Welkom op Sott.net
zat, 21 sep 2019
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Geheime Geschiedenis
Kaart

Bad Guys

Regering wil geen onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië

Onafhankelijkheidsoorlog Indonesië
Onderzoek naar de politionele acties

Historici roepen op tot een onderzoek naar het Nederlandse geweld in Indonesië. Waarom is dat niet al lang gebeurd?

De kramp is eraf,' zegt directeur Gert Oostindie van het Leidse Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV).
'Het veld ligt nu open, hè hè eindelijk,' zegt hoofdonderzoeker Henk Schulte Nordholt. Het tweetal behoort tot de initiatiefnemers van de recente oproep in de Volkskrant een onderzoek te doen naar het Nederlandse geweld tijdens de dekolonisatie van Indonesië tussen 1945 en 1949. Vorig jaar nog kende de rechter weduwen uit het dorpje Rawagede een schadevergoeding toe omdat daar in 1947 mannen, broers en zonen standrechtelijk werden geëxecuteerd. Onlangs diende advocate Liesbeth Zegveld, die de belangen van de weduwen van Rawagede vertegenwoordigt, opnieuw een claim in bij de overheid. Nu willen weduwen uit Zuid-Celebes (het tegenwoordige Sulawesi) waar in 1947 eenheden van de beruchte kapitein Raymond Westerling huishielden, ook een schadevergoeding.

Die opeenvolgende rechtszaken, maar ook de spijtbetuiging die minister Bot van Buitenlandse Zaken in 2005 deed: 'We stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis' - het creëert volgens Oostindie en zijn collega Schulte Nordholt een klimaat waarin nieuw onderzoek mogelijk is. 'Het is voor ons de grootste oorlog ooit gevoerd. Nooit stuurden we zo veel mensen naar het front, nooit waren er zo veel doden. Hoe kan het dat er na 65 jaar nog steeds geen gezaghebbende studie over is?' Het tweetal is vooral benieuwd naar wat er feitelijk is gebeurd tijdens militaire operaties. Ongetwijfeld werden mensen ondersteboven gehangen tijdens verhoren. Zeker is dat krijgsgevangenen tijdens routinepatrouilles werden geëxecuteerd. Maar hoe systematisch gebeurde dat? Waarom onderdrukte kapitein Westerling de bevolking met zo veel geweld? Hoe kan het dat hij daarna jarenlang ongestoord in Nederland heeft kunnen wonen? Oostindie en Schulte Nordholt ontzien ook zichzelf niet, want het blijft natuurlijk vreemd dat het KITLV, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) niet veel eerder het initiatief hebben genomen. 'Ook dat komt aan de orde in het onderzoek,' zegt Oostindie. 'Voor onze generatie is het vanzelfsprekend om hiermee aan de slag te gaan. Maar onze voorgangers zeiden: "Bemoei je daar niet mee. Dat is voor de politiek."'

Commentaar: Waar ook onderzoek naar gedaan zou moeten worden is de rol van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), maar dat ligt waarschijnlijk politiek gezien te gevoelig, daar de nabestaanden van de Molukkers die in dat leger dienden en vochten aan de zijde van de Nederlanders erkenning eisen van de staat voor de wijze waarop twee treinkapers bij De Punt 'omkwamen'.
Volgens de families zijn ze bij de beëindiging van de treinkaping in juni 1977 geëxecuteerd.Eye 2

Kerken medeplichtig aan oorlogsmisdaden tijdens onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië

Militairen in Nederlands-Indië
© T.Schilling/Nederlands instituut voor militaire historie
De protestante en katholieke kerken speelden een slappe rol tijdens en na de grote oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië van 1945-1950. Ze steunden meestal de oorlog en verhulden vaak moordpartijen van het leger.

Commentaar: Kerken die toen nog een zeer belangrijke positie innamen in de Nederlandse samenleving maakten deel uit van het establishment en konden in naam der religie kritiek en rebellie in de kiem smoren. Bedenk dat 'Nederlands-Indië' overwegend islamitisch was.

Lees ook: ISIS is oude koek voor Nederland: hoofdafhakkers, zuiveringsacties en naakte gevangenen tijdens de 'politionele' acties in voormalig 'Nederlands-Indië'


Slechts af en toe klaagden zendelingen of priesters over de grove wantoestanden. Maar geen van de kerken heeft formeel ooit bij de regering een protest ingediend tegen de systematische mensenrechtenschendingen. Ook heeft een enkele kerk tot nu toe voor fatsoenlijke afhandeling gepleit. Of de kerken nog zullen aandringen op vervolging van de nog steeds levende oorlogsmisdadigers, werd ook nu niet duidelijk op het symposium. Twee organisaties, de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden van Jeffry Pondaag en de AFVN-Bond van Antifascisten, dringen in het kader van de mensenrechten hier wel op aan.

Pirates

Schandalen stapelen zich al generaties lang op voor Huis van Oranje

Prins Bernard

Bernhard, de Bilderberger had contacten met de CIA en Gladio
Heel Nederland mocht zien dat koningin Juliana onhandig was. Het paste bij een staatshoofd dat vooral gewoon wilde zijn, terwijl dat helemaal niet kon. Haar hofhouding werd getypeerd als ,een lieflijke chaos."Commentaar: Onlangs werd bekend dat de Oranjes al decennialang compensatie krijgen voor de belasting die zij moeten betalen.


Het heeft lang geduurd, maar nu is dr. Jolande Withuis' biografie van koningin Juliana er dan toch. Na zes jaar noeste vlijt presenteren uitgeverij Bezige Bij en Withuis' vroegere werkgever, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), woensdag het resultaat, 863 pagina's dik. Met veel nieuwe verhalen, die toch vooral het beeld bevestigen dat zich in de loop der jaren van Juliana heeft gevormd.

Dat die 863 pagina's geen ogenblik vervelen, is een compliment voor Withuis' schrijfstijl. Met vaart beschrijft ze Juliana's levensgang, waar het predikaat "chaos" vaak beter bij paste dan de typering "lieflijk". Toegang tot het Koninklijk Huisarchief kreeg de onderzoekster niet, maar ook daarbuiten was er genoeg materiaal.

Meteor

Aarde werd 56 miljoen jaar geleden geraakt door een komeet

comet fireball
Wetenschappers hebben het eerste directe bewijs gevonden dat de aarde 56 miljoen jaar geleden is geraakt door een komeet. Dit gebeurde ten tijde van de overgang van het Paleoceen naar het Ecoceen: een periode waarin de temperatuur op aarde flink steeg.
55,8 miljoen jaar geleden vond er plotseling een snelle en grote klimaatverandering plaats, wat wetenschappers het Paleocene-Eocene Thermal Maximum noemen. De gemiddelde temperatuur steeg wereldwijd - in een periode van slechts 20.000 jaar - ongeveer zes graden Celsius. Dit kwam mede doordat gashydraten op de zeebodem instabiel werden, waardoor er veel methaan in de atmosfeer terecht kwam.

Wetenschappers denken al een tijdje dat het PETM is veroorzaakt door een kettingreactie. Door een komeetinslag, toenemend vulkanisme of een andere gebeurtenis ging het kwik omhoog aan het eind van het Paleoceen, waardoor de gashydraten op de zeebodem oplosten en het methaan vrijkwam. Dit resulteerde in het PETM. Toch weten onderzoekers nog steeds niet welke gebeurtenis de kettingreactie in gang zette.

Commentaar: Lees ook: Astronomen: 'Inslag komeet heel reëel'


Info

Na WO2 konden groot aantal hoge nazi-justitiefunctionarissen gewoon aanblijven

Volksgerichtshof president Freisler

Het Volksgerichtshof van de nazi's in 1944, met president Freisler die o.a. Sophie en Hans Scholl, leden van de Duitse verzetsgroep Die Weisse Rose, ter dood veroordeelde
Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi's. In de loop der jaren liep hun aantal alleen maar op. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.

Dat blijkt volgens de Süddeutsche Zeitung uit historisch onderzoek. De onderzoekers wisten dat nazi's na de oorlog op hoge posten kwamen te werken. Dat het er zo veel waren, hadden ze echter niet verwacht. Het ministerie van Justitie was na de oorlog belast met de vervolging van nazi-misdadigers. Daar kwam dan ook weinig van terecht.

Eye 1

NAVO vernietigde Kaddafi's Great Man-made River, grootste irrigatieproject ter wereld

Kaddafi's Great Man-made River
Kolonel Gaddafi, de man met vele visioenen, droomde van een overvloed aan zoet water in Libië en zag zijn thuisland graag staan als een trotse en vrije natie. De zoektocht naar olie in 1953 in de uitgestrekte woestijnen in het zuidelijke deel van Libië heeft geleid tot de ontdekking van zowel olie als fossiel water: Gaddafi's droom kwam uit. De zoetwatervoorraden die werden ontdekt hadden maten variërend van 4.500 tot 20.000 kubieke kilometer. Genoeg om de hele bevolking van water te voorzien. De Great Man Made River (GMR) is het grootste kunstmatige zoetwater-irrigatieproject ter wereld, maar wat is er mee gebeurd tijdens en na de NAVO-coalitie in 2011?
Libië is een woestijnland waar het vinden van drinkwater altijd problematisch is geweest. Na de revolutie in 1969 zette de industrialisatie nog meer druk op de watervoorraden. Er kwam zeewater in de kust-aquifers terecht waardoor het water in de stad Benghazi ondrinkbaar werd. Zo werd het vinden van een nieuwe zoetwatervoorraad een prioriteit voor Gaddafi. Na afweging van de kosten bleek dat ontzilting van zeewater of het invoeren van water uit Europa te duur was. Maar er was nog een mogelijkheid. Grote boerderijen werden gecreëerd in een zuidelijke regio van Libië om inwoners te motiveren om te verhuizen naar de woestijn in het zuiden en er boerderijen te beginnen. Echter woonden de meeste Libiërs toch liever in de noordelijke en kustgebieden van het land. Dit zorgde ervoor dat Gaddafi's regering een nieuw plan creëerde: het water moest worden gebracht naar het volk. De GMR-Project was officieel geboren. Het project werd volledig door de overheid gefinancierd, en zou worden ontwikkeld in vijf fasen. Alle vijf de fasen waren een project op zich zelf, maar gecombineerd zouden ze een geheel vormen.

Commentaar: Lees ook: The despicable and heinous timeline of Gaddafi's murder


Gold Coins

Romeinse munten gevonden in Japan

Japanse munt
Archeologen hebben Romeinse munten gevonden die lagen begraven in de ruïne van een Japans kasteel. Dat meldt The Japan Times. De vondst uit 2013 is opmerkelijk, want er zijn nooit bewijzen gevonden dat er handel was tussen het westen en de Riukiu-eilanden.

Magnify

Gevonden sneeuwschoen is ouder dan ijsmummie

otzi

Reconstructie van Ötzi
In Oostenrijk is deze week een sneeuwschoen ontdekt die ouder is dan de oudste menselijke mummie die gevonden is in Europa. Ötzi, zoals de ijsmummie wordt genoemd, leefde rond 3300 voor Christus, terwijl de schoen volgens Tirol.at dateert uit 3700 tot 3800 voor Christus.

Magic Wand

Geschiedenisvervalsing: relatief onschuldige VOC-kapitein als boegbeeld voor herdenkingsjaar gruwelijk kolonialisme

verleden weggommen
Een VOC-kapitein gaat met zijn bootje op weg naar Bantam in "de Oost" om daar geroofde specerijen en andere goederen op te halen en naar Nederland te brengen. Zijn bootje maakt onderdeel uit van een vloot. Maar hij raakt zijn collega-kapiteins kwijt door een verkeerde stroming of sterke wind. Per ongeluk botst hij in 1616, als tweede Nederlander en als tweede Europeaan, tegen de kust van Australië aan. Hij en zijn bemanning gluren er een paar dagen rond. Hij spijkert een plaatje met zijn naam erop tegen een paal, peert 'm weer, en vaart verder naar Indonesië om zijn missie af te maken.
Die gebeurtenissen vonden precies vierhonderd jaar geleden plaats en de kapitein heette Dirk Hartog. Rondom zijn verhaal is dit jaar een heel herdenkingscircus opgetuigd door de Nederlandse ambassade in Australië. Dat werd me duidelijk toen ik afgelopen week een mailtje kreeg met de uitnodiging om me op te geven voor een studiebeurs waarmee ik een aantal maanden in Australië zou kunnen gaan studeren in het kader van een heus Dirk Hartog-jaar.

Commentaar: Lees ook:


Tornado1

Eerdere tornado's in Gelderland zorgden voor ravage, gewonden en ook doden

gelderland tornado
© Wikipedia
De windhoos in Tricht.
De kleine tornado die Vorden zondagavond teisterde is niet de eerste die in onze provincie schade veroorzaakt heeft. In Gelderland hebben in het verleden vaker tornado's en windhozen huisgehouden, soms met fatale gevolgen. Een overzicht.

Commentaar: Voor meer informatie over de windhoos die Vorden teisterde, zie: Windhoos treft Vorden, Nederland

  • Een valwind over camping Kemerplas in Vethuizen bij Doetinchem kost op 14 juli 2010 het leven van een 62-jarige vrouw uit Nieuwegein. Later overlijdt ook een 66-jarige man uit Wageningen in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij oploopt. Door de storm worden zo'n twintig caravans tientallen meters weggeslingerd. Tien belanden in het water. De storm blaast verderop vijf hoogspanningsmasten omver.

Commentaar: Wereldwijd vinden er steeds vaker tornado's en windhozen plaats. Zelfs op plekken waar ze zelden voorkomen. Zou het mogelijk zijn dat Nederland in de nabije toekomst weer door een zware tornado getroffen zal worden?