Welkom op Sott.net
din, 21 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Syringe

Is het Gardasil-vaccin gekoppeld aan een recorddaling in geboortecijfers?

vaccine shot
In 2006 lieten de geboortecijfers in de VS een daling zien - dit was het jaar waarin de CDC adviseerde dat elk Amerikaans meisje tussen de 9 en 26 jaar het HPV-vaccin Gardasil van Merck zou krijgen.

Een bericht op CBS News eerder deze week luidde een terugkerend alarm over de recorddaling van geboortecijfers in de VS.

Het persbureau verkreeg gegevens van gezondheidsinstituten uit meer dan een twintigtal staten waaruit blijkt, dat het aantal geboorten in december 2020 met 7% is gedaald - negen maanden nadat de eerste lockdowns ingesteld werden.

Commentaar: Wat betreft de situatie van tienermoeders ziet men deze trend ook in Nederland. Sinds 2010 is het aantal tienermoeders aanzienlijk afgenomen. Tot het jaar 2020 is er een afname van ruim 1.500 jonge moeders. (Laatst bewerkt: 29 september 2020, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). In Nederland is men in 2008/2009 begonnen met het vaccineren met Gardasil en Cerverix (van GSK) van alle meisjes van 9 tot 15 jaar.

Zie ook:


Attention

Medische Reversals

Medical Reversals
© Thailand Medical News

Opmerking van de vertaler: De term 'reversal' heeft geen directe evenknie in de Nederlandse taal maar wordt wel gebruikt in de Nederlandse medische praktijk, vandaar de keus om het woord 'reversal' uit de originele tekst te behouden onder toevoeging van een korte uitleg van dit begrip. Er is sprake van medische reversal wanneer een nieuwere en methodologisch superieure klinische proef resultaten oplevert die in tegenspraak zijn met de bestaande klinische praktijk en de oudere proeven waarop die proef is gebaseerd. Dit leidt ertoe dat een interventie die op grote schaal werd gebruikt uit de gratie raakt of wordt opgeheven, omdat nieuw bewijs aantoont dat zij ineffectief is of omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Het is te onderscheiden van vervanging, die optreedt wanneer een nieuw ontwikkelde medische behandeling een oudere, minder doeltreffende als standaardbehandeling vervangt. Medische reversals worden veroorzaakt wanneer een behandeling op grote schaal wordt toegepast, zelfs wanneer er geen overtuigend bewijs is voor de veiligheid en doeltreffendheid ervan.


Men vroeg mij waarom ik zo sceptisch ben als het om gezondheid en medische wetenschap gaat. Mijn antwoord is, omdat ik vele uren heb doorgebracht met het bestuderen van de medische geschiedenis en ik gezien heb hoeveel schade artsen door de eeuwen heen hebben aangericht. Indien een willekeurig consult van een patiënt met een arts zou moeten worden gekozen uit alle consulten die in de loop van de geschiedenis hebben plaatsgevonden, dan is de kans waarschijnlijk groter dat er een gekozen wordt waarbij de arts de patiënt schade heeft berokkend dan een waarbij de arts de patiënt heeft geholpen. Dit gaat zeker op voor consulten van voor 1900.

Het is jammer dat de medische geschiedenis over het algemeen geen deel uitmaakt van het curriculum van de medische opleiding. Als dat wel zo zou zijn, zouden artsen zich misschien iets meer bescheiden opstellen met betrekking tot wat ze wel en wat ze niet weten. Als ik een curriculum voor de medische faculteit zou moeten ontwerpen, zou ik de eerste vijf tot tien weken een diepgaande module medische geschiedenis verplicht stellen, met bijzondere aandacht voor alle fouten die artsen en wetenschappers door de eeuwen heen hebben gemaakt en waarom die fouten zijn gemaakt. Om een bekend cliché aan te halen: wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen.

Persoonlijk ben ik trots op mijn kritische houding. Als ik aan een medische aandoening zou lijden en ik zou een arts moeten uitzoeken dan zou ik willen dat die persoon een natuurlijke scepticus is. Ik zou iemand willen die niet zomaar voor zoete koek slikt wat ze tijdens hun studie geneeskunde hebben geleerd of wat een artsenbezoeker van een farmaceutisch bedrijf hen heeft verteld.

