Ham en Kel
© hertford.ox.ac.uk /trinhall.cam.ac.ukWetenschappelijk docent Clive Hambler • Professor Michael Kelly
De recente en zorgwekkende ineenstorting van het eens zo gerespecteerde wetenschappelijke proces in grote delen van de klimaatveranderings- en medische gemeenschap wordt gedetailleerd beschreven in een zeer kritisch 'open review' onderzoeksdocument van de Global Warming Policy Foundation (GWPF). Ooit, zo stellen de auteurs, zal er een onderzoek moeten komen naar de manier waarop zoveel wetenschappelijke instanties de kernprincipes van wetenschappelijke integriteit hebben losgelaten, sterke standpunten hebben ingenomen over onbesliste wetenschap, mensen kritiekloos op hun woord hebben geloofd en degenen die probeerden de wetenschappelijke inspanning voort te zetten monddood hebben gemaakt.

Universiteiten hebben hun historische rol van open en belangeloos onderzoek ten behoeve van de mensheid overboord gezet en "zouden hiervoor bestraft moeten worden door hun status van liefdadigheidsinstelling in te trekken." Groepsdenken dat heersende rages in stand houdt en afwijkende meningen onderdrukt ten gunste van vermeende 'consensus' is het tegenovergestelde van het centrale doel van universiteiten. De reguliere media vormen al lange tijd kritiekloze vergaarbakken voor alarmerende 'clickbait' politieke paniekverhalen en dit, zo zou hieraan kunnen worden toegevoegd, moedigt zelfpromotie aan onder agressieve, op publiciteit beluste wetenschappers. Er zijn veel fouten en misleidingen en er is veel censuur, aldus de auteurs, waardoor het complete verhaal op een verre van onbevooroordeelde manier wordt verteld. Ze wijzen met name op het gedrag van de Britse staatsomroep BBC:
"Elke redelijke waarnemer zal zich afvragen of Ofcom [de staatstoezichthouder] achter het stuur zit te slapen door niet van de BBC te eisen dat ze de fouten corrigeert waar experts haar op hebben gewezen, noch dat ze terugkeert naar enige vorm van neutraliteit."
Het rapport werd hoofdzakelijk geschreven door professor Michael Kelly, de voormalige Prince Philip Professor of Engineering, Trinity Hall, Cambridge University, en Clive Hambler, wetenschapsdocent aan Hertford College, Oxford. Professor Roger Koppl van Syracuse University leverde ook een economische bijdrage. Het volledige GWPF-rapport wordt in december gepubliceerd, terwijl het momenteel open staat voor beoordeling, commentaar en bijdragen van andere academici. De GWPF merkt op dat activisten haar werk vaak aanvallen en haar 'open review' beleid wordt hier uitgelegd.

Het besef dat werkelijke vrijheid van meningsuiting en wetenschappelijk onderzoek worden vervangen door strenge gepolitiseerde eisen om te voldoen aan orthodoxie en vooraf vastgestelde narratieven groeit met elk walgelijk 'climategate'-achtig schandaal. Regelmatige lezers hoeven niet herinnerd te worden aan de recente intrekking van het onderzoeksdocument van Alimonti et al. door Springer Nature na een jarenlange campagne door een kleine groep activistische wetenschappers en journalisten. In het document, waarvan professor natuurkunde Gianluca Alimonti de hoofdauteur was, werden weertrends uit het verleden onderzocht en werden geen gegevens gevonden die de politiek benoemde 'klimaatnoodsituatie' ondersteunden. De voorpagina's van de wereld stonden ook in het teken van het verbazingwekkende verhaal van Dr. Patrick Brown van de Johns Hopkins University, die onlangs de waarheid achter zijn in Nature gepubliceerde onderzoeksdocument over Californische bosbranden naar buiten bracht. Hij zei dat hij het had geschreven volgens het goedgekeurde script, waarin de rol van 'klimaatverandering' werd opgevoerd terwijl natuurlijke oorzaken en de afschuwelijke rol van brandstichters werden gebagatelliseerd.

