Mens & MaatschappijS


Eye 2

Duitsland decriminaliseert bezit kinderporno

duitsland decriminaliseert
De Duitse Bondsdag heeft voldoende stemmen gekregen om een sectie uit het Wetboek van Strafrecht die het bezit van kinderpornomateriaal als misdrijf bestempelde, te schrappen. Zodra het wetsvoorstel, dat afgelopen donderdag werd aangenomen, van kracht wordt, zullen de minimumstraffen voor het bezit van kinderporno worden verlaagd en zal het misdrijf worden teruggebracht tot een overtreding.

Volgens de Bondsdag bepaalt het wetsvoorstel dat "bezit en verwerving worden bestraft met een minimumstraf van drie maanden gevangenisstraf, en verspreiding met een minimumstraf van zes maanden gevangenisstraf." De overtredingen die in artikel 184b van het Wetboek van Strafrecht worden geregeld, worden daarom als overtredingen aangemerkt en niet als misdrijven."

Commentaar: Nadat Reduxx dit artikel op X had geplaatst, probeerde Community Notes in eerste instantie het verhaal in diskrediet te brengen, maar, ongebruikelijk voor CN, trokken ze hun correctie later weer in:
De @CommunityNotes is volledig onjuist en lijkt te zijn geschreven door een politiek medewerker die elke gerelateerde post over deze kwestie heeft gespamd met dezelfde verkeerde informatie.

Hoewel sommigen in de Bundestag beweerden dat het hun bedoeling was om te voorkomen dat onschuldige CSAM-verslaggevers per ongeluk vervolgd zouden worden, heeft de wet hen niet aangemerkt voor amnestie. Het is een algehele verlaging van straffen in verband met de verspreiding, het bezit of de verwerving van kinderporno. Niet alleen voor degenen die onschuldig CSAM melden, maar voor iedereen die beschuldigd wordt van de verspreiding, het bezit of de verwerving van kinderporno.

Als de Bundestag wettelijke wegen had willen bieden om te voorkomen dat mensen die onschuldig kinderporno melden bij de autoriteiten verstrikt raken in een juridisch web -- dan had men dat kunnen doen. In plaats daarvan nam men een breed wetsvoorstel aan om deze aanklachten te verlagen tot een lichte overtreding.

De overgrote meerderheid van degenen die hiervan zullen profiteren zijn pedofielen, vandaar de weerstand die dit wetsvoorstel opriep bij Duitse kinderbeschermingsgroepen en de Duitse politieke oppositie. Zoals altijd zijn ALLE artikelen van Reduxx voorzien van uitgebreide bronnen (met hyperlinks in het artikel), en dit specifieke artikel werd geschreven in samenwerking met Duitse voorvechters van kinderbescherming die alle vertalingen leverden die we hebben gebruikt.
Hoewel de vooruitzichten voor westerse landen in het algemeen nogal somber zijn, lijkt Duitsland in het bijzonder nogal zijn best te doen om achteruitgang te bewerkstelligen:


Mr. Potato

Bill Gates wil AI gebruiken voor genetische modificatie van vleeskoeien om "de planeet te redden"

bill gates
Microsoft-oprichter Bill Gates besprak onlangs in zijn podcast Unconfuse Me With Bill Gates hoe AI klimaatverandering zou kunnen tegengaan, en het was precies het soort ontspoorde gesprek dat we kunnen verwachten van dezelfde man die synthetisch rundvlees, ontvolking, het voorkomen dat koeien boeren en experimentele geo-engineering hoog in het vaandel voert.

Zijn meest recente opmerkingen maakte hij in een interview met datawetenschapper Hannah Ritchie. Toen hun gesprek over kunstmatige intelligentie en het potentiële nut daarvan bij het aanpakken van milieuproblemen ging, vertelde hij over hoe verbaasd hij was over de snelle vooruitgang van de technologie.

"Ik was stomverbaasd hoe de AI's van vrijwel helemaal niet kunnen lezen of schrijven, dat nu op een heel eenvoudige manier doen," vertelde hij haar.

