Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen
© FREDERICK FLORIN / AFPEuropese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen
Laat die hele façade rond de "verkiezing" maar zitten en lijm de kroon maar meteen op haar hoofd vast.

Ursula von der Leyen, de niet-gekozen voorzitter van de Europese Commissie, wordt in juni herkozen. Ze moet opnieuw worden voorgedragen door de meerderheid van de leiders van de EU-lidstaten en dan opnieuw worden bevestigd door de leden van het nieuw gekozen Europees Parlement. Ze zouden wel gek zijn om deze ultieme incarnatie van ware EU-waarden, zoals transparantie en vooruitziendheid (of beter gezegd, het gebrek daaraan), te onttronen.

Er schiet me een verhaal over koningin Ursula te binnen dat dit punt uitstekend illustreert.

Tijdens corona introduceerde de Europese Unie een QR-codesysteem voor het hele blok als bewijs van vaccinatie voor reizen, vrije tijd en in sommige gevallen als voorwaarde voor een baan - zelfs toen er in rapporten twijfels naar voren kwamen over de betrouwbaarheid van de prik om besmetting, overdracht en overlijden tegen te gaan. Het leek wel alsof Brussel er belang bij had om de vaccinaties zo snel mogelijk in te voeren en een digitaal identiteitssysteem op te zetten dat gekoppeld was aan de vaccinatiestatus voordat de enge muziek stopte of mensen gewoon afhaakten. Sceptische leden van het Europees Parlement wilden weten wat voor soort overeenkomst het leiderschap van het blok eigenlijk had gesloten met de fabrikanten van deze injecties. Het gaat om 11 contracten, 4,6 miljard vaccins en 71 miljard euro aan overheidsgeld dat aan Big Farma werd overgemaakt.

Tot dusver hebben noch de burgers die voor dit alles hebben betaald, noch hun gekozen vertegenwoordigers volledige openheid van zaken over deze deals gekregen. Volgens een onderzoek dat vorig jaar door de Franse NGO Global Health Advocates en de Britse non-profit organisatie StopAids werd gepubliceerd, "stemde de Europese Commissie in met uitgebreide geheimhoudingsvereisten met farmaceutische bedrijven die mogelijk niet volledig in overeenstemming waren met de EU-wetgeving" en dat van de geanalyseerde contracten met AstraZeneca, Pfizer en Moderna "het contract met Pfizer het meest was geredigeerd." Ze merkten met name op dat de Europese Commissie "de meeste informatie redigeerde over productveiligheid en schadeloosstelling in de contracten met Pfizer en Moderna" en concludeerden dat "het erop lijkt dat het grootste deel van het risico door de EU werd gedragen in een wanhopige poging om de beschikking over deze vaccins te krijgen."

De rapporten vestigen ook de aandacht op het gebrek aan interesse aan de kant van bepaalde CEO's van Big Farma voor wat betreft het afleggen van verantwoording aan hun klanten - hun eindgebruikers die de spuiten toegediend kregen en er uiteindelijk voor betaalden: de gemiddelde EU-burgers. "We hebben Pfizer, AstraZeneca en Moderna de gelegenheid gegeven om te reageren op de beweringen... maar we hebben geen reactie ontvangen," aldus de NGO's.

Nu blijkt dat Albert Bourla, de CEO van Pfizer, ook dezelfde persoon is die privé-sms'jes uitwisselde met Von der Leyen gedurende de maand voordat er over het Pfizer-contract werd onderhandeld. Hoe weten we dat? Omdat ze dat zelf in april 2021 in een interview met de New York Times heeft gezegd. Terwijl ze daarmee bezig was, rezen er vragen over de manier waarop Duitse defensiecontracten werden toegekend. Politico rapporteerde hierover in 2019, waarbij verwezen werd naar het toegenomen gebruik van consultants tijdens haar ambtstermijn, en uiteindelijk gaf ze toe dat er "fouten" waren gemaakt. Dit zouden kennelijk ook niet de laatste zijn.

In 2020, zo verklaarde Von der Leyen aan de New York Times, had ze op het hoogtepunt van de pandemie een maand lang contact via sms met de baas van Pfizer, resulterend in een "bestelling van 1,9 miljard doses bij Pfizer" (om precies te zijn een bestelling van 900 miljoen met nog een optie van 900 miljoen die niet werd uitgeoefend) tot 2023, volgens de krant, op een totaal van 4,6 miljard doses die bij alle farmaceutische bedrijven werden besteld. Waarom zoveel doses voor een EU-bevolking van slechts 448 miljoen? "Ik ben ervan overtuigd dat we hier voor de lange termijn zoet mee zullen zijn," deelde ze in april 2021 aan de krant mee.

