Verborgen MachtenS


Pistol

Japan bereidt zich voor op oorlog: Wat dit voor Azië betekent

Fumio
© Tokyo ReviewDe Japanse premier Kishida Fumio
Japan ijvert ervoor zich te doen gelden als een wereldwijde militaire macht en zou daarbij de gehele regio kunnen destabiliseren...

De Japanse premier Fumio Kishida begon 2023 met een rondreis langs de G7-landen, met een bezoek aan Frankrijk, Italië, het VK, de VS en Canada. Kishida is dit jaar voorzitter van de op Amerika gerichte groep en zal in mei de top in Hiroshima organiseren.

Hoewel veel van zijn reizen in het teken stonden van de voorbereiding van de top, ondertekende Kishida onderweg tal van defensieovereenkomsten, waaruit blijkt hoe het bezoek aansluit bij de ultieme ambitie van Japan op dit moment: Herbewapening.

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de militaire macht van Japan door de grondwet beperkt tot een strikt defensief karakter. Het land zag af van het recht om geschillen via een gewapend conflict te beslechten en sloot het hebben van een leger of het voeren van een oorlog in het buitenland uit. Dit stelde beperkingen aan de defensie-uitgaven, maar maakte Japan voor zijn veiligheid ook afhankelijk van de Verenigde Staten. Nu zijn deze beperkingen echter vrijwel verdwenen, ook al bestaan ze op papier nog steeds. Tokio beschikt over de goed uitgeruste Japan Self-Defense Forces, in feite een permanent verdedigingsleger, en heeft onlangs toegezegd zijn defensie-uitgaven tegen 2027 te verdubbelen en de mogelijkheid van een 'tweede aanval' te creëren ten opzichte van China en Noord-Korea, waardoor een regionale wapenwedloop in gang wordt gezet.

Commentaar: De puzzelstukjes vallen in elkaar. Wereldwijde vernietiging in het verschiet.


Bizarro Earth

Beste van het Web: De digitalisering van de mensheid toont aan waarom de agenda van de globalisten kwaadaardig is

android
De afgelopen weken zag ik dat er een interessante narratieve misvatting aan het grote publiek werd verkocht met betrekking tot de plannen van globalisten. De reguliere media en anderen opperen nu openlijk dat het eigenlijk oké is om tegen bepaalde aspecten van groeperingen als het Wereld Economisch Forum te zijn. Ze geven je toestemming om verontrust te zijn, maar waag het niet om het een samenzwering te noemen.

Deze propaganda wijkt af van de botte ontkenningen die we de laatste tien jaar of meer gewend zijn te horen binnen de Vrijheidsbeweging. We werden allen geconfronteerd met de gebruikelijke cognitieve dissonantie - De beweringen dat globalistische groeperingen "alleen maar over saaie economische kwesties zitten te praten" en dat niets wat zij doen enige invloed heeft op de wereldpolitiek of ons dagelijks leven. In sommige gevallen werd ons zelfs verteld dat deze groepen elites "niet bestaan."

Nu geven de media toe dat de globalisten misschien wel meer dan een beetje invloed hebben op regeringen, sociaal beleid en economische resultaten. Maar wat de mainstream niet leuk vindt, is de bewering dat globalisten snode of autoritaire bedoelingen hebben. Dat behoort immers toch tot het domein van paranoïde onzin?

Health

Berouw

berouw hebben
© ImagineGolfBerouw - te weinig, te laat
"Je moet in mensen vertrouwen en geloven, anders wordt het leven onmogelijk."
- Anton Tsjechov
De artsen in dit land - eigenlijk in alle westerse landen - zijn hun burgers een verontschuldiging en een verklaring schuldig, en zelfs dan zouden ze de moderne geneeskunde wellicht niet kunnen redden. De artsen hebben hun beroep onteerd en te schande gemaakt. Zij vaardigden een coronavaccinatieschema uit dat nu onmiskenbaar resulteert in het vroegtijdig en op onnatuurlijke wijze overlijden van veel mensen. Tot op heden heeft geen enkele gevestigde beroepsgroep van artsen, of formele vereniging, of belangrijk tijdschrift, opgeroepen om het prikprogramma te stoppen.

Het gevaarsignaal is nu al bijna een jaar duidelijk. De mRNA-producten van Pfizer en Moderna stopten de overdracht van corona niet en veroorzaakten wijdverspreide schade, vooral in de beroepsbevolking tussen 25 en 64 jaar, die gedwongen werden de injecties te nemen om hun baan te behouden. Voor de hele bevolking stegen eind 2022 het aantal sterfgevallen door alle oorzaken en handicaps nog steeds.

Attention

Wat zou er gebeuren als Orbán zou doen wat Duitsland zojuist gedaan heeft?

Brandenburgse Poort
© unknownBrandenburgse Poort
Terwijl Hongarije wordt beschuldigd van tekortkomingen ten aanzien van de "Rechtsorde", heeft de linkse regering in Duitsland zojuist een wet aangenomen die burgers hun baan kan kosten als ze het niet eens zijn met de regering.

Half december zijn er twee dingen gebeurd die ons kunnen helpen begrijpen waar het debat over de "Rechtsorde" in de EU om draait.

Er werd een veelgeprezen akkoord bereikt over de opschorting van de EU-middelen voor Hongarije. In wezen werd de deur opengehouden voor Hongarije om al het geld te ontvangen waar het recht op heeft, als het doorgaat met het doorvoeren van een aantal hervormingen om "de rechtsorde te versterken."

Maar daar ging het akkoord niet echt over. De stemming in de EU-Raad over de Hongaarse fondsen werd doelbewust gecombineerd met een stemming over twee andere onderwerpen: Een wereldwijde minimumbelasting op bedrijfswinsten en een hulppakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Beide waren gericht op het verdiepen van supranationale politieke afhankelijkheidsstructuren in plaats van het oplossen van een echt probleem.

Er was geen gemeenschappelijke EU-lening nodig om die 18 miljard euro voor Oekraïne vrij te maken. Dat geld kan door de lidstaten zelf worden bijgedragen. Hongarije is er in feite in geslaagd een oplossing te onderhandelen die een verdere gemeenschappelijke schuld van de EU vermijdt (de hulp aan Oekraïne zal niet uit de EU-begroting worden betaald). De enige reden waarom de EU-commissie in de eerste plaats meer gemeenschappelijke schulden wilde, was om een cultuur van gemeenschappelijke EU-leningen te creëren. Tot dusver is dat slechts één keer gelukt, namelijk om het zogenaamde Covid-verlichtingspakket te financieren. En dat werd politiek "verkocht" als een eenmalige uitzondering, die nooit meer zou worden herhaald. Sindsdien blijft de Commissie echter proberen dit nog eens te doen.

Commentaar: Hongarije houdt voet bij stuk. Verbastering van mensenrechten, herdefiniëring van de samenleving en monetaire manipulatie staan niet op de agenda van Orbán.


Crusader

SOTT Focus: Vladimir Poetin: Leidt de Mensheid Door de Transitie

Het "Imperium van Leugens" van het Westen staat machteloos tegenover waarheid en rechtvaardigheid. Rusland zal zijn standpunt aan de hele wereld blijven verkondigen. Ons standpunt is eerlijk en open, en steeds meer mensen horen, begrijpen en delen het. ~ Vladimir Poetin (bron)
Putin lights a candle

Commentaar: Dit artikel maakt deel uit van een serie waarvan de vorige artikelen hieronder te vinden zijn. Mogen deze hoop geven in deze moeilijke en beslissende tijden.


Pistol

NAVO-chef stelt 'wapens voor vrede' in Oekraïne voor

NAVO
© AFP/Kenzo TribouillardNAVO Sec.-Gen. Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg verklaarde tegenover Duitse media dat het blijven bewapenen van Kiev zal helpen het conflict sneller te beëindigen.

Secretaris-Generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft gezegd dat westerse militaire hulp aan Oekraïne nodig is om zo snel mogelijk vrede te brengen in het Oost-Europese land. Hij beweerde dat Rusland alleen zal instemmen met vredesbesprekingen als het geconfronteerd wordt met een situatie waarin het zijn doelen niet langs militaire weg kan bereiken.

In een interview met het Duitse persbureau DPA, waarvan delen vrijdag werden gepubliceerd, zei Stoltenberg:
"Het klinkt misschien schijnbaar tegenstrijdig, maar militaire steun voor Oekraïne is de snelste weg naar vrede."
De chef van het westerse militaire blok stelde dat het conflict pas kan eindigen als de Russische president Vladimir Poetin tot de conclusie komt dat zijn troepen Oekraïne niet kunnen overnemen. Alleen dan zou het Kremlin bereid zijn te onderhandelen over een regeling.


Commentaar: Het wordt een lange oorlog!


Donderdag wees de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov een tien punten tellende "vredesformule" van de Oekraïense president Zelenski, die voorziet in de terugtrekking van de Russische troepen uit de regio's Krim, Donetsk, Lugansk, Zaporozjye en Kherson, resoluut van de hand.

