bp sorry
De NAM betreurt het dat mensen die in de provincie Groningen woningen schade ondervinden door de gaswinning. Dit zegt NAM directeur Gerald Schotman in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Conclusie van het rapport is dat er in de periode 1963 en 2013 alleen oog was voor de maximale gasopbrengst en niet de veiligheid van de bewoners. De NAM meende dat voor de aardbeving in Huizinge er geen aanleiding was om hier rekening mee te houden.

NAM directeur Schotman zegt 'Ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden en ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden.'

5 Jaar geleden zei BP ook sorry, hoort bij het moderne business-model. South Park drukt het weer eens helder uit.


De OvV stelt vast dat er lange tijd onzekerheden bestonden over de mogelijke gevolgen van de aardbevingen en dat er veel eerder diepgaand onderzoek gedaan had moeten worden om de onzekerheden terug te brengen.

Het gaat hierbij in de kern om de vraag of NAM eerder verdergaand onderzoek had moeten doen om de onzekerheden rond de aardbevingen te kunnen verkleinen.

Dat is voor Huizinge niet gebeurd omdat NAM meende dat er geen aanleiding bestond te denken dat de aardbevingen een gevaar voor de veiligheid zouden vormen.

Bron: Blikopnieuws