Hieronder zal ik vier verschillende gevallen uit de recente geschiedenis presenteren, welke volgens mij duidelijk aantonen waarom het belangrijk is om zeer sceptisch te zijn op het gebied van gezondheid en geneeskunde. Dingen kunnen vaak na een paar vroegtijdig uitgevoerde studies zeer heilzaam lijken of het gezond verstand suggereert dat ze heilzaam zouden moeten zijn. Wanneer dan meer gegevens bekend worden, soms tientallen jaren nadat een bepaalde behandeling de "gouden standaard" van therapie is geworden, wordt duidelijk dat de interventie actief schadelijk is. In sommige gevallen zijn op dat moment dan al miljoenen mensen voortijdig gestorven als gevolg van de behandeling. Wanneer dit plaatsvindt, dus als de aanbevolen therapie een draai maakt van 180 graden en iets wordt dat door artsen wordt afgeraden dan spreken we van een medische reversal. Helaas komen medische reversals geregeld voor.

Ik vind het ook jammer, dat wetenschappelijke methodologie tijdens de studie geneeskunde niet echt aan bod komt. Mensen verlaten zelfs de universiteit met een zeer beperkte kennis van wetenschappelijke methodologie. Dit leidt ertoe, dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet in staat is om zelf wetenschappelijke bewijzen te wegen, hetgeen hen totaal afhankelijk van de mening van anderen. Daarom probeer ik via deze blog mensen van informatie te voorzien omtrent de wetenschappelijke methode. Wetenschap gedijt, net als democratie, wanneer veel mensen in staat zijn verschillende bewijzen te onderzoeken en voor zichzelf te denken.

Laten we de vier gevallen eens nader bekijken.

Commentaar: Het zou zomaar kunnen dat de zgn. Covid-'vaccins' in de toekomst als medische reversal beschouwd zullen worden.


Dollar

De Modelvormers van de Pandemie Hebben een Probleem met Belangenconflicten

edmunds ferguson

De Maffiosi van modelvorming die papers voortbrengen
John Edmunds kan de hele wereld aan.

Hij is een van de Maffiosi van modelvorming, die papers produceert.

De professor uit Londen, Groot-Brittannië, is een belangrijke regeringsadviseur door zijn lidmaatschap van machtige comités en organisaties. Edmunds was ook medeauteur van een van de primaire modelleringsdocumenten die zijn gebruikt om de mensen ervan te overtuigen dat waakzaamheid tegen Variant of Concern (VOC ofwel Variant van Ongerustheid) B.1.1.7 hun topprioriteit moet zijn.

Edmunds was coauteur van een invloedrijk rapport van 21 januari 2021, dat concludeerde: "Er is een realistische mogelijkheid dat VOC B.1.1.7 geassocieerd is met een verhoogd risico op overlijden in vergelijking met niet-VOC virussen."

Daarnaast spreekt Edmunds vaak met journalisten over de dodelijkheid van de nieuwe variant. Hij vertelt hen dat er een "ramp" zal plaatsvinden als de lockdown-maatregelen snel worden versoepeld, want wat eerst moet gebeuren is "veel, veel, veel breder vaccineren dan alleen maar de ouderen."

Volg de Geldstromen

Toevallig is meneer Edmunds getrouwd met iemand die, in ieder geval tot april 2020, een werknemer van GlaxoSmithKline (GSK) was en aandelen in dat bedrijf bezat. (Hoewel Edmunds dit niet verteld heeft in een van zijn media-interviews die ik heb gelezen en bekeken).

Commentaar: Ferguson werd recentelijk geïnterviewd door The Times, waarin hij zich liet ontvallen: "Er is iets heel leuks aan pandemieën"

Ook van Rosemary Frei: Klopt het wel dat de nieuwe varianten heel gevaarlijk zijn?


Syringe

Immunoloog: Het Coronavaccin is niet zonder risico's

Dokters verpleegkundigen vaccins
© ANP

We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet zonder gevaar is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. "Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen."

Gisteren kreeg de eerste Nederlander het coronavaccin. Het vaccin van Pfizer is onder de verordening van een noodsituatie goedgekeurd. Dit betekent dat het een experimenteel vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. Ook het Moderna-vaccin is sinds gisteren onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt. In plaats van een geïnactiveerd virus of een geïsoleerd eiwit (ten) of suiker, wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat codeert voor een van de eiwitten op de mantel van het virus. Het lichaam zou zo zelf het eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt.


De beperkte klinische trials met deze vaccins werden onder regie van de producent uitgevoerd onder gezonde vrijwilligers. Er wordt geclaimd dat de vaccins 95% effectief zijn. De effectiviteit is echter bepaald aan de hand van een positieve RT-PCR-test, door de onderzoekers als besmetting gedocumenteerd. Er is geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin in het verminderen van het aantal overledenen, ernstige vorm van Covid-19 of ziekenhuisopnames. Ook publicaties over beschermende antistoffen of T-cel-immuniteit die opgewekt kunnen worden met de ontwikkelde vaccins ontbreken nog.

Commentaar: COVID Massavaccinatie-Experiment: Bereid U Op Het Ergste Voor Met Dit Gezondheidsprotocol


Comet

Over Viraal 'Junk'-DNA, een DNA-bevorderend Ketogeen Dieet en Kometen Met een Staartje

DNA ketogeen dieet

Het belangrijkste hulpmiddel dat we hebben ter verbetering van de gezondheid is het soort voedsel dat we eten.

Commentaar: Dit artikel werd 8 jaar geleden op The Health Matrix gepubliceerd.


'Junk'-DNA omvat een hele serie namen zoals introns, retrotransponeerbare elementen en non-coderende RNA's (ncRNA's). Non-coderende RNA's bevinden zich vaak in de buurt van genen waarvan we weten dat ze van belang zijn voor zowel stamcellen als kanker, en dienen als versterkingselementen die hun genexpressie stimuleren.[1] Stamcellen zijn cellen die de potentie hebben om in veel andere cellen te veranderen. Dit 'junk'-DNA kan dus beïnvloeden hoe stamcellen zich specifiek differentiëren in meerdere celtypes.

Het is zelfs zo dat men schat dat 80% van ons genoom biologisch actief is met slechts 1% van ons genoom dat codeert voor eiwitten:
Junk DNA Not Junk After All

Een duizelingwekkende reeks van meer dan 30 studies die deze maand gepubliceerd zijn in vaktijdschriften als Nature, Science, en dergelijke, verwerpt met klem het idee dat, naast de 1% van het menselijk genoom dat codeert voor eiwitten, het merendeel van ons DNA uit "junk" bestaat dat zich in de loop der tijd heeft opgehoopt als een soort evolutionair ronddobberend wrakhout. Uit papers verricht in het kader van het project ENCODE ("Encyclopedia of DNA Elements"), waaraan maar liefst 10 jaar lang is gewerkt door honderden wetenschappers verbonden aan tientallen laboratoria over de hele wereld, vloeit voort dat 80% van het menselijk genoom een doel dient en biochemisch actief is, bijvoorbeeld bij het reguleren van de expressie van genen die zich in de buurt bevinden.
Dat wisten we al langer, maar sinds September 2012 is het officieel bekend. Evolutionair gezien lijkt dat zeer zinvol te zijn....

Viraal 'Junk'-DNA

De grootste schok die men in de genetische wetenschappen te verduren kreeg vormde de ontdekking dat het menselijk genoom meer virale dan "menselijke" genen bevat. Dat wil zeggen dat het menselijk genoom bestaat uit duizenden virussen die onze verre voorouders besmet hebben door eicellen of sperma te infecteren en aldus op deze wijze hun DNA met het onze vermengd hebben.

Virussen zijn eigenaardige dingen en kunnen er van heel dichtbij prachtig of ronduit griezelig uitzien, afhankelijk van het virus. Een virus kan DNA of RNA hebben en het type genetisch materiaal hangt af van de aard en functie van het virus. Sommige zijn zeer besmettelijk, terwijl andere ervoor zorgen dat we kunnen leven, nu het gen dat codeert voor het eiwit dat baby's laat versmelten met hun moeder tijdens de zwangerschap, een virusgen is.[2]

In virusgenen wordt de meeste genetische diversiteit gevonden. Wetenschappers zijn het er over eens, dat er zich zo'n 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 virussen in de oceaan bevinden en genetisch gezien hebben deze vrijwel niets gemeen met de genen van enige microbe, dier, plant of ander organisme, zelfs met geen enkel ander bekend virus.

Alle levende wezens hebben honderden of duizenden genen die geïmporteerd zijn door virussen. Een groep behorend tot de virale soort noemen we retrovirussen. Deze voegen hun genetisch materiaal toe aan het DNA van de gastcel. Als de gastcel zich deelt, kopieert deze naast het eigen DNA ook het DNA van het virus. Retrovirussen hebben "aan-schakelaars", die de gastcel ertoe aanzetten om eiwitten aan te maken van genen die zich in de nabijheid bevinden. Soms echter worden genen van de gastheer aangezet die beter uit konden blijven waardoor kanker het gevolg kan zijn. Dit is precies wat ons junk-DNA - ncRNA - lijkt te doen "in de nabijheid" van genen die te maken hebben met stam- en kankercellen.

Dan zijn er nog endogene retrovirussen - endogeen betekent gegenereerd van binnenuit - en dit zijn virussen die op de loer liggen in het genoom van zowat elke hoofdgroep van gewervelden, van vissen tot reptielen tot zoogdieren. Virologen hebben retrovirus-achtige segmenten in ons menselijk genoom gevonden en ze hebben de genetische code daarvan helemaal kunnen achterhalen tot een origineel functionerend virus. Dit virus kreeg de naam Phoenix, naar de mythologische vogel die herrees uit zijn eigen as.

Het is bekend dat een deel van ons junk-DNA, de retrotransponeerbare elementen, een virale oorsprong heeft. Het omvat de endogene retrovirussen. Nu wordt echter ook gesteld dat ncRNA (niet-coderende RNA) eveneens een virale oorsprong zou kunnen hebben.[3] Dit heeft interessante gevolgen in die zin dat dit junk-DNA - ncRNA's - betrokken is bij epigenetische controle van genexpressie.[4] Dit zou betekenen dat ons gehele junk-DNA (98%) zeer functioneel kan zijn vanuit epigenetisch oogpunt (meer over epigenetica volgt hieronder), en actief kan zijn bij de opwekking van regulerende genen die coderen voor stamcellen of voor herprogrammering of het moduleren van genen waarvan bekend is dat zij reageren op een gebrek aan zuurstof, DNA schade en p53 - een eiwit dat de celcyclus reguleert en betrokken is bij ongeveer de helft van alle menselijke kankersoorten.

U vraagt zich wellicht af waarom we al dit potentieel van virale genomen behandelen. De schade die door slechte lectines - antinutriënten - in ons eten wordt veroorzaakt vindt plaats door een slot-en-sleutel vergrendelingsmechanisme, dat wil zeggen dat een circulerende lectine fungeert als een sleutel die de cel opent waaraan deze zich hecht. Slechte lectines kunnen een scala aan gebeurtenissen in gang zetten als zij eenmaal hechten aan het "celmem-brein", hetgeen kan leiden tot het aantrekken van het immuunsysteem, celdood, aanmaak van chemicaliën, vermeerdering van cellen, enzovoort. Het hangt ervan af. En het zou zeker wel eens af kunnen hangen van de aanpassingsreactie van de viraal-achtige eigenschappen die zich in de cel bevinden, ons "junk"-DNA.

Schadelijke lectines - zoals die voorkomen in gluten, soja, zuivel, maïs - veroorzaken ontstekingen en schade zonder afweer/immuunreactie die uiteindelijk secundair zijn aan de oorspronkelijke schade. Sommigen geven een vrij heftige reactie (bv. auto-immuunziekten) en anderen reageren op een wat mildere manier, en vormen zo dus een breed arsenaal aan symptomen onder de mensen.

Bovendien bezitten schadelijke lectines in tarwe (WGA) en virussen gelijksoortige eigenschappen. Als bijvoorbeeld het influenzavirus het eigen genetisch materiaal in onze cellen incorporeert, moet het afweer/immuunsysteem haar eigen viraal omgevormde cel aanvallen teneinde de infectie te bestrijden. WGA heeft toegang tot onze lichamen en de "mem-breinen" van onze cellen via virale poorten. Vervolgens beïnvloeden ze genexpressie en ontketenen ze autoimmuun-aanvallen net zoals virussen dat doen. Zoals John B. Symes, D.V.M. in 2007 uiteenzette:

Health

Eerst, Doe Geen Kwaad: Ouderen Zwaarder Getroffen Door Sluiting Eerstelijnszorg Dan Door COVID-19

covid-19 doctor hospital

Commentaar: Dit artikel werd eind maart 2020 voor het eerst op onze moedersite gepubliceerd.


Ik ben als arts werkzaam 'in de frontlinie' in de 'oorlog tegen Covid-19. En ja, we hebben een enorm probleem, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het virus zelf. Het echte probleem is in het volle zicht verborgen. Laten we eens kijken of we het kunnen ontdekken.

Tijd voor de Lockdown

Zo gaan artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel en bestuurders om met deze crisis.

Ze hebben "besmette" covid-afdelingen opgezet, in klinieken en ziekenhuizen, gescheiden van de rest van de poliklinieken en het gezondheidspersoneel. Eenieder die binnenkomt met een hoestje, of die niest, of enig ander teken geeft van ademhalingsproblemen, wordt naar deze afdeling gestuurd en wordt afgescheiden gehouden van degenen die met wonden of andere, niet aan ademhaling gerelateerde ziekten binnenkomen. Op deze wijze blijft besmetting geïsoleerd op de afdeling en wordt niet door het hele gebouw verspreid. Ik herhaal, dus alle nieuwkomers met ademhalingssymptomen - die kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot de typische seizoensgriep, zelfs een hoestje door seizoensallergieën - worden naar deze covid-afdeling gestuurd.

Ieder keer dat een arts iets moet vastleggen dat verband houdt met het consult van de patiënt, dient hij of zij een notitie in een bestand (de meeste zijn elektronisch) te typen dat onder een bepaalde categorie valt. Doordat een pandemie is afgekondigd en gezien de wereldwijde ingestelde lockdowns, is deze categorie gespecificeerd met behulp van internationale codes die zijn ontworpen voor dit specifieke coronavirus. Mensen hebben tenslotte een verklaring ziekteverlof of isolatie-label nodig van artsen, die bepalen wat aan wie uit te schrijven afhankelijk van de waarschijnlijkheid of ze besmet zijn of in nauw contact zijn met besmette mensen.

Syringe

Wat Pfizer/BioNTech ons niet vertelt over het nieuwe mRNA COVID-19 vaccin

vaccin pfizer BioNTech
© Joel Saget / AFP
Vanaf het begin van mijn studie geneeskunde las ik alles wat ik kon lezen over mijn vak, maar ook over aanverwante onderwerpen. Dat doe ik nog steeds, al was het maar omdat ik erg graag lees, en tot op de dag van vandaag nog lang niet uitgeleerd en uitgelezen ben. Gaandeweg heb ik, aanvankelijk tot mijn verbazing, geleerd dat veel van mijn collega's dat niet doen, en zich beperken tot de verplichte bijscholingen en (soms) het lezen van de richtlijnen. Daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken die ik hier niet zal noemen.

Het valt echter ook niet mee om de medische literatuur bij te houden, alleen al gezien het enorme aantal artikelen dat dagelijks verschijnt. Om van deze medische literatuur dan ook nog het kaf van het koren te scheiden is een opgave van formaat. Het lezen van de verslagen van wetenschappelijk onderzoek zelf - in vergelijking met lezen van reviews en case-reports - is al helemaal een crime, aangezien het erg veel tijd en inspanning kost om zich tenminste een globaal oordeel te vormen over de gebruikte methodologie en de statistiek, en te kunnen beoordelen of het onderzoek goed is uitgevoerd.

En toch is dat wat ik hier, opnieuw, zal proberen te doen. Het gaat natuurlijk om de publicatie over het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Pfizer/BioNTech, dat op 10 december online werd gepubliceerd op de website van de New England Journal of Medicine.

Syringe

Aarzeling over COVID-vaccin wijdverbreid, zelfs onder medici

COVID
© northjersey.com
Volksgezondheidsorganisaties, inclusief de Wereldgezondheidsorganisatie, doen serieuze pogingen om terughoudendheid aangaande het zich laten inenten met het COVID-vaccin weg te nemen, nu bij veel medici en minderheidsgroeperingen twijfel blijft bestaan omtrent de veiligheid en doeltreffendheid ervan.

