Welkom op Sott.net
maa, 20 sep 2021
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Wetenschap van de Geest
Kaart

Family

Reïncarnatie-therapeute: "Onafgemaakte zaken uit vorige levens kun je als angst of trauma meenemen"

Afbeelding
"Vorige levens hebben een grote invloed op je huidige leven," zegt reïncarnatie-therapeute Sylvia van der Reijden stellig. Ze probeert mensen van angsten en trauma's af te helpen door terug te gaan naar een vorig leven.

Bij reïncarnatie-therapie wordt een lichte trance gebruikt om een blokkade in het onderbewustzijn op te sporen, zodat je de situatie kunt herbeleven, zegt ze. Omdat er volgens haar goede en slechte afgesloten levens bestaan, kunnen mensen terugkeren als slachtoffer of als dader.

Van der Reijden was zich naar eigen zeggen als kind al bewust van paranormale gaven hoewel ze die toen nog niet precies kon bevatten. "Ik had waarnemingen die ik aan anderen vertelde," zegt ze. "Hierdoor vond men mij een merkwaardig en eigenwijs kind. Bij mij is sprake van hooggevoeligheid waardoor ik dingen ervaar die voor een ander niet waarneembaar zijn."

Commentaar: Of iedereen een ziel heeft is uiteraard lastig te bewijzen. Wél is er veel data en informatie verzameld over reïncarnatie, zie bijv.:


Alarm Clock

Een dutje is heel goed voor je geheugen

Afbeelding
© thinkstock
Een 'power nap' van een uurtje kan je geheugen een enorme boost geven. Een studie ontdekte dat je geheugen na een dutje tot vijf keer beter kan worden.

Studente Sara Studte leerde 90 woorden en 120 ongerelateerde woordkoppels aan aan een groep van 41 studenten. De helft van die groep mocht na de test een dutje doen. De groep die een dutje deed, leverde veel betere resultaten af dan de groep die het zonder dutje moest stellen.

Professor Axel Mecklinger, die de studie in goede banen leidde, zegt dat "een kort dutje op kantoor of op school genoeg kan zijn om het leerproces te verbeteren". "We zouden goed moeten nadenken over de positieve effecten van slaap, op welke plaats we ook zijn", gaat hij verder.

Rainbow

Grote studie bewijst dat er leven na de dood is

Afbeelding
Na een groot onderzoek van de Universiteit van Southampton is geconcludeerd dat iets van ons blijft voorbestaan na onze dood. Bijna-doodervaringen en uittredingen zijn echt en vinden plaats als het lichaam klinisch dood is, luidt het.

Wetenschappers dachten altijd dat het brein na een hartstilstand niet langer dan een halve minuut actief bleef, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat mensen tot enkele minuten na hun dood nog ervaringen kunnen hebben.

De onderzoekers analyseerden 2060 gevallen van hartstilstand waarbij de patiënt drie minuten of langer dood was verklaard. Van hen kon 46 procent zich ervaringen herinneren die na hun dood hadden plaatsgevonden.

Commentaar:
In de literatuur over bijna-doodervaringen wordt vaak melding gemaakt van BDE's tijdens een hartstilstand met een correcte buitenzintuiglijke waarneming van de omgeving. Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat dergelijke casussen een grote anomalie vormen voor het materialistische wereldbeeld. Mensen worden geacht voor hun bewuste denkprocessen en waarneming afhankelijk te zijn van een actieve hersenschors en bij een hartstilstand is reeds na 4 tot 20 seconden sprake van een vlak EEG. Bewustzijn tijdens een toestand van klinische dood is daarom onmogelijk volgens de heersende neuropsychologische theorieën.
Zie:


People 2

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd

Afbeelding
© Bigstock Photo/arenacreative
Het gemiddelde verzuim is in 2014 (3,9%) iets hoger dan in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers, zo schrijft ArboNed op de website.

Dr. Corné Roelen, bedrijfarts bij ArboNed: 'Verzuim met stressgerelateerde klachten is verder gestegen.' In 2013 werd langdurig verzuim in 29% van de gevallen veroorzaakt door stress. Afgelopen jaar had 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie.

People 2

Vaker geheugenverlies bij mannen

Afbeelding
Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met geheugenverlies als gevolg van het ouder worden. Mannen zijn hier vatbaarder voor dan vrouwen.

Dat blijkt uit een onderzoek aan de Mayo Clinic in Rochester. De vaardigheden op het gebied van geheugen en het volume van de hersenen neemt - zo schrijven de onderzoekers in JAMA Neurology - af met de leeftijd, maar dit lijkt niet te komen door de opbouw van de zogenaamde bèta-amyloïd plaques in de hersenen die kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer. "Ons onderzoek laat zien dat het geheugen bij bijna iedereen achteruit gaat, al lang voordat amyloïd zich ophoopt in de hersenen", aldus onderzoeker Clifford Jack.

Plaques

Volgens de onderzoeker zijn de plaques nog steeds een belangrijk kenmerk voor de ziekte van Alzheimer, maar uit dit onderzoek blijkt dat ze de achteruitgang van de hersenen niet per se initiëren. Jack: "Ouder worden zelf heeft ook een duidelijke invloed op het geheugen. We denken dat de plaques op een later moment in het leven ontstaan en dan de achteruitgang van het geheugen versnellen."

Goed nieuws, aldus de onderzoeker: "geheugenverlies is niet per se een aanwijzing voor de ziekte van Alzheimer."

Info

Stemmen in hoofd complexer dan gedacht

Afbeelding
De stemmen die mensen soms in hun hoofd horen zijn veel gevarieerder en complex dan tot nu toe gedacht. De meeste mensen horen meerdere stemmen met verschillende karaktertrekken. Vaak ervaren ze ook een lichamelijk effect van de stemmen.

Onderzoekers van de Stanford en Durham University publiceerden de resultaten van een grootschalig onderzoek in Lancet Psychiatry. Het is een van de grootste en gedetailleerde studies naar auditieve hallucinaties. Het horen van stemmen valt in deze categorie. Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel mensen met als zonder een psychiatrische diagnose stemmen horen.

Horen van stemmen

De resultaten van de studie stelt een aantal aannames over het horen van stemmen ter discussie door te suggereren dat er een grote variatie is aan stemmen. Volgens de onderzoekers betekent deze variatie dat er ook behoefte is aan verschillende behandelmethodes waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen subtypes of patronen binnen het horen van stemmen.

Auditieve hallucinaties komen veel voor bij psychiatrische aandoeningen zoals een psychose, schizofrenie en een bipolaire stoornis. Ook mensen zonder psychische klachten kunnen echter stemmen horen. Naar schatting krijgt 5 tot 15 procent van de volwassenen op enig moment in hun leven te maken met de zogenaamde gehoorshallucinaties.

Gift

Waarom mediteren goed voor je is

Afbeelding
Het is nu ongeveer 10 jaar geleden dat ik het mediteren heb ontdekt. Ik kan wel zeggen dat het me veel heeft gebracht. Om gezonder te worden is gezonder eten denk ik niet voldoende. Mediteren is voor mij duidelijk een groot stuk in de puzzel. Veel mensen vinden meditatie maar raar en zweverig. Ik denk daar zelf anders over, net als de wetenschap.

Wat doet mediteren met je volgens de wetenschap?

Werkt tegen veroudering van de hersenen
Mensen die regelmatig aan meditatie doen, hebben op oudere leeftijd meetbaar meer grijze stof (1). De grijze stof zorgt ervoor dat onze hersenen informatie kan verwerken. Al eerder was aangetoond dat mediteren tot meer grijze stof leidt . Eén onderzoek toonde aan dat hoe meer grijze stof iemand heeft, hoe minder zelfzuchtig deze persoon is (2).

Versterkt je immuunsysteem
Onderzoek toont aan dat 8 weken lang mediteren je immuunsysteem positief beïnvloeden (3). Er werd een grote stijging van het aantal antistoffen tegen virussen gevonden.

Commentaar: Zie ook: Het Éiriú Eolas [Gaelisch voor Groei van Kennis] programma voor Stressverlichting, Genezing en Verjonging.

De nervus vagus speelt een belangrijke rol in meditatie en ademhalingsoefeningen.
Voor meer informatie over de nervus vagus oftewel de zwervende zenuw (de belangrijkste parasympathische zenuw van het autonome zenuwstelsel) lees ook:


Stock Down

Werkloosheid en jobonzekerheid doen gebruik antidepressiva toenemen in Europa

Afbeelding
© gettyimages.be
Werklozen in Europa doen vaker een beroep op professionele zorg voor mentale problemen en gebruiken meer antidepressiva, ongeacht hun mentale toestand.Ook mensen die jobonzekerheid ervaren, nemen respectievelijk meer antidepressiva en contacteren sneller een huisarts voor psychische gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek bij bijna 19.000 mensen door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, waarvan de resultaten recentelijk in het wetenschappelijke tijdschrift European Sociological Review verschenen.

Werklozen hebben gemiddeld gezien een slechtere mentale gezondheid en een hogere behoefte aan mentale gezondheidszorg dan werkenden. Ook jobonzekerheid kan echter leiden tot meer mentale gezondheidsproblemen, zo blijkt.

Health

Zwaar psychiatrische patiënt aan lot overgelaten

Afbeelding
© ANP
Zware psychiatrische patiënten worden steeds vaker aan hun lot overgelaten. Volgens psychiater Niels Mulder, hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg, worden de voorzieningen voor deze groep steeds schaarser, waardoor soms alleen nog het laatste redmiddel van de dwangopname rest.

En het aantal gedwongen opnames is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, blijkt uit onderzoek van onder anderen Mulder. De hoogleraar baseert zijn cijfers op gegevens voor de Raad voor de Rechtspraak. In 2013 was er sprake van 22.866 dwangopnames, een stijging van 60 procent in vergelijking met 2003 (14.294 opnames).

Toch kunnen die opnames worden voorkomen door bijvoorbeeld bemoeizorg. In het hele land staan teams klaar om verwarde en zorgmijdende personen te helpen. Ze proberen iemand eerst met praktische zaken te helpen. Vaak zijn er schulden en heeft iemand hulp nodig om zijn financiën op orde te krijgen. ,,Zo bouw je een vertrouwensband op en kun je iemand er beter van overtuigen zorg te aanvaarden.''

Family

Kinderen vaak de dupe van vechtscheiding

Afbeelding
© FBF
Ieder jaar loopt ongeveer 20% van de scheidingen uit op een vechtscheiding. Kinderen zijn hier altijd de dupe van. Als ouders in een vechtscheiding verwikkeld zijn, wordt er nauwelijks nog naar kinderen geluisterd.

Doordat de vader en moeder zo met elkaar strijden, allebei overtuigd van hun gelijk, hebben zij niet door hoe hun kinderen hieronder lijden. Kwaad spreken over de andere partner, niet samen op een belangrijke gebeurtenis willen zijn of de ander de kinderen niet laten zien, is schadelijk voor kinderen.