Commentaar: De NAVO wil deze oorlog niet beëindigen.


2 + 2 = 4

SOTT Focus: Dmitry Medvedev over de kwestie van legitieme militaire doelen in Oekraïne

NAVO V Rusland
De kwestie van legitieme militaire doelen werd door de geschiedenis van de mensheid heen verschillend behandeld. Tijdens het huidige conflict met het naziregime van Oekraïne wordt het anders opgevat. Zo houden Russofobe verschraalden uit de Amerikaanse Senaat ervan zich op dit onderwerp uit te leven op ongepaste wijze. Er ligt echter iets gemeenschappelijks besloten in de oorlogsgebruiken en internationale verdragen en dat zijn de gedragsregels tijdens de oorlog (jus in bello), die hun oorsprong vinden in heilige bronnen.

Welke militaire doelen kunnen tegenwoordig legitiem worden genoemd?

Attention

VN-Secretaris-Generaal António Guterres beweert ten onrechte dat het aantal weersrampen de laatste 50 jaar met 500% is toegenomen

António Guterres
Afgelopen september beweerde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, dat klimaat-, weers- en watergerelateerde rampen de afgelopen 50 jaar met 500% waren toegenomen. Volgens professor Roger Pielke, wetenschappelijk schrijver van politieke en milieuwetenschappen, is dit "pure desinformatie." Hij stelt verder dat "je nooit een meer duidelijke en grovere onjuiste bewering zult aantreffen in openbare discussies van een belangrijkere instelling." De zaak werd volgens Pielke nog erger gemaakt, omdat de valse bewering werd "gelegitimeerd" door niemand minder dan de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een van de oprichters van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.
Wereldwijde weers- en klimaatrampen

Commentaar: Lastige dingen als de waarheid hebben weinig waarde wanneer een agenda gevolgd moet worden.


Russian Flag

Dan moet je ook b zeggen

Poetin
© UnknownRussische president Vladimir Poetin
Gedurende een groot deel van de lopende oorlog in Oekraïne volg ik de uitstekende oorlogshistoricus Michael Vlahos. Ik heb mijn voordeel gedaan met zijn kijk op de geschiedenis en zijn weloverwogen geopolitieke inzichten. Dr. Vlahos' formele referenties en vakkennis zijn onberispelijk - en overschaduwen zonder twijfel de autodidactische overpeinzingen van een obscure stem, die spreekt vanuit een achterbuurt op het platteland aan de zuidelijke rand van het Grote Bekken.

Maar met dat welverdiende vleiende voorwoord zal ik nu zijn meest recente hypothese, met betrekking tot wat hij lijkt te geloven als een wederzijds aanvaardbare oplossing voor die oorlog van de kant van de Verenigde Staten (ogenschijnlijk "NAVO") en de Russische Federatie, bekritiseren en weerleggen. Ik zal reageren op de meest recente korte discussie in een podcastreeks met John Batchelor en Dr. Vlahos.

De discussie begint met de formulering van een reeks hypotheses door meneer Batchelor, die blijkbaar gebaseerd zijn op de veronderstelling dat Vladimir Poetin opereert vanuit een zwakke machtspositie en volledige controle heeft over zowel zijn generaals als over de fundamentele strategische doelstellingen die ten grondslag liggen aan de uitvoering van deze oorlog.

Commentaar: Waanvoorstellingen rechtvaardigen het narratief; objectieve realiteit onthult de toekomst.


Bad Guys

Wapens voor Oekraïne worden naar ISIS-terroristen in Afrika gesmokkeld - president van Nigeria

Muhammadu Buhari
© APVoormalig generaal en Nigeriaanse president Muhammadu Buhari
De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari dringt er bij de staatshoofden van de buurlanden die deelnemen aan de Commissie van het bekken van het Tjaadmeer op aan de kwestie van de westerse wapensmokkel vanuit Oekraïne aan te pakken.

Wapens die door westerse landen aan Oekraïne worden geleverd, "beginnen hun weg te vinden" naar de regio van het Tsjaadbekken, waarschuwde de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari deze week.

De president sprak dinsdag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja de staatshoofden van de buurlanden die deelnemen aan de Commissie van het bekken van het Tjaadmeer toe: "Helaas vormen de situatie in de Sahel en de woedende oorlog in Oekraïne belangrijke bronnen van wapens en strijders die de gelederen van terroristen in de regio versterken."

Commentaar: Zie ook: Mali bans French NGOs, alleging 'subterfuge, deception and manipulation, intended to destabilize' the country