Details betreffende de nieuwste mededingers van het COVID-vaccin overspoelen dagelijks de nieuwsmedia en zorgwekkende rapporten aangaande veiligheid en doeltreffendheid van de vaccins zijn wijdverbreid onder vele groepen, inclusief de medische gemeenschap.

Naarmate deze terughoudendheid toeneemt, voeren organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hun pogingen op om vertrouwen in vaccins op te bouwen door middel van public relations - en advertentiecampagnes.

Commentaar: De WGO dringt er al langer op aan dat 'vaccinatie-aarzeling' een wereldwijde gezondheidsbedreiging vormt. Deze artikelen zijn uit 2016:
  • Vaccine Hesitancy: A new mental disease? Natuurlijk gebruiken ze geen woorden als manipulatie of mind control - ze gebruiken alleen politiek correcte en vriendelijke termen om hun plannen te omschrijven. In de documenten van de WGO wordt altijd gesproken over het bevorderen van het welzijn van de mensheid, het bestrijden van armoede, het opheffen van de ongelijke en nadelige behandeling van vrouwen en meisjes, en het beschermen van het milieu tegen de vernietiging door de mens. Zij zijn 'big brother' die ons helpt om in een utopie te leven volgens hun ontwerp en creatie.
De WGO zal ons nimmer vertellen dat ze "ons gaan lastig vallen totdat we van gedachten veranderen omtrent het accepteren van vaccins". In plaats daarvan zeggen ze " Effectieve communicatie is de sleutel voor het wegnemen van angsten en zorgen omtrent het accepteren van een vaccinatie." [5] Het resultaat is nog steeds hetzelfde; ze volgen een weloverwogen plan om verzet tegen vaccinatie te elimineren. Als je ervoor kiest om enig deel van het huidige vaccinatiemodel, zoals ontworpen door de regering en farmaceutische industrie, te verwerpen, word je op de lijst van dommeriken geplaatst, ook al wordt ironisch genoeg algemeen erkend dat mensen die ervoor kiezen hun eigen pad te gaan waar het vaccins betreft hoog opgeleid zijn.


Smoking

Goed nieuws voor de rokers: nicotine lijkt te beschermen tegen corona

advertentie tabak roken
Uit een onderzoek, gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, blijkt dat rokers minder vaak worden besmet met het coronavirus. Ben Everse, eigenaar van een tabakswinkel in Sas van Gent, viel ook al zoiets op. "De personen die ik ken die besmet waren, zijn allemaal niet-rokers."
Het was de afgelopen weken constant het gesprek van de dag in de winkel van Ben Everse. 'Waarom zijn er zo weinig rokers besmet met het coronavirus?', dacht hij. Nu blijkt dat het daadwerkelijk ook zo is, is Everse zeker niet verrast. "Ik heb ook nog nooit een griepje gehad en ik rook al sinds mijn veertiende."

Commentaar: Er is dus wél reden om te blijven roken. Voor meer informatie over de voordelen van roken (van natuurlijke tabak), zie: Klik hier voor een video met de eigenaar van de tabakswinkel, Ben Everse.


Attention

Limburgse huisarts moest van inspectie stoppen met 'experimentele' behandeling van Coronapatiënten

Rob Elens
© Mara van den Oetelaar
Huisarts Rob Elens uit Limburg
Afgelopen week moest Rob Elens, huisarts in het Limburgse Meijel, stoppen met de experimentele behandeling van Corona-patiënten in zijn praktijk. Hij claimde dat hij Corona-patiënten genas door middel van een cocktail van medicijnen die hij in nauw overleg met de apotheek toediende.

Commentaar: De goede man meldt ook in het interview dat mensen die nu ziek worden een tekort hebben aan zink. We weten dat ook vitamine C een belangrijke rol speelt.

Wat hij niet zegt is dat mensen die sterven MET en niet aan het coronavirus al ernstige gezondheidsproblemen hadden, ook al doen de media hun uiterste best om geruchten te verspreiden dat ook baby's en kinderen hieraan sterven. Maar let op: u wordt bedot waar u bij staat.

Lees ook: Dutch GP Cures Coronavirus Patients, But The Dutch Government Isn't Happy