Welkom op Sott.net
din, 21 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Light Saber

We lijden onder een tripledemie. Niet van ziekte, maar van angst

gasmasker covid supermarkt covidiot
© Liao Pan via Getty Images
Je kunt niet te veilig genoeg zijn . . . .
Af en toe ziek worden is de prijs om weer naar het normale leven terug te keren. Dr. Vinay Prasad vindt het meer dan de moeite waard.

De afgelopen weken stonden de media vol met verhalen over wat The New York Times omschreef als onze nieuwste "virale aanslag." Het wordt een "tripledemie" genoemd - een combinatie van Covid-19, griep en respiratoir syncytieel virus (RSV), die verantwoordelijk wordt gehouden voor hoge ziektecijfers en een overmaat aan ziekenhuisopnames, vooral onder kinderen.

De boodschap is duidelijk: wees bang voor winterse luchtwegvirussen en neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. Het is tijd om die N95-mondkapjes weer op te zetten, mensenmassa's te vermijden en zoveel mogelijk buiten met anderen samen te zijn.

Maar het beste beschikbare bewijsmateriaal spreekt het narratief van de media en veel volksgezondheidsambtenaren tegen. De aanbevolen voorzorgsmaatregelen zijn in principe niet bewezen - vergelijkbaar met het branden van een wierookstokje of het dragen van knoflook ter afwering van een vampier.

Cult

Netto nul zal leiden tot het einde van de moderne beschaving, zegt topwetenschapper

Windmolens
Een van 's werelds toonaangevende kernfysici komt met een vernietigende aanklacht tegen het netto nul-politieke project. In een onlangs gepubliceerde wetenschappelijke paper zei Dr. Wallace Manheimer dat dit het einde van de moderne beschaving zou betekenen. Over wind- en zonne-energie schreef hij dat het bijzonder tragisch zou zijn "wanneer deze nieuwe infrastructuur niet alleen zal mislukken, maar ook biljoenen zal kosten, grote delen van het milieu zal verwoesten en volkomen overbodig is." Er staat "enorm veel" op het spel, voegde hij eraan toe.

Dr. Manheimer is gepromoveerd in natuurkunde aan het MIT en heeft een 50 jaar lange carrière in nucleair onderzoek achter de rug, onder meer bij de divisie Plasmafysica van het U.S. Naval Research Laboratory. Hij heeft meer dan 150 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Volgens hem is er "zeker geen wetenschappelijke basis" om in de komende eeuw of zo een klimaatcrisis te verwachten door te veel kooldioxide in de atmosfeer. Hij betoogt dat er geen reden is waarom de beschaving niet vooruit kan met behulp van zowel fossiele brandstoffen als kernenergie, waarbij geleidelijk wordt overgeschakeld op meer kernenergie.

Commentaar: Zij weten dat wij het weten, maar zij beheersen de "media" en de "wetenschap," zodat zij hun agenda naar believen door kunnen drukken. Het beperken van beschikbare energie voor de maatschappij en de prijs ervan zeer hoog maken, betekent dat een meerderheid van de bevolking er geen toegang toe zal hebben.

Dat geeft ze nog meer controle over ons leven.

Het gaat alleen om macht en controle. Dat is voor hen het enige dat telt. Ze zijn zo verblind door hun wensdenken, dat ze niet kunnen zien dat het einde van de beschaving zoals wij die kennen, tevens hun eigen ondergang betekent.

Als een parasiet die zijn gastheer doodt, zelfs als het zijn eigen vernietiging tot gevolg heeft.

Zie ook:


Health

Groot-Brittannië kampt met een tekort aan verkoudheids- en griepmedicijnen; wijt dit aan problemen in de toeleveringsketen

apotheek
© Andy Buchanan/AFP/GettyTom Ambrose and agency
Apothekers melden dat ze moeite hebben om aan de meest gangbare verkoudheids- en griepmedicatie te komen.
Een tekort aan hoest- en verkoudheidsmedicijnen in Groot-Brittannië is een gevolg van het "gebrek aan planning" van ministers, volgens vooraanstaande apothekers.

