Vaticaanstad Sint-Paulus
© iStockBuiten de Sint-Pietersbasiliek op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad staat het standbeeld van de apostel Paulus.
Het Vaticaan is bezig met de voorbereiding van de publicatie van een document met richtlijnen voor het onderscheiden van bovennatuurlijke fenomenen.

Het persbureau van de Heilige Stoel kondigde aan dat het document op 17 mei zal worden gepubliceerd tijdens een live uitgezonden persconferentie met kardinaal Víctor Manuel Fernández, prefect van de dicasterie voor de Geloofsleer.

Fernández zei eerder dat de dicasterie "bezig is met de voltooiing van een nieuwe tekst met duidelijke richtlijnen en normen voor de onderscheiding van verschijningen en andere fenomenen," aldus de [Amerikaanse katholieke krant] National Catholic Register.

Een "verschijning" verwijst naar een geval waarin een goddelijke entiteit - zoals een heilige, de Maagd Maria of Christus zelf - zichzelf kenbaar maakt aan een persoon op aarde. Het concept vormt een terugkerend thema in de Bijbel, terwijl de meeste christelijke geloofsgemeenschappen het geloof bevestigen dat dergelijke ontmoetingen met het bovennatuurlijke vandaag de dag op verschillende manieren nog steeds kunnen voorkomen.

De katholieke kerk dringt aan op "extreme voorzichtigheid" alvorens fenomenen toe te schrijven aan een bovennatuurlijke kracht en waarschuwt dat het te snel toeschrijven van een goddelijke oorsprong aan verklaarbare voorvallen het vertrouwen kan schaden en het geloof kan vervormen.

Vermeende verschijningen worden meestal gedocumenteerd en onderzocht door het kantoor van de diocesane bisschop alvorens te worden doorgestuurd naar Rome voor verder onderzoek.
Prefect Víctor Manuel Fernández Vaticaan
© Franco Origlia/GettyPrefect van de dicasterie voor de Geloofsleer, Víctor Manuel Fernández, poseert in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad.
In 1978, onder paus Paulus VI, werden voor het laatst richtlijnen over verschijningen door het doctrinair bureau van het Vaticaan gepubliceerd. Dat document, "Normen met betrekking tot de wijze van handelen inzake de onderscheiding van vermeende verschijningen of openbaringen," werd uitgebracht vanwege de toegenomen invloed van de massamedia.

Het Wonder van Fátima uit 1917 lijkt wellicht de best gedocumenteerde verschijning van de moderne tijd. Na een reeks vermeende verschijningen van de Maagd Maria aan enkele boerenkinderen die een publiek wonder beloofden, beweerden tienduizenden mensen in Fátima, Portugal, getuige te zijn geweest van de zon die
onregelmatig langs de hemel bewoog en daarbij enkele minutenlang stralende kleuren voortbracht.

In 1930 erkende de katholieke kerk het "bovennatuurlijke" aspect van de gebeurtenis. Tien jaar later keurde Paus Pius XII de verschijningen in Fátima officieel goed.
Fatima
© Bert Hardy/Picture Post/GettyOp deze foto uit 1952 zijn pelgrims op weg naar Fatima in Portugal om de plek te zien waar de Maagd Maria in 1917 zou zijn verschenen.
Vorige maand bracht het Vaticaan een document uit met richtlijnen over de plaats van "menselijke waardigheid" in de moderne tijd.

Het document hekelde gendertheorie, geslachtstransities en draagmoederschap als zijnde in strijd met morele basisprincipes.

Zie: https://www.foxnews.com/faith-values/vatican-preparing-guidelines-apparitions-supernatural-phenomena