Welkom op Sott.net
maa, 23 sep 2019
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Wetenschap van de Geest
Kaart

People 2

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd

Afbeelding
© Bigstock Photo/arenacreative
Het gemiddelde verzuim is in 2014 (3,9%) iets hoger dan in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers, zo schrijft ArboNed op de website.

Dr. Corné Roelen, bedrijfarts bij ArboNed: 'Verzuim met stressgerelateerde klachten is verder gestegen.' In 2013 werd langdurig verzuim in 29% van de gevallen veroorzaakt door stress. Afgelopen jaar had 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie.

People 2

Vaker geheugenverlies bij mannen

Afbeelding
Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met geheugenverlies als gevolg van het ouder worden. Mannen zijn hier vatbaarder voor dan vrouwen.

Dat blijkt uit een onderzoek aan de Mayo Clinic in Rochester. De vaardigheden op het gebied van geheugen en het volume van de hersenen neemt - zo schrijven de onderzoekers in JAMA Neurology - af met de leeftijd, maar dit lijkt niet te komen door de opbouw van de zogenaamde bèta-amyloïd plaques in de hersenen die kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer. "Ons onderzoek laat zien dat het geheugen bij bijna iedereen achteruit gaat, al lang voordat amyloïd zich ophoopt in de hersenen", aldus onderzoeker Clifford Jack.

Plaques

Volgens de onderzoeker zijn de plaques nog steeds een belangrijk kenmerk voor de ziekte van Alzheimer, maar uit dit onderzoek blijkt dat ze de achteruitgang van de hersenen niet per se initiëren. Jack: "Ouder worden zelf heeft ook een duidelijke invloed op het geheugen. We denken dat de plaques op een later moment in het leven ontstaan en dan de achteruitgang van het geheugen versnellen."

Goed nieuws, aldus de onderzoeker: "geheugenverlies is niet per se een aanwijzing voor de ziekte van Alzheimer."

Info

Stemmen in hoofd complexer dan gedacht

Afbeelding
De stemmen die mensen soms in hun hoofd horen zijn veel gevarieerder en complex dan tot nu toe gedacht. De meeste mensen horen meerdere stemmen met verschillende karaktertrekken. Vaak ervaren ze ook een lichamelijk effect van de stemmen.

Onderzoekers van de Stanford en Durham University publiceerden de resultaten van een grootschalig onderzoek in Lancet Psychiatry. Het is een van de grootste en gedetailleerde studies naar auditieve hallucinaties. Het horen van stemmen valt in deze categorie. Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel mensen met als zonder een psychiatrische diagnose stemmen horen.

Horen van stemmen

De resultaten van de studie stelt een aantal aannames over het horen van stemmen ter discussie door te suggereren dat er een grote variatie is aan stemmen. Volgens de onderzoekers betekent deze variatie dat er ook behoefte is aan verschillende behandelmethodes waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen subtypes of patronen binnen het horen van stemmen.

Auditieve hallucinaties komen veel voor bij psychiatrische aandoeningen zoals een psychose, schizofrenie en een bipolaire stoornis. Ook mensen zonder psychische klachten kunnen echter stemmen horen. Naar schatting krijgt 5 tot 15 procent van de volwassenen op enig moment in hun leven te maken met de zogenaamde gehoorshallucinaties.

Gift

Waarom mediteren goed voor je is

Afbeelding
Het is nu ongeveer 10 jaar geleden dat ik het mediteren heb ontdekt. Ik kan wel zeggen dat het me veel heeft gebracht. Om gezonder te worden is gezonder eten denk ik niet voldoende. Mediteren is voor mij duidelijk een groot stuk in de puzzel. Veel mensen vinden meditatie maar raar en zweverig. Ik denk daar zelf anders over, net als de wetenschap.

Wat doet mediteren met je volgens de wetenschap?

Werkt tegen veroudering van de hersenen
Mensen die regelmatig aan meditatie doen, hebben op oudere leeftijd meetbaar meer grijze stof (1). De grijze stof zorgt ervoor dat onze hersenen informatie kan verwerken. Al eerder was aangetoond dat mediteren tot meer grijze stof leidt . Eén onderzoek toonde aan dat hoe meer grijze stof iemand heeft, hoe minder zelfzuchtig deze persoon is (2).

Versterkt je immuunsysteem
Onderzoek toont aan dat 8 weken lang mediteren je immuunsysteem positief beïnvloeden (3). Er werd een grote stijging van het aantal antistoffen tegen virussen gevonden.

Commentaar: Zie ook: Het Éiriú Eolas [Gaelisch voor Groei van Kennis] programma voor Stressverlichting, Genezing en Verjonging.

De nervus vagus speelt een belangrijke rol in meditatie en ademhalingsoefeningen.
Voor meer informatie over de nervus vagus oftewel de zwervende zenuw (de belangrijkste parasympathische zenuw van het autonome zenuwstelsel) lees ook:


Stock Down

Werkloosheid en jobonzekerheid doen gebruik antidepressiva toenemen in Europa

Afbeelding
© gettyimages.be
Werklozen in Europa doen vaker een beroep op professionele zorg voor mentale problemen en gebruiken meer antidepressiva, ongeacht hun mentale toestand.Ook mensen die jobonzekerheid ervaren, nemen respectievelijk meer antidepressiva en contacteren sneller een huisarts voor psychische gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek bij bijna 19.000 mensen door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, waarvan de resultaten recentelijk in het wetenschappelijke tijdschrift European Sociological Review verschenen.