Op de vraag of hij denkt dat AI een rol kan spelen bij het nemen van maatregelen tegen het klimaat, antwoordde hij: "Absoluut." Hij noemde toen het voorbeeld van het genetisch modificeren van vleesvee met AI zodat ze minder methaan produceren, of het gebruik van AI om op de een of andere manier "vlees zonder de koe" te produceren.

Commentaar: Hoewel niet direct verbonden met neprundvlees, kunt u deze video bekijken over de bekende schadelijke effecten van andere soorten synthetisch eiwit. Mogen we redelijkerwijs veel beters verwachten van de persoon die mRNA-vaccins aanbeveelt?
Bad Guys

Een nieuwe blik op de werking van het fascisme

Hitler postzegel
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd fascisme in de VS en Groot-Brittannië een scheldwoord. Dat bleef het , zodanig dat de inhoud van het begrip volledig verloren is gegaan. Het is geen systeem van politieke economie maar een belediging.

Als we tien jaar in de tijd teruggaan naar de periode van voor de oorlog, zien we een heel andere situatie. Als men alle geschriften van de beschaafde maatschappij van 1932 tot 1940 of zo leest, treft men een consensus aan dat vrijheid en democratie, samen met het verlichte liberalisme van de 18e eeuw, volledig ten dode opgeschreven waren. Ze zouden vervangen moeten worden door een versie van wat de geplande samenleving werd genoemd, waarvan fascisme één optie uitmaakte.

Een boek met die titel, uitgegeven door het prestigieuze Prentice-Hall, verscheen in 1937 en bevatte bijdragen van topacademici en invloedrijke personen. Het werd destijds door alle respectabele media met lof toegejuicht.

Snakes in Suits

Wie (of wat) denken deze mensen wel niet dat ze zijn?

de heersende klasse
"Kapitalisme is de legale zwendelarij van de heersende klasse." ~ Al Capone
Inmiddels weet een groot en groeiend deel van de bevolking van ons land dat de levenskwaliteit van "de 99 procent," ondersteund door steeds minder inkomen en een steeds kleiner deel van de nuttige en bruikbare productie van de mensheid, ernstig afneemt. Behalve voor de meest fortuinlijken onder de menselijke gemeenschap op aarde, omvatten de huidige trends groeiende economische onzekerheid, een ernstig verslechterende gezondheid als gevolg van opzettelijke wereldwijde vergiftiging, steeds grotere delen van de echte rijkdom van het land die naar slechts weinigen gaan, een opkomende golf van geweld, zowel in eigen land als over de hele wereld en een almaar aantrekkende strop van censuur en toezicht. Elk jaar wordt de lijst langer en deze wordt zichtbaar langer sinds het einde van de jaren 1950.

Niets van dit alles berust op toeval. Onze "problemen" vloeien voorspelbaar voort uit een systeem - een roofzuchtig systeem - dat al eeuwenlang zorgvuldig en onverbiddelijk wordt ontworpen, vormgegeven en aan anderen wordt opgelegd. Het tempo van de vernietiging van samenlevingen, culturen en hele landen, en de liquidatie van de aarde en haar leven-gevende vermogens, neemt al honderden jaren exponentieel toe. Degenen die het misdaadsyndicaat leiden dat het systeem vormgeeft en aanstuurt, zijn mensen die te dom of te arrogant zijn om te weten dat ze een systeem hebben opgezet dat inherent suïcidaal is. Het heeft meerdere versterkende feedbacklussen die in systeemtaal "succes voor de reeds succesvollen" worden genoemd. Er bestaan geen compenserende terugkoppelingen meer (die hebben ze in de loop der tijd systematisch weggewerkt), dus zo'n systeem zal zichzelf altijd vernietigen. Hierop bestaan geen uitzonderingen.

