Gezondheid & WelzijnS


Syringe

SOTT Focus: Corruptie bij Pfizer/FDA, Dodelijke Batches en Autopsies Onthullen Genocide door Coronaprik

Weefsel onder de microscoop

De door Pfizer gedane proeven waren niet alleen frauduleus, ze werden willens en wetens door de FDA goedgekeurd waardoor miljoenen mensen een groot risico lopen. Dit rapport zal aantonen hoe autopsies onthullen dat de coronaprikken in feite gezonde mensen doden, hoe er opzettelijk dodelijke batches werden vrijgegeven en dat deze een ongelooflijk hulpmiddel bieden ter aantoning dat Pfizer fraude bij de proeven heeft gepleegd en de FDA nalatig is geweest
, zodat mensen gewapend zijn met een aantal van de tot op heden meest essentiële gegevens om tegen deze tirannie te vechten.
  • Voormalig hoofdwetenschapper van Pfizer Dr. Mike Yeadon heeft bevestigd dat 90% van de bijwerkingen van vaccins afkomstig was van minder dan 10% van de batches, hetgeen werd gedocumenteerd en rechtstreeks berekend middels de VAERS databank van de CDC, wat betekent dat de batches niet dezelfde ingrediënten bevatten. Dit vormt solide bewijs van bedrog dat opzettelijk is uitgevoerd, en is tot op heden het meest overtuigende bewijs.
  • Overlijden ten gevolge van een coronaprik wordt niet bijgehouden door lijkschouwers. De sterfgevallen worden niet eens onderzocht of gedocumenteerd als gerelateerd aan de coronaprik. Een Amerikaanse lijkschouwer nam de tijd om 3 sterfgevallen, variërend van mid-dertigers tot mid-vijftigers die ten gevolge van de coronaprik stierven, te traceren, en de autopsies bevestigen dit.
  • Onderzoek door middel van autopsies van de Duitse toppatholoog Dr. Arne Burkhardt toont duidelijk aan dat alle op genen gebaseerde vaccins, onafhankelijk van de fabrikant, hetzelfde resultaat opleverden. In de organen van deze mensen vond hij in 90% auto-immune zelfaanval door killer lymphocyten op de weefsels. De belangrijkste waren het hart, de longen, dan andere weefsels zoals lever, enz. Dr. Bhakdi bevestigt dat deze vaccins jongeren en ouderen doden.
  • In één centraal gelegen Amerikaanse staat fluctueerde het aantal doden door alle oorzaken niet tussen 2015-2019. In 2020 steeg het met 15%, en NADAT meer dan 62% van de Amerikanen de prik kregen in 2021 steeg het totale aantal sterfgevallen met maar liefst 12% meer dan de stijging van 15% die in 2020 plaatsvond.
  • Pfizer heeft meer dan 10 miljard dollar aan boetes betaald voor valse beweringen, het omkopen van artsen, het manipuleren van studies, maar ook voor sterfgevallen als gevolg van hun medicijnen - daarnaast waren hun coronaproeven volledig frauduleus. De Canadese Covid Care Alliance heeft een briljante videopresentatie samengesteld die dit alles uitlegt en biedt een illustratieve pdf als hulpmiddel.
  • Pfizer beweerde dat de inentingen veilig waren en 7 dagen na de 2e dosis 95% werkzaamheid vertoonden. Maar die 95% was eigenlijk een Relatieve Risicoreductie. De Absolute Risicoreductie bedroeg slechts 0,84%.
  • Een federale rechter wees het verzoek van de FDA af om de documenten van Pfizer niet openbaar te maken. In plaats van de 75 jaar die de FDA vroeg om alle documenten te produceren die Pfizer had ingediend om de goedkeuring voor coronaprik te krijgen, heeft de rechter bevolen dat elke maand 55.000 pagina's moeten worden vrijgegeven, hetgeen binnen 9 maanden moet zijn voltooid.
  • Volgens het VAERS-rapportagesysteem van de CDC zijn er in minder dan een jaar tijd meer mensen gestorven aan de coronaprik dan aan alle andere vaccins bij elkaar sinds deze gegevens werden bijgehouden en nog steeds hebben ze het niet stopgezet.

Pills

Pfizers giftige coronapil

Covid-19
Paxlovid van Pfizer wordt nu wereldwijd uitgerold. Maar in sommige opzichten is het nòg experimenteler dan de coronaprik van het farmaceutische bedrijf. Health Canada - net als de FDA van de VS al tientallen jaren bondgenoot van de farmaceutische industrie - geeft toe dat "Niet veel mensen Paxlovid hebben ingenomen. Ernstige en onverwachte bijwerkingen kunnen voorkomen."

De gigantische vrachtwagenkonvooien rijden richting Ottawa, vergezeld van enorme aantallen supporters en media-aandacht.

Tegelijkertijd wordt Pfizers Paxlovid relatief stilletjes verspreid over Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.

Het is een reeks pillen voor corona - en het is het tweede deel van een een-tweetje dat begon met de mRNA coronaprik van het bedrijf. Tezamen stuwen ze Pfizer naar duizelingwekkende winst- en marktkapitalisatieniveaus.

Microscope 2

SOTT Focus: SARS-CoV-2 is een Echt Virus en Werd Herhaaldelijk Geïsoleerd

covid lie protest
Zoiets
Hoewel sommigen nog steeds beweren dat SARS-CoV-2 eigenlijk niet bestaat, lijkt dit in strijd te zijn met verscheidene duidelijk vastgestelde feiten. Het virus is daadwerkelijk gefotomicrografeerd,1,2 hele genoomsequenties van de verschillende stammen zijn beschikbaar,3,4 en met de juiste accreditatie kan iedereen het levende virus verkrijgen om onderzoek te doen.

Ofschoon ik absoluut geen fan ben van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention, kweken zij het virus in celcultuur zodat het op grote schaal beschikbaar is voor onderzoekers die het willen bestuderen.5 Voorbeelden van onderzoek waarbij men het eigenlijke virus nodig heeft, zijn antiviraal onderzoek, de ontwikkeling van vaccins, onderzoek naar de stabiliteit van het virus en pathogeneseonderzoek.6

Waar Bestaat de Verwarring Uit?

Ten minste een deel van de verwarring lijkt te zijn geworteld in de manier waarop de term "geïsoleerd" wordt gedefinieerd. Sommigen houden vol dat een virus niet geïsoleerd is tenzij het ook gezuiverd is, terwijl anderen zeggen dat een virus niet gezuiverd hoeft te zijn om "geïsoleerd" te worden.

Cupcake Pink

Suikerrijke voeding tijdens de puberteit kan bijdragen aan de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie

sucrose psychiatric
© Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science.Hirai et al. toonden aan dat suikerrijke voeding tijdens de puberteit aan psychose gerelateerde met gedrag samenhangende endofenotypen induceert, waaronder hyperactiviteit, slecht werkgeheugen, verstoorde sensory gating en verstoorde interneuron functie bij muizen met een tekort aan GLO1, een enzym dat betrokken is bij de detoxificatie van suiker metabolieten.I
Met behulp van een muismodel toonde een team van onderzoekers van het Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science aan, dat een hoge consumptie van suiker tijdens de puberteit een potentiële risicofactor is voor de ontwikkeling van gedragsfenotypen, die in verband worden gebracht met psychiatrische ziekten zoals schizofrenie en bipolaire stoornis.

Gezien de wereldwijde toename van consumptie van enkelvoudige suikers publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie in 1995 richtlijnen, waarin bezorgdheid werd geuit over de toename van lichaamsgewicht en de ontwikkeling van cariës.

Een hoge suikerinname op zichzelf verhoogt de risico's op tal van chronische ziekten, waaronder diabetes, hoge bloeddruk en nierziekten.

Commentaar: Het is interessant dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat schizofreniepatiënten extra gevoelig kunnen zijn voor een verscheidenheid aan voedingsmiddelen en dat enige verlichting van de symptomen kan worden gevonden in het eten van meer volwaardige voeding, met minder koolhydraten (enkelvoudige suikers) en meer dierlijke vetten. Sommige onderzoekers benadrukten dit punt op anekdotische wijze door aan te tonen dat in primitievere samenlevingen dit soort psychische stoornissen veel minder schijnen voor te komen:


Syringe

Spike-eiwit veroorzaakt toename van hartaanvallen en vernietigt immuunsysteem

One Vaccine to Rule All
© Twitter
"Dit is eigenlijk een technologie die ontworpen is om mensen te vergiftigen, daar kan geen twijfel over bestaan." Dr. Michael Palmer over mRNA vaccins
Vraag: Veroorzaakt het Coronavaccin hartaanvallen?

Antwoord- Ja, en onderzoekers begrijpen het mechanisme dat deze gebeurtenissen teweegbrengt steeds beter.

Vraag: Hoe kan ik er zeker van zijn dat u de waarheid vertelt?

Antwoord- Nou, om te beginnen is er een recente onderzoekspaper, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Circulation, dat tot dezelfde conclusie komt. Hier volgt een passage uit die paper
"Wij concluderen dat de mRNA-vaccins ontsteking van het endotheel (de cellaag die de bloedvaten bekleedt) en infiltratie van T-cellen in de hartspier drastisch doen toenemen en een verklaring kunnen bieden voor de waarnemingen van verhoogde trombose (stolling), cardiomyopathie (een groep ziekten die de hartspier aantasten) en andere vasculaire gebeurtenissen na vaccinatie. "("Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning",Circulation)
Het komt eigenlijk zelden voor dat onderzoekers zo ongeveinsd zijn in hun analyse, maar hier staat het zwart op wit. Zoals u kunt zien wonden ze er geen doekjes omheen. Alex Berenson vatte het op zijn blogsite bij Substack als volgt samen:
"Een nieuwe studie van 566 patiënten die ofwel de Pfizer ofwel de Moderna vaccins toegediend kregen, toont aan dat tekenen van cardiovasculaire schade sterk toenamen na de injecties. Het risico op hartaanvallen of andere ernstige coronaire problemen is meer dan verdubbeld maanden nadat de vaccins waren toegediend, gebaseerd op veranderingen in markers van ontsteking en andere celbeschadiging. Patiënten hadden een risico van 1 op 4 voor ernstige problemen na de vaccins, vergeleken met 1 op 9 daarvoor. ("If you like heart problems, you'll love the Pfizer and Moderna Covid vaccines", Alex Berenson, Substack)
"Verdubbeld"? "Het risico op hartaanvallen... meer dan verdubbeld" na vaccinatie?

Bulb

Zorgt vaccinatie voor dodelijkere virussen?

Radioloog Frits Jansen
© FJRadioloog Frits Jansen
Was ons niet beloofd dat bij een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent het coronavirus overwonnen zou zijn? Vaccinatie zorgt juist voor meer varianten, zegt radioloog Frits Jansen in dit opiniestuk. Hij is bezorgd. ,,De eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt, vind ik zorgelijk.''


Commentaar: Zo schreef dokter Gaby:
Al in februari 2020, lang voordat de lockdowns in de westerse wereld hun intrede deden, legde iemand het verband tussen hoe componenten van het SARS-CoV-2 spike-eiwit (glycoproteine S) homoloog zijn (gelijke afstamming) aan sommige van onze menselijke retrovirussen - de virussen die in ons DNA zitten. Pfizers mRNA-vaccin is ontworpen om het SARS-CoV-2 spike-eiwit te produceren in het menselijk lichaam.

Verscheidene onderzoekers hebben onze aandacht gericht op het concept van virale recombinatie; als twee virussen elkaar ontmoeten, wisselen ze op zeer effectieve wijze genetisch materiaal uit en kan een nieuw gerecombineerd virus ontstaan uit deze uitwisseling. Vanwege de eigenschappen van ons eigen DNA, zouden we hier niet alleen te maken kunnen hebben met de komst van een nieuw gerecombineerd griepachtig virus (het coronavirus van het vaccin + een griepvirus in onze cellen), maar - in het ergste geval - met een recombinatie van een virus dat veel dodelijker is.

COVID Massavaccinatie-Experiment: Bereid U Op Het Ergste Voor Met Dit Gezondheidsprotocol
Lees ook:

Commentaar: Ondertussen zien we een alarmerende stijging van sterfgevallen in 2021: Zorgwekkende Stijging van Sterftecijfers in 2021: Waarom Coronaprikken (Voorlopig) Vooral Schadelijk Zijn Voor Jonge Mannen

Als we het CBS kunnen geloven, valt er oversterfte te bespeuren in de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder, maar ook bij andere leeftijden. Sinds augustus is er elke week sprake van oversterfte. Het lijkt erop dat het CBS de aandacht slechts richt op het oudste segment van de bevolking, zodat we niet kijken naar andere leeftijdsgroepen. Daarbij sterven er doorgaans meer ouderen tijdens het griepseizoen en is er derhalve sprake van oversterfte.

Lees ook:
Ondanks booster alias derde prik "zware uitbraak" Cojona in woonzorgcentrum vastgesteld - België


Health

SOTT Focus: Zorgwekkende Stijging van Sterftecijfers in 2021: Waarom Coronaprikken (Voorlopig) Vooral Schadelijk Zijn Voor Jonge Mannen

Florian Dagoury
Kort nadat hij eerder dit jaar zijn tweede dosis van het Pfizer coronavaccin had gekregen, merkte beroepsduiker Florian Dagoury, die tot de wereldrecordhouders op het gebied van statische apneu (het inhouden van de adem onder water) behoort, vreemde veranderingen op in zijn hartslag in rust en ademhalingscapaciteiten. Vier weken later kreeg hij na een bezoek aan een cardioloog de diagnose myocarditis en triviale mitralisklepinsufficiëntie. Aangezien hij geen voorgeschiedenis had van hart- en vaatziekten concludeerde hij, dat deze effecten werden veroorzaakt door het coronavaccin van Pfizer.

Professioneel mountainbiker Kyle Warner werd onlangs ook gediagnosticeerd met pericarditis, naast posturaal orthostatisch tachycardie-syndroom, die beide begonnen kort nadat hij zijn prik met het Pfizervaccin had gekregen. Kyle deelde zijn ervaring op zijn YouTube kanaal en nam begin november eveneens deel aan een ronde tafel discussie in de Amerikaanse senaat over reacties op vaccins.

De 29-jarige voormalig West Ham United voetballer Pedro Obiang werd 10-15 dagen in het ziekenhuis opgenomen kort nadat hij in juli zijn coronavaccin had ontvangen. Ook hij kreeg te horen dat hij myocarditis had en als gevolg daarvan zich ten minste 6 maanden moest onthouden van sportactiviteiten.

En zo werd ook wielrenner Greg Van Avermaet, winnaar van de Olympische gouden medaille in 2016, gedwongen het wereldkampioenschap van dit jaar op te geven, toen hij letsel opliep na het nemen van het Pfizervaccin in juni.

Olympic gold medal cyclist Greg Van Avermaet
© Cyclingtips.com
Dit betreft slechts een fractie van het totale aantal topsporters dat tot nu toe in 2021 plotseling met een hart- en vaatziekte werd geconfronteerd. Aangezien myocarditis een uiterst gevaarlijke hartaandoening is met de potentie om permanente schade te veroorzaken, kan dit betekenen dat deze atleten nooit meer hun professionele sport zullen kunnen beoefenen.

Sun

Wat zit er achter de vreemde daling van Amerikaanse lichaamstemperaturen in de afgelopen 200 jaar? - nieuwe studie

person thermometer body temperature
© Tim Hawley/DigitalVision/Getty Images
Er wordt vaak gezegd dat het menselijk lichaam rust bij een gezonde inwendige temperatuur van 37 graden Celsius, of 98,6 graden Fahrenheit.

Dit gemiddelde werd twee eeuwen geleden in Frankrijk vastgesteld, maar in de tussentijd lijkt het erop dat onze 'normale' fysiologie een klein beetje is veranderd.

Begin vorig jaar hebben onderzoekers in de Verenigde Staten gegevens van veteranen uit de Burgeroorlog en nationale gezondheidsenquêtes doorgespit en stelden vast, dat de temperatuur bij mannen die rond de eeuwwisseling zijn geboren 0,59 graden Celsius lager lag dan bij mannen die zo'n tweehonderd jaar eerder werden geboren.

Bij vrouwen daarentegen daalde de temperatuur sinds de jaren 1890 met 0,32 graden Celsius.

Indertijd suggereerden de auteurs dat het iets te maken kon hebben met ontstekingen ten gevolge van ziekte, die nauw verbonden zijn met de lichaamstemperatuur. Met de opkomst van de moderne geneeskunde hebben we een afname gezien van chronische infecties, en misschien, zo suggereerden de auteurs, heeft dit ons als het ware afgekoeld.

Commentaar: Een voordeel van een hogere inwendige lichaamstemperatuur is een groter vermogen om virale infecties af te weren. In de eerste helft van de 20e eeuw erkende de reguliere geneeskunde de voordelen hiervan en werd het beoefend in de vorm van pyrotherapie. Hoewel het erop lijkt dat dit soort therapie al honderden - zo niet duizenden - jaren wordt beoefend, is één zo'n methode koude therapie, zoals ijszwemmen, een andere is de sauna.

Zie ook: En luister ook naar SOTT radio's: The Health & Wellness Show: The benefits of cold adaptation


Attention

'Ga voorzichtig en op eigen risico te werk' Mercks COVID-'supermedicijn' brengt ernstige gezondheidsrisico's mee, waarschuwen wetenschappers

molnupiravir
© UnknownCOVID medicijn molnupiravir
Nu blijkt dat alle wetenschappers en artsen die er op stonden dat Mercks "revolutionaire" COVID-medicijn molnupiravir extreem veilig is, zich toch niet getrouw hielden aan "de wetenschap". Want volgens een donderdag gepubliceerd rapport van Barron's, zijn sommige wetenschappers bezorgd dat het medicijn - dat naar verluidt het aantal ziekenhuisopnames halveerde tijdens een studie die werd afgebroken - kanker of geboorteafwijkingen zou kunnen veroorzaken.

Dat was het dan voor wat betreft het hebben van een "sterk veiligheidsprofiel," zoals Dr. Scott Gottlieb beweerde in een interview op de dag dat Merck voor het eerst het onderzoek publiceerde.

Het is volkomen begrijpelijk waarom Merck dit veiligheidsrisico wil bagatelliseren: aangenomen dat het wordt goedgekeurd wordt algemeen verwacht dat het medicijn één van de "meest lucratieve medicijnen ooit" wordt - hetgeen één van de redenen is waarom Merck's aandelen in de dubbele cijfers stegen na de aankondiging.

Zoals we eerder deze week berichtten, zullen Merck en zijn "partner" Ridgeback Biotherapeutics gigantische winsten boeken door klanten tot 40x meer te laten betalen dan de kostprijs van het produceren van het geneesmiddel, dat Ridgeback oorspronkelijk in licentie had van Emory University voor een "niet nader genoemd bedrag". Het geneesmiddel werd ontwikkeld met fondsen van de federale overheid.

Volgens Barron's zijn sommige wetenschappers die het geneesmiddel bestudeerden van mening, dat de methode om het virus te onderdrukken mogelijk amok kan maken in het lichaam.

Commentaar: Dit is weer zo'n snelle manier om geld te verdienen, waarbij de winst mogelijke rechtszaken zou (be)dekken.


Bacon n Eggs

Voedingsmythes ontkracht: zuivel, zout en biefstuk zijn wellicht toch goed voor u

food
© Anna Ivanova/Alamy
In de afgelopen 70 jaar hebben volksgezondheidsinstanties in Engelstalige landen een aantal dieetvoorschriften uitgevaardigd waarin in het algemeen wordt gesteld, dat de natuurlijke ingrediënten die bevolkingen over de hele wereld al duizenden jaren eten - vlees, zuivel, eieren en meer - en bepaalde bestanddelen van deze voedingsmiddelen, met name verzadigd vet, gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid.

De gevolgen van deze dieetvoorschriften zijn overal om ons heen waarneembaar: 60% van de Britten heeft nu overgewicht of obesitas, terwijl de metabole gezondheid van het land nog nooit zo slecht is geweest.

Het door de overheid gestuurde gebrek aan vertrouwen in de gezondheidswaarde van volwaardig voedsel in de natuurlijke vorm heeft ons ertoe aangezet voedingsmiddelen te kopen die fysiek en chemisch zijn gemodificeerd, zoals kaas met minder zout en magere melk, zogenaamd om ze gezonder voor ons te maken.

Commentaar: Bij SOTT zeggen wij dit al jaren. De reguliere media geven het eindelijk toe, maar niet nadat miljoenen zijn verzwakt door overconsumptie van suiker en geraffineerde koolhydraten. De schade is aangericht, dus we kunnen net zo goed stoppen met de schertsvertoning dat vlees en vet slecht voor ons zijn.