De conservatieven van Rishi Sunak werden ervan beschuldigd in "de ontkenningsfase" te verkeren, nu de problemen met de toeleveringsketen toenemen en apothekers tekorten melden van geneesmiddelen tegen verkoudheid en griep, die ooit zo gangbaar waren.

De Vereniging van Onafhankelijke Apotheken verklaarde dat keelpastilles, hoestmiddelen en sommige pijnstillers tot de getroffen geneesmiddelen behoren, na problemen met de levering van antibiotica en HRT (hormoontherapie) vorig jaar.

"Apothekers worstelen met het verkrijgen van de meest elementaire, meest voorkomende verkoudheids- en griepmedicijnen," vertelde algemeen directeur Leyla Hannbeck aan persbureau PA. "Dit zijn niet alleen de merkgeneesmiddelen, het zijn ook eenvoudige dingen zoals keelpastilles, hoestmengsels of pijnstillers - vooral de oplosbare.

Commentaar: Een paar maanden geleden kondigden de VS aan dat er tekorten zouden ontstaan aan ADD-medicijnen, zoals ritalin, en gisteren werd bevestigd dat patiënten het inderdaad zonder moeten stellen.

Frankrijk kondigde enkele dagen geleden aan dat het met een tekort aan paracetamol kampt, nadat China ten gevolge van de lockdowns de export ervan had verboden. Franse artsen hebben ook bekendgemaakt dat er een groot tekort is aan andere gangbare medicijnen.

Alles bij elkaar lijkt dit deel uit te maken van een veel grotere trend, die waarschijnlijk alleen maar zal verergeren; en dat lijkt het gevolg te zijn van de bijna twee jaar durende lockdowns die een groot deel van de planeet opgelegd heeft gekregen.

Het onvermijdelijke gevolg van dit alles zal zijn dat patiënten die worstelen met psychische aandoeningen geen medicijnen krijgen, terwijl anderen moeten afzien van basismedicijnen, waardoor hun gezondheid veel sterker zou kunnen verslechteren dan anders het geval zou zijn.
Eye 1

Ierse boerderijen worden elke 5 dagen door 4 satellieten in de gaten gehouden om te controleren op 'niet-naleving'

satelliet
Nieuwe EU-satellieten zullen dit jaar alle boerderijen in Ierland om de vijf dagen inspecteren, aldus The Irish Farmers Journal.

Vier krachtige satellieten in een polaire omloopbaan zullen in 2023 alle Ierse landbouwbedrijven om de vijf dagen inspecteren.

De nieuwe intensievere controle zal niet-naleving opsporen, zoals de aanwezigheid van onrechtmatige bouwwerken, verkeerd gecategoriseerde voederarealen en ongerechtvaardigd bodemgebruik, zoals struikgewas dat als voederareaal wordt opgegeven.

Commentaar: In plaats van dat dit een of andere kleinschalige regeling is om inkomsten voor de EU te genereren, lijkt dit de zoveelste zet van de gevestigde orde in hun Europese aanval op de boeren om er zo veel mogelijk uit de markt te drukken; ogenschijnlijk gedaan onder het mom van "groen beleid," maar met als duidelijker gevolg dat de ontluikende voedseltekorten worden verergerd: Netherlands to shut down 3,000 farms to comply with EU rules despite UN warning of looming global food shortages.

Dit bericht doet ook denken aan een nieuw beleid in Frankrijk, dat ook satellieten zal gebruiken om de eigendommen van burgers te monitoren, dit keer om te controleren of ze al dan niet een zwembad hebben zodat de juiste belastingen kunnen worden geheven.

Gezien de tirannieke en totalitaire manoeuvres van regeringen overal ter wereld tijdens de lockdowns, gaat het hier om (nog meer) bijzonder duistere ontwikkelingen.


Arrow Down

De Duitse publieke omroep ZDF zegt dat één keer per week badderen goed zou zijn

Wordt een dagelijkse privédouche in Duitsland een luxe voor alleen de welgestelden en rijken?

"Wat als we maar één keer per week zouden douchen/badderen?"

Eén Keer per Week onder de Douche!
© Image cropped from ZDF kugelzwei.
Je gaat niet meer onder de douche en je zult gelukkig zijn, stelt de Duitse zender ZDF voor.
Wat de BBC is voor Groot-Brittannië, zijn de publieke omroepen WDR en ARD voor Duitsland voor wat betreft aanwezigheid op televisie en radio.

Nog maar enkele weken geleden presenteerde de Instagram-site van WDR kugelzwei enkele tips voor burgers ter besparing van warmte en energie: nog maar één keer per week douchen.

Eye 1

Deze nieuwe klimaatregel is extreem Orwelliaans

surveillance tirannie
Weet u nog dat mensen "complottheoretici" werden genoemd, omdat ze waarschuwden dat klimaatlockdowns het volgende punt op de agenda zouden vormen?

Nou, zie hier de nieuwe, extreem draconische regel in Groot-Brittannië, die klinkt als iets dat rechtstreeks uit 1984 komt.

Ze zullen de stad Oxford opdelen in zes verschillende zones en mensen zullen slechts een beperkt aantal keren toestemming krijgen om met hun auto door de zones te rijden.

Ze houden u in de gaten.

Alle inwoners worden gedwongen hun auto bij de gemeente te laten registreren. Camera's met nummerplaatherkenning in de stad zullen controleren hoe vaak men zijn zone verlaat.

In feite zullen privé auto's helemaal niet meer van de ene naar de andere zone mogen rijden, tenzij een vergunning wordt gekocht waarmee men maximaal 100 keer per jaar door de zones heen mag rijden! Oh, wat ruimhartig.

Commentaar: Coronalockdowns hebben de toon gezet en nu bevinden we ons in dit stadium. Zie ook:


Eye 1

Digitale ID en onze obsessie met "identiteit"

biometrisch
"Ik ben geen nummer. Ik ben een vrij man"
#6, The Prisoner
In de Britse tv-serie The Prisoner uit de jaren zestig is het personage van Patrick McGoohan een naamloze Britse inlichtingenagent die om nooit uitgelegde redenen ontslag neemt, wordt vergast en wakker wordt in een bedrieglijk mooie plaats met de naam The Village.

Ter identificatie krijgt hij het nummer Zes. In de eerste aflevering ontmoet hij nummer Twee, die hem zegt: "De informatie in je hoofd is onbetaalbaar. Ik weet niet of je beseft wat een waardevol bezit je bent."

Tijdens die eerste ontmoeting ontdekt nummer Zes dat "ze" hem al zijn hele leven in de gaten houden. Nummer Twee zegt hem: "Er is niet veel dat we niet van je weten, maar men wil graag alles weten."

the prisoner
Deze obsessie met "weten" bestaat al duizenden jaren. Om gereduceerd te worden tot een nummer, zodat we makkelijker bestudeerd en gecategoriseerd kunnen worden. Onze individualiteit verliezen, terwijl we tegelijkertijd te horen krijgen dat we belangrijk zijn vanwege de informatie die we in ons dragen. Wat doet dat met iemands gevoel van eigenwaarde?

Propaganda

Wijdverbreide leugens over de oorlog in Oekraïne

oorlog in oekraïne
Het belangrijkste doel van de westerse sancties tegen Rusland, nadat Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, was de verkoop door Rusland van energie - voornamelijk Russisch gas door pijpleidingen - aan Europa te stoppen. Rusland was de belangrijkste energieleverancier aan Europa, omdat zijn energie in Europa verreweg het goedkoopst was. Het goedkoopste om te produceren en aan Europa te verkopen, vooral omdat het door pijpleidingen naar Europa werd geleid, terwijl andere leveranciers hun gas en olie naar Europa per container moesten vervoeren - wat veel duurder is. In heel Europa komt vrijwel de enige energie door pijpleidingen uit Rusland. Daarom resulteerden de sancties, die de levering van Russische energie aan Europa verboden, in stijgende energieprijzen in Europa.

De westerse 'nieuwsmedia' wijten de stijgende energieprijzen in Europa echter niet aan de sancties, aangezien die uit de koker van de VS afkomstig zijn en Europese regeringen hieraan deelnemen en meewerken. Hier volgen de belangrijkste 'oorzaken' van de stijgende energieprijzen in Europa volgens de Amerikaanse en gelieerde 'nieuwsmedia' (en u zult voorbeelden zien van westerse regeringen en 'nieuwsmedia' aldaar door simpelweg te klikken op elk van deze zinnen, die allemaal gelinkt zijn):

"Russia's cutting off the gas to Europe" ("Rusland sluit het gas naar Europa af")

"Russia strangling Europe" ("Rusland houdt Europa in een wurggreep")

"Russia's energy war" ("Ruslands energie-oorlog")

"Putin's energy weapon" ("Putins energiewapen")

Al deze "nieuwsmedia" liegen dus routinematig tegen hun publiek door de schuld voor de stijgende brandstofprijzen in Europa bij de regering van Rusland te leggen, in plaats van bij de Amerikaanse regering en haar verschillende marionetten-regeringen in Europa die samen de EU vormen.

Brick Wall

SMART cities worden wereldwijd omgebouwd tot 'open concentratiekampen', volgens ex-Silicon Valley ingenieur die klokkenluider werd

smart city
Aman Jabbi komt oorspronkelijk uit India en heeft 25 jaar als ingenieur in Silicon Valley gewerkt. Hij is mede-uitvinder van twee camera-apps voor mobiele telefoons. Hij emigreerde in 1988 naar de Verenigde Staten, omdat hij de Amerikaanse cultuur van vrijheid en vindingrijkheid bewonderde.

Jabbi woont nu in Big Fork, Montana, en is naar mijn mening een van de belangrijkste klokkenluiders en waarschuwende stemmen geworden aangaande het op handen zijnde beest-systeem.

Zijn boodschap moet door alle Amerikanen worden gehoord en ik raad mijn lezers ten zeerste aan om tijdens het Thanksgiving-weekend een uur de tijd te nemen om naar hem te luisteren in de video die ik hieronder heb geplaatst. Als u het met mij eens bent dat zijn boodschap essentieel is, zou u dit artikel en de video met uw vrienden en familie kunnen delen.

Voordat we echter uit de matrix kunnen stappen, moeten we weten dat we in een matrix leven, en dat betekent dat we de tentakels van de matrix die ons leven in een wurggreep houden, moeten herkennen.

Velen besteden veel te veel tijd aan de verkeerde dingen. We praten eindeloos over wat er in Washington gebeurt, terwijl we het beest-systeem in onze huizen hebben uitgenodigd en het zelfs in ons eigen lichaam hebben laten injecteren. We plaatsen onszelf op een pad naar vernietiging uit angst, gebrek aan informatie (onwetendheid) en gebrek aan onderscheidingsvermogen.

Cult

De link tussen corona en cryptocurrency: Zo financierden FTX en Sam Bankman-Fried de lockdowns...

ftx covid lockdowns bankman-fried
Een reeks onthullende sms'jes en tweets van Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen CEO van FTX, de ooit hoogvliegende maar nu opgeblazen cryptobeurs, had het volgende te zeggen over zijn imago als weldoener: het is een "dom spel dat wij, woke westerlingen, spelen, waarbij we alle correcte leuzen opdreunen zodat iedereen ons aardig vindt."

Heel interessant. Hij had zich zo goed voorbereid: een veganist die zich zorgen maakt over klimaatverandering, die elke vorm van rechtvaardigheid steunt (op raciaal, sociaal en milieugebied) behalve die welke op hem afkomt, en die miljoenen aan goede doelen geeft die met links geassocieerd worden. Hij kocht ook veel toegang en bescherming in Washington D.C., genoeg om van zijn duistere bedrijf een topper te maken.

Als onderdeel van dit alles, was er ook zoiets als pandemische planning. Zo langzamerhand zouden we moeten weten wat dat inhoudt: het betekent dat wijzelf niet de baas zijn over ons leven omdat er gevaarlijke virussen rondwaren. Hoe bizar het ook lijkt, en om redenen die nog steeds niet helemaal duidelijk zijn, werd het kiezen voor lockdowns, mondkapjes en vaccinatiepaspoorten onderdeel van de ideologische woke-stoofpot.