Welkom op Sott.net
vri, 03 feb 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Attention

Nederland: Hogere vaccinatiegraad, meer sterfgevallen

vaccinatiegraad sterfte
De afgelopen maanden zijn er steeds meer aanwijzingen voor een positieve correlatie tussen sterfte door alle oorzaken en coronavaccins. Om het bestaan van deze correlatie aan te tonen is het echter van cruciaal belang om de sterfte en de vaccinatiegraad te kunnen vergelijken binnen een relatief homogene populatie.

De Nederlandse onderzoeker André Redetti heeft dit nu onderzocht. Hij vergelijkt het sterftecijfer en de vaccinatiegraad tussen gemeenten in Nederland en constateert dat vaccinatie geen sterftebeperkend effect heeft.

In plaats daarvan ziet hij een statistisch significante positieve correlatie tussen de vaccinatiegraad en het sterftecijfer.

In dit geval gaat het om de periode week van 35 tot 52 van 2021. Zoals de grafiek laat zien is er een sterke correlatie, d.w.z. een hogere vaccinatiegraad in een gemeente is gecorreleerd met een hoger sterftecijfer. De volledige analyse is nog niet collegiaal getoetst, maar wel beschikbaar op Researchgate.

Syringe

Wordt er geknoeid met de testresultaten van de coronaprikken? Een analyse

FDA gebouw hoofdkwartier
© Sarah Silbiger/Getty Images
In een nogal schokkende wending van gebeurtenissen, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration stiekem een "Future Framework"1 regeling ingevoerd, die Pfizer en Moderna in staat zal stellen aangepaste coronaprikken op de markt te brengen zonder enige aanvullende klinische proeven op personen uit te voeren, anders dan wat reeds is gedaan.2,3,4

FDA Past Bliksemsnel de Regels Aan

Een stemming over het Framework was gepland voor 28 juni 2022 door het FDA's Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC), maar terwijl het VRBPAC een bivalente coronaprik goedkeurde (19-2) voor de herfst van 2022,5 leek de verwachte stemming specifiek over het Framework niet plaats te vinden - maar dat gebeurde dus WEL.

Het blijkt dat we weer eens zijn beetgenomen door een instantie die de regels telkens weer herschrijft. Toby Rogers, Ph.D. - een politiek econoom wiens onderzoek zich richt op regelgeving en corruptie van Big Pharma6 - legt uit op welke stiekeme manier ze dit voor elkaar hebben gekregen:7

Commentaar: Steve Bannon interviewt Toby Rogers over het debacle bij de FDA:
Syringe

Coronavaccins en Vruchtbaarheid

Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland
© BFS/DataHero
Coronavaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland.

Waarom zien we een aanzienlijke daling van het aantal geboorten in Duitsland en Zwitserland - negen maanden na het begin van de coronavaccinaties?


Beïnvloeden coronavaccins de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid?

Een Israëlische studie die onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Andrology, leek een daling van 15% te hebben gevonden in de spermaconcentratie drie maanden na de mRNA-coronavaccinatie. De auteurs voerden aan dat de daling tijdelijk was, maar de gegevens toonden niet echt een herstel aan, alleen een breder betrouwbaarheidsinterval. Het betrof echter een zeer kleine studie (slechts 37 deelnemers), zonder controlegroep (om externe effecten uit te sluiten), terwijl in verschillende andere studies een dergelijke daling van de spermaconcentratie niet werd gevonden - sommige studies toonden zelfs een vermeende stijging, waaruit de complexiteit van dergelijke metingen blijkt.

In tegenstelling tot wat sommige sceptici van het coronavaccin beweren, heeft de recente Israëlische studie dus niet aangetoond dat de mRNA-coronavaccinatie de concentratie of de kwaliteit van het sperma vermindert. In feite is er momenteel geen sterk bewijs dat een dergelijk effect aantoont. Anderzijds kan een corona-infectie een tijdelijke invloed hebben op de kwaliteit van het sperma, maar dit is niet onverwacht na een infectie of ziekte.

