Welkom op Sott.net
woe, 07 jun 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken


Attention

Verboden wetenschap

Verboden wetenschap
© Wkipedia
Wat behoort nog tot de wetenschap en wat niet meer? Wie bepaalt wat wetenschap is en wat parawetenschap of pseudowetenschap is? Sommige soorten onderzoek worden aan de ene universiteit met open armen ontvangen en aan de andere niet. Er zijn gerespecteerde wetenschappers, onder wie enkele Nobelprijswinnaars, die uitgestoten worden, meestal door roddels, door allerlei heimelijke activiteiten van hun collega's, gewoon omdat zij vragen durven stellen en fenomenen durven onderzoeken die anderen als "onwaardig" beschouwen. Ik heb al verschillende van dergelijke gevallen genoemd, waaronder de behandeling van de "vreemde interesses" van Alfred Wallace door de Encyclopedia Universalis.

Iemand - we weten niet wie - besloot dat een belangrijk deel van het onderzoek van een vooraanstaand wetenschapper moest worden verzwegen - het publiek mocht er niets over te weten komen, dat het beter was om een leugen te verkondigen dan een ongemakkelijke waarheid.

Wetenschap in het geheim?

Een vriend van mij, een vooraanstaand Frans wetenschapper, die geïnteresseerd is in vele "esoterische" gebieden, zegt me dat je dergelijke interesses voor jezelf moet houden, anders word je gestraft; heimelijke acties van anderen zullen je wetenschappelijke carrière vernietigen; en dat is precies wat hij doet - hij zal bepaalde dingen onder vier ogen bespreken, maar zal ze nooit in het openbaar durven zeggen. Wat voor soort wetenschap dwingt wetenschappers in het geheim te werken, uit angst? Wat voor soort maatschappij baart dat soort wetenschap?

William Crookes

Bij het lezen van de opmerkelijke autobiografie van Alfred Wallace, Darwins collega, de medeontdekker - zo niet de oorspronkelijke ontdekker van de evolutiemechanismen, stuitte ik op de volgende interessante paragraaf:
In de jaren 1870-80 had ik vele gelegenheden om getuige te zijn van interessante verschijnselen in de huizen van verschillende vrienden, waarvan ik sommige niet openbaar heb gemaakt. Begin 1874 werd ik door John Morley, toenmalig redacteur van de Fortnightly Review, uitgenodigd om voor dat tijdschrift een artikel te schrijven over "Spiritualisme." Veel publieke belangstelling was gewekt door de publicatie van het Rapport van het Comité van de Dialectical Society en vooral door de experimenten van de heer Crookes met de heer Home, en de weigering van de Royal Society om deze experimenten herhaald te zien. (Cursief van mij.)
Wie is meneer Crookes? En om wat voor experimenten ging het, dat de Royal Society daar niet eens getuige van wilde zijn? Onthoud: nieuwsgierigheid is een "conditio sine qua non" voor een echte wetenschapper! De Royal Society was niet nieuwsgierig? Waarom niet? Misschien waren de experimenten van meneer Crookes de aandacht van het geleerde genootschap niet waard, omdat ze niets nieuws voortbrachten?

Attention

Studie: Meer kindervaccins leiden tot hogere kindersterfte

baby naald
Hebben kindervaccins invloed op het sterfterisico van een kind? Terwijl de controverse rond deze kwestie blijft rondwaren, suggereert collegiaal getoetst onderzoek dat het antwoord hierop ja is.

In 2011 publiceerden Neil Miller, Ph.D., en Gary Goldman, Ph.D., een onderzoeksdocument in het tijdschrift Human & Experimental Toxicology, waaruit blijkt dat kindersterftecijfers gecorreleerd zijn met kindervaccinatiecijfers, waarbij landen met een hoge vaccinatiegraad een hogere kindersterfte vertonen. In de samenvatting wordt het volgende beschreven:1
"Het Amerikaanse vaccinatieschema voor kinderen bevat 26 vaccindoses voor kinderen jonger dan 1 jaar - de meeste ter wereld - en toch hebben 33 landen lagere kindersterftecijfers. Met behulp van lineaire regressie werden de vaccinatieschema's van deze 34 landen onderzocht, waarbij een correlatiecoëfficiënt van r = 0,70 (p < 0,0001) werd vastgesteld tussen kindersterftecijfers en het aantal vaccindoses dat routinematig aan zuigelingen wordt toegediend.

Stock Down

Amerikaanse centrale bank kondigt noodkredieten aan voor ALLE Amerikaanse banken in poging gevolgen van instorting SVB, Signature Bank te voorkomen

federal reserve
Amerikaanse toezichthouders kondigden zondag noodmaatregelen aan om het banksysteem te ondersteunen en namen de controle over een andere bank over, in een poging de gevolgen van de implosie van de Silicon Valley Bank in te dammen.

De Federal Reserve kondigde een nieuwe leenfaciliteit aan om extra financiering te verstrekken aan in aanmerking komende deposito-instellingen om ervoor te zorgen dat "banken het vermogen hebben om aan de behoeften van al hun depositohouders te voldoen." In een verklaring voegde de Amerikaanse centrale bank eraan toe dat zij "bereid is eventuele liquiditeitsdruk aan te pakken."

De maatregel maakt deel uit van een bredere inspanning van toezichthouders, waaronder minister van Financiën Janet Yellen, Fed-voorzitter Jay Powell en Martin Gruenberg van de Federal Deposit Insurance Corporation, om klanten gerust te stellen dat hun geld veilig is.

Commentaar: Lees ook: Regulators seize Silicon Valley Bank in the second-biggest bank failure in US history


Bizarro Earth

De 'AI-slavernij' van het Wereld Economisch Forum is op komst

Klaus Schwab
© Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
WEF-oprichter en uitvoerend voorzitter Klaus Schwab in Davos op 23 mei 2022
De doelstelling van het Wereld Economisch Forum (WEF) is opmerkelijk eenvoudig: de slimste en beste mensen ter wereld moeten over alle anderen heersen. In WEF-taal zullen hun plannen voor volledig toezicht en gedragsverandering een "duurzame" toekomst voor de mensheid creëren. Mensen worden niets meer dan "dingen" die geteld, gesorteerd, gecategoriseerd, gemerkt, gevolgd, gemanipuleerd en gecontroleerd moeten worden. Ze worden niet meer dan radertjes in de grote transhumanistische, technocratische machine van het WEF.

Toen Sir Thomas More zijn sociaal-politieke satire schreef over een fictieve maatschappij op een eiland in de Nieuwe Wereld, gaf hij het de verzonnen naam Utopia, dat is afgeleid van eenvoudig Grieks en "nergens" betekent. Hoewel More zijn publiek op humoristische wijze duidelijk maakte dat zijn geïdealiseerde gemeenschap nergens bestond, hebben centrale planners die al eeuwenlang de fantasie van utopische samenlevingen najagen de grap niet begrepen. Erger nog, voor elke vreedzame religieuze gemeenschap die zich wil afscheiden van de moderne beschaving bestaat er een machtswellustige tiran die zijn wil aan alle anderen wil opleggen.

Het lijkt wel alsof er geen generatie voorbij gaat waarin niet een of andere megalomaan opstaat om te verkondigen: "Als de wereld maar precies doet wat ik eis, zal ik jullie hier op aarde het paradijs bezorgen." Meestal gaan diezelfde narcisten de geschiedenis in als ijdele hansworsten of bloeddorstige tirannen - vaak beide.

Fireball 2

Meteoor van Tsjeljabinsk: hoe veilig zijn we, na de wake-up call van tien jaar geleden, voor een mogelijk catastrofale inslag?

Tien jaar na de meteoor van Tsjeljabinsk heeft onze planeet grote vooruitgang geboekt bij het detecteren van de dreiging van interstellaire objecten die de atmosfeer kunnen binnendringen. Maar is het risico volledig geëlimineerd - en hoe goed zijn we voorbereid op een nieuwe dramatische inslag?
Meteoor-vuurbal Tsjeljabinsk

Tsjeljabinsk-vuurbal, opgenomen door een dashcam vanuit Kamensk-Uralsky ten noorden van Tsjeljabinsk, waar het nog licht was.
Het was dan wel niet de dag dat de aarde stilstond, maar degenen die getuige waren van een vurige asteroïde die korte tijd sterker straalde dan de zon toen hij richting de Russische stad Tsjeljabinsk scheerde, zullen het vrijwel zeker nooit vergeten.

De meteoor van Tsjeljabinsk, met de omvang van een huis en zich een weg banend met een snelheid van bijna 18 km per seconde, drong onaangekondigd de atmosfeer binnen op een manier die doet denken aan een sciencefictionfilm. Het was een angstaanjagend spektakel.


Commentaar: Deze was inderdaad vooraf ontdekt en werd dus niet gevolgd. Wat de meteoor van Tsjeljabinsk een angstaanjagend tintje geeft, is dat er nog één, een andere, ruimterots gevolgd werd, die later diezelfde dag de atmosfeer van de aarde zou binnendringen!


Op dashcambeelden van de ochtend van 15 februari 2013, in de centrale Russische stad dicht bij het Oeralgebergte, is te zien hoe de kleine asteroïde de atmosfeer van de aarde binnendringt voordat hij ontploft met 30 keer zoveel kracht als de Amerikaanse atoombom die Hiroshima in de Tweede Wereldoorlog verwoestte.

Ramen sneuvelden, gebouwen werden beschadigd en honderden mensen raakten gewond - maar Tsjeljabinsk kwam daarmee nog goed weg.

"Als het recht boven de stad was gebeurd, was de schade groter geweest," waarschuwt NASA's planetaire verdedigingsofficier Lindley Johnson. "Het was zeker een wake-up call."


Commentaar: En vergeet niet het geluid van de meteoorgebeurtenissen van Tsjeljabinsk...


Als u ooit een vuurbal langdurig langs de hemel ziet scheren, en u vermoedt dat hij 'dicht' bij uw locatie is, blijf dan een paar minuten uit de buurt van het raam!

De schokgolf van de bovenstaande atmosferische explosie zou elk vliegtuig in de buurt tegen de grond hebben gesmeten. Gelukkig waren er op dat moment geen in de buurt, maar we kunnen ons afvragen hoe het zit met andere 'onverklaarde' vliegtuigcrashes van de afgelopen jaren: What are they hiding? Flight 447 and Tunguska Type Events

Om de vraag in bovenstaande kop te beantwoorden: het risico van het toegenomen puin van kometen is niet alleen een kwestie van 'potentieel catastrofale inslagen' - d.w.z. afzonderlijke asteroïden die inslaan en verwoestingen aanrichten in een afgebakend geografisch gebied - maar ook van meerdere andere, de gehele planeet omvattende, risicofactoren zoals de atmosfeer die vol raakt met komeetstof (ook wel 'meteorische rook' genoemd) van al deze meteoor-vuurbalgebeurtenissen van de afgelopen jaren, en het effect daarvan op het klimaat...

AMS vuurballen-tabel
© Sott.netCalculator

Amerikaanse overheid krijgt meer dan 350 nieuwe UFO-meldingen, vooral van Amerikaanse militairen

UFO Tic Tac
© AFP 2021 / HANDOUT
De Amerikaanse regering heeft sinds maart 2021 meer dan 350 nieuwe meldingen ontvangen van wat zij omschrijft als "unidentified aerial phenomenon (UAP)," algemeen bekend als UFO's - ruwweg de helft daarvan blijft tot dusver onverklaard, volgens een rapport van het Bureau van de directeur van de Nationale Inlichtingendienst dat donderdag werd vrijgegeven.

Volgens het rapport heeft de Pentagon-afdeling die verantwoordelijk is voor het volgen en bestuderen van de waarnemingen voorlopig 163 van de meldingen geïdentificeerd als "ballon of ballon-entiteiten." Een handjevol andere meldingen worden toegeschreven aan drones, vogels, weersomstandigheden of puin in de lucht zoals plastic zakken.

Maar "een eerste typering betekent nog niet dat het zeker is dat het om niet-geïdentificeerde objecten gaat," waarschuwde het rapport. En voor de overige 171 gerapporteerde waarnemingen van UAP's of UFO's geeft de Amerikaanse regering nog steeds geen verklaring.

Commentaar: Zie ook:


Bad Guys

'Ze verdwijnen gewoon': Britse klokkenluiders stuiten op muur van onverschilligheid over vermiste migrantenkinderen

migranten opvanghuizen kinderen verdwijnen britse hotels
© Andy Hall/The Observer
Hove, waar niet-begeleide asielzoekende kinderen uit hotels verdwijnen.
Nu tal van jongeren verdwijnen uit hotels, die beheerd worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken, en door het gehele land worden verhandeld, beweren bronnen dat waarschuwingen over hun veiligheid werden genegeerd

Op 1 april verdween de 17-jarige Wassim Hamam* in de buurt van het bruisende centrum van Hove. Hij werd nooit meer teruggezien. Dagen later verdween in dezelfde buurt een andere tiener, de 16-jarige Burim Markaj. Binnen enkele uren werd ook een 15-jarige als vermist opgegeven.

En meer verdwijningen volgden. Vier dagen later verdween Alban Berisha, een 17-jarige wiens foto een bedachtzaam, argwanend karakter suggereert, plotseling uit de straten van de kuststad in Sussex. Dezelfde dag werd Khalid Muha, een 17-jarige van 1 meter 75, voor het laatst gezien in een zwart bomberjack en witte sportschoenen.

En vervolgens verdween weer een ander kind, en daarna weer een ander. Rechercheurs die de verdwijningen onderzochten, stelden al snel twee feiten vast die het steeds toenemende aantal gevallen met elkaar verbinden: allen waren niet-begeleide asielzoekende kinderen. En allen verdwenen na een verblijf in hetzelfde hotel. Maar dit was geen gewoon hotel aan zee. De kinderen verbleven in een onderkomen dat werd beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie dat tot taak heeft de veiligheid van mensen te waarborgen.

Commentaar: De reactie van Binnenlandse Zaken op deze verschrikking is te verwachten. De Britse politiek is al tientallen jaren een broeinest van pedofielen. Hen opsporen en verwijderen zal een gigantische klus zijn.


Bizarro Earth

De digitalisering van de mensheid toont aan waarom de agenda van de globalisten kwaadaardig is

android
De afgelopen weken zag ik dat er een interessante narratieve misvatting aan het grote publiek werd verkocht met betrekking tot de plannen van globalisten. De reguliere media en anderen opperen nu openlijk dat het eigenlijk oké is om tegen bepaalde aspecten van groeperingen als het Wereld Economisch Forum te zijn. Ze geven je toestemming om verontrust te zijn, maar waag het niet om het een samenzwering te noemen.

Deze propaganda wijkt af van de botte ontkenningen die we de laatste tien jaar of meer gewend zijn te horen binnen de Vrijheidsbeweging. We werden allen geconfronteerd met de gebruikelijke cognitieve dissonantie - De beweringen dat globalistische groeperingen "alleen maar over saaie economische kwesties zitten te praten" en dat niets wat zij doen enige invloed heeft op de wereldpolitiek of ons dagelijks leven. In sommige gevallen werd ons zelfs verteld dat deze groepen elites "niet bestaan."

Nu geven de media toe dat de globalisten misschien wel meer dan een beetje invloed hebben op regeringen, sociaal beleid en economische resultaten. Maar wat de mainstream niet leuk vindt, is de bewering dat globalisten snode of autoritaire bedoelingen hebben. Dat behoort immers toch tot het domein van paranoïde onzin?

Info

David Paulides publiceert 'Missing 411' documentaire

David Paulides
© Courtesy of David Paulides
David Paulides - oprichter van het CanAm Missing Project en auteur van 'Missing 411 Hunters: Onverklaarbare Verdwijningen' - is vastbesloten om vermiste personen te vinden.
Missing 411, een aangrijpende documentaire gebaseerd op de boekenreeks van David Paulides, is nu verkrijgbaar op VOD. Missing 411 volgt de Tribal Bigfoot auteur, omdat hij de afgelopen decennia meerdere mysterieuze verdwijningen onderzocht die in nationale bossen en parken over heel Noord-Amerika zich hebben voorgedaan. Deze onverklaarbare verdwijningen hebben detectives, zoek- en reddingsdeskundigen en familieleden verbijsterd doen staan. Missing 411 is geregisseerd door Michael DeGrazier en Benjamin Paulides.

Missing 411 boekenreekslezers krijgen een nog duidelijker beeld, omdat deze verhalen verteld worden middels interviews en re-creaties. David Paulides begon zijn onderzoek acht jaar geleden nadat een parkwachter hem vertelde dat er mensen verdwenen in parken en bossen zonder dat er sporen achterbleven. De verdwijningen zijn bijzonder interessant, omdat ze zich voordeden terwijl andere mensen in de buurt waren. Missing 411 onthult ook dat de verdwijningen voornamelijk plaatsvinden in 59 geografische clusters in Noord-Amerika.

Commentaar: Missing 411 zoekt het antwoord op de onopgeloste verdwijningen van duizenden bezoekers van Amerikaanse nationale parken en bossen. Het is duidelijk dat mensen regelmatig verdwalen, sommigen willen verdwijnen, maar dit verhaal gaat over het ongebruikelijke. Meer dan 7000 uur is er besteed om deze verschrikkelijke en mysterieuze verdwijningen te onderzoeken. Dit is niet een fenomeen dat zich slechts in de afgelopen decennia heeft voorgedaan. Het herhaalt zich telkens weer, zaak na zaak. De mogelijke oorzaak is overgeleverd aan speculatie, en roept de vraag op of onze conceptie van de 'voedselladder' kleingeestig is. Staan we werkelijk bovenaan, of gaat dit het menselijk verstand te boven, en maakt dit mysterie deel uit van een groter geheel, waardoor de ongemakkelijke vraag gesteld kan worden: in hoeverre kunnen we deze wereld de 'onze' noemen?


Bacon

Rood vlees vormt geen gevaar voor de gezondheid. Nieuwe studie maakt korte metten met jaren van slordig onderzoek

rood vlees gezond
Al jarenlang leggen studies een verband tussen het eten van rood vlees en gezondheidsproblemen als hartziekten, beroertes en kanker. Maar in die gepubliceerde artikelen schuilen opmerkelijke beperkingen.

Nagenoeg al deze onderzoeken zijn observationeel en leggen niet op overtuigende wijze een oorzakelijk verband. De meeste worden geplaagd door verwarrende variabelen. Bijvoorbeeld, eten vleeseters misschien gewoon minder groenten, roken ze meer of bewegen ze minder? Bovendien zijn vele gebaseerd op zelfgerapporteerde consumptie. Het is een simpel feit is dat mensen zich niet nauwkeurig kunnen herinneren wat ze eten. En tenslotte zijn de gerapporteerde effecten in deze wetenschappelijke artikelen vaak klein. Is een verondersteld 15% groter risico op kanker echt de moