Welkom op Sott.net
din, 21 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Syringe

Zeldzame bijwerkingen van COVID-vaccins zijn mogelijk waargenomen in 15 jaar oude dierstudies

Image by Gerd Altmann from Pixabay
© Image by Gerd Altmann from Pixabay
Dat een hoge dosis adenovirus in de bloedbaan kan leiden tot stolling, lage bloedplaatjesgehaltes en antilichamen tegen bloedplaatjes was 20 jaar geleden al bekend uit dierstudies met betrekking tot gentherapie.

Dat schrijft de Noorse biologe Gro Amdam in een e-mail aan ScienceNorway vanuit de VS, alwaar zij hoogleraar is aan de Arizona State University.
"Studies op dieren toonden dit aan - in experimenten op apen, konijnen en muizen. Het probleem werd een obstakel voor onderzoek en ontwikkeling van gentherapie," schrijft Amdam.
Het AstraZeneca-vaccin tegen COVID maakt gebruik van een zogenaamde adenovirale vector om het vaccin in ons lichaam af te leveren.

Verschillende gevallen van ongewone en ernstige stolling in combinatie met lage bloedplaatjesgehaltes en bloedingen na toediening van het vaccin - vier met dodelijke afloop - waren voor Noorwegen aanleiding om op 11 maart het gebruik van het AstraZenea-vaccin op te schorten.

Noorse en Duitse onderzoekers hebben onlangs in een artikel, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, uitgelegd wat er met deze patiënten is gebeurd. Zij noemden het syndroom VITT - vaccin-geïnduceerde immuun-thrombocytopenia.

Commentaar: De AstraZeneca- en Johnson & Johnson- vectorvaccins, gebaseerd op het Adenovirus, zijn in feite gentherapieën, vergelijkbaar met de andere mRNA-vaccins. Dit is een typisch voorbeeld van hoe echte wetenschap het zwijgen wordt opgelegd - en hoe echte gegevens worden vermengd met leugens, zodat zij uiteindelijk een gecorrumpeerd quasi-wetenschappelijk rapport hebben dat niet de waarheid maar hun agenda zal ondersteunen.

Voor hen zijn echte wetenschap en de levens van miljoenen mensen onbelangrijk. Het belangrijkst is dat de zieke agenda van de psychopathische elites wordt gevolgd, welke de huidige "moderne wetenschap" volledig heeft ondermijnd.

Zie ook:


Black Magic

Nieuw Rapport Werpt Licht op de Doomsday-cultus van Vernietigende Vaccins

death cult
"De risico-batenanalyse is daarom duidelijk: de experimentele vaccins zijn onnodig, ondoeltreffend en gevaarlijk. Actoren die experimentele COVID-19 vaccinatie toestaan, dwingen of toedienen, stellen bevolkingen en patiënten bloot aan ernstige, onnodige, en ongerechtvaardigde medische risico's." Doctors for Covid Ethics, 29 april 2021
Een baanbrekende nieuwe studie van onderzoekers aan het prestigieuze Salk Institute doet twijfel rijzen over de huidige oogst van op genen gebaseerde vaccins, welke een ernstig risico voor de volksgezondheid kunnen inhouden. Het artikel, met de titel "The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness", toont aan, dat SARS-CoV-2's "onderscheidende 'spike'-eiwit"... "cellen beschadigt, bevestigend dat COVID-19 voornamelijk een vaatziekte is". Hoewel het artikel zich strikt richt op kwesties in verband met Covid, roept het onvermijdelijk vragen op over de nieuwe vaccins, welke miljarden spike-eiwitten bevatten die de kans op ernstige ziekte of dood sterk zouden kunnen verhogen. Hier volgt een fragment uit het artikel van 30 april 2021:
"In de nieuwe studie creëerden de onderzoekers een "pseudovirus" dat omgeven was door SARS-CoV-2 klassieke kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een proefdier - hetgeen bewees dat het spike-eiwit op zichzelf voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ontsteking in endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleden. (Opmerking: "Vasculaire endotheelcellen bekleden het gehele bloedvatenstelsel, van het hart tot de kleinste haarvaten").

Het team bootste dit proces vervolgens na in het lab door gezonde endotheelcellen (die de slagaders bekleden) bloot te stellen aan het spike-eiwit. Zij toonden aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden. Deze binding verstoorde ACE2's moleculaire signalering naar mitochondria (organellen die energie genereren voor cellen), waardoor de mitochondria beschadigd en gefragmenteerd raakten.

Eerdere studies toonden een soortgelijk effect aan wanneer cellen werden blootgesteld aan het SARS-CoV-2 virus, maar dit is de eerste studie waarin wordt aangetoond, dat de schade optreedt wanneer cellen worden blootgesteld aan het spike-eiwit op zichzelf." ("The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness", Salk.edu)

Health

Geruisloos gepubliceerde studie van Stanford op NIH.gov bewijst dat mondkapjes volledig nutteloos zijn tegen Covid

Masks
© Pixabay / Engin_Akyurt
De inlegkruisjes die de meesten van ons meestal op hun gezicht dragen hebben blijkbaar geen effect op het stoppen van Covid-19. Dat verklaart veel.

Heeft u kennis genomen van de collegiaal getoetste studie van Stanford University welke aantoont, dat mondkapjes absoluut zinloos zijn om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan? Nee? De publicatie hiervan vond plaats op de website van het National Center for Biological Information. Het NCBI is een afdeling van het National Institute for Health, dus men zou denken dat een dergelijke studie breed zou worden uitgemeten door de reguliere media en toegejuicht zou worden door de "wetenschap-minnende" Big Tech lui.

In plaats daarvan onthult een DuckDuckGo zoekopdracht, dat de studie werd opgepikt door GEEN ENKEL regulier mediakanaal en de tirannen van de Big Tech bedrijven zullen mensen die de studie online posten schorsen, zoals politiek strateeg Steve Cortes op een vervelende manier ondervond toen hij een tweet postte welke tegen de officiële verhaallijn met betrekking tot de mondkapjes inging. De tweet zelf bevatte een citaat alsmede een link, hetgeen Twitter ertoe aanzette zijn account te schorsen, mogelijk voor onbepaalde tijd.

Hij citeerde rechtstreeks uit de NCBI-publicatie van de studie. De website van de overheid waarnaar hij linkte bevat een collegiaal getoetste studie van Stanford University's Baruch Vainshelboim. Daarin citeert hij 67 geleerden, artsen, wetenschappers en andere studies om zijn conclusies te ondersteunen.


Commentaar: Zie ook: The Science of Masks


Bomb

Mondkapjes zijn tikkende tijdbommen

Toxic Masks
Onze planeet kan een nieuwe crisis met betrekking tot plastic tegemoet zien, te vergelijken met de crisis in verband met de plastic waterflessen, maar dit keer met weggegooide mondkapjes. Nog steeds raden de meeste volksgezondheidsorganisaties aan dat "iedereen mondkapjes op moet" tijdens de COVID-19 pandemie, ondanks onderzoek waaruit blijkt dat mondkapjes het aantal besmettingen niet significant verminderen.1

Als gevolg daarvan worden er wereldwijd naar schatting 129 miljard mondkapjes per maand gebruikt, hetgeen neerkomt op ongeveer 3 miljoen kapjes per minuut. De meeste van deze mondkapjes zijn voor eenmalig gebruik en gemaakt van plastic microvezels.2

Microplastics, waaronder microvezels, variëren in grootte van vijf millimeter (mm) tot microscopische lengtes en worden ingeslikt en opgenomen door vissen, plankton en andere zeedieren, alsmede door de wezens op het land, die dit alles in hun lichamen krijgen (waaronder mensen3).

Wereldwijd wordt jaarlijks meer dan 300 miljoen ton plastic geproduceerd - en dat was nog voordat het dragen van een mondkapje een dagelijkse gewoonte werd. Het grootste deel daarvan eindigt als afval in het milieu, waardoor onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Denemarken en Princeton University waarschuwen dat mondkapjes op korte termijn "het volgende plastic probleem" zouden kunnen worden4.

Roses

Drie dingen over medische hulp bij sterven waaromtrent de meeste mensen onwetend zijn

physician assisted death
© ThinkStock
In steeds meer landen worden wetten ingevoerd, genormaliseerd en uitgebreid om artsen toe te staan mensen te helpen bij zelfdoding.

Is dit louter om ondraaglijk lichamelijk of geestelijk lijden te verlichten? Of overheersen andere factoren?

Vroeger geloofde ik het eerste, maar sinds ik deze kwestie opnieuw onderzocht, lijkt het erop dat het tweede waarschijnlijker is.

Sun

Zonlicht en Vitamine D zijn niet hetzelfde

sunlight
 • De sulfaatsynthese in de huid vangt de energie van de zon op. Voldoende blootstelling aan zonlicht voor zowel de huid als de ogen is van vitaal belang voor onze gezondheid op lange termijn.
 • Sulfaat ondersteunt onder andere de gezondheid van de bloedvaten, de elektriciteitsvoorziening van het lichaam en het afgiftesysteem voor belangrijke moleculen zoals cholesterol, vitamine D, dopamine en melatonine.
 • Er zijn aanwijzingen dat zonlicht beschermt tegen kanker, hartziekten, hoge bloeddruk en botbreuken.
 • De voordelen van blootstelling aan zonlicht omvatten veel meer dan alleen vitamine D.
 • Veel studies tonen aan dat vitamine D-supplementen de gezondheidsvoordelen van zonlicht niet kunnen reproduceren. Bovendien kan overmatige vitamine D-suppletie een systemisch sulfaattekort verergeren, waardoor calciumophoping in de slagaders wordt bevorderd.
 • Zowel zonnebrandmiddelen als glyfosaat verstoren de synthese en productie van melanine - het natuurlijke beschermingsmechanisme van het lichaam tegen de zon. Aluminium in zonnebrandcrème verstoort de sulfaatsynthese. Deze verstoringen kunnen verklaren waarom de prevalentie van melanoom de afgelopen twee decennia gestaag is toegenomen naarmate meer zonnefilters met een hogere beschermingsfactor worden gebruikt.

Commentaar: Sunlight for optimal health


Passport

De opkomst van het vaccinatiepaspoort: Vaccins vormen de nieuwe 'Zuiverheidstoets'

israeli green pass
Zoals vorig jaar voorspeld worden vaccinatiepaspoorten over de hele wereld ingevoerd, ook in de VS. Zoals Ron Paul rapporteerde in zijn Liberty Report,1,2 dat op 29 maart 2021 live werd gestreamd, is de regering-Biden "serieus aan het kijken naar de invoering van een soort federaal vaccinatiepaspoortsysteem, waarbij Amerikanen die niet aan de regering kunnen (of willen) bewijzen dat ze zijn ingeënt met het experimentele vaccin, wettelijk zullen worden behandeld als tweederangs burgers."

Paul waarschuwt dat dit systeem "snel zal verworden tot een kopie van China's 'sociaal krediet' systeem, waar ongewenst gedrag streng wordt bestraft." Ik zeg nu al maanden hetzelfde en er is alle reden om te vermoeden dat we inderdaad deze kant opgaan.

Luister maar eens naar het emotionele pleidooi van Ilana Rachel Daniel vanuit Jeruzalem, Israël, waar een "Groene Pas" nu verplicht is als je een aantal openbare gelegenheden wilt bezoeken en aan de samenleving wilt deelnemen. Daniel, die 25 jaar geleden vanuit de VS naar Israël emigreerde, is gezondheidsadviseur, activist en voorlichter voor de nieuwe politieke mensenrechtenpartij Rappeh.

Commentaar: Zie ook:


Family

Waarom vaccineren we onze kinderen tegen covid-19?

child on swing
In dit artikel ligt de nadruk op vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar met de Covid-19-vaccins, omdat dit zeer ernstige en dringende vragen oproept welke door de samenleving ter discussie moeten worden gesteld in verband met mogelijk onnodig letsel bij onze kinderen. De termen SARS-CoV-2-virus dat tot de ziekte van Covid-19 leidt en Covid-19 worden in dit artikel door elkaar gebruikt. Waarom deze nadruk? Omdat men nu druk bezig is met het testen van de nieuwe mRNA vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus bij jonge kinderen.

Wat is de beweegreden hiervoor en waar is het op gebaseerd? Waarom zou men baby's van zes maanden willen vaccineren? Tweejarige zuigelingen te vaccineren? Kinderen van zes jaar vaccineren? Kinderen van tien jaar oud? Met een experimenteel vaccin dat een genetische code in uw cellen aanbrengt welke de cellen instrueert een schijnhoeveelheid van het virus te produceren?

Alvorens deze kwestie rechtstreeks te onderzoeken, willen wij de inconsequente redeneringen en de reële bezorgdheid van het vaccineren van kinderen binnen een kader van de verwoestende maatschappelijke beperkingen van Covid-19 plaatsen. Wij wijzen erop dat lockdowns, schoolsluitingen en mondkapjesmandaten geen enkele zin hebben gehad (vooral de langdurige beperkingen) en dat als gevolg van hun invoeringen maatschappelijke verwoesting heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt en de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van kinderen nog in hun totaliteit moeten worden onderzocht. De verpletterende schade wordt versterkt en is dus nog dramatischer voor vrouwen en de armere leden van de samenleving.

Commentaar: Commentaar: Zie ook:


Syringe

De grootste COVID-19 sceptici? Eerstelijnsgezondheidszorgwerkers

vaxxed
Wat weten eerstelijnsgezondheidswerkers en paramedisch personeel over COVID-19-vaccins dat politici en hun volksgezondheidsadviseurs niet weten?

Volgens een analyse van januari door Gallup was 51 procent van de gezondheidswerkers en eerstehulpverleners die in december 2020 werden ondervraagd, niet overtuigd van de voordelen van vaccinatie, zelfs als het vaccin "gratis, beschikbaar, door de FDA goedgekeurd en voor 90 procent effectief" zou zijn.

Gallup vond deze resultaten vooral verontrustend, omdat degenen met het hoogste risico op blootstelling aan COVID-19 - de professionals voor wie het vereist is dat ze voldoen aan de gezondheid, veiligheid en kritieke economische behoeften van Amerika en die door de National Academies of Engineering, Science and Medicine worden gedefinieerd als "Tier 1A-werknemers" - de meest waarschijnlijke groep vormden om vaccinatie te weigeren (34 procent).

Commentaar:
...But for Palma, there is nothing that will change her mind about a COVID vaccine.

"Zelfs al zou God zelf uit de hemel neerdalen en zeggen dat het geen kwaad kan, dan nog zou ik zeggen: 'Nee, dank u'," zegt ze. "Ik geloof in een heel andere wijze om voor het lichaam te zorgen. Ik geloof in gezonde voeding, zonneschijn, liefde, verbinding met de aarde, beweging. Ik geloof gewoon niet dat een goede gezondheid ooit gevonden kan worden in een injectie."

Scientists worry as more Americans say they'll refuse COVID-19 vaccineHealth

Verzameld bewijs dat lockdowns meer kwaad dan goed doen

covid lockdown
© Health Advisory & Recovery Team (HART)
(De gegevens zijn binnen: lockdowns dienen geen nuttig doel en veroorzaken catastrofale maatschappelijke en economische schade. Zij moeten nooit meer herhaald worden in dit land.)

Het Health Advisory and Recovery Team (HART) is een groep hooggekwalificeerde Britse artsen, wetenschappers, economen, psychologen en andere academische deskundigen, waaronder sceptische sterren wier stukken in Lockdown Sceptics te zien of te zien zijn geweest, zoals Dr. John Lee, Dr. Clare Craig, Dr. Malcolm Kendrick, Joel Smalley, Prof. David Livermore, Prof. David Seedhouse, Prof. David Paton en Dr. Gary Sidley.

Het team heeft nu haar meest verontrustende werk tot op heden gepubliceerd. Het nieuwe rapport, getiteld "COVID-19: an overview of the evidence" ("COVID-19: een overzicht van het bewijs"), werd vandaag naar parlementsleden gestuurd om hen aan te sporen om de komende week tegen de verlenging van de Coronavirus Act te stemmen. Het bevat meer dan 50 bladzijden met nauwgezet bewijsmateriaal van specialisten op hun vakgebied en toont zonder enige twijfel aan waarom de reactie van de regering op de uitbraak van het coronavirus ondoeltreffend en rampzalig is geweest en waarom een nieuwe aanpak nodig is.

Commentaar: Aanbevelingen van het rapport:
 1. Herinvoering van het bestaande beleid van 2019 inzake pandemieplanning, in afwachting van een gedetailleerde evaluatie van het in 2020 vastgestelde beleid. Kijk naar landen en staten die het anders hebben gedaan. De regering moet zich er duidelijk toe verplichten nooit meer een lockdown toe te passen.
 2. Stop met het massaal testen van gezonde mensen. Keer terug naar de principes van respiratoire ziektediagnose (het vereiste van symptomen) welke vóór 2020 goed onderzocht en geaccepteerd waren. In de richtlijnen van de fabrikanten staat dat deze tests bedoeld zijn om de diagnose van symptomatische patiënten te ondersteunen en niet om ziekte te "vinden" bij verder gezonde mensen.
 3. Stop alle mondkapjesmandaten. Deze zijn psychologisch en mogelijk fysiek schadelijk, terwijl klinisch niet bewezen is dat ze de verspreiding van ziekten in de gemeenschap stoppen en zelfs een overdrachtsrisico kunnen vormen.
 4. Vaccinatie. Verwerp de notie dat vaccinatie wenselijk is en dat kinderen gevaccineerd moeten worden. Er is geen enkel logisch of ethisch argument voor.
 5. Stel een openbaar voorlichtingsprogramma samen om de ernstige vertekeningen in de opvattingen over de overdracht van de ziekte, de waarschijnlijkheid van overlijden en de mogelijke behandelingsopties te helpen corrigeren. Er is dringend behoefte aan een stijl van berichtgeving welke gebaseerd is op een beheerste presentatie van de feiten.
 6. Een volledig openbaar onderzoek naar de mate waarin ernstige/dodelijke COVID-19 wordt verspreid in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Er zijn sterke recente bewijzen hieromtrent van Public Health Scotland 3 en als dit voor de rest van het VK geldt, moeten COVID-19-patiënten en -personeel in deze settings beter van elkaar worden gescheiden.
 7. Meer financiering en onderzoek naar behandelingwijzen voor COVID-19 in plaats van alleen te richten op vaccinatie als strategie. Gezien de hoge percentages van transmissie in ziekenhuizen, aanmoedigen van een streven naar meer vroegtijdige thuisbehandeling, gebruikmakend van sommige van de protocollen die hier besproken zijn.
 8. Omleiden van fondsen. De niet onaanzienlijke hoeveelheid geld welke wordt bespaard door het stopzetten van testprogramma's kan worden besteed aan gebieden waar de nood hoog is, zoals geestelijke gezondheid, onderzoek naar behandelingen en een verhoging van de ziekenhuiscapaciteit en het personeel. De enorme schulden die in 2020 zijn opgebouwd, zullen ook moeten worden afbetaald, een gegeven dat in de economische herstelplannen op zorgwekkende wijze afwezig lijkt te zijn.