Dit gezegd hebbende, roepen nieuwe geboortegegevens uit Duitsland en Zwitserland enkele ernstige vragen op. Beide landen registreerden een consistente daling van 10% tot 15% (vergeleken met de verwachtingen) in maandelijkse geboorten van januari tot maart/april 2022 (de meest recente beschikbare gegevens) - dat wil zeggen precies negen maanden na het begin van de massavaccinatie tegen corona in april/mei 2021onder de algemene bevolking (zie de grafieken hierboven en hieronder).

Commentaar: zie ook:


Syringe

Enige doel mRNA-prikken van Moderna en Pfizer bij kinderen is eliminatie van de controlegroep. Er zijn geen voordelen voor de gezondheid, alleen nadelen.

Pfiz/Mod
© FX Empire/AFP/KJN
De FDA is bereid de gezondheid van 19 miljoen kleine kinderen op te offeren om het bewijs van een misdaad te verdoezelen

Vrijdag heeft de FDA haar risico/batenanalyse vrijgegeven van Moderna's aanvraag voor een noodgoedkeuring (EUA) om mRNA te injecteren in kinderen van 0 tot 17 jaar oud. Ik heb het de afgelopen twee dagen gelezen en hieronder zet ik uiteen wat mij opviel:

I. Inleiding, een balletje-balletje spel ter verberging van de negatieve gegevens

De risico/batenanalyse voor Moderna is 190 pagina's lang, met een heel kleine regelafstand. Het werd twee werkdagen voor de VRBPAC-vergadering van 14-15 juni vrijgegeven. Een soortgelijke risico/batenanalyse voor Pfizer's noodgoedkeuringsaanvraag voor kinderen onder de 5 jaar zal morgen worden vrijgegeven (slechts 24 uur voor de vergadering). Dit garandeert dat GEEN van de leden van de VRBPAC deze documenten zal hebben gelezen voor aanvang van de vergadering - en dat is precies wat het kartel wil.

Een van de manieren waarop Moderna en de FDA het spel manipuleren is door eindeloze lagen van complexiteit toe te voegen om te verbergen hoe slecht de gegevens werkelijk zijn. Dit hadden vier afzonderlijke documenten moeten zijn - Moderna bij adolescenten van 12 tot 17 jaar, Moderna bij kinderen van 6 tot 11 jaar, Moderna bij kinderen van 2 tot 5 jaar en Moderna bij kinderen van 6 tot 23 maanden. Afzonderlijk bekeken, faalt de injectie in elk van deze vier leeftijdsgroepen. Maar door ze op een hoop te gooien, ontstaat er verwarring waardoor het moeilijk te begrijpen is wat er precies speelt.

Nog iets zeer kwalijks dat Moderna doet, is het verder onderverdelen van deze populaties in acht verschillende subpopulaties (Randomization Set, Full Analysis Set, Immunogenicity Subset, Per-protocol Immunogenicity Subset, Per-protocol Set for Efficacy, Modified Intent-to-treat Set, MITT1 Set, Safety Set, Solicited Safety Set).

Ziet u wat ze doen? Het publiek wil gewoon weten of het product werkt en wat de bijwerkingen zijn. Door de gegevens te verdelen in acht subcategorieën, waarbij vier verschillende leeftijdsgroepen betrokken zijn, moeten we nu 32 verschillende tabellen doorworstelen om te proberen te begrijpen wat er tijdens de klinische proef heeft plaatsgevonden.

Syringe

Gezonde jonge mensen sterven plotseling en onverwacht aan een 'mysterieus' syndroom - artsen zoeken antwoorden middels een nieuw nationaal registratiesysteem

chest pain

Mensen onder de 40 worden dringend verzocht hun hart te laten controleren, omdat ze mogelijk risico lopen op het plotselinge dood van een volwassene-syndroom (SADS) (foto, vrouw met pijn op de borst tijdens het hardlopen).
Mensen onder de 40 jaar worden dringend verzocht hun hart te laten controleren, omdat zij mogelijk risico lopen op het plotselinge dood van een volwassene syndroom.

Het syndroom staat bekend als SADS en bleek dodelijk voor allerlei verschillende soorten mensen, ongeacht hun fitheid en gezonde levensstijl.

Volgens het Royal Australian College of General Practitioners is SADS een 'overkoepelende term om onverwachte sterfgevallen bij jonge mensen te omschrijven,' die zich meestal voordoen bij mensen onder de 40 jaar.

Commentaar: Iedereen die niet ziet wat hier aan de hand is, stond waarschijnlijk achteraan bij het uitdelen van het verstand. De recente stroom van artikelen in de reguliere pers over voorheen ondergerapporteerde 'aandoeningen' waardoor mensen onverwacht dood neervallen, zet het publiek er alleen maar toe aan deze sterfgevallen als mogelijk te accepteren. Een paar jaar geleden was het ongehoord dat gezonde volwassenen zonder bekende reden dood neervielen. Wat is er veranderd?

Zie ook:


Blackbox

Sprake van een doofpot? Patholoog volgens wie 30-40% van de autopsies na vaccinatie stierf aan vaccin, zweeg opeens en voerde geen autopsies meer uit

Peter Schirmacher, Directeur van het Pathalogisch Instituut van het Universitair Ziekenhuiscentrum van Heidelberg
© Uli Deck/dpa
Peter Schirmacher, directeur van het Instituut voor pathologie van het Universitair Ziekenhuiscentrum van Heidelberg
Als we tot op de bodem willen uitzoeken of en in welke mate vaccins bijdragen aan de dood van de gevaccineerden, vormen autopsies een cruciaal instrument. Maar waar blijven al die autopsies die ons kunnen helpen deze vragen te beantwoorden?

Afgelopen zomer drong hoofd afdeling pathologie van de Universiteit van Heidelberg, Dr. Peter Schirmacher, aan op het uitvoeren van veel meer autopsies van gevaccineerde mensen. Zijn team had net 40 autopsies uitgevoerd op mensen die binnen twee weken na vaccinatie waren overleden en concludeerde dat 30-40% van hen aan het vaccin was gestorven.

Dr. Schirmacher waarschuwde voor een groot aantal ongerapporteerde sterfgevallen als gevolg van vaccinatie en betreurde dat pathologen de meeste patiënten die aan een vaccinatie overlijden niet opmerken. Het probleem, zo legde hij uit, is dat gevaccineerde mensen gewoonlijk niet sterven onder klinische observatie.
De arts die het lijk onderzoekt legt geen verband met de vaccinatie en verklaart dat het om een natuurlijke dood gaat en de patiënt wordt begraven. Of hij verklaart een onduidelijke doodsoorzaak en de officier van justitie ziet geen schuld bij derden en geeft het lichaam vrij voor de begrafenis.

Commentaar: Uit het rapport van Dr. Arne Burkhardt:
Histopathologisch onderzoek: bevindingen

Histopathologische bevindingen van vergelijkbare aard werden ontdekt in organen van 14 van de 15 overledenen. Het meest aangetast waren het hart (14 van de 15 gevallen) en de longen (13 van de 15 gevallen). Pathologische veranderingen werden verder waargenomen in de lever (2 gevallen), schildklier (Hashimotos thyroiditis, 2 gevallen), speekselklieren (syndroom van Sjögren; 2 gevallen) en hersenen (2 gevallen).

Een aantal opvallende aspecten overheersten in alle aangetaste weefsels van alle gevallen:
  1. ontstekingsverschijnselen in kleine bloedvaten (endotheelontsteking), gekenmerkt door een overvloed aan T-lymfocyten en afgezonderde, dode endotheelcellen binnen het vaatlumen;
  2. de uitgebreide perivasculaire accumulatie van T-lymfocyten;
  3. een massale lymfocytaire infiltratie van omliggende niet-lymfatische organen of weefsels met T-lymfocyten
Lymfocytaire infiltratie kwam soms voor in combinatie met intense lymfocytaire activering en follikelvorming. Waar deze aanwezig waren, gingen zij gewoonlijk gepaard met weefselvernietiging.

Deze combinatie van multifocale, door T-lymfocyten gedomineerde pathologie, die duidelijk het proces van immunologische zelfaanval weerspiegelt, is ongeëvenaard. Omdat vaccinatie de enige gemene deler was tussen alle gevallen, kan er geen twijfel over bestaan dat het de trigger was van de zelfvernietiging bij deze overleden personen.

Conclusie

Histopathologische analyses tonen duidelijk bewijs van door vaccinatie geïnduceerde autoimmuunachtige pathologie in meerdere organen. Het spreekt vanzelf dat dergelijke auto-aanvalsprocessen bij alle individuen, vooral na boosterinjecties, zeer vaak tot bijwerkingen kunnen leiden.

Het lijdt geen twijfel dat het injecteren van op genen gebaseerde coronavaccins levens onder bedreiging van ziekte en dood plaatst. We merken op dat zowel mRNA- als vectorvaccins vertegenwoordigd zijn onder deze gevallen, evenals alle vier grote fabrikanten.
Alle onderstaande verhalen kunnen worden verklaard door de bevindingen van Dr. Burkhardt. Het zijn variaties van een door vaccin veroorzaakte autoimmuunaanval:


Robot

Jakkes: De heerlijke nieuwe wereld van genetisch gemodificeerde mensen

genetisch gemodificeerde mensen
Dit verhaal gaat over de hoogmoed van overwinning en genetische modificatie. Laten we beginnen met het lelijke. De rijkste mensen ter wereld, evenals hun trouwe dienaren van het Wereld Economisch Forum, zitten in het Genetische Modificatie team. Volgens het Wereld Economisch Forum zal "de evolutie van gentesten en genbewerking de toekomst van de gezondheidszorg bepalen."

Ze kunnen er 's nachts gewoon niet van slapen, dat ze hun vingers nog niet in elk hoekje en gaatje van het menselijk lichaam hebben gestoken en op efficiënte wijze te gelde hebben gemaakt! Hieronder een technische video uit 2016 over "Harnessing Gene Editing for Multiple and Permanent Genetic Changes."


Commentaar: Zie ook:


Arrow Down

Pandemie 2: Apenpokkengekte

Apenkoorts
© Off-Guardian
Apenpokken - het is de nieuwe hippe ziekte die de wereld overspoelt. Naar verluidt verschijnt het bijna gelijktijdig in meer dan een dozijn verschillende landen op vier verschillende continenten.

Zoals we in de begindagen van de corona"pandemie" schreven, is angst het enige dat zich sneller verspreidt dan de ziekte.

De media meldden het eerste Britse geval van apenpokken op 7 mei. Minder dan twee weken later, zien we een aantal zeer bekende krantenkoppen. Zomaar ineens...Pandemie 2: Apenpokken!! nu te zien bij al uw favoriete verkooppunten van angstporno.

Sky News vertelt ons dat in het VK de "gevallen" van apenpokken zijn "verdubbeld(!) ... van 10 naar 20.

De BBC ging er wel heel subtiel mee om door te blèren: "Apenpokken: Artsen bezorgd over impact op seksuele gezondheid"

De New Scientist gebruikte zelfs het P-woord door te vragen: "Kunnen apenpokken in een nieuwe pandemie uitmonden?," om vervolgens te antwoorden: "waarschijnlijk niet, maar misschien ook wel!". Ze houden in ieder geval hun opties open.

Science waarschuwt dat "Vragen over de uitbraak van apenpokken toenemen naarmate het aantal gevallen stijgt"

The Mirror is volledig doorgedraaid en plaatste als kop:
Rusland onderzocht het gebruik van apenpokken als biologisch wapen, beweert ex-sovjet wetenschapper.
Dat is dus alvast een richting die het verhaal op kan gaan.

Voor alle duidelijkheid, "apenpokken" (wat dat ook moge betekenen in deze context), is GEEN Russisch biowapen. Het is ook geen westers biowapen. Of een Chinees biowapen. Het is gewoon weer een paniekverhaal. En daarnaast is het ook nog eens een overhaast, halfslachtig verhaal.

Attention

De nare geschiedenis van vitamine D3 en de pro-vaccin vooringenomenheid van Fauci

vitamine D
© Shutterstock
We beschikten over een goedkope levensreddende oplossing zowel voor als tijdens de pandemie...

De wrange waarheid is dat zelfs aan het begin van de coronapandemie een zeer eenvoudige, goedkope en doeltreffende behandeling beschikbaar was, die de meerderheid van de verloren levens had kunnen redden (1-3). De WHO en de volksgezondheidsbureaucratie hoefden enkel mensen aan te bevelen en te ondersteunen om voldoende vitamine D3 in te nemen. Deze nalatigheid is terug te voeren op de onwetenschappelijke vooringenomenheid en de pro-vaccin obsessie van Dr. Anthony Fauci. En opnieuw promootten de gevestigde media, betaald door de Amerikaanse regering en de farmaceutische industrie, vaccinatie door artsen die mensen wilden informeerden over de wetenschappelijke waarheid te censureren, belasteren en te onderdrukken. De ziekte waaraan u leed, het verlies van levens onder uw familie en vrienden, had sterk verminderd kunnen worden door simpelweg voldoende vitamine D3 binnen te krijgen. Dit is weer een voorbeeld van wat er gebeurt als ongekozen ambtenaren de vrijheid van meningsuiting mogen controleren. Misdaden tegen de mensheid.

De effectiviteit van Vitamine D3 als een immuunsysteem-versterkende profylactische behandeling voor influenza en andere respiratoire RNA- virussen werd voor het eerst ontdekt in 2006 (4, 5). Ondanks het feit dat deze behandeling verbazingwekkend effectief is om de dood te voorkomen (door het immuunsysteem te versterken), is het nooit onderzocht door de NIH, bevorderd door de CDC of de Amerikaanse regering voor de behandeling van influenza. Een groot probleem is dat de ongecontroleerde variabelen van dosering, tijdstip van toediening en ziektestatus hebben geleid tot inconsistente klinische resultaten (net zoals we hebben gezien bij de coronaonderzoeken met Ivermectine en Hydroxychloroquine). Als Vitamine D3 echter profylactisch in voldoende doses wordt toegediend, zijn er duidelijke en overtuigende aanwijzingen dat Vitamine D-bloedspiegels van rond de 50 ng/ml een aanzienlijke vermindering van symptomatische infectie, ernstige ziekte en sterfte tot gevolg hebben.

Attention

Horowitz: Vijf nieuwe datapunten wijzen op rampzalig gehalte aan vaccinatieschade

Up arrow V I
© Pink Sheet-Informa/freepmging.com/KJN
Uptick
Hoeveel mensen liepen nu eigenlijk letsel op door de injecties? Dat weten we niet en onze regering wenst het ook niet te weten. Maar een stortvloed van nieuwe gegevens toont aan, dat het er exponentieel meer zijn dan enig meldingssysteem van ongewenste voorvallen laat zien, en het aantal ernstige bijwerkingen zou in elk groot land in de miljoenen kunnen lopen.

Volgens de Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), een publieke omroep in Leipzig:
"Het aantal ernstige complicaties na vaccinatie tegen Sars-CoV-2 is 40 keer hoger dan eerder door het Paul Ehrlich Instituut (PEI) werd geregistreerd. Een studie met ongeveer 40.000 deelnemers door het Berlijnse Charité concludeert. 'Eén resultaat: acht op de 1000 gevaccineerden kampt met ernstige bijwerkingen.'"
Dit is een zeer stringent criterium en omvat alleen symptomen die weken of maanden aanhouden en medische aandacht vereisen. Toch menen de onderzoekers dat bijwerkingen met een factor 40 werden ondergerapporteerd en dat bijna 1% van de mensen deze mate van letsel ondervond als gevolg van de injecties. In Duitsland worden ruwweg 179 miljoen doses toegediend.

Deze cijfers komen enkele maanden nadat een klokkenluider van BKK, een van Duitslands grootste ziektekostenverzekeraars, op basis van medische factureringscodes gegevens had verstrekt waaruit bleek, dat in de officiële Duitse telling van bijwerkingen van het Paul Ehrlich Instituut bijwerkingen met een factor 7 en het aantal ernstige bijwerkingen met een factor 13,86 werden ondergerapporteerd.