vaccin
© Unknown
Overtollige sterfgevallen sinds 2022 kwamen vooral voor bij de gevaccineerden, suggereren officiële gegevens die de vrees aanwakkeren dat de coronavaccins een belangrijke rol kunnen spelen in de hoge overtollige sterfte van de afgelopen jaren.

Gegevens van het Britse Nationaal Bureau voor de Statistiek (ONS) tonen aan dat het aandeel van niet-gevaccineerde mensen in het totale aantal sterfgevallen in Engeland aan het begin van 2022 sterk daalde, zelfs toen het aantal sterfgevallen steeg. Het aandeel bleef vervolgens laag gedurende de daaropvolgende twee jaar, wat aangeeft dat de extra sterfgevallen in deze periode zich vooral voordeden onder gevaccineerden.

Is dit de reden waarom de autoriteiten zich blijven verzetten tegen het vrijgeven van de integrale gegevens over sterfgevallen naar vaccinatiestatus? Een fractieoverschrijdende groep van 21 parlementsleden en beleidsmakers diende als meest recente groepering een verzoek in om de gegevens vrij te geven. Weigeren de autoriteiten dit omdat ze weten dat de gegevens een overschot aan sterfgevallen weergeven, voornamelijk onder gevaccineerden?

Het opvallende fenomeen deed zich voor binnen elke leeftijdsgroep. De grafieken met deze resultaten staan hieronder (vind de gegevens hier, tabel 5). De blauwe lijnen tonen het totale aantal sterfgevallen per maand in de leeftijdsgroep (linkeras), terwijl de rode lijnen het aandeel sterfgevallen onder niet-gevaccineerden in de leeftijdsgroep tonen (rechteras; niet-gevaccineerd betekent hier dat men geen doses toegediend heeft gekregen). Het meest opvallende kenmerk in elke grafiek betreft de sterke daling van de rode lijn begin 2022, wat duidt op een scherpe en aanhoudende daling van het aandeel sterfgevallen onder niet-gevaccineerden en een overeenkomstige stijging van het aandeel onder gevaccineerden.

Dat komt niet doordat meer mensen zich op dat moment lieten vaccineren, want het aantal mensen in deze leeftijdsgroepen dat hun eerste dosis kreeg, was op dat moment bijna nul (zie onderstaande grafiek, overgenomen van deze link, gegevens hier). Mensen die hun eerste dosis krijgen, kunnen de trends in 2021 beïnvloeden, vooral tijdens het eerste deel van het jaar, hoewel de 60-plussers tegen juni 2021 hun eerste dosis grotendeels toegediend hadden gekregen.
grafiek 13
Hieronder vindt u de grafieken per leeftijdsgroep. Het is vermeldenswaard dat door alleen sterftecijfers te gebruiken, de problemen met de ONS-populatieschattingen worden vermeden, zoals benadrukt door professor Norman Fenton en anderen die de neiging vertonen om het sterftecijfer onder niet-gevaccineerden te overdrijven.
grafiek
grafiek
grafiek
grafiek
grafiek
grafiek
Let op het feit dat de rode lijnen in 2022 en 2023 grotendeels vlak zijn, met name voor mensen van 60, 70 en 80 jaar, zelfs tijdens de vele pieken in het totale aantal sterfgevallen. Dit is vooral zichtbaar tijdens de winter van 2022-23, wanneer ondanks een grote piek in sterfgevallen de rode lijnen grotendeels vlak blijven. Dit suggereert dat de effectiviteit van vaccins tegen sterfte, in ieder geval door de Omicron-varianten, erg laag is, want als het virus onevenredig veel slachtoffers zou maken onder de niet-gevaccineerden (d.w.z. dat de vaccins de gevaccineerden zouden beschermen), zou het percentage sterfgevallen onder de niet-gevaccineerden tijdens de golven moeten pieken. Dat dit meestal niet het geval is, duidt op een lage effectiviteit van de vaccins.

Deze grafieken bevatten geen vergelijking met sterftecijfers vóór de vaccinatieperiode, dus we kunnen niet veel zeggen over de pre-Omicron periode omdat er niet veel vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Er zitten echter opvallende pieken in de rode lijnen voor 70-plussers tijdens de deltagolf van eind 2021. Op het eerste gezicht lijkt dit te wijzen op vaccinatie-effectiviteit tegen de Delta-variant tijdens die winter. De zaken liggen echter niet zo eenvoudig. De andere grote piek voor 80-plussers dateert van de zomer van 2022. Belangrijk is dat dit niet geassocieerd werd met een coronagolf, maar met een hittegolf - toen de hittekoepel over Europa lag en recordtemperaturen veroorzaakte. Dit is belangrijk omdat het vaccin uiteraard geen bescherming biedt tegen hittegolven. Dit betekent dat de reden voor de piek van de zomer van 2022 niet de effectiviteit van het vaccin betreft. Wat kan de reden dan wel zijn?

Het lijkt waarschijnlijk dat het te maken heeft met het 'gezonde gevaccineerde-effect,' d.w.z. het feit dat mensen die vaccins nemen over het algemeen mensen zijn met betere resultaten met betrekking tot hun gezondheidsachtergrond dan mensen die geen vaccins nemen. Uit een aantal onderzoeken valt op te maken dat gevaccineerde mensen een sterftecijferachtergrond [background death rate] hebben dat ongeveer de helft bedraagt van dat van niet-gevaccineerde mensen (dit is een sterftecijferachtergrond dat geen verband houdt met de effectiviteit of veiligheid van vaccins).

De slechtere gezondheidsachtergrond van de niet-gevaccineerde groep betekent dat elke algemene doodsoorzaak die de zwakkeren of mensen met comorbiditeiten onevenredig zwaar treft, zoals een virusepidemie of een hittegolf, natuurlijk, ceteris paribus, de niet-gevaccineerde groep onevenredig zwaar treft, om redenen die niets met het vaccin te maken hebben. Dit zou de piek in de rode lijnen in de zomer van 2022 verklaren en het kan ook een deel of een groot deel van de piek tijdens de deltagolf verklaren. Aangenomen dat dit klopt, maakt het het ontbreken van pieken tijdens andere golven, zoals winter 2022-23, nog opvallender, omdat je normaal zou verwachten dat de niet-gevaccineerde groep onevenredig zwaar getroffen zou worden door een virusgolf of een winter, maar in plaats daarvan blijven de lijnen vlak. Deze vlakke rode lijnen tijdens sterftegolven zijn daarom mogelijk ook indicatief voor een concentratie van sterfteoverschotten onder de gevaccineerden.

De belangrijkste bevinding van deze grafieken is de opvallende concentratie van oversterfte onder gevaccineerden na het begin van 2022, net toen Omicron opdook. Deze verontrustende observatie kan de reden zijn waarom de autoriteiten de integrale gegevens, die een dergelijke bevinding zouden bevestigen of uitsluiten, zorgvuldig verborgen houden.

Zie: https://dailysceptic.org/2024/03/05/excess-deaths-since-2022-primarily-in-vaccinated-official-data-suggest/