Welkom op Sott.net
don, 13 aug 2020
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Citaat van de Dag

Als je niet kan vliegen, ren dan. Als je niet kan rennen, loop dan. Als je niet kan lopen, kruip dan. Maar wat je ook doet, blijf vooruit gaan.

- Martin Luther King, Jr.

En de waarheid luidt, er is iets verschrikkelijks mis met dit land, hè? Wreedheid en onrechtvaardigheid, intolerantie en onderdrukking. En waar je eens de vrijheid had om te protesteren, om te denken en spreken zoals je goed achtte heb je nu censoren en toezichtsystemen die je dwingen om te conformeren en vragen om je onderwerping.

- - V (V for Vendetta)

"Een samenleving die haar kinderen niet kan verdedigen, heeft geen toekomst."

- Vladimir Poetin

En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

- Mattheüs 16:3

"Nederlanders zijn zich door hun vergevorderde individualisering niet bewust van hun culturele identiteit en de verworvenheden die daarbij horen: de scheiding van kerk en staat, de positie van de vrouw en de positie van de homoseksuelen. Hun onverschilligheid maakt Nederlanders een makkelijke en kwetsbare prooi."

- Pim Fortuyn

Onze vrije ogen openen zich vandaag naar nieuwe horizonten en zijn in staat te zien wat onze toestand als koloniale slaven ons niet toeliet te zien: dat de "westerse beschaving" onder haar mooie voorgevel een beeld verbergt van hyena's en jakhalzen. Want niets anders dan deze naam verdienen diegenen die zulke humanitaire taken zijn gaan vervullen in Congo. Vleesetend roofdier dat zich voedt aan machteloze volkeren. Dat is wat het "blanke" imperialisme onderscheidt.

- Che Guevara

De mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets was gebeurd.

- Winston Churchill

Wie je absurditeiten kan wijsmaken, kan je ook wreedheden doen begaan.

- Voltaire

"Stel je voor - als je kan - dat je totaal geen geweten hebt, geen gevoelens van schuld of medelijden bij wat je ook doet, geen enkel belang hecht aan het welzijn van vreemden, vrienden en zelfs familieleden. Stel je voor dat je nooit in je leven hoeft te worstelen met schaamte, ongeacht wat voor egoïstische, luie, schadelijke of onzedelijke actie je ook begaan was. En doe alsof het concept van verantwoordelijkheid je onbekend is, behalve als een last die anderen zomaar lijken te aanvaarden, goedgelovige dwazen als ze zijn."

- Martha Stout

"Mensen vragen mij vaak 'Ben je niet bang dat je mensen angst aanjaagt? Ben je niet bang dat je mensen een slecht gevoel geeft over het menselijk ras? Ik zie het juist als het tegenovergestelde daarvan. Iets dat je kunt duiden en begrijpen is juist minder angstaanjagend dan iets waar je je vinger maar niet op kunt leggen. Begrijpen dat er mensen zijn die in staat zijn om zonder geweten te handelen, helemaal zonder rekening te houden met andere mensen, verklaart een heleboel zaken."

- Martha Stout