Welkom op Sott.net
maa, 18 okt 2021
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Geheime Geschiedenis
Kaart

Георгиевская ленточка

Verschroeide aarde: nazi's verwoestten bezette gebieden SU bijna compleet

WO2 Leningrad belegerd

Het beleg van Leningrad tijdens WO2 (nu St. Petersburg) duurde bijna 2,5 jaar. 630.000 mensen stierven de hongerdood

Commentaar: Uiteindelijk lijkt het in de geschiedenis altijd te draaien om de vernietiging van Rusland. De nazi's met hun tactiek van de verschroeide aarde waren in ieder geval niet de eersten.

Zie ook het SOTT Focus artikel: The Rise of Russia and the 'End of the World'
"Wat het duister niet tot zijn bezittingen kan rekenen, tracht hij te vernietigen"
Het Westen blijft de gedenkwaardige bijdrage van de Sovjet-Unie aan de nederlaag van nazi-Duitsland en haar satellieten verloochenen. Maar er is gedocumenteerd bewijs dat elke speculatie over dit onderwerp kan weerleggen. Het volstaat te wijzen op de economische prijs die de volkeren van de Sovjet-Unie voor de overwinning hebben betaald.
De oorlog veroorzaakte een astronomisch niveau van financiële schade aan de USSR. Op 2 november 1942, besloot het presidium van de Opperste Sovjet van de USSR in een decreet tot de oprichting van de 'Buitengewone Staatscommissie voor het Identificeren en Onderzoeken van Misdaden van de Duits-fascistische Indringers en hun Medeplichtigen en de schade die door hen is veroorzaakt aan burgers, collectieve boerderijen, maatschappelijke organisaties, staatsbedrijven en de instellingen van de Sovjet-Unie tijdens de Grote Patriottische Oorlog'.

Na de oorlog publiceerde de Commissie de volgende statistieken:

Commentaar: Lees ook:


Fireball

Oeroude gedenksteen verhult verwoestende komeetinslag

Vulture stone
© Alistair Coombs
Dieren op de Giersteen worden gezien als astronomische symbolen. (L) Die een verwoestende komeetinslag registreerde. (R)
Symbolen gekerfd in een oeroude steen in Turkije vormen een nieuwe aanwijzing dat de aarde 13.000 jaar geleden gebukt ging onder een verwoestende komeetinslag. Die ramp vormde het startsein van een mini-ijstijd, concluderen archeologen in vakblad Mediterranean Archaeology and Archeaeometry.

De archeologen onderzochten inkervingen in een pilaar die bekendstaat als de Vulture Stone, oftewel de Giersteen. Deze pilaar bevindt zich op het tempelcomplex Göbleki Tepe in Zuid-Turkije. De archeologen denken dat dit complex onder andere dienst deed als astronomisch observatorium.

Uit het onderzoek concluderen de archeologen dat de aarde rond 11.000 v. Chr. getroffen werd door een natuurramp. Een plaatje van een man zonder hoofd duidt volgens hen bijvoorbeeld op een gebeurtenis die veel mensen het leven heeft gekost.

Commentaar: Planetaire cyclische vernietiging via komeetfragmenten toont aan dat de Aarde rondom gedurende specifieke periodes wordt getroffen. Deze cyclus roept de vraag op wat de zwerm van komeetfragmenten keer op keer aantrekt. Een hypothese is dat de baan van een donkere tweeling ster trekkende door de Oortwolk (omgeven met ruimterotsen) komeetfragmenten 'aantrekt' en systematisch het pad kruist met de Aarde.

