidige economische activiteit, die erop gericht is zoveel mogelijk aan de heilige aarde te onttrekken zonder zich te bekommeren om de gevolgen die daaruit voortvloeien.

Hoofdstuk III: Wat Er in 2020 Gebeurde
We zullen nu onderzoeken hoe deze werkelijke verwoesting van het milieu heeft bijgedragen aan de "pandemie" die in 2020 werd uitgerold - een "pandemie" die in 2021 leidde tot de massale experimentele injectie van onbekende stoffen in menselijke "proefpersonen" welke geen voorspelbaar einde heeft. (In dit gehele boek heb ik aanhalingstekens gezet om "pandemie" vanwege het frauduleuze karakter ervan. Het is inderdaad nauwkeuriger en treffender te omschrijven als een plandemie, een zwendelpandemie, een pseudo-pandemie of een andere term die op bedrog duidt).

Hoofdstuk IV: Negeren van de Puinhoop
In plaats van de manier waarop wij onze habitat vernietigen onder ogen te zien, in plaats van de lessen te leren die de natuur ons de afgelopen twintig maanden heeft proberen te leren, negeerden de meesten van ons de puinhopen en weigerden om de lessen te leren. De mensheid heeft haar oorlog tegen de natuur tijdens de pseudo-pandemie van het afgelopen jaar slechts geïntensiveerd.Eye 1

Ontmaskerd: Klaus Schwabs school voor coronadictators, plan voor 'Grote Reset'

Klaus Schwab
Econoom Ernst Wolff meent dat een verborgen alliantie van politieke en corporate leiders de pandemie uitbuit met als doel nationale economieën te laten crashen en een wereldwijde digitale munt in te voeren.

Hoe kan het dat meer dan 190 regeringen van over de hele wereld uiteindelijk op bijna exact dezelfde manier met de Cornonapandemie zijn omgegaan, met lockdowns, mondkapjesmandaten en vaccinatiepasjes die nu overal gemeengoed zijn? Het antwoord ligt misschien bij de school voor Young Global Leaders, opgericht en geleid door Klaus Schwab van het World Economic Forum en door vele huidige prominente politieke en zakelijke leiders doorlopen op hun weg naar de top.

De Duitse econoom, journalist en auteur Ernst Wolff onthulde in een video van een podcast van het Duitse Corona Comité enkele feiten over Schwabs school voor "Young Global Leaders", die relevant zijn om de gebeurtenissen in de wereld tijdens de pandemie te begrijpen. Wolff staat vooral bekend als criticus van het globalistische financiële systeem. De laatste tijd legt hij zich echter toe op het aan het licht brengen van wat hij ziet als de verborgen agenda achter de coronamaatregelen die over de hele wereld worden ingevoerd.

Commentaar: Zie ook:


Attention

Corona: Een botsing van geschiedkundig en wetenschappelijk analfabetisme

Scam Likely
© Off-Guardian
Het is een jaar geleden dat ik voor het laatst iets op deze blog heb geschreven. De reden daarvoor is, eerlijk gezegd, dat ik niet goed wist wat te zeggen. Wat er de afgelopen twee jaar met de menselijke samenleving is gebeurd, is, voor iedereen die verstand heeft van geschiedenis, niet te geloven.

Het zou uiteraard niet ongelofelijk moeten zijn, want we weten dat de geschiedenis zich herhaalt. En de laatste twee jaar herhaalt de geschiedenis zich in alle hevigheid.

Ik ben 18 jaar lang bezig geweest om de misdaden van 11 september 2001 te begrijpen en anderen te helpen deze te begrijpen. Die misdaden zijn nooit eerlijk onderzocht, afgezien van het werk van onafhankelijke onderzoekers. Het is algemeen bekend dat de officiële verslagen vals zijn en degenen die de tijd hebben genomen om dieper te zoeken, kwamen tot de ontdekking dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat mensen binnen de regering en grote bedrijven betrokken waren bij het plannen en uitvoeren van de aanslagen.

11 september was een misleiding die door rijke en machtige mensen werd gebruikt om grondstoffen te stelen, macht te consolideren en de massa's te controleren. Het was slechts één voorbeeld van zo'n massale misleiding. Andere zijn onder meer:
 • De moord door de CIA op JFK
 • Het valse Golf van Tonkin-voorval dat de oorlog van de CIA in Vietnam deed escaleren
 • Het bedrog dat werd gebruikt om de Golfoorlog van 1991 te rechtvaardigen
 • De door de regering gesteunde miltvuuraanslagen van 2001
 • Beweringen over massavernietigingswapens die werden gebruikt om de tweede invasie van Irak te rechtvaardigen
 • De vele gefabriceerde terroristische incidenten na 9/11
 • Eerder gehypete pandemieën, waaronder de "vogelgriep" van 2005 en de "varkensgriep" van 2009, die door de Wereldgezondheidsorganisatie grovelijk werden overdreven ten voordele van grote farmaceutische bedrijven
Naast deze misdaden die gemakshalve over het hoofd werden gezien, hebben de afgelopen 18 maanden aangetoond dat de 9/11-leugen niet serieus werd genomen. Mensen die nu nog geloven dat regeringen en media zich bekommeren om onze gezondheid zijn vergeten dat partijen binnen de diepe staat op 9/11 duizenden burgers vermoordden. Dit werd vervolgens door de corporate media en regeringen die naar de pijpen van het bedrijfsleven dansen in de doofpot gestopt, zodat er nog eens een miljoen mensen konden worden vermoord om grondstoffen te stelen en mensen te controleren.

Heart - Black

Baudet moet van rechter tweets verwijderen, mag geen beeldmateriaal Holocaust meer gebruiken

Thierry Baudet
© Robin van Lonkhuijsen/ANP
Thierry Baudet in de rechtbank

Commentaar: Thierry Baudet is zeker niet de enige die de geschiedenis erbij haalt: Rabbijn: Speel niet met vuur door mensen weg te zetten als 'gevaar voor volksgezondheid'

Onderstaande video toont een overlevende uit Auschwitz die uitlegt dat de concentratiekampen niet uit de lucht kwamen vallen. Het ging gepaard met 'maatregelen' die stapje voor stapje werden ingevoerd en vele komen bekend voor...Nadat de rechter woensdag had bepaald dat Baudet de tweets met vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Holocaust moet verwijderen, plaatste de FvD-leider ze aanvankelijk opnieuw.

Commentaar: Thierry Baudet zegt hier iets heel sterks, nl. dat de staat mensen de mogelijkheid ontneemt om de werkelijkheid met woorden te beschrijven en hen zo de taal afneemt. Dat is totalitarisme:

Zodoende wordt er een schijnwerkelijkheid gecreëerd:
Schijnwerkelijkheden zijn altijd gestoeld op een sociale fictie, hetgeen in het licht van het bovenstaande neerkomt op een politieke fictie. Dat wil zeggen dat ze in stand worden gehouden niet omdat ze waar zijn, in de zin van overeenkomen met de werkelijkheid, hetzij in materieel of in menselijk opzicht, maar omdat een voldoende aantal mensen in de samenleving die onder vuur wordt genomen, erin gelooft of weigert om de stand van zaken te betwisten. Dit impliceert dat een schijnwerkelijkheid bovenal een taalkundig fenomeen is, en waar machtverlenende taalverstoringen aanwezig zijn, is het waarschijnlijk dat ze ertoe dienen om een of andere schijnwerkelijkheid te creëren en in stand te houden. Dit betekent ook dat ze macht, dwang, manipulatie en uiteindelijk geweld nodig hebben om in stand te blijven. Ze vormen dus het natuurlijke speelterrein van psychopaten, en ze worden mogelijk gemaakt door lafaards en goedpraters. Het belangrijkste is dat een schijnwerkelijkheid niet probeert de werkelijkheid te beschrijven zoals die is, maar zoals die "zou moeten zijn", zoals bepaald door het relatief kleine deel van de bevolking dat het leven in de werkelijkheid niet kan verdragen tenzij dit is omgevormd om hun eigen psychopathologie te activeren, die op hun vijanden zullen worden geprojecteerd, aldus op alle normale mensen.

Psychopathie en de Herkomst van het TotalitarismeCaesar

Bobby Kennedy Jr over Fauci's Pandemie: 'Apocalyptische Krachten van Onwetendheid en Hebzucht Luiden Totalitarisme in'

Dit is het gezicht van Technocratie, alias Wetenschappelijke Dictatuur. Beginselen van sociale maakbaarheid en kuddebeheer worden verheven tot een status van 'eerste richtlijn' en dan in stilte achter de coulissen uitgevoerd. Die coulissen worden nu kapot gescheurd, waarmee een totale minachting voor menselijk leven en welzijn aan het licht komt. - Redacteur Technocracy News
fauci book Kennedy
We zien ons geconfronteerd met de grootste veldslag van ons leven, misschien wel van alle tijden, volgens Robert F. Kennedy Jr. in dit meeslepende interview met James Corbett.1 Ik dring er bij u op aan een uur uit te trekken om het in zijn geheel te bekijken, omdat het een beknopt overzicht geeft van de coalitie van sinistere krachten - inlichtingendiensten, farmaceutische bedrijven, titanen van sociale media, medische bureaucratieën, reguliere media en het leger - die een gezondheidscrisis gebruiken om wereldwijd totalitaire controle op te leggen.

U vindt alle details in Kennedy's bestseller, The Real Anthony Fauci, die meer dan 2.200 voetnoten bevat ter onderbouwing van zijn gegevens. De waarheid is dat Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) - onderdeel van de U.S. National Institutes of Health (NIH) - niet alleen handelt.

Maar hij is wel het prominente gezicht geworden van het medische kartel en de medische technocratie die wereldwijd de grondwettelijke rechten wegvagen. En als gezaghebbend medisch figuur en vertrouwenspersoon van zes presidenten, worden Fauci's woorden als evangelie beschouwd, ondanks de gruweldaden die hij heeft begaan.

Commentaar: U kunt Mercola's website hier vinden, zolang deze nog online is. Zowel Mercola als Kennedy zijn praktisch verworden tot 'staatsvijanden', dus het is aannemelijk dat hen spoedig voorgoed het zwijgen wordt opgelegd.