Passport

WHO-functionaris erkent dat vaccinatiepaspoorten mogelijk op oplichterij waren gebaseerd

vaccinatiepaspoort cartoon
Dr. Hanna Nohynek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) getuigde voor de rechtbank dat ze haar regering had geadviseerd dat vaccinatiepaspoorten niet nodig waren, maar dat ze werd genegeerd ondanks het feit dat ze had uitgelegd dat de coronavaccins de overdracht van virussen niet tegenhielden en dat de paspoorten een vals gevoel van veiligheid gaven. De verbluffende onthullingen kwamen aan het licht in een rechtbank in Helsinki, waar de Finse burger Mika Vauhkala een rechtszaak aanhangig had gemaakt nadat hem de toegang tot een café was geweigerd omdat hij geen vaccinatiepaspoort had.

Dr. Nohynek is hoofdarts bij het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn en voorzitter van de WHO van de Strategische Groep van Deskundigen op het gebied van immunisatie. Zij verklaarde gisteren dat het Finse Instituut voor Gezondheid er vanaf de zomer van 2021 van op de hoogte was dat de coronavaccins de overdracht van het virus niet tegenhielden.

In diezelfde periode van 2021 zei de WHO te werken aan "een internationaal betrouwbaar kader" voor veilig reizen, terwijl de EU-lidstaten begonnen met het uitrollen van coronapaspoorten. De EU-verordening voor digitale coronacertificaten werd in juli 2021 aangenomen en later werden meer dan 2,3 miljard certificaten uitgegeven. Bezoekers aan Frankrijk werd de toegang ontzegd als ze niet in het bezit waren van een geldig vaccinatiepaspoort, dat burgers bij zich moesten dragen om levensmiddelen in winkels te kunnen kopen of om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer.

HAL9000

De waanzin van de race om kunstmatige algemene intelligentie te bouwen

overname door kunstmatige intelligentie
© Adobe
Enkele weken geleden maakte ik een praatje met mijn buurman Tom, een amateurchemicus die experimenten uitvoert in zijn appartement. Ik vind scheikunde al heel lang fascinerend en ik maak altijd graag een praatje met hem. Maar dit gesprek was eng. Als zijn laatste experiment zou slagen, vertelde hij me, dan zou het "een rol kunnen spelen bij de genezing van kanker." Als het echter zou mislukken, was er volgens zijn berekeningen een redelijke kans dat het experiment "een explosie zou veroorzaken die het hele appartementencomplex met de grond gelijk zou maken."

Misschien liegt Tom, of misschien heeft hij waanideeën. Maar wat als er echt nog maar één reageerbuisje meer nodig zou zijn om mij en tientallen van onze medebewoners op te blazen? Wat moet je in zo'n situatie doen? Na kort wikken en wegen besloot ik het noodnummer te bellen. De politie snelde toe, doorzocht zijn appartement en besloot na een onderzoek om al zijn scheikundige apparatuur in beslag te nemen en hem mee te nemen voor verhoor.

Het bovenstaande scenario is een gedachte-experiment. Voor zover ik weet is niemand in mijn appartementencomplex een amateurchemicus die experimenteert met zeer brandbare stoffen. Ik heb dit fictieve verhaal verzonnen omdat het uitstekend de situatie weergeeft waarin wij - wij allemaal - ons bevinden met betrekking tot de AI-bedrijven die proberen kunstmatige algemene intelligentie, of AGI, te ontwikkelen. Op de lijst van dergelijke bedrijven staan DeepMind, OpenAI, Anthropic en xAI, die stuk voor stuk met miljarden dollars worden ondersteund. Veel leidende figuren bij deze bedrijven hebben in het openbaar voor de microfoon beweerd dat een van de mogelijke gevolgen van de technologie die ze expliciet proberen te ontwikkelen, is dat iedereen op aarde sterft. De enige verstandige reactie hierop is om onmiddellijk het noodnummer te bellen en hen aan te geven bij de autoriteiten. Ze zeggen dat hun eigen technologie u, mij, onze familieleden en vrienden kan doden - de hele menselijke bevolking. En vrijwel niemand raakt hierover in paniek.