Voor meer informatie, lees: SOTT Exclusief: Nemesis, niet 'Nibiru' - Verduidelijking van mainstream berichten over een 'grote negende planeet' die regelmatig kometen onze kant opstuurt


Newspaper

Geallieerden schuldig aan plunderingen in Nederland

dasddsds
© ANP
Het moet de bevrijde burgers van Limburg, Brabant en Gelderland zwaar te moede zijn geweest toen zij ontdekten dat uitgerekend de geallieerden hun huis hadden leeggeroofd en gesloopt. Een ongemakkelijke geschiedenis die onder het vloerkleed werd geveegd.
Burgemeester Jan van Banning van het Limburgse Gennep trok op 21 februari 1945 de stoutste schoenen aan die hij kon vinden. Hij waagde het die dag om zich te wenden tot de minister van oorlog in Londen over een uiterst precair onderwerp: plundering en vernieling waaraan uitgerekend de bevrijders zich 'in ernstige mate' schuldig maakten. Als het een incident was geweest, had de burgemeester het 'niet gewaagd onder deze moeilijke omstandigheden' de aandacht hiervoor te vragen. "Thans is echter de bevolking, reeds zo zwaar getroffen, een nieuwe ramp overkomen", zo schreef hij.

Van Banning durfde aan de bel te trekken omdat hij van vele collega-burgemeesters gruwelverhalen had gehoord die verdacht veel leken op die van de inwoners van zijn eigen gemeente. In zijn brief noemde hij brandkasten die her en der waren geforceerd, antiek dat uit huizen was gestolen en schilderijen die uit hun lijsten waren gesneden.

Георгиевская ленточка

De historische banden tussen Rusland en Nederland

Tsaar Peterhuisje

"Het Tsaar Peterhuisje (1632) is één van de oudste houten huisjes van Nederland. En uitgerekend in dit arbeidershuisje logeerde in 1697 de Russische tsaar Peter de Grote. [...] In de loop der jaren bezochten vele beroemde mensen het huisje: Russische tsaren, Nederlandse vorsten en Napoleon. De vele namen die in de ramen en houten wanden zijn geschreven en gekerfd, herinneren daar aan. Wie goed zoekt, ziet ook de naam van Koning Willem-Alexander."
Op 1 oktober 2013 weigert Rusland visa aan fotograaf Rob Hornstra en schrijver Arnold van Bruggen omdat ze meewerkten aan 'Het Project Sotsji'. Een tentoonstelling met kritiek op Russisch beleid. Dit is slechts één voorbeeld van de spanningen tussen Nederland en Rusland in het jaar dat beide landen 400 jaar 'vriendschap' vierden. Was Rusland vaker vriend of vijand? Waarom begint de vriendschap tussen Rusland en Nederland eigenlijk in 1613?

Op 21 februari 1613 koos de Russische feodale parlementsraad Michaël I (1596-1645) tot tsaar van Rusland. Deze achterneef van Ivan de verschrikkelijke (1530-1584) was de eerste tsaar van het geslacht Romanov. De dynastie die Rusland regeerde tot revolutionairen in 1917 op bloedige wijze een einde maakte aan het tsaristisch bewind.

In de jaren vóór 1613 werd Rusland geteisterd door elkaar afwisselende troonpretendenten, Poolse en Zweedse invallen, hongersnoden en algehele wanorde. Aan de slechts 16 jaar oude Michaël de zware taak om de orde te herstellen. Bij het besturen van Rusland hoorde ook het versterken van buitenlandse betrekkingen.

Commentaar: De reden waarom bovengenoemde conferentie met een dergelijke anti-Rusland bewering kwam is zonneklaar.
"Toen aangekondigd werd dat Poetin de nieuwe president werd, werden de messen getrokken."Heart - Black

Bruikbare idioot Joost Niemöller onderdeel van 'krachtenveld' tegen Hans Janmaat?

