illustratie exploderende hersenen
© Gerd Altmann from Pixabay
Mensen met duistere persoonlijkheidskenmerken hebben meer kans om hun hersenkracht te willen verbeteren met futuristische technologieën, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Cognitive Enhancement.

"Verbetering van menselijke vermogens was gedurende de hele menselijke geschiedenis altijd al een prominent onderwerp, maar genoot weinig aandacht van psychologisch onderzoek," aldus studieauteur Elena Schönthaler van de Universiteit van Graz.

"Dankzij geavanceerde technologie zijn er tegenwoordig aanzienlijk meer mogelijkheden en middelen om iemands capaciteiten te optimaliseren. Het is dan ook een dringende vraag om uit te zoeken wie gebruik maakt van verbeteringsmethoden. Ons onderzoek was erop gericht meer licht te werpen op individuele verschillen, persoonlijkheidskenmerken en innerlijke waarden van degenen die zichzelf zouden verbeteren met behulp van technologische methoden of apparaten."

Voor de studie vulden 450 deelnemers wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten in die hun persoonlijkheidskenmerken bepaalden. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in de "Big Five"-persoonlijkheidskenmerken, samen met de zogenaamde "Duistere Drie" - Machiavellisme, narcisme en psychopathie. Ook werden de persoonlijke waarden van de deelnemers beoordeeld.

Vervolgens legden de onderzoekers de deelnemers vijf verschillende (hypothetische) op het transhumanisme geïnspireerde methoden voor om de cognitieve vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld: "Stel je voor dat de farmaceutische industrie het geneesmiddel VG-13 heeft ontwikkeld dat cognitieve vaardigheden verbetert. Volgens de fabrikanten verhoogt VG-13 niet alleen de intelligentie, maar verbetert het ook de aandacht, de concentratie, het geheugen en vele andere hersenfuncties. Dit gebeurt door een sterkere activering van de verantwoordelijke hersengebieden. Het effect van VG-13 neemt 12 uur na inname af, daarom moet een nieuwe dosis worden ingenomen voor een nieuw effect."

Naast farmacologische verbetering waren er twee soorten hersenstimulatie, genetische verbetering en mind uploading. Na bestudering van elke methode gaven de deelnemers aan hoe waarschijnlijk het was dat zij de methode zouden gebruiken als die in de praktijk zou bestaan. Ook werd hen gevraagd eventuele ethische bezwaren tegen de methode te melden.

De onderzoekers ontdekten dat verschillende persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke waarden samenhingen met een grotere bereidheid om de zelfverbeteringsmethoden te gebruiken.

"Persoonlijkheidseigenschappen zoals de Duistere Drie-kenmerken (machiavellisme, narcisme, psychopathie), kwetsbaar narcisme, of de Big Five (extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid) en menselijke waarden hangen inderdaad samen met de wens om zichzelf te verbeteren met behulp van technologische methoden," vertelde Schönthaler aan PsyPost.

"Met name personen met een hoge mate van vriendelijkheid en zorgvuldigheid en/of personen die meer conservatieve of zelfoverstijgende waarden hanteren (bijv. zorg voor het welzijn van anderen), zullen minder snel zelfverbeteringsmethoden accepteren."

"Maar personen die hoog scoren op Duistere Drie-trekken en kwetsbaar narcisme en/of personen die waarden van eigenbelang hanteren, zullen eerder geneigd zijn verbeteringsmethoden voor eigen gebruik te aanvaarden," verklaarde Schönthaler. "Dit wijst erop dat bij het onderzoek naar verbeteringsmethoden rekening moet worden gehouden met persoonlijkheid en waarden, vooral om misbruik van verbeteringsmethoden met mogelijk negatieve gevolgen te voorkomen."

Maar iemand vertoont niet noodzakelijk tekenen van een "duistere" persoonlijkheid enkel en alleen omdat hij zichzelf wil verbeteren. De onderzoekers merkten op dat de verbanden die zij ontdekten statistisch significant, maar relatief zwak waren. Er zijn waarschijnlijk veel andere factoren die iemands verlangen naar zelfverbetering beïnvloeden.

"Een voorbehoud is het exclusieve onderzoek van persoonlijkheidsvariabelen en waarden," zei Schönthaler. "Het meten van andere mogelijk verwante constructen zou meer informatie kunnen geven over de onderliggende motieven voor het accepteren van verbetering en de relatie met persoonlijkheid en waarden. Verder lijkt het de moeite waard om ook metingen van intelligentie en andere capaciteitsconstructies op te nemen, aangezien de verbeteringsmethoden meestal gericht zijn op capaciteiten en vaardigheden."

De studie, "Super‑Men and Wonder‑Women: the Relationship Between the Acceptance of Self‑enhancement, Personality, and Values", werd opgesteld door Elena M. D. Schönthaler, Gabriela Hofer, Sandra Grinschgl en Aljoscha C. Neubauer.

Zie: https://www.psypost.org/2022/09/dark-personality-traits-linked-to-a-greater-desire-to-enhance-oneself-using-technological-methods-63946