Welkom op Sott.net
din, 21 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart


Attention

Studie: Meer kindervaccins leiden tot hogere kindersterfte

baby naald
Hebben kindervaccins invloed op het sterfterisico van een kind? Terwijl de controverse rond deze kwestie blijft rondwaren, suggereert collegiaal getoetst onderzoek dat het antwoord hierop ja is.

In 2011 publiceerden Neil Miller, Ph.D., en Gary Goldman, Ph.D., een onderzoeksdocument in het tijdschrift Human & Experimental Toxicology, waaruit blijkt dat kindersterftecijfers gecorreleerd zijn met kindervaccinatiecijfers, waarbij landen met een hoge vaccinatiegraad een hogere kindersterfte vertonen. In de samenvatting wordt het volgende beschreven:1
"Het Amerikaanse vaccinatieschema voor kinderen bevat 26 vaccindoses voor kinderen jonger dan 1 jaar - de meeste ter wereld - en toch hebben 33 landen lagere kindersterftecijfers. Met behulp van lineaire regressie werden de vaccinatieschema's van deze 34 landen onderzocht, waarbij een correlatiecoëfficiënt van r = 0,70 (p < 0,0001) werd vastgesteld tussen kindersterftecijfers en het aantal vaccindoses dat routinematig aan zuigelingen wordt toegediend.

Biohazard

'Eeuwige' chemicaliën verhogen risico voor kinderen op diabetes, kanker en hart- en vaatziekten

Chemicaliën
Blootstelling aan "eeuwige" chemicaliën kan kinderen en jonge volwassenen een hoger risico geven op een breed scala aan ziekten, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en kanker, volgens een studie die woensdag gepubliceerd werd in Environmental Health Perspectives.

Onderzoekers van de Keck School of Medicine van de University of Southern California in de VS ontdekten dat PFAS, of per- en polyfluoralkyl stoffen - die worden gebruikt in allerlei consumentenproducten - belangrijke biologische processen verstoren.

Commentaar: Aangezien van langdurige blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën bekend is dat ze bij dieren afwijkingen in groei en seksuele ontwikkeling veroorzaken, kan men zich afvragen of chemische toxiciteit, althans gedeeltelijk, de genderdysforie-crisis kan helpen verklaren waarvan we momenteel getuige zijn?


Beaker

Het dreigende KANKER-probleem van kweekvlees: 'We kunnen met bakken tegelijk kwaadaardige kippentumoren eten'

labvlees nepvlees
© The National Pulse
"Onsterfelijke cellen vormen een hoofdbestanddeel van medisch onderzoek, maar ze zijn, technisch gezien, precancereus en kunnen in sommige gevallen tot volledige kanker leiden..."

Aan kweekvlees, door iedereen aangeprezen als het "diervriendelijke" voedsel van de toekomst, van het Wereld Economisch Forum tot Hollywood-sterren als Leonardo DiCaprio, kan volgens een nieuw bericht van Bloomberg een dodelijk probleem kleven.

Het probleem zit 'm in de materialen die worden gebruikt om het product te maken. Deze - "onsterfelijke cellijnen" - vermenigvuldigen zich voor altijd, net als kanker. Wat in feite betekent dat ze een vorm van kanker zijn. Hoewel deze cellijnen veel gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek, werden ze nooit eerder gebruikt om voedsel te produceren.
"Onsterfelijke cellen vormen een belangrijk onderdeel van medisch onderzoek, maar ze zijn, technisch gezien, precancereus en kunnen in sommige gevallen tot volledige kanker leiden... [Maar maak je] geen zorgen: Vooraanstaande kankeronderzoekers vertellen Bloomberg Businessweek dat, omdat de cellen niet menselijk zijn, het in wezen onmogelijk is dat mensen die ze eten er kanker van krijgen, of dat de precancereuze - of kankercellen zich überhaupt in mensen kunnen vermenigvuldigen."

Bloomberg BusinessWeek
Fabrikanten zijn "ervan overtuigd" dat het eten van dergelijke producten geen risico meebrengt - hoewel er geen harde gegevens zijn - maar het is niet moeilijk in te zien, zelfs als "bewezen" wordt dat de producten veilig zijn, hoe mensen afgeschrikt kunnen worden door de gedachte dat ze een veredelde tumor eten.

Commentaar:


Attention

Hoe veilig is 5G nou echt?

5G wereldbol
© istock/KJN
Maar weinig mensen die ik spreek zijn zich bewust van de mogelijke gezondheidsschade van radiofrequente straling zoals 5G of Wi-Fi. Zou dit komen doordat de overheid en de media onder één hoedje spelen om deze risico's te negeren? Het Hof van Beroep heeft onlangs toestemming gegeven voor een rechterlijke toetsing, waarbij de regering wordt aangeklaagd omdat zij "het publiek onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico's van 5G en het ontbreken van een procedure voor onderzoek naar eventuele schadelijke gevolgen voor de gezondheid niet heeft toegelicht." Deze hoorzitting onder leiding van Michael Mansfield QC vindt plaats op 6 en 7 februari in Londen.

Politici laten zich er echter niet van weerhouden door te gaan met de verspreiding van elektronische communicatie, nu in de vorm van 5G. De overheid stelt dat zij een "duidelijke ambitie heeft voor Groot-Brittannië om wereldleider te worden in de volgende generatie mobiele technologie, 5G," en dat er "een enorm potentieel bestaat om de productiviteit te verhogen en de economie te laten groeien." Opmerkelijk is dat bijna alle onafhankelijke commentatoren inzake 5G de indruk hebben dat de achterliggende beweegredenen voor de lancering ervan volledig van economische en niet van humanitaire aard zijn. Ikzelf ken dan ook niemand die enthousiasme koestert over bijvoorbeeld slimme steden, slimme snelwegen, bestuurderloze auto's of de intensivering van elektronische communicatie in de gezondheidszorg.

Commentaar: Zie ook:


Question

Sterke stijging waargenomen van infecties met A streptokokken (vleesetende bacterie)

A streptokokken vleesetende bacteriën
Artsen zien een sterke stijging van het aantal infecties veroorzaakt door groep A-streptokokken, ook wel de vleesetende bacterie genoemd. Volgens Jan Sinnige, arts-microbioloog bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk draagt de huidige toename van luchtweginfecties zoals griep bij aan de stijging: "De verminderde blootstelling aan gewone luchtwegvirussen en streptokokken de afgelopen jaren door bijvoorbeeld de anderhalve meter regel, verhogen nu juist het aantal infecties".


Commentaar: Dit kan een van de redenen zijn.

In juli 2022 verscheen een artikel in het AD waarin niet alleen streptokokkeninfecties bij kinderen met de dood als gevolg werden gemeld, maar ook andere ontstekingen:
De kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen, kampten met ernstige infecties als hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, bot- of gewrichtsontsteking en longontsteking met pus in de pleuraholte. Bij elf kinderen werd necrotiserende fasciitis vastgesteld, waarbij de bacterie huid en spieren laat afsterven - de reden dat streptokok ook wel 'vleesetende bacterie' wordt genoemd. Als dat op een arm of been gebeurt, leidt dat soms tot amputaties. Ten minste zeven jonge kinderen zijn afgelopen maanden aan de infectie overleden.

[...]

Onlangs leek er ook een piek te zien in het aantal jonge kinderen dat in het ziekenhuis is opgenomen met acute hepatitis. Binnen enkele weken werden drie kinderen zo ziek dat een levertansplantatie noodzakelijk was. In totaal staat de teller nu op dertien kinderen met acute hepatitis, inclusief de milde gevallen. Dat is niet verontrustend, stelt voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde. ,,Het lijken er niet meer dan normaal, wel kwamen die gevallen binnen een opvallend korte tijd.'' Vorige zomer belandden opvallend veel baby's in het ziekenhuis met het RS-virus.

Commentaar: Lees meer over immuuntolerantie en de ineffectieve rol van IgG4-antilichamen geïnduceerd door boostervaccins en terugkerende kindervaccinaties en het feit dat dit bekend was voordat de COVID-gekte en experimentele massavaccinatie om zich heen greep: Fauci knew boosters could cause immune tolerance; pushed for them anyway


Syringe

Alarmfase Rood: Farma wil vee injecteren met mRNA-'vaccins,' die waarschijnlijk in het voedsel terechtkomen

Gevaccineerde kuddes
© Gary Kazanjian
Vaccineren van de kudde
Al jaren is de farmaceutische industrie in stilte bezig om voorwendsels en methoden te bedenken om vee - waarvan het vlees uiteindelijk in het menselijke spijsverteringskanaal terechtkomt - te injecteren met mRNA-therapieën die als "vaccins" op de markt worden gebracht.

Een onderzoeksproject aan de Iowa State University met de titel NOVEL MRNA VACCINE TECHNOLOGY FOR PREVENTION OF BOVINE RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS ontwikkelt mRNA-vaccins voor gedomesticeerde koeien:
Het runder respiratoir syncytieel virus (RSV) is een belangrijke virale ziekteverwekker [sic] bij jonge koeien en vormt een belangrijke component van het ademhalingsziektecomplex en leidt vaak tot secundaire bacteriële longontsteking... we zullen een door ons ontwikkeld nieuw mRNA-vaccinsysteem testen dat de prijs voor productiedieren aanzienlijk verlaagt en kan leiden tot meer thermisch stabiele transcripten die geschikt zijn voor vaccinatie op de boerderij... Ons algemene doel is het testen van een nieuw mRNA-systeem voor het opwekken van immunologische bescherming tegen RSV-infectie bij runderen.
In Australië heeft de op vaccins beluste regering de ontwikkeling van mRNA-vaccins voor vee in samenwerking met een Amerikaans biotechbedrijf "versneld":

Volgens vice-premier en minister van Regionaal New South Wales Paul Toole moet deze dag als een belangrijke mijlpaal worden beschouwd op weg naar het veiligstellen van de vaccintechnologie, die de Australische veehouderij met een waarde van 28,7 miljard dollar zal beschermen.

Attention

Giftige zware metalen aangetroffen in vele chocoladerepen, waaronder Hershey's, Ghirardelli

Chocolaatjes
© Shutterstock/KJN
Pure chocolade werd lang beschouwd als gezond snoep - maar een nieuw rapport suggereert dat de lekkernij eigenlijk schadelijk zou kunnen zijn.

Uit een nieuw onderzoek van Consumer Reports blijkt, dat pure chocoladerepen mogelijk twee zware metalen bevatten die in verband worden gebracht met een groot aantal gezondheidsproblemen.

Deze club onderzocht 28 pure chocoladerepen van de volgende merken: Hershey's, Ghirardelli, Lindt, Dove, Godiva, Trader Joe's, Hu, Mast, Taza Chocolate, Valrhona, Beyond Good, Equal Exchange, Scharffen Berger, Alter Eco, Pascha, Tony's, Lily's, Chocolove, Endangered Species, Theo en Green & Black's.

De onderzoekers ontdekten dat alle 28 chocoladerepen cadmium bevatten, een natuurlijk element dat in de bodem voorkomt en in de cacaobonen terechtkomt; evenals lood, dat op natuurlijke wijze de bonen verontreinigt.

De zware metalen worden in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen zoals longproblemen, geheugenproblemen, kanker en zelfs vroegtijdige dood.

Van lood is bekend dat het gevaarlijk is voor de mens: langdurige blootstelling veroorzaakt geheugenverlies, hoge bloeddruk, buikpijn en stemmingsstoornissen bij volwassenen, terwijl schade aan de hersenen en het centrale zenuwstelsel leidt tot leer- en gedragsproblemen bij kinderen.

Commentaar: Hè Getsie!!!


Ambulance

Britse artsen waarschuwen voor 'grootste kankercrisis'

chirurgen, arts, röntgenfoto's
© Getty Images/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Groot-Brittannië verkeert midden in een grote crisis in de gezondheidszorg nu maandenlange vertragingen in de behandeling van kanker steeds vaker voorkomen, wat leidt tot een hoger sterftecijfer, zo waarschuwde de National Health Service (NHS)

Woensdag citeerden verschillende Britse media recente cijfers van de NHS, waaruit bleek dat bijna 40% van alle kankerpatiënten die in oktober door hun huisarts met spoed waren doorverwezen, twee maanden moesten wachten voordat zij een behandeling kregen. Dit zou de op één na slechtste prestatie ooit zijn en ver onder de doelstelling van 15% liggen.

The Guardian citeerde artsen die zeiden dat een vertraging van slechts vier weken bij de behandeling van kanker "sterfte met 6% tot 13% verhoogt voor solide kankers, met verdere verhogingen naarmate de vertraging langer duurt."

Volgens een artikel in het tijdschrift Lancet Oncology, steeg het aantal sterfgevallen ondertussen als gevolg van vertraagde diagnose en behandeling sinds de Covid-19-pandemie met 17%. Aangenomen wordt dat dit aanzienlijk heeft bijgedragen tot de afbraak van de kankerbehandelingsprocedures in het land.

Klinische artsen van het Imperial College London, het Institute of Cancer Policy van het King's College, Radiotherapy UK en Check4Cancer hebben opgeroepen tot onmiddellijke actie om de crisis aan te pakken.

Commentaar: Waarom zijn er personeelstekorten en wat kan de oorzaak zijn van de toename van kankers? Vragen waar de NHS, in al haar wijsheid, niet bij stilstaat.


Play

Documentaire 'Died Suddenly': Mix van goede informatie en 'veel rotzooi'

died suddenly
Veel mensen zijn enthousiast over de nieuwe documentaire "Died Suddenly." Gisteren kon ik er tijdens mijn pendelrit naar luisteren. Het maakte me kwaad en ik zal hieronder uitleggen waarom.

De film bevat zeker wat geweldige informatie. Informatie die - potentieel - de ogen en geesten van mensen zou kunnen openen. Vooral de interviews met de balsemers en begrafenisondernemers zijn indrukwekkend. Het lange, witte vezelige materiaal dat ze hebben gevonden in de slagaders en aders van dode mensen na de invoering van het vaccin is echt verschrikkelijk. Niets nieuws, maar het wordt allemaal op een zeer meeslepende manier gepresenteerd, vooral de scène waarin je ziet hoe het uit een lijk wordt verwijderd tijdens een balseming. De film zou veel effectiever zijn geweest als men zich alleen daarop zou hebben gericht (en dieper had gegraven om te laten zien waar dat materiaal van gemaakt is, etc.). Maar helaas werd die goede informatie, naast andere goede informatie (zoals gepresenteerd door Dr. Ryan Cole, Steve Kirsch en Dr. James Thorp) bezoedeld door het te bestrooien met een hoop onzin. Hier volgen vijf voorbeelden van die onzin die me is bijgebleven. Er kunnen er meer zijn:1

1. De berichtgeving inzake de DMED-gegevens
(de medische databank van het leger). Mathew Crawford onderzocht de DMED-gegevens en ontdekte dat de oorspronkelijke klokkenluiders een eenvoudige fout hadden gemaakt bij het vergelijken van 2021 met voorgaande jaren: wat ze in wezen hebben gedaan, is elk kantoorbezoek tellen in plaats van elke diagnose. Dus als je nieuw gediagnosticeerd was met, zeg, myocarditis, werd elk bezoek dat je bracht aan het militaire gezondheidssysteem (min of meer) opgeteld en vergeleken met hoeveel individuen in voorgaande jaren waren gediagnosticeerd met myocarditis. (De details zijn wat genuanceerder, maar dit geeft de basis van de fout weer).

Dit betekent dat, hoewel er een aanzienlijke toename WAS van veel verschillende gezondheidsdiagnoses, deze lang niet zo groot was als die klokkenluiders dachten en die Thomas Renz onder de aandacht bracht met zijn getuigenis tijdens de "Second Opinion" hoorzitting van Sen. Ron Johnson, die in de film wordt getoond.

Het vreemdste hieraan is, dat van de mensen die betrokken waren bij het aan het licht brengen van het DMED-schandaal er niemand is die ook maar de geringste belangstelling heeft getoond om hun fouten te corrigeren, en dus blijft men deze onwaarheden herhalen en deze worden momenteel nog eens versterkt door Stew Peters.

Vergeet niet dat Peters ook degene was die ons de nu volledig in diskrediet gebrachte film heeft gebracht, waarin werd geprobeerd aan te tonen dat COVID dodelijk was omdat het overeenkomsten vertoonde met slangengif en werd verspreid door besmet water. Ik vertrouw niets meer van wat deze meneer zegt of doet. Hij en zijn team zijn ofwel slecht in het doorlichten van betrouwbare informatie, of ze zijn bezig met een opzettelijke campagne om de gezondheidsvrijheidsbeweging in diskrediet te brengen. En in dit geval is dat echt heel jammer, omdat er veel waardevolle, ware informatie in de film is opgenomen die nu bezoedeld wordt door de vermenging met zoveel valse informatie.

Commentaar: Met dit alles in het achterhoofd, kunt u hier desgewenst het goede materiaal bekijken:
Bacon

Rood vlees vormt geen gevaar voor de gezondheid. Nieuwe studie maakt korte metten met jaren van slordig onderzoek

rood vlees gezond
Al jarenlang leggen studies een verband tussen het eten van rood vlees en gezondheidsproblemen als hartziekten, beroertes en kanker. Maar in die gepubliceerde artikelen schuilen opmerkelijke beperkingen.

Nagenoeg al deze onderzoeken zijn observationeel en leggen niet op overtuigende wijze een oorzakelijk verband. De meeste worden geplaagd door verwarrende variabelen. Bijvoorbeeld, eten vleeseters misschien gewoon minder groenten, roken ze meer of bewegen ze minder? Bovendien zijn vele gebaseerd op zelfgerapporteerde consumptie. Het is een simpel feit is dat mensen zich niet nauwkeurig kunnen herinneren wat ze eten. En tenslotte zijn de gerapporteerde effecten in deze wetenschappelijke artikelen vaak klein. Is een verondersteld 15% groter risico op kanker echt de moeite waard om je zorgen over te maken?