Hans Janmaat hotel Kedichem
© William Hoogteyling
Hans Janmaat bracht het er in 1986 na de aanslag tegen de Centrumdemocraten in het hotel Cosmopolite in Kedichem gelukkig levend vanaf
Journalist en onderzoeker Joost Niemöller heeft zich ,erover verbaasd hoeveel geweld er destijds gebruikt is tegenover Hans Janmaat en zijn Centrumpartij", en over hoe dat geweld door onze samenleving ,jarenlang is getolereerd en genegeerd."
Niemöller presenteert donderdag, in Wassenaar, zijn boek De verschrikkelijke Janmaat. Nederland en de Centrumpartij (uitg. Van Praag, Amsterdam). Niet eerder bestudeerde iemand zo grondig de politicus en de partij die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw als eerste de negatieve aspecten van de multiculturele samenleving in het politieke debat aan de orde stelde, maar die daarvoor beloond werd met afkeer, haat en ongekende vormen van uitsluiting.


Commentaar: Het is enigszins bizar dat een 'onderzoeker' zijn boek een dergelijke subjectieve titel geeft.


Toppunt van geweldsgebruik was de bekende aanslag in Kedichem. Op 29 maart 1986 gooiden ,anti-fascisten" in familiehotel Cosmopolite, waar zo'n zeventig aanhangers van de Centrumpartij een vergadering hadden, stenen, rookbommen en brandbommen naar binnen. De secretaresse en vriendin van partijleider Janmaat, Wil Schuurman, verloor als gevolg van dat geweld een been. Niemöller: ,Dat was de ergste aanslag. Maar wat mij frappeert, is dat Janmaat en zijn aanhangers eigenlijk zeventien jaar lang slachtoffer zijn geweest van hetzes, discriminatie en geweld. Minstens de helft van hun partijvergaderingen werd verstoord door acties van linkse anti's."

Commentaar: Niemöller schaart zich dus achter de bedrieglijke kop die de NRC koos om Janmaats overlijden aan te kondigen een maand na de moord op Fortuyn die ook als extreemrechts werd neergezet. Vervolgens speelt hij het - net zoals politici dat deden bij Fortuyn - op de man. Daarbij verspreidt hij desinformatie omdat de Centrumdemocraten in datzelfde jaar wel 77 zetels binnenhaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan zijn dat de stemmachines waar Janmaat destijds over klaagde zijn ingezet om te sjoemelen met de verkiezingsuitslag zodat de Centrumdemocraten geen zege behaalde in de Tweede Kamer zoals peilingen hadden uitgewezen. Het 'krachtenveld' dat Hans Janmaat en zijn partij tegenwerkte was immers immens en het lijkt erop dat Niemöller is uitgekozen om hier nog een schepje bovenop te doen om zodoende het nalatenschap van Hans Janmaat nog eens extra te bezoedelen.

Onderstaande video geeft een aardig beeld van de arrogantie van 'links' en toont hoe de media, de BVD en de Anne Frank Stichting allen samenspanden om ervoor te zorgen dat de CD nooit groot kon worden. Nepnieuws-icoon Paul Witteman zei destijds: "Het was een boycot van de persoon." Hans Janmaat zegt een aantal rake dingen, maar wordt door de interviewster doorlopend onderbroken. De gevestigde orde moet wel heel erg met hem in de maag hebben gezeten. Merk op dat dit interview is opgenomen in 1999, voordat Pim Fortuyn besloot om in de politiek te gaan. De mainstream politieke partijen verkeerden destijds in de waan (wensdenken is een eigenschap van psychopathie) dat ze het probleem van Janmaat hadden opgelost door zelf een aantal van zijn ideeën over te nemen, maar daar dacht het Nederlandse volk toch heel anders over.

In de video horen we overigens de antifa-beweging tijdens de beëdiging van Janmaat scanderen: "Racisten dood", wat aantoont dat vanaf het begin de stay-behind networks van Gladio zijn ingezet.


Bad Guys

Regering wil geen onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië

Onafhankelijkheidsoorlog Indonesië
Onderzoek naar de politionele acties

Historici roepen op tot een onderzoek naar het Nederlandse geweld in Indonesië. Waarom is dat niet al lang gebeurd?

De kramp is eraf,' zegt directeur Gert Oostindie van het Leidse Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV).
'Het veld ligt nu open, hè hè eindelijk,' zegt hoofdonderzoeker Henk Schulte Nordholt. Het tweetal behoort tot de initiatiefnemers van de recente oproep in de Volkskrant een onderzoek te doen naar het Nederlandse geweld tijdens de dekolonisatie van Indonesië tussen 1945 en 1949. Vorig jaar nog kende de rechter weduwen uit het dorpje Rawagede een schadevergoeding toe omdat daar in 1947 mannen, broers en zonen standrechtelijk werden geëxecuteerd. Onlangs diende advocate Liesbeth Zegveld, die de belangen van de weduwen van Rawagede vertegenwoordigt, opnieuw een claim in bij de overheid. Nu willen weduwen uit Zuid-Celebes (het tegenwoordige Sulawesi) waar in 1947 eenheden van de beruchte kapitein Raymond Westerling huishielden, ook een schadevergoeding.

Die opeenvolgende rechtszaken, maar ook de spijtbetuiging die minister Bot van Buitenlandse Zaken in 2005 deed: 'We stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis' - het creëert volgens Oostindie en zijn collega Schulte Nordholt een klimaat waarin nieuw onderzoek mogelijk is. 'Het is voor ons de grootste oorlog ooit gevoerd. Nooit stuurden we zo veel mensen naar het front, nooit waren er zo veel doden. Hoe kan het dat er na 65 jaar nog steeds geen gezaghebbende studie over is?' Het tweetal is vooral benieuwd naar wat er feitelijk is gebeurd tijdens militaire operaties. Ongetwijfeld werden mensen ondersteboven gehangen tijdens verhoren. Zeker is dat krijgsgevangenen tijdens routinepatrouilles werden geëxecuteerd. Maar hoe systematisch gebeurde dat? Waarom onderdrukte kapitein Westerling de bevolking met zo veel geweld? Hoe kan het dat hij daarna jarenlang ongestoord in Nederland heeft kunnen wonen? Oostindie en Schulte Nordholt ontzien ook zichzelf niet, want het blijft natuurlijk vreemd dat het KITLV, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) niet veel eerder het initiatief hebben genomen. 'Ook dat komt aan de orde in het onderzoek,' zegt Oostindie. 'Voor onze generatie is het vanzelfsprekend om hiermee aan de slag te gaan. Maar onze voorgangers zeiden: "Bemoei je daar niet mee. Dat is voor de politiek."'

Commentaar: Waar ook onderzoek naar gedaan zou moeten worden is de rol van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), maar dat ligt waarschijnlijk politiek gezien te gevoelig, daar de nabestaanden van de Molukkers die in dat leger dienden en vochten aan de zijde van de Nederlanders erkenning eisen van de staat voor de wijze waarop twee treinkapers bij De Punt 'omkwamen'.
Volgens de families zijn ze bij de beëindiging van de treinkaping in juni 1977 geëxecuteerd.Eye 2

Kerken medeplichtig aan oorlogsmisdaden tijdens onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië

Militairen in Nederlands-Indië
© T.Schilling/Nederlands instituut voor militaire historie
De protestante en katholieke kerken speelden een slappe rol tijdens en na de grote oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië van 1945-1950. Ze steunden meestal de oorlog en verhulden vaak moordpartijen van het leger.

Commentaar: Kerken die toen nog een zeer belangrijke positie innamen in de Nederlandse samenleving maakten deel uit van het establishment en konden in naam der religie kritiek en rebellie in de kiem smoren. Bedenk dat 'Nederlands-Indië' overwegend islamitisch was.

Lees ook: ISIS is oude koek voor Nederland: hoofdafhakkers, zuiveringsacties en naakte gevangenen tijdens de 'politionele' acties in voormalig 'Nederlands-Indië'


Slechts af en toe klaagden zendelingen of priesters over de grove wantoestanden. Maar geen van de kerken heeft formeel ooit bij de regering een protest ingediend tegen de systematische mensenrechtenschendingen. Ook heeft een enkele kerk tot nu toe voor fatsoenlijke afhandeling gepleit. Of de kerken nog zullen aandringen op vervolging van de nog steeds levende oorlogsmisdadigers, werd ook nu niet duidelijk op het symposium. Twee organisaties, de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden van Jeffry Pondaag en de AFVN-Bond van Antifascisten, dringen in het kader van de mensenrechten hier wel op aan.

