Welkom op Sott.net
vri, 01 dec 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken


Cassiopaea

Baanbrekende kwantumstudie: werkelijkheid wordt gevormd door context, meting en systeem - wetenschappers moeten de aard van de werkelijkheid heroverwegen

Kwantumfysica

Kwantumnatuurkundigen van de Hiroshima Universiteit ontdekten dat de resultaten van kwantummetingen fundamenteel verbonden zijn met de interactiedynamiek tussen het meetapparaat en het systeem, waardoor traditionele opvattingen over statische fysieke eigenschappen ter discussie worden gesteld, en waarbij zij suggereren dat de werkelijkheid wordt gevormd door de context van deze interacties. Hun bevindingen wijzen op de noodzaak om de interpretatie van experimentele kwantumgegevens te heroverwegen.
Kwantumnatuurkundigen van de Hiroshima Universiteit ontdekten dat de resultaten van kwantummetingen fundamenteel verbonden zijn met de interactiedynamiek tussen het meetapparaat en het systeem, waardoor traditionele opvattingen over statische fysieke eigenschappen ter discussie worden gesteld, en waarbij zij suggereren dat de werkelijkheid wordt gevormd door de context van deze interacties. Hun bevindingen wijzen op de noodzaak om de interpretatie van experimentele kwantumgegevens te heroverwegen.

Telkens wanneer de nauwkeurigheid van een meting de door de kwantummechanica gedefinieerde onzekerheidslimiet nadert, worden de uitkomsten van de meting afhankelijk van de dynamiek van de interactie tussen het meetapparaat, dat wordt gebruikt om een ​​fysieke eigenschap van het systeem te bepalen, en het systeem. Deze bevinding zou kunnen verklaren waarom kwantumexperimenten vaak tegenstrijdige resultaten opleveren en basisveronderstellingen met betrekking tot de fysieke werkelijkheid kunnen weerleggen.

Onderzoeksanalyse en bevindingen

Twee kwantumnatuurkundigen van de Hiroshima Universiteit analyseerden onlangs de dynamiek van een meetinteractie, waarbij de waarde van een fysieke eigenschap wordt bepaald door een kwantitatieve verandering in de toestand van de meter. Dit is een moeilijk probleem, omdat de kwantumtheorie de waarde van een fysieke eigenschap niet bepaalt tenzij het systeem zich in een zogenaamde "eigenstaat" van die fysieke eigenschap bevindt, wat een zeer kleine verzameling speciale kwantumtoestanden is waarbij aan de fysieke eigenschap een vaste waarde wordt toegekend.

Commentaar: Bedenk welke invloed dit heeft op onze planeet, waar miljarden mensen de wereld op basis van de leugens van de reguliere media waarnemen en beoordelen; welke invloed moet dit op hen hebben, en op de werkelijkheid zelf?

Het lijkt er echter ook op dat veel van diezelfde mensen de misleidingen nu in hoog tempo doorzien en de werkelijkheid met meer nauwkeurigheid beginnen te bekijken, en de vraag rijst welke invloed dit eventueel zal hebben op hen als mensen, maar ook op de werkelijkheid die wordt waargenomen?


Bullseye

Wat zal naar verwachting de rol van Hezbollah zijn in de Gaza-oorlog?

Hezbollah autorally
© Reuters/Aziz Taher
Hezbollah rally
Van oudsher vervult Hezbollah een belangrijke rol in het bredere conflict in het Midden-Oosten, met name in de confrontaties met Israël. Het standpunt van Hezbollah over het Israëlisch-Palestijnse conflict is welbekend, omdat Hezbollah altijd solidariteit heeft betuigd met de Palestijnse zaak. Maar het voorspellen van specifieke acties of beslissingen van Hezbollah blijft giswerk. Hezbollah kan vanuit Libanon een noordelijk front tegen Israël vormen, maar dat zou een aanzienlijke escalatie betekenen. Een dergelijk besluit hangt af van de bredere regionale dynamiek, waaronder de relatie van Hezbollah met Iran en Syrië, alsook binnenlandse overwegingen binnen Libanon. Libanon heeft zijn eigen complexe politieke en economische problemen en elke beslissing van Hezbollah om meer betrokken te raken bij een extern conflict zou rekening moeten houden met mogelijke binnenlandse consequenties, vooral voor de samenleving die dat omarmd heeft.

Hezbollah's betrokkenheid bij de oorlog in Gaza

Sinds 8 oktober is de Libanees-Israëlische grens een brandhaard geworden voor militaire confrontaties tussen Hezbollah en het Israëlische bezettingsleger. Het gebied, dat zich uitstrekt over een afstand van 100-120 km van Naqoura aan de Middellandse Zee tot de betwiste Shebaa Farms en de bezette Golanhoogte, was het toneel van hevige schermutselingen.

Commentaar: Nasrallah's speech:

Tijdlijn
 • Het Israëlische leger vermijdt een grote grondoperatie in Gaza omdat het zwak en machteloos is.
 • Israël heeft al een maand lang geen enkel militair wapenfeit kunnen boeken.
 • Israël herhaalt de fout van het stellen van onhaalbare doelen.
 • Veel van de Israëli's die omkwamen in Gaza's gebied werden gedood door het vuur van het Israëlische leger.
 • De operatie van 7 oktober baande de weg voor een nieuw tijdperk in de regio.
 • De Amerikaanse haast om Israël te steunen en te helpen heeft de zwakte en het falen van deze entiteit blootgelegd.
 • Meer nog dan ik geloven de Israëliërs nu dat Israël zwakker is dan een spinnenweb.
 • De al-Aqsa Vloed bracht de zwakte van Israël aan het licht.
 • Wat de regering van de vijand ook doet, ze zal niet in staat zijn om de strategische en historische resultaten van al-Aqsa Vloed te veranderen.
 • Deze operatie veroorzaakte een aardbeving in Israël op veiligheids-, militair, politiek en psychologisch gebied.
 • De Islamitische Republiek Iran steunt openlijk de verzetsbewegingen in Libanon en Palestina, maar oefent er geen hegemonie over uit.
 • Dit is een uitsluitend Palestijnse strijd en houdt geen verband met een regionale of internationale angelegenheid.
 • Nasrallah over de operatie van Hamas op 7 oktober: De beslissing van deze grote en gezegende strijd was 100% Palestijns en degenen die het uitvoerden, verborgen het voor de andere Palestijnse facties en de krachten in de regio.
 • We groeten de Iraakse en Jemenitische strijdkrachten die zich bij deze gezegende strijd hebben aangesloten.
 • We vieren onze trots op de martelaren.Galaxy

De ineenstorting zal op mentaal gebied zijn

grootvader klok collectie antieke radio's
Net als onze uitweg

Wanneer we naar de geschiedenis kijken om haar lessen te begrijpen en te onderscheiden waar we vandaan komen, kunnen we grofweg stellen dat er twee concurrerende denkrichtingen bestaan: de ene ziet de geschiedenis als het product van de geest, dat wil zeggen, wat mensen dachten en deden. Dit wordt idealisme genoemd en is beslist uit de mode.

De andere ziet de geschiedenis als het resultaat van materiële druk, zoals economische ontwikkelingen of natuurlijke en andere externe omstandigheden. Dit wordt materialisme genoemd en tegenwoordig worden we allen geconditioneerd om hierin te geloven.

Het zou natuurlijk absurd zijn om te beweren dat materiële omstandigheden geen rol spelen in menselijke aangelegenheden, en dus de geschiedenis. Maar sinds sociologie, Marx en de zogenaamde "sociale wetenschappen" in de 19e eeuw ten tonele verschenen, zijn we vergeten dat mensen uiteindelijk dingen doen omdat, nou ja, ze er eerst over nadenken; ze vinden redenen om iets te doen op basis van hun wereldbeeld, prioriteiten en denkwijzen.

Eye 2

Orgaanhandel, pedofielennetwerken - De hel waar kinderen in terechtkomen die door de "Witte Engelen" van Oekraïne worden ontvoerd

oekraïne pedofiel

'Oekraïne ontvoert kinderen om ze te verkopen aan pedofielennetwerken'
Toen ik begon met mijn onderzoek naar de ontvoering van kinderen in Artjomovsk door Oekraïne, had ik geen idee van de mate waarin ik mensenhandel op internationale schaal op het spoor zou komen en de smerige methoden die worden gebruikt om kinderen te leveren aan pedofielennetwerken en orgaanhandelaren.

Flashback. In april 2023 interviewde ik Yulia, een vluchtelinge uit Artjomovsk, die me vertelde dat Oekraïense eenheden onder de naam "Phoenix" en "Witte Engelen" niet alleen mijnen hadden gelegd en hun gebouw hadden opgeblazen, maar ook kinderen in de stad ontvoerden. Deze informatie trok meteen mijn aandacht en ik besloot verder onderzoek te doen om uit te zoeken waarom Kiev op deze manier kinderen weghaalde bij hun ouders.

Op dezelfde dag dat ik dit interview afnam, ondervroegen Russische collega's een klein meisje uit Artjomovsk nadat de "Witte Engelen" hadden geprobeerd haar bij haar grootouders weg te halen met de bewering dat haar moeder dood was en dat ze haar naar Duitsland zouden brengen. Het was mij duidelijk dat deze door Oekraïne in Donbass ontvoerde kinderen vervolgens naar het buitenland werden gebracht voor allerlei soorten smerige praktijken, van orgaanhandel tot pedofielennetwerken. Omdat de inwoners van Donbass nooit in staat zijn geweest om hun rechten binnen de internationale gerechtelijke instanties te doen gelden ten aanzien van de oorlogsmisdaden die Oekraïne sinds 2014 tegen hen heeft begaan, geniet Kiev volledige immuniteit bij het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de misdaden die het mogelijk pleegt tegen de kinderen uit de regio.

Commentaar: Oekraïne is tevens de mondiale hoofdstad van draagmoederschap, wat op zich nogal verwerpelijk is, maar in het licht van bovenstaand rapport kun je je wel afvragen hoeveel van deze geboortes om andere redenen dan draagmoederschap plaatsvinden: De onderstaande video bevat een extreem verontrustende getuigenis over het oogsten van organen in Oekraïne:
Eye 1

De psychologie van psychopaten - Roofdieren die vrij rondlopen

psychopaten
Het volgende is een transcriptie van deze video.
"Menselijke roofdieren bevolken onze samenleving."

Stefan Verstappen, Defense Against the Psychopath
Psychopaten zijn menselijke roofdieren. Ze intimideren, manipuleren, liegen, stelen, bedriegen, misbruiken en ontnemen mensen het leven, zonder schuldgevoel of wroeging. Een vooraanstaand expert op het gebied van psychopathie, Robert Hare, schat dat 1% van de mensen psychopaten zijn; terwijl klinisch psycholoog Martha Stout suggereert dat dit cijfer dichter bij 4% ligt. Studies geven aan dat psychopaten oververtegenwoordigd zijn in het bedrijfsleven en in de politiek. In deze video gaan we de psychologie van de psychopaat onderzoeken, omdat deze kennis ons kan helpen om de schade die ze ons, de mensen van wie we houden en de mensheid in het algemeen berokkenen, te minimaliseren.

Magnify

Korybko: Maakt West-Afrika zich op voor een regionale oorlog?

west-afrika
De meest recente gebeurtenissen wekken niet bepaald vertrouwen op dat een meer uitgebreide oorlog in West-Afrika kan worden afgewend, reden waarom iedereen er rekening mee moet houden dat er later deze maand een oorlog zal uitbreken. Als de door de NAVO gesteunde en door Nigeria geleide ECOWAS niet snel de nieuw gevormde Sahel Coalitie van Burkina Faso, Mali en Niger verslaat (waarbij Guinee zich mogelijk in een of andere hoedanigheid aansluit), dan wordt verwacht dat Rusland deze laatstgenoemde coalitie concreet zal steunen, wat leidt tot een proxy-conflict in de Nieuwe Koude Oorlog, waarbij Tsjaad als 'kingmaker' zou kunnen optreden.


Commentaar: Noot van Vertaler: Volgens encyclo.nl is een 'kingmaker' een 1) persoon die ervoor zorgt dat een andere persoon of instantie een machtspositie krijgt of kan behouden, dan wel 2) instantie die ervoor zorgt dat een andere persoon of instantie een machtspositie krijgt of kan behouden


De patriottische militaire staatsgreep van vorige week in Niger, die werd uitgevoerd als reactie op het falen van het vorige regime om de veiligheid van zijn burgers te garanderen in het licht van toenemende terroristische dreigingen, verandert snel in de aanjager van wat binnenkort in een regionale oorlog in West-Afrika zou kunnen uitmonden. Landen kiezen partij in de aanloop naar het ultimatum van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), dat deze zondag verstrijkt en waarin bepaald wordt dat de afgezette president Mohamed Bazoum moet terugkeren, of Niger zal worden geconfronteerd met wat waarschijnlijk een door Frankrijk gesteunde invasie onder Nigeriaanse leiding zal worden.

Achtergrondinformatie

Commentaar: Lees ook: Niger suspends export of uranium and gold to France, warns ECOWAS against military intervention

En luister naar SOTT radio's: NewsReal: 'Global Boiling' Lunacy, Africa Unites Behind Russia
Hardhat

Reuzenhagelstenen in Italië vestigen twee Europese records binnen vijf dagen

Recordbrekende 19 cm hagelstorm treft Italië

Recordbrekende hagelsteen van 19 cm treft Italië
Zware onweersbuien in Europa leken in Italië twee keer een continentaal hagelrecord te vestigen binnen een tijdsbestek van vijf dagen.

De meest recente uitbarsting van zwaar weer op maandag omvatte 'supercell'-onweersbuien, die gigantische hagel dumpten vanuit delen van Noord-Italië naar buurland Slovenië.

Een enorme langwerpige hagelsteen die maandagavond werd gevonden in Azzano Decimo, ruim 56 kilometer ten noordoosten van Venetië, was naar schatting 19 centimeter lang.

Volgens het European Severe Storms Laboratory (ESSL) was dit de grootste hagelsteen die ooit ergens in Europa werd geregistreerd.


Attention

Verboden wetenschap

Verboden wetenschap
© Wkipedia
Wat behoort nog tot de wetenschap en wat niet meer? Wie bepaalt wat wetenschap is en wat parawetenschap of pseudowetenschap is? Sommige soorten onderzoek worden aan de ene universiteit met open armen ontvangen en aan de andere niet. Er zijn gerespecteerde wetenschappers, onder wie enkele Nobelprijswinnaars, die uitgestoten worden, meestal door roddels, door allerlei heimelijke activiteiten van hun collega's, gewoon omdat zij vragen durven stellen en fenomenen durven onderzoeken die anderen als "onwaardig" beschouwen. Ik heb al verschillende van dergelijke gevallen genoemd, waaronder de behandeling van de "vreemde interesses" van Alfred Wallace door de Encyclopedia Universalis.

Iemand - we weten niet wie - besloot dat een belangrijk deel van het onderzoek van een vooraanstaand wetenschapper moest worden verzwegen - het publiek mocht er niets over te weten komen, dat het beter was om een leugen te verkondigen dan een ongemakkelijke waarheid.

Wetenschap in het geheim?

Een vriend van mij, een vooraanstaand Frans wetenschapper, die geïnteresseerd is in vele "esoterische" gebieden, zegt me dat je dergelijke interesses voor jezelf moet houden, anders word je gestraft; heimelijke acties van anderen zullen je wetenschappelijke carrière vernietigen; en dat is precies wat hij doet - hij zal bepaalde dingen onder vier ogen bespreken, maar zal ze nooit in het openbaar durven zeggen. Wat voor soort wetenschap dwingt wetenschappers in het geheim te werken, uit angst? Wat voor soort maatschappij baart dat soort wetenschap?

William Crookes

Bij het lezen van de opmerkelijke autobiografie van Alfred Wallace, Darwins collega, de medeontdekker - zo niet de oorspronkelijke ontdekker van de evolutiemechanismen, stuitte ik op de volgende interessante paragraaf:
In de jaren 1870-80 had ik vele gelegenheden om getuige te zijn van interessante verschijnselen in de huizen van verschillende vrienden, waarvan ik sommige niet openbaar heb gemaakt. Begin 1874 werd ik door John Morley, toenmalig redacteur van de Fortnightly Review, uitgenodigd om voor dat tijdschrift een artikel te schrijven over "Spiritualisme." Veel publieke belangstelling was gewekt door de publicatie van het Rapport van het Comité van de Dialectical Society en vooral door de experimenten van de heer Crookes met de heer Home, en de weigering van de Royal Society om deze experimenten herhaald te zien. (Cursief van mij.)
Wie is meneer Crookes? En om wat voor experimenten ging het, dat de Royal Society daar niet eens getuige van wilde zijn? Onthoud: nieuwsgierigheid is een "conditio sine qua non" voor een echte wetenschapper! De Royal Society was niet nieuwsgierig? Waarom niet? Misschien waren de experimenten van meneer Crookes de aandacht van het geleerde genootschap niet waard, omdat ze niets nieuws voortbrachten?

Attention

Studie: Meer kindervaccins leiden tot hogere kindersterfte

baby naald
Hebben kindervaccins invloed op het sterfterisico van een kind? Terwijl de controverse rond deze kwestie blijft rondwaren, suggereert collegiaal getoetst onderzoek dat het antwoord hierop ja is.

In 2011 publiceerden Neil Miller, Ph.D., en Gary Goldman, Ph.D., een onderzoeksdocument in het tijdschrift Human & Experimental Toxicology, waaruit blijkt dat kindersterftecijfers gecorreleerd zijn met kindervaccinatiecijfers, waarbij landen met een hoge vaccinatiegraad een hogere kindersterfte vertonen. In de samenvatting wordt het volgende beschreven:1
"Het Amerikaanse vaccinatieschema voor kinderen bevat 26 vaccindoses voor kinderen jonger dan 1 jaar - de meeste ter wereld - en toch hebben 33 landen lagere kindersterftecijfers. Met behulp van lineaire regressie werden de vaccinatieschema's van deze 34 landen onderzocht, waarbij een correlatiecoëfficiënt van r = 0,70 (p < 0,0001) werd vastgesteld tussen kindersterftecijfers en het aantal vaccindoses dat routinematig aan zuigelingen wordt toegediend.

Stock Down

Amerikaanse centrale bank kondigt noodkredieten aan voor ALLE Amerikaanse banken in poging gevolgen van instorting SVB, Signature Bank te voorkomen

federal reserve
Amerikaanse toezichthouders kondigden zondag noodmaatregelen aan om het banksysteem te ondersteunen en namen de controle over een andere bank over, in een poging de gevolgen van de implosie van de Silicon Valley Bank in te dammen.

De Federal Reserve kondigde een nieuwe leenfaciliteit aan om extra financiering te verstrekken aan in aanmerking komende deposito-instellingen om ervoor te zorgen dat "banken het vermogen hebben om aan de behoeften van al hun depositohouders te voldoen." In een verklaring voegde de Amerikaanse centrale bank eraan toe dat zij "bereid is eventuele liquiditeitsdruk aan te pakken."

De maatregel maakt deel uit van een bredere inspanning van toezichthouders, waaronder minister van Financiën Janet Yellen, Fed-voorzitter Jay Powell en Martin Gruenberg van de Federal Deposit Insurance Corporation, om klanten gerust te stellen dat hun geld veilig is.

Commentaar: Lees ook: Regulators seize Silicon Valley Bank in the second-biggest bank failure in US history