Coen Vermeeren
Ruimtevaartwetenschapper Coen Vermeeren
Coen Vermeeren uit Breda weet het zeker: UFO's bestaan en bezoeken met regelmaat onze planeet. Met dezelfde stelligheid beweert de 55-jarige wetenschapper dat er een complot schuilging achter de vernietiging van het World Trade Center in New York op 11 september 2001.
Bij de Technische Universiteit in Delft, de voormalig werkgever van Vermeeren, zorgden deze denkbeelden soms voor opgetrokken wenkbrauwen. In 2015 ontstond bijvoorbeeld binnen én buiten de universiteit hevige discussie over Vermeerens keuze om de Amerikaan Richard Gage uit te nodigen voor een lezing op de TU.


Belachelijke ideeën

Gage gelooft dat de Twin Towers in New York in 2001 niet instortten door de aanslag met vliegtuigen op het WTC, maar door gecontroleerde explosies. Een onafhankelijk denker met goede argumenten vinden sommigen, zoals Vermeeren; een complotdenker met belachelijke ideeën, zeggen vele anderen.

Vermeeren, het hoofd van de afdeling Studium Generale en docent in de Lucht- en Ruimtevaarttechniek, stapte begin september naar eigen zeggen 'in overleg' op bij de TU Delft.

De TU Delft heeft geen behoefte om commentaar te geven op zijn vertrek. ,,Zoals gebruikelijk als het om personen gaat, doen wij geen verdere mededelingen, anders dan de bevestiging dat de wegen van de TU Delft en de heer Vermeeren recentelijk zijn gescheiden.''

Taboe

,,Mijn doel is een discussie op basis van feiten mogelijk te maken'', zegt de wetenschapper vol overtuiging. ,,UFO-waarnemingen van hoogopgeleide astronauten, piloten en luchtverkeersleiders moeten serieus worden genomen. Het onderwerp UFO's is nu taboe, omdat het raakt aan gevestigde belangen.''


Wat de Twin Towers betreft: die zijn ook volgens Vermeeren niet ingestort, maar mogelijk opgeblazen. ,,De beelden van de ramp had ik al honderden keren gezien voordat de vraag tot mij doordrong: waarom zijn de torens volledig tot op de begane grond ingestort?''

Coen Vermeeren, nakomertje in een middenstandsgezin, presteerde als tiener uitstekend op de Nassauscholengemeenschap in Breda. Hij twijfelde tussen drie studies: medicijnen, psychologie en lucht- en ruimtevaarttechniek. Het werd het laatstgenoemde, in Delft.

Vermeeren studeerde door tot de doctorstitel. Daarna bleef hij als docent betrokken bij de universiteit. Vijftien jaar geleden werd hij ook hoofd van de afdeling Studium Generale. ,,Je organiseert dan voor studenten bijeenkomsten om hun visie op allerlei onderwerpen te verbreden. De hoogleraar die mij had benaderd, stelde de vraag: 'Zou je voor het Studium Generale een rel willen organiseren?' Ik antwoordde bevestigend en zei: 'Als de rel functioneel is en er niemand wordt beschadigd.' Daarop kreeg ik de baan.''

Scoren

Volgens Vermeeren is van die vrije aanpak inmiddels niets meer over. ,,Ik kon scoren met gevoelige onderwerpen buiten het werkterrein van de universiteit, zoals met Joris Luyendijk, die een kritisch betoog hield over de banken.''

Er kwam weerstand toen Vermeeren een 'andersdenkende' over robotisering zijn verhaal liet doen en de omstreden Amerikaan Richard Gage uitnodigde. Het universiteitsbestuur vroeg zich destijds in een schriftelijke verklaring af 'of deze lezing bijdraagt aan het doel van Studium Generale om via lezing en debat het blikveld van aankomende ingenieurs te verruimen'. TU Delft-astronoom Dap Hartmann noemde Gage op Twitter een 'idioot' die 'belachelijke ideeën verspreidt'.

Uit balans

Zijn uiteindelijke vertrek bij de TU Delft brengt Vermeeren niet uit balans. Hij is veelzijdig genoeg; zo richt hij zich ook op muziek. ,,Wij woonden in Breda vlakbij de Sacramentskerk. Mijn vriendjes zongen op het koor; ik deed een keer mee en werd direct gegrepen door de muziek. Een oom van mijn vader was er ooit de eerste dirigent. Uiteindelijk ben ik dat ook gaan doen en muziekstukken gaan schrijven.''

Vermeeren wil maar zeggen: 'ik kom er wel'. Ook zonder TU. ,,Over onderwerpen die me interesseren kan ik boeken schrijven. Mijn meningen staan recht overeind.''
Werken van Coen Vermeeren

Vermeeren is schrijver van twee boeken:

UFO's bestaan gewoon (2013)
Het is een pleidooi voor een wetenschappelijke houding ten opzichte van onverklaarbare verschijnselen.

9/11 is gewoon een complot (2016)
Volgens Vermeeren waren de aanslagen in New York en Washington het resultaat van een goed voorbereid complot. Ook hier dringt de schrijver aan op openheid en het bespreken van wat er feitelijk is gebeurd.

Muziek van Coen Vermeeren is vastgelegd op twee compact discs. Mysterium (2002) gezongen door The Gentleman of Saint John's (Cambridge) en Miserere (2005) door zangers van onder andere Saint John's College Choir en King's College Choir Cambridge.