Sta me toe te zeggen dat de werkelijkheid revolutionair geleid wordt door een diep gevoel van liefde.

- Che Guevara