Commentaar: Lees ook:


No Entry

'Klimaatalarmisten maken zich sterk voor censuur van film die 'klimaatcrisis-zwendel' onthult

demonstratie tegen klimaatverandering
© Ben Stansall/AFP via Getty ImagesJonge demonstranten houden borden vast terwijl ze een protest tegen klimaatverandering bijwonen tegenover de Houses of Parliament in het centrum van Londen op 15 februari 2019.
Ruim een week geleden verscheen "Climate: The Movie," een documentaire die door Thomas Nelson werd geproduceerd en door Martin Durkin werd geregisseerd, op Vimeo, YouTube, Rumble en andere platforms. De documentaire werd inmiddels al miljoenen keer bekeken en kreeg duizenden reacties.

"Kijk naar deze documentaire om de leugens, de pseudowetenschap, maar ook het eigenbelang te begrijpen van door de overheid gefinancierde parasieten die klimaatalarmisme pushen," postte Maxime Bernier, de oprichter en leider van de People's Party of Canada, op X, voorheen bekend als Twitter, over de film die in detail uiteenzet hoe "een eigenaardige angst omtrent het milieu uitgroeide tot een machtige wereldwijde industrie."

"De laatste nagel aan de doodskist voor de zwendel over 'door de mens veroorzaakte klimaatverandering.' Een absolute MUST-WATCH!" postte Wide Awake Media op X terwijl ze linkten naar de film, waarin een hele serie topwetenschappers voorkomt waaronder Nobelprijswinnaar John Clauser, Richard Lindzen, emeritus professor in de meteorologie aan het MIT, en Steven Koonin, een theoretisch natuurkundige en professor aan de Tandon School of Engineering van NYU.

Evil Rays

Meer dan 1.600 vliegtuigen in heel Europa getroffen door mysterieuze GPS-storing

elektronische oorlogsvoering
Terwijl de meeste lijken plaats te vinden in het Poolse luchtruim, meldden OSINT-blogs dat vliegtuigen die door het Duitse, Deense, Zweedse, Letse en Litouwse luchtruim vlogen last hadden van problemen die door storingen werden veroorzaakt.
Meer dan 1.600 vliegtuigen werden getroffen door een mysterieuze storing die volgens velen door Rusland werd veroorzaakt.

Vliegtuigen die over en rond de Baltische Zee in Noord-Europa vliegen, kregen sinds zondag te maken met technische problemen door storingen. Sindsdien werd hiervan door 1.614 vliegtuigen, voornamelijk civiele, melding gemaakt .

Terwijl de meeste problemen zich schijnen voor te doen in het Poolse luchtruim, maakten OSINT-blogs melding van storingsproblemen met vliegtuigen die door het Duitse, Deense, Zweedse, Letse en Litouwse luchtruim vliegen.

Opmerkelijk is dat er weinig tot geen storing lijkt plaats te vinden in Wit-Rusland, een trouwe Russische bondgenoot, of Kaliningrad, de Russische provincie die door zee en land gescheiden is van het vasteland.

Commentaar: Rusland lijkt inderdaad voorop te lopen met elektronische oorlogstechnologieën en het kan zijn dat Rusland het westen hiermee op een redelijke manier waarschuwt voor waartoe het in staat is; dit met het oog op de escalatie van westerse oorlogszuchtigheid met hun NAVO-oorlogsspelletjes aan Ruslands grens; binnen Oekraïne met duizenden buitenlandse huurlingen; en zelfs binnen Rusland zelf met de meer dan 100 sabotage-incidenten en de Crocus-terreuraanslag.

Het is echter niets voor Rusland om burgers op zo'n manier als doelwit te gebruiken, en burgers zijn naar verluidt het voornaamste doelwit van deze storingsaanvallen. Heimelijke psychologische oorlogsvoering tegen burgers valt veel eerder binnen het domein van de westerse gevestigde orde.

Afgezien van de grotendeels bevooroordeelde speculatie in het bovenstaande artikel, ontbreekt het aan harde bewijzen dat Rusland dit inderdaad aan het doen is. Er is ook geen reden om aan te nemen dat Rusland dit zou doen als het andere manieren voorhanden heeft om een waarschuwing aan het westen af te geven. Voorlopig lijkt het er dus op dat er meer gegevens nodig zijn.