Werklozen hebben gemiddeld gezien een slechtere mentale gezondheid en een hogere behoefte aan mentale gezondheidszorg dan werkenden. Ook jobonzekerheid kan echter leiden tot meer mentale gezondheidsproblemen, zo blijkt.

Health

Zwaar psychiatrische patiënt aan lot overgelaten

Afbeelding
© ANP
Zware psychiatrische patiënten worden steeds vaker aan hun lot overgelaten. Volgens psychiater Niels Mulder, hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg, worden de voorzieningen voor deze groep steeds schaarser, waardoor soms alleen nog het laatste redmiddel van de dwangopname rest.

En het aantal gedwongen opnames is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, blijkt uit onderzoek van onder anderen Mulder. De hoogleraar baseert zijn cijfers op gegevens voor de Raad voor de Rechtspraak. In 2013 was er sprake van 22.866 dwangopnames, een stijging van 60 procent in vergelijking met 2003 (14.294 opnames).

Toch kunnen die opnames worden voorkomen door bijvoorbeeld bemoeizorg. In het hele land staan teams klaar om verwarde en zorgmijdende personen te helpen. Ze proberen iemand eerst met praktische zaken te helpen. Vaak zijn er schulden en heeft iemand hulp nodig om zijn financiën op orde te krijgen. ,,Zo bouw je een vertrouwensband op en kun je iemand er beter van overtuigen zorg te aanvaarden.''

Family

Kinderen vaak de dupe van vechtscheiding

Afbeelding
© FBF
Ieder jaar loopt ongeveer 20% van de scheidingen uit op een vechtscheiding. Kinderen zijn hier altijd de dupe van. Als ouders in een vechtscheiding verwikkeld zijn, wordt er nauwelijks nog naar kinderen geluisterd.

Doordat de vader en moeder zo met elkaar strijden, allebei overtuigd van hun gelijk, hebben zij niet door hoe hun kinderen hieronder lijden. Kwaad spreken over de andere partner, niet samen op een belangrijke gebeurtenis willen zijn of de ander de kinderen niet laten zien, is schadelijk voor kinderen.

People 2

Bijna 7 procent van Vlaamse werknemers wordt dagelijks gepest

Afbeelding
© thinkstock
Bijna zeven procent (6,9 procent) van de Vlaamse werknemers zegt dagelijks het slachtoffer te zijn van pestgedrag. Dat cijfer verdubbelt nog eens op maandelijkse basis. Dat blijkt uit een onderzoek van Groep IDEWE, de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, in samenwerking met KU Leuven, in het kader van de Vlaamse Week tegen Pesten. Voor het onderzoek werden iets meer dan 3.000 werknemers bevraagd.

Opvallend: pesterijen komen vaker voor in stresserende werkomgevingen. Gestresseerde werknemers raken sneller uitgeput en zijn daarom een gemakkelijk doelwit. Bovendien gaan ze vaker normen en waarden overschrijden in een poging om hun stress te reduceren. Collega's die die schending van de gangbare normen niet aanvaarden, hebben daarmee meteen een aanleiding om pestgedrag te vertonen.

Een aangename werkomgeving heeft een beschermend effect. Werknemers die zich gesteund voelen door collega's en leidinggevenden, geven aan minder vaak het slachtoffer te zijn van pesterijen op de werkvloer.

People 2

Werkdruk en stress lopen op

Afbeelding
Een op de drie werknemers erkent de negatieve invloed van werkdruk en stress op de werkvreugde en de relaties tussen collega's. Werkdruk en stress lopen op, zo blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Tempo Team.

Het arbeidsmarktonderzoek, uitgevoerd door Insites Consulting, werd afgenomen bij 1.857 werknemers en 600 werkgevers in België, Nederland en Duitsland, onder wie meer dan 600 in België. Van de bevraagde werknemers ondervindt 48 procent meer werkdruk en 42 procent heeft meer stress dan enkele jaren geleden.

Daar komt volgens het HR-bedrijf bij dat werknemers minder zeker zijn over de toekomst: hun vertrouwen in de arbeidsmarkt daalt voor het derde jaar op rij. Bijna 20 procent van de werknemers acht de kans groot dat de eigen job binnen vijf jaar niet meer bestaat.

Werknemers zoeken door dit alles meer naar stabiliteit. Waar in 2011 de werk-privébalans nog de belangrijkste prioriteit was, is dit in 2014 de financiële gezondheid van het bedrijf. De crisis zorgt ervoor dat 'softere' thema's als minder belangrijk worden ervaren. Jobzekerheid ten koste van jobtevredenheid dus.

Family

Vaker depressie bij hoge studieschuld

Afbeelding
Jongeren met een hoge studieschuld hebben vaker last van depressies. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of South Carolina.

Katrina Walsemann gebruikte gegevens uit de National Longitudinal Survey of Youth 1997, een representatieve steekproef van Amerikaanse studenten. Hiervoor beantwoordden 25- tot 31-jarigen vragenlijsten.

Ze ontdekte dat jongeren die hogere schulden hadden overgehouden aan hun studietijd vaker aangaven dat ze kampten met depressieve symptomen. Dit verband bleef overeind na correctie voor andere factoren zoals de financiële situatie van hun ouders en de sociaal-economische status gedurende hun jeugd.