Het is maar goed dat contracten ter waarde van 71 miljard euro (in het geval van corona) niet grotendeels gebaseerd zijn op de grillen en nukken van met geld strooiende ongekozen bureaucraten en transparantie en openlijke discussie inhouden over alle voorwaarden om mogelijke valkuilen in de toekomst te vermijden, toch?
Oeps, te laat. Tegen december 2023 was von der Leyen's "lange termijn" ontspoord en werden doses over het hele continent gedumpt, waarbij volgens Politico voor zo'n 4 miljard euro aan coronavaccins op Europese vuilnisbelten terechtkwam.

Meer recentelijk moesten individuele EU-lidstaten zelf de juridische tango met Pfizer dansen, omdat het bedrijf hen aanklaagde voor het niet betalen van doses die ze niet meer nodig hadden of wilden, nu ze de prik aan niemand meer kunnen opdringen of mensen bang kunnen maken om deze nog te nemen. Het oorspronkelijke contract tussen Pfizer en de EU werd vorig jaar gewijzigd om het oorspronkelijke aantal gekochte doses te verlagen, maar Brussel vertelde de lidstaten dat ze nog steeds annuleringskosten moesten betalen voor elke dosis die ze niet meer wilden hebben. En in plaats van de injecties tegen 2023 in armen te hebben gespoten om de voorraad te liquideren, zou de EU nog drie jaar de tijd hebben om haar burgers warm te maken om de prik te nemen.

Niet dat iemand ook maar enig idee heeft wat er überhaupt in het oorspronkelijke contract stond. Misschien kunnen de sms'jes van Von der Leyen een aanwijzing geven. Maar die zijn op magische wijze verdwenen en ze lijkt niet veel zin te hebben om moeite te doen om deze met forensische middelen terug te halen. De New York Times heeft een rechtszaak aangespannen om ze in handen te krijgen en het Europees Openbaar Ministerie heeft onlangs het onderzoek overgenomen van de Belgische autoriteiten naar strafrechtelijke beschuldigingen van "inmenging in openbare functies, vernietiging van SMS-berichten, corruptie en belangenverstrengeling."

Europese parlementariërs die zitting hebben in de coronacommissie van het blok hebben aangegeven dat ze Von der Leyen in persoon voor hun commissie ter verantwoording willen roepen over deze contractonderhandelingen, maar daar heeft zij geen belangstelling voor. Bourla ook niet, wat ertoe leidde dat de commissie heeft verzocht om intrekking van zijn toegangsrechten tot het EU-parlement. Niet dat hij die nodig heeft als hij koningin Ursula's directe nummer heeft.

Voor de Europese democratie is het belangrijk om "veilig en beschermd" te zijn, zei von der Leyen in februari toen ze aankondigde op haar troon te willen blijven zitten na de parlementsverkiezingen van juni in de EU, waarbij ze weigerde zich kandidaat te stellen in haar eigen land ondanks dat ze daartoe werd aangemoedigd om pietluttige redenen van democratische legitimiteit. "Veilig en beschermd" tegen wat precies? Rusland, natuurlijk. Eigenlijk is het wel verrassend dat ze Moskou nog niet heeft beschuldigd van het wissen van haar sms'jes met Bourla.

Von der Leyen heeft bewezen een soort onstuitbare tank te zijn voor wat betreft het verpletteren van lastige formaliteiten, waarbij ze gewoon over Pfizergate heen rolt alsof het een verkeersdrempeltje is.

Vorige maand nog werd ze schriftelijk geconfronteerd door EU-buitenlandchef Josep Borrell, commissaris voor Interne Markten Thierry Breton en enkele van hun collega's met betrekking tot de selectie door haar commissie van de EU-afgezant voor het midden- en kleinbedrijf, die toevallig een Duitse collega is van haar eigen CDU-partij in Duitsland, terwijl ze ook de laagste scores behaalde onder de kandidaten voor de functie. EU-wetgevers betreurden ook het gebrek aan transparantie bij het selecteren van iemand voor een functie ter waarde van 17.000 euro per maand.

Ursula von der Leyen heeft mooie praatjes over transparantie, ondanks het feit dat ze aantoont er persoonlijk maar weinig van te begrijpen. Net zoals de hele EU dat regelmatig laat zien. Deugdsignalering over democratische waarden en daar tegelijkertijd de draak mee steken, maakt deze koningin tot de perfecte weerspiegeling van haar koninkrijk.

Zie: https://www.rt.com/news/596821-eu-pfizer-vaccines-leyen/