niet in mooie praatjes trappen
Limonade of Kool-Aid?

"Wat Lemony Snickets!" Dat zou men kunnen denken als men de krantenkoppen van de financiële pers van de afgelopen dagen bekijkt. Toch valt er nog een ander gemeenschappelijk thema te ontwaren, waar ik aan het einde van deze lijst op terug zal komen.
  • De ingestorte Francis Scott Key Bridge in Baltimore onderstreept, naast het verlies aan mensenlevens, hoe schadelijk het ontbreken van belangrijke infrastructuur is: de handel van de VS en de rest van de wereld zal enige tijd vastlopen aangezien 52 miljoen ton vracht per jaar, 1,3 miljoen ton landbouw- en bouwmateriaal, 2,5 miljoen ton steenkool, grote hoeveelheden hout, gips, bijna een miljoen auto's - en iedereen die in het gebied rond Baltimore woont - te maken krijgt met ontwrichting. Het lijkt erop dat dit incident veroorzaakt werd door een stroomstoring op het door Indiërs bemande schip, dat Maersk gecharterd had en in Singaporese handen is, bovenop de generaties lange onderinvesteringen in infrastructuur en de saaie instellingen die toelaten dat economieën werken versus de bedrijven/consultancybureaus die de winsten ervan uitmelken. Deskundigen op het gebied van nationale veiligheid hadden echter al gewaarschuwd dat in geval van toekomstige oorlogen waarbij de VS betrokken is en/of bij terroristische aanslagen, het risico bestaat op soortgelijke sabotageacties, vooral gezien het grote aantal buitenlandse bemanningen en schepen dat dagelijks de VS binnenkomt. De VS zijn volledig onvoorbereid op deze dreiging, afgezien van de recente actie om Chinese kranen uit Amerikaanse havens te verwijderen. En Europa is aantoonbaar net zo kwetsbaar.
  • De VS en Japan hebben net de grootste wijziging in hun veiligheidsverdrag sinds 60 jaar ondertekend in het licht van een dreiging van China en Noord-Korea: de VS mag de operationele controle over de strijdkrachten in Japan verplaatsen van de huidige basis op Hawaï. Dergelijke verdragswijzigingen worden niet lichtvaardig of zonder reden doorgevoerd. Zoals ik onlangs al zei, moeten strategen naar de logistieke factoren kijken voor signalen, niet economen.
  • Het begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres zegt dat de VS een obligatiecrisis à la Lizz Truss riskeert als het zijn "ongekende" fiscale koers niet wijzigt. Hierbij wordt echter één belangrijk punt over het hoofd gezien: de centrale bank van Groot-Brittannië, de Bank of England, heeft, volgens sommigen, opzettelijk de verkoop van Britse staatsobligaties (UK Gilts) op EM-achtige wijze bespoedigd, ofwel door een plotselinge voorbijkomende fase van economische rechtzinnigheid, ofwel, mogelijk, omdat de regering over een hervorming van de Bank of England sprak. Het is onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) van de Amerikaanse schatkist zal weglopen: de richting die wordt opgegaan, vooral na de volgende wisseling van de voorzitter van het Federal Reserve System (FOMC), zou wel eens de tegenovergestelde kunnen zijn, en dat zou in feite misschien ook moeten - hoewel dat ook weer gevolgen heeft voor de markt.
  • Newsweek zegt dat 'Generatie Z giftig is voor bedrijven, menen werkgevers' en merkt op dat 68% van de eigenaren van kleine bedrijven in de VS zegt dat leden van generatie Z hun "minst betrouwbare" werknemers zijn; 71% zegt dat deze groep het vaakst psychische problemen heeft; één werkgever had het over "absolute waanideeën, een compleet gebrek aan gezond verstand en nul kritisch redeneren of analytische basisvaardigheden"; minder dan 4% zei dat Generatie Z het beste aansluit op hun bedrijfscultuur; 62% zei dat ze het meest geneigd zijn om verdeeldheid en toxiciteit op de werkvloer te creëren; en een ander merkte op dat ze de neiging hebben om "een promotie te verwachten voor het simpelweg elke dag komen opdagen." Dit is de generatie die functies overneemt bij alle westerse bedrijven en instellingen - als ze niet in plaats daarvan op de straten aan het protesteren zijn.
  • 'Geheim rapport van de RCMP (Royal Canadian Mounted Police) waarschuwt dat Canadezen in opstand kunnen komen zodra ze beseffen hoe blut ze zijn.' Een sterk gecensureerde versie waarschuwt dat Canada "kan afglijden naar burgerlijke onrust zodra de burgers de hopeloosheid van hun economische situatie inzien," en dat de volgende recessie "de daling van de levensstandaard zal versnellen die de jongere generaties al hebben meegemaakt" aangezien de meeste Canadezen onder de 35 "waarschijnlijk nooit een huis zullen kunnen kopen." Kijk nu naar de rest van de westerse wereld en zie wat daar gebeurt. Dat gezegd hebbende, elders in het rapport wordt ook gewaarschuwd dat Canada te maken heeft met "toenemende druk om Arctisch gebied af te staan." Vermoedelijk niet aan Generatie Z uit andere landen: dus aan wie dan wel?
  • ''Chinese voormalige onderhandelaar op handelsgebied hekelt VS voor 'ontmanteling van het systeem' van wereldhandel.' Op het Boao Forum hoorden we dat Chinese bedrijven hun productie naar Mexico verplaatsen om aan Amerikaanse consumenten te kunnen verkopen, maar als de VS die optie ook uitsluiten - zoals Biden en Trump voorstellen met betrekking tot elektrische auto's - zou dat een hogere inflatie in de VS opleveren. Belangrijker is dat we hoorden: "Het zijn de geglobaliseerde economische - en handelssystemen die op het spel staan...momenteel zijn de VS bezig om dit systeem te ontmantelen."
  • Er komen meer politieke geluiden uit de Balkan die erop wijzen dat Europa binnenkort misschien nog meer op zijn overbelaste geopolitieke bord krijgt. De Servische premier heeft net cryptische waarschuwingen gegeven over bedreigingen van de nationale veiligheid via sociale media, terwijl Kosovo waarschuwt voor een Servische invasie.
Kunt u de rode draad in dit alles ontdekken?

Wat dacht u van een westerse economie die door een generatie in praktijk gebrachte neoliberale economische theorie is weggerot tot een potentieel omslagpunt en nu gelijktijdig te kampen heeft met: falende ideologie; falende infrastructuur; falende instellingen; falende nationale veiligheid; falend fiscaal beleid; falende demografie; falende beroepsbevolking (denk aan kleine ondernemers); falende maatschappij (laten we zeggen de Mounties); en falende mondiale architectuur? Niets van dat alles wijst erop dat we teruggaan naar een wereld van ultralage rentes en ultralage inflatie.

Of misschien gaat het om 'een reeks ongelukkige gebeurtenissen,' is inflatie van voorbijgaande aard en lossen renteverlagingen alles op.

U mag het zelf beslissen, terwijl de markt vandaag voortdendert in afwachting van een zogenaamd 'signaal' en u er tegelijkertijd voor kiest om alle alarmbellen die buiten de Bloomberg-schermen om afgaan, te negeren.
Maar als het leven u Lemony Snickets geeft, stel ik voor dat u limonade maakt door u op gepaste wijze voor te bereiden en te handelen, in plaats van de Kool-Aid te drinken.

Zie: https://www.zerohedge.com/markets/western-economy-has-rotted-away-tipping-point-generation-neoliberal-economic-theory