Pirates

Schandalen stapelen zich al generaties lang op voor Huis van Oranje

Prins Bernard

Bernhard, de Bilderberger had contacten met de CIA en Gladio
Heel Nederland mocht zien dat koningin Juliana onhandig was. Het paste bij een staatshoofd dat vooral gewoon wilde zijn, terwijl dat helemaal niet kon. Haar hofhouding werd getypeerd als ,een lieflijke chaos."Commentaar: Onlangs werd bekend dat de Oranjes al decennialang compensatie krijgen voor de belasting die zij moeten betalen.


Het heeft lang geduurd, maar nu is dr. Jolande Withuis' biografie van koningin Juliana er dan toch. Na zes jaar noeste vlijt presenteren uitgeverij Bezige Bij en Withuis' vroegere werkgever, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), woensdag het resultaat, 863 pagina's dik. Met veel nieuwe verhalen, die toch vooral het beeld bevestigen dat zich in de loop der jaren van Juliana heeft gevormd.

Dat die 863 pagina's geen ogenblik vervelen, is een compliment voor Withuis' schrijfstijl. Met vaart beschrijft ze Juliana's levensgang, waar het predikaat "chaos" vaak beter bij paste dan de typering "lieflijk". Toegang tot het Koninklijk Huisarchief kreeg de onderzoekster niet, maar ook daarbuiten was er genoeg materiaal.

Meteor

Aarde werd 56 miljoen jaar geleden geraakt door een komeet

comet fireball
Wetenschappers hebben het eerste directe bewijs gevonden dat de aarde 56 miljoen jaar geleden is geraakt door een komeet. Dit gebeurde ten tijde van de overgang van het Paleoceen naar het Ecoceen: een periode waarin de temperatuur op aarde flink steeg.
55,8 miljoen jaar geleden vond er plotseling een snelle en grote klimaatverandering plaats, wat wetenschappers het Paleocene-Eocene Thermal Maximum noemen. De gemiddelde temperatuur steeg wereldwijd - in een periode van slechts 20.000 jaar - ongeveer zes graden Celsius. Dit kwam mede doordat gashydraten op de zeebodem instabiel werden, waardoor er veel methaan in de atmosfeer terecht kwam.

Wetenschappers denken al een tijdje dat het PETM is veroorzaakt door een kettingreactie. Door een komeetinslag, toenemend vulkanisme of een andere gebeurtenis ging het kwik omhoog aan het eind van het Paleoceen, waardoor de gashydraten op de zeebodem oplosten en het methaan vrijkwam. Dit resulteerde in het PETM. Toch weten onderzoekers nog steeds niet welke gebeurtenis de kettingreactie in gang zette.

Commentaar: Lees ook: Astronomen: 'Inslag komeet heel reëel'


Info

Na WO2 konden groot aantal hoge nazi-justitiefunctionarissen gewoon aanblijven

Volksgerichtshof president Freisler

Het Volksgerichtshof van de nazi's in 1944, met president Freisler die o.a. Sophie en Hans Scholl, leden van de Duitse verzetsgroep Die Weisse Rose, ter dood veroordeelde
Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi's. In de loop der jaren liep hun aantal alleen maar op. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.

Dat blijkt volgens de Süddeutsche Zeitung uit historisch onderzoek. De onderzoekers wisten dat nazi's na de oorlog op hoge posten kwamen te werken. Dat het er zo veel waren, hadden ze echter niet verwacht. Het ministerie van Justitie was na de oorlog belast met de vervolging van nazi-misdadigers. Daar kwam dan ook weinig van terecht.