De volledige publicatie van het GWPF-document zal bijdragen aan de groeiende bezorgdheid en ongerustheid over het wetenschappelijk advies dat aan regeringen en de media wordt gegeven voor verdere verspreiding onder het publiek. De corrumperingen die met dit proces gepaard gaan, lijken ingebouwd te zijn in het huidige systeem. Biljoenen dollars zijn tegenwoordig met het netto-nul-collectiviseringsproject over de hele wereld gemoeid, waarbij de meeste wetenschappers, die grotendeels betaald worden door politici en rijke groene elites, hun zakken uit deze vetpot gretig vullen.

De GWPF-auteurs willen tegengas geven door de diversiteit van adviezen te maximaliseren, adviezen in twijfel te trekken door middel van tegengestelde 'rode' teams, te zorgen voor een redelijk verantwoordingsniveau voor wetenschappers om een hype te ontmoedigen en wetenschappers te beschermen tegen beschadiging van hun carrière als ze het rationeel oneens zijn met de heersende opvattingen. Instellingen zouden geen officiële standpunten moeten innemen over wetenschappelijke kwesties, "aangezien dit de diversiteit van denken, de vrijheid van meningsuiting en de betrouwbaarheid van advies verstikt." Een kritische instelling moet weer als een respectvolle uitdrukking voor wetenschappelijk gedrag worden beschouwd en niet als een belediging, zoals nu het geval is, "en moet weer tot de kerntaken van universiteiten en wetenschappelijke genootschappen gaan behoren," aldus de auteurs.

De auteurs staan bijzonder afwijzend tegenover de rol van computermodellen tijdens de recente coronapandemie en bij de paniekzaaierij over klimaatverandering. In Groot-Brittannië wordt gewezen op het "grove misbruik" van corona-computermodellen bij gebrek aan betrouwbare gegevens om ze aan af te meten. Tezamen met een "gebrek aan kritiek" op wetenschappelijk advies kan dit hebben bijgedragen aan "het aantal doden, economische achteruitgang en maatschappelijke problemen."

Wat het klimaat betreft, kwamen de modellen tot temperatuurvoorspellingen die twee tot drie keer hoger lagen dan de werkelijke gegevens uiteindelijk uitwezen. Wat nog erger is, is dat de resultaten steeds onnauwkeuriger worden. Als de modellen daadwerkelijk het veranderende klimaat zouden modelleren, zou de kloof kleiner worden. De onnauwkeurigheid vormt een "grote blamage" en zou in geen enkele andere tak van wetenschap getolereerd worden, en zeker niet op het gebied van techniek. Het scheiden van door de mens veroorzaakte opwarming en natuurlijke temperatuurvariatie is veel moeilijker dan wordt weergegeven door het door de VN gefinancierde Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), omdat experimenten en replicatie "simpelweg niet mogelijk" zijn. Het onvermogen om significante delen van de atmosfeer te modelleren vormen "cruciale gebreken" in elk systeem dat verondersteld wordt toekomstige klimaatveranderingen te voorspellen.

Toch, zoals vaste lezers zich nog wel zullen herinneren, spelen computermodellen een essentiële rol bij het promoten van de waanzinnige Thermogeddon-fantasieën van mensen als VN secretaris-generaal Antonio 'mondiaal koken' Guterres. Het door de VN gesteunde IPCC lijkt verslaafd aan het gebruik van computermodellen, die een 'pad' van 5°C opwarming van de aarde binnen 80 jaar voorspellen. Meer dan 40% van de voorspellingen van de gevolgen worden hierop gebaseerd, ondanks het feit dat wordt toegegeven dat het "onwaarschijnlijk" is. Volgens een recent rapport van Clintel werd dit pad in meer dan 50% van de clickbait klimaatwetenschappelijke onderzoeksdocumenten verwerkt, schijnbaar als een wanhopige poging om de aandacht te trekken van activisten die voor de reguliere media schrijven.

Zie: https://dailysceptic.org/2023/09/12/shocking-failures-of-climate-and-covid-science-highlighted-by-critical-new-report/