Waarschijnlijk zou het echter minder zorgwekkend zijn als Rusland verantwoordelijk zou zijn, omdat het geen staat van dienst heeft als het gaat om het uitvoeren van terreuraanslagen onder valse vlag op burgers, in tegenstelling tot andere landen. Het is mogelijk dat andere staten verantwoordelijk zijn en dat deze GPS-storing een waarschuwing inhoudt, vergelijkbaar met de waarschuwingen van de Amerikaanse en Britse ambassades voorafgaand aan de terroristische aanslagen in Moskou; aanslagen die waarschijnlijk, zoals steeds duidelijker wordt, door de VS en Groot-Brittannië op touw werden gezet.

Lees ook:


Santa

"Westerse economie door generatie van neoliberale economische theorie weggerot tot omslagpunt"

niet in mooie praatjes trappen
Limonade of Kool-Aid?

"Wat Lemony Snickets!" Dat zou men kunnen denken als men de krantenkoppen van de financiële pers van de afgelopen dagen bekijkt. Toch valt er nog een ander gemeenschappelijk thema te ontwaren, waar ik aan het einde van deze lijst op terug zal komen.
  • De ingestorte Francis Scott Key Bridge in Baltimore onderstreept, naast het verlies aan mensenlevens, hoe schadelijk het ontbreken van belangrijke infrastructuur is: de handel van de VS en de rest van de wereld zal enige tijd vastlopen aangezien 52 miljoen ton vracht per jaar, 1,3 miljoen ton landbouw- en bouwmateriaal, 2,5 miljoen ton steenkool, grote hoeveelheden hout, gips, bijna een miljoen auto's - en iedereen die in het gebied rond Baltimore woont - te maken krijgt met ontwrichting. Het lijkt erop dat dit incident veroorzaakt werd door een stroomstoring op het door Indiërs bemande schip, dat Maersk gecharterd had en in Singaporese handen is, bovenop de generaties lange onderinvesteringen in infrastructuur en de saaie instellingen die toelaten dat economieën werken versus de bedrijven/consultancybureaus die de winsten ervan uitmelken. Deskundigen op het gebied van nationale veiligheid hadden echter al gewaarschuwd dat in geval van toekomstige oorlogen waarbij de VS betrokken is en/of bij terroristische aanslagen, het risico bestaat op soortgelijke sabotageacties, vooral gezien het grote aantal buitenlandse bemanningen en schepen dat dagelijks de VS binnenkomt. De VS zijn volledig onvoorbereid op deze dreiging, afgezien van de recente actie om Chinese kranen uit Amerikaanse havens te verwijderen. En Europa is aantoonbaar net zo kwetsbaar.
  • De VS en Japan hebben net de grootste wijziging in hun veiligheidsverdrag sinds 60 jaar ondertekend in het licht van een dreiging van China en Noord-Korea: de VS mag de operationele controle over de strijdkrachten in Japan verplaatsen van de huidige basis op Hawaï. Dergelijke verdragswijzigingen worden niet lichtvaardig of zonder reden doorgevoerd. Zoals ik onlangs al zei, moeten strategen naar de logistieke factoren kijken voor signalen, niet economen.
  • Het begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres zegt dat de VS een obligatiecrisis à la Lizz Truss riskeert als het zijn "ongekende" fiscale koers niet wijzigt. Hierbij wordt echter één belangrijk punt over het hoofd gezien: de centrale bank van Groot-Brittannië, de Bank of England, heeft, volgens sommigen, opzettelijk de verkoop van Britse staatsobligaties (UK Gilts) op EM-achtige wijze bespoedigd, ofwel door een plotselinge voorbijkomende fase van economische rechtzinnigheid, ofwel, mogelijk, omdat de regering over een hervorming van de Bank of England sprak. Het is onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) van de Amerikaanse schatkist zal weglopen: de richting die wordt opgegaan, vooral na de volgende wisseling van de voorzitter van het Federal Reserve System (FOMC), zou wel eens de tegenovergestelde kunnen zijn, en dat zou in feite misschien ook moeten - hoewel dat ook weer gevolgen heeft voor de markt.
  • Newsweek zegt dat 'Generatie Z giftig is voor bedrijven, menen werkgevers' en merkt op dat 68% van de eigenaren van kleine bedrijven in de VS zegt dat leden van generatie Z hun "minst betrouwbare" werknemers zijn; 71% zegt dat deze groep het vaakst psychische problemen heeft; één werkgever had het over "absolute waanideeën, een compleet gebrek aan gezond verstand en nul kritisch redeneren of analytische basisvaardigheden"; minder dan 4% zei dat Generatie Z het beste aansluit op hun bedrijfscultuur; 62% zei dat ze het meest geneigd zijn om verdeeldheid en toxiciteit op de werkvloer te creëren; en een ander merkte op dat ze de neiging hebben om "een promotie te verwachten voor het simpelweg elke dag komen opdagen." Dit is de generatie die functies overneemt bij alle westerse bedrijven en instellingen - als ze niet in plaats daarvan op de straten aan het protesteren zijn.
  • 'Geheim rapport van de RCMP (Royal Canadian Mounted Police) waarschuwt dat Canadezen in opstand kunnen komen zodra ze beseffen hoe blut ze zijn.' Een sterk gecensureerde versie waarschuwt dat Canada "kan afglijden naar burgerlijke onrust zodra de burgers de hopeloosheid van hun economische situatie inzien," en dat de volgende recessie "de daling van de levensstandaard zal versnellen die de jongere generaties al hebben meegemaakt" aangezien de meeste Canadezen onder de 35 "waarschijnlijk nooit een huis zullen kunnen kopen." Kijk nu naar de rest van de westerse wereld en zie wat daar gebeurt. Dat gezegd hebbende, elders in het rapport wordt ook gewaarschuwd dat Canada te maken heeft met "toenemende druk om Arctisch gebied af te staan." Vermoedelijk niet aan Generatie Z uit andere landen: dus aan wie dan wel?
  • ''Chinese voormalige onderhandelaar op handelsgebied hekelt VS voor 'ontmanteling van het systeem' van wereldhandel.' Op het Boao Forum hoorden we dat Chinese bedrijven hun productie naar Mexico verplaatsen om aan Amerikaanse consumenten te kunnen verkopen, maar als de VS die optie ook uitsluiten - zoals Biden en Trump voorstellen met betrekking tot elektrische auto's - zou dat een hogere inflatie in de VS opleveren. Belangrijker is dat we hoorden: "Het zijn de geglobaliseerde economische - en handelssystemen die op het spel staan...momenteel zijn de VS bezig om dit systeem te ontmantelen."
  • Er komen meer politieke geluiden uit de Balkan die erop wijzen dat Europa binnenkort misschien nog meer op zijn overbelaste geopolitieke bord krijgt. De Servische premier heeft net cryptische waarschuwingen gegeven over bedreigingen van de nationale veiligheid via sociale media, terwijl Kosovo waarschuwt voor een Servische invasie.

Yellow Vest

Boeren protesteren met ronkende motoren al toeterend tegen EU-beleid, terwijl trekkers het hoofdkwartier in Brussel blokkeren

boerenprotesten europese unie brussel
© AP Photo/Geert Vanden WijngaertPolitie rukt uit om een demonstratie van boeren bij het gebouw van de Europese Raad in Brussel te ontruimen, dinsdag 26 maart 2024.
Tientallen trekkers blokkeerden dinsdag straten in de buurt van het hoofdkwartier van de Europese Unie, waar de 27 EU-ministers van Landbouw de crisis in de sector, die nu al maandenlang leidt tot protesten in het hele blok, wilden bespreken.

De boeren protesteerden tegen alles wat zij als buitensporige bureaucratie tot meer milieumaatregelen, goedkope import en oneerlijke handelspraktijken beschouwen. "Laat ons leven van ons beroep," stond te lezen op een groot aanplakbord op een trekker die een doorgaande weg blokkeerde.

Hoewel minder omvangrijk dan eerdere demonstraties, was de impact op de Belgische hoofdstad tijdens de ochtendspits aanzienlijk en de autoriteiten vroegen forenzen om zoveel mogelijk uit Brussel te blijven en thuis te werken.

Commentaar: Het gaat allemaal om controle: