Welkom op Sott.net
maa, 20 sep 2021
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Wetenschap van de Geest
Kaart

People 2

Bijna 7 procent van Vlaamse werknemers wordt dagelijks gepest

Afbeelding
© thinkstock
Bijna zeven procent (6,9 procent) van de Vlaamse werknemers zegt dagelijks het slachtoffer te zijn van pestgedrag. Dat cijfer verdubbelt nog eens op maandelijkse basis. Dat blijkt uit een onderzoek van Groep IDEWE, de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, in samenwerking met KU Leuven, in het kader van de Vlaamse Week tegen Pesten. Voor het onderzoek werden iets meer dan 3.000 werknemers bevraagd.

Opvallend: pesterijen komen vaker voor in stresserende werkomgevingen. Gestresseerde werknemers raken sneller uitgeput en zijn daarom een gemakkelijk doelwit. Bovendien gaan ze vaker normen en waarden overschrijden in een poging om hun stress te reduceren. Collega's die die schending van de gangbare normen niet aanvaarden, hebben daarmee meteen een aanleiding om pestgedrag te vertonen.

Een aangename werkomgeving heeft een beschermend effect. Werknemers die zich gesteund voelen door collega's en leidinggevenden, geven aan minder vaak het slachtoffer te zijn van pesterijen op de werkvloer.

People 2

Werkdruk en stress lopen op

Afbeelding
Een op de drie werknemers erkent de negatieve invloed van werkdruk en stress op de werkvreugde en de relaties tussen collega's. Werkdruk en stress lopen op, zo blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Tempo Team.

Het arbeidsmarktonderzoek, uitgevoerd door Insites Consulting, werd afgenomen bij 1.857 werknemers en 600 werkgevers in België, Nederland en Duitsland, onder wie meer dan 600 in België. Van de bevraagde werknemers ondervindt 48 procent meer werkdruk en 42 procent heeft meer stress dan enkele jaren geleden.

Daar komt volgens het HR-bedrijf bij dat werknemers minder zeker zijn over de toekomst: hun vertrouwen in de arbeidsmarkt daalt voor het derde jaar op rij. Bijna 20 procent van de werknemers acht de kans groot dat de eigen job binnen vijf jaar niet meer bestaat.

Werknemers zoeken door dit alles meer naar stabiliteit. Waar in 2011 de werk-privébalans nog de belangrijkste prioriteit was, is dit in 2014 de financiële gezondheid van het bedrijf. De crisis zorgt ervoor dat 'softere' thema's als minder belangrijk worden ervaren. Jobzekerheid ten koste van jobtevredenheid dus.

Family

Vaker depressie bij hoge studieschuld

Afbeelding
Jongeren met een hoge studieschuld hebben vaker last van depressies. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of South Carolina.

Katrina Walsemann gebruikte gegevens uit de National Longitudinal Survey of Youth 1997, een representatieve steekproef van Amerikaanse studenten. Hiervoor beantwoordden 25- tot 31-jarigen vragenlijsten.

Ze ontdekte dat jongeren die hogere schulden hadden overgehouden aan hun studietijd vaker aangaven dat ze kampten met depressieve symptomen. Dit verband bleef overeind na correctie voor andere factoren zoals de financiële situatie van hun ouders en de sociaal-economische status gedurende hun jeugd.

People 2

Bingewatchers zijn vaker eenzaam en depressief

Afbeelding
Met de komst van Netflix is bingewatchen helemaal in. Mensen kijken niet één aflevering van een televisieserie, maar vaak meerdere afleveringen achter elkaar. Op Netflix gaat dit geheel automatisch. Uit nieuw onderzoek blijkt dat des te eenzamer en depressief iemand is, des te vaker hij of zij aan bingewatching doet.

Onderzoekers van de universiteit van Texas hebben 316 televisiekijkers in de leeftijd van 18 tot 29 jaar geïnterviewd. Deze personen kregen niet alleen vragen voorgeschoteld over hun televisiegebruik, maar ook over hoe vaak zij zich eenzaam of depressief voelden. De onderzoekers vonden een verband tussen bingewatching en negatieve gevoelens. Wie zich depressief of eenzaam voelt, die gaat bingewatchen om de negatieve gedachten te verdringen.

Veel Nederlanders bingewatchen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bijna vier op de tien Nederlanders meerdere afleveringen van een serie achter elkaar bekijkt en dus bingewatchers zijn. Door de opkomst van dvd-boxen, Netflix en andere video on demand-diensten spelen seriemakers slim in op bingewatching. "Series worden opgezet als één geheel", vertelt televisiewetenschapper Dan Hassler-Forest tegen RTL Nieuws. "Er wordt opgebouwd naar de volgende aflevering, in plaats van afleveringen waarin een afgerond verhaal wordt verteld."

Bandaid

Psychische mishandeling is even erg als slaan

child abuse
© Alfonso Cacciola/Getty Images
De gevolgen van psychologische mishandeling bij kinderen moeten niet onderdoen voor de gevolgen van seksueel of fysiek misbruik.

Ernstige beledigingen, pestgedrag, dwang, vernederingen, bedreigingen, verstoting of isolatie door de ouders: het kan een kinderleven tot een hel maken. Dit soort psychische mishandeling kan leiden tot ernstige mentale problemen, soms zelfs zwaarder dan bij fysiek geweld of seksueel misbruik. Dat blijkt uit een studie van de American Psychological Association, die oproept tot meer aandacht voor psychische mishandeling in de opleiding van therapeuten, in preventieprogramma's en behandelingen.

Commentaar: Zie ook: How Psychological Abuse is as Harmful as Physical Abuse


Magnify

Nieuwe genen ontdekt die de hersenstructuur beïnvloeden

Afbeelding
Een internationaal team van wetenschappers, waaronder onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft vijf nieuwe genetische varianten ontdekt die van invloed zijn op de anatomie van het brein.

Zij publiceren hierover in de nieuwste uitgave van het tijdschrift Nature. Het onderzoek werd uitgevoerd in een samenwerkingsverband van bijna 300 wetenschappers verbonden aan 193 instituten wereldwijd. De VU werd in deze groep onderzoekers vertegenwoordigd door hoogleraren Dorret Boomsma en Eco de Geus, en MRI-onderzoekers Anouk den Braber en Dennis van 't Ent, verbonden aan het Nederlands tweelingen Register (NTR) in Amsterdam.

Vijf genetische varianten van invloed op dieper gelegen gebieden in het brein

Resultaten van het onderzoek naar genetische informatie en MRI hersenscans van meer dan 30.000 personen hebben geleid tot de ontdekking van deze nieuwe genen. VU-onderzoeker en MRI-expert Van 't Ent licht toe: "In deze studie hebben we vijf genetische varianten ontdekt die van invloed zijn op het volume van dieper gelegen gebieden in het brein, de zogenaamde subcorticale structuren. Die hersenstructuren zijn onder andere betrokken bij leren en geheugen, bewegingscontrole en motivatie."

Alarm Clock

Hoe schadelijk is snoozen?

Afbeelding
© Istock
's Ochtends nog even in bed blijven liggen en snoozen, het is erg verleidelijk. Maar volgens sommige wetenschappers houdt u er maar beter mee op. Uw mentaal functioneren zou erdoor achteruit gaan.
Er zijn voor- en tegenstanders van snoozen. Sommige mensen staan onmiddellijk op als de wekker afgaat, terwijl anderen de snooze-knop blijven induwen en elke vijf minuten worden opgeschrikt door de alarmtoon. Snoozen voelt nochtans heerlijk aan, want tijdens het indommelen maakt het lichaam het gelukshormoon serotonine aan. Maar toch is snoozen is niet steeds goed voor de gezondheid, schrijft De Volkskrant.

Mentaal functioneren

Tijdens de extra 'snooze'-tijd is de slaapkwaliteit namelijk licht. We slapen in een cyclus van vijf fasen. Na de diepe slaap komt tegen de ochtend de lichte slaap en de rem-slaap. Maar als de wekker ons uit een diepe slaapfase haalt, voelen we ons erg suf, waardoor het extra verleidelijk is om de snooze-knop nog een keer in te drukken. 'Maar wie opnieuw in slaap valt, loopt het risico om bij de volgende alarmwekker nog op een ongunstiger moment wakker te worden', aldus Gemma Paech, slaaponderzoekster aan Washington State University. 'Je maakt het jezelf dus gewoon moeilijker door te snoozen', klinkt het.

Bovendien toont wetenschappelijk onderzoek aan dat onze dagelijkse prestaties er op achteruit gaan, na een onderbroken slaapcyclus. 'Wanneer u de wekker vroeger zet dan nodig om 's morgens nog even te kunnen snoozen, wordt een deel van de nachtrust onderbroken. Dit kan het mentaal functioneren door de dag heen beïnvloeden', luidt de conclusie.

Bulb

Waarom we ons moeilijk kunnen inleven in vreemden

Afbeelding
Je kunt je pas inleven in de gevoelens een ander, wanneer diegene geen onbekende meer is. Dit blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Stresshormonen zorgen er namelijk voor dat we geen empathie hebben voor vreemden.

Het team van Canadese en Amerikaanse wetenschappers voerden experimenten met muizen en mensen uit. Zo moesten de proefpersonen hun hand dertig seconden in een bak met ijskoud water onderdompelen. Wanneer iemand ziet dat een vriend pijn lijdt, dan ervaart hij die pijn ook. Hij lijdt in dat geval mee. Opvallend is dat wanneer de stresshormonen worden geblokkeerd, dat mensen dan niet alleen de pijn van vrienden voelen, maar ook de pijn van vreemden. Kortom, stress hindert empathie.

Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor muizen. De muizen ervaren stress wanneer een onbekende aanwezig is. Wanneer de muizen bevriend zijn - oftewel, wanneer ze samen in een kooitje zitten - ervaren ze meer pijn dan wanneer ze dezelfde pijn alleen ervaren. Dit is logisch, want het feit dat een muis meer pijn ervaart wanneer een vriend aanwezig is, is een teken dat er een sterke band is tussen de twee dieren.

Handcuffs

Onschuldige mensen geloven al snel dat ze een misdaad hebben begaan

Afbeelding
Je kunt mensen zo ondervragen over een zwaar misdrijf dat ze binnen enkele uren onterecht gaan geloven dat ze dat misdrijf zelf gepleegd hebben en 'bekennen'. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Onderzoekers van de University of British Columbia in Canada legden ouders en verzorgers van studenten een vragenlijst voor waarin ze gevraagd werden naar specifieke gebeurtenissen die de studenten tussen hun elfde en veertiende jaar kunnen hebben meegemaakt. De ouders en verzorgers mochten de vragenlijsten niet bespreken met de studenten.

Studenten

Vervolgens haalden de onderzoekers de studenten naar het laboratorium. Daar kreeg elke student twee verhalen te horen die hij of zij als tiener had meegemaakt. Slechts één van de twee verhalen was echt gebeurd. Het verzonnen verhaal ging over een misdaad die resulteerde in contact met de politie (bijvoorbeeld een diefstal of een gewapende aanval) of over een emotionele gebeurtenis (bijvoorbeeld een aanval door een hond of een verwonding). Een belangrijk detail is dat de verzonnen verhalen enkele details bevatten die wél klopten en stamden uit de vragenlijsten die de ouders en verzorgers hadden ingevuld.

De proefpersonen kregen de twee verhalen te horen en moesten verklaren wat er in beide verhalen gebeurde. Wanneer ze het moeilijk vonden om het verzonnen verhaal te verklaren, moedigden de onderzoekers ze aan om dat toch te doen en vertelden dat ze specifieke geheugenstrategieën konden gebruiken om zich toch meer details te kunnen herinneren.

Er volgde nog een tweede en derde ondervraging waarin de studenten opnieuw gevraagd werd om zich zo veel mogelijk te herinneren over de twee gebeurtenissen die de onderzoekers wilden bespreken. Naast het verklaren van de gebeurtenissen, moesten de studenten ook aangeven hoe levendig hun herinneringen aan die gebeurtenis waren en hoe zeker ze er van waren dat de herinneringen klopten.

Family

Deze 3 mensen konden waarnemen terwijl ze klinisch dood waren

Afbeelding
© Onbekend
Bijna-doodervaringen met correcte buitenzintuiglijke waarneming tijdens een klinische dood zijn onverenigbaar met een materialistisch wereldbeeld. In dit artikel aandacht voor drie minder bekende gepubliceerde casussen van dit type waarbij de waarneming bevestigd werd door een onderzoeker.

In de literatuur over bijna-doodervaringen wordt vaak melding gemaakt van BDE's tijdens een hartstilstand met een correcte buitenzintuiglijke waarneming van de omgeving. Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat dergelijke casussen een grote anomalie vormen voor het materialistische wereldbeeld. Mensen worden geacht voor hun bewuste denkprocessen en waarneming afhankelijk te zijn van een actieve hersenschors en bij een hartstilstand is reeds na 4 tot 20 seconden sprake van een vlak EEG. Bewustzijn tijdens een toestand van klinische dood is daarom onmogelijk volgens de heersende neuropsychologische theorieën.

Vreemd genoeg zijn er relatief weinig concrete casussen van BDE's tijdens een hartstilstand met een correcte buitenzintuiglijke waarneming gepubliceerd. Casussen waarbij de waarneming ook nog bevestigd is door derden zijn zelfs nog zeldzamer.

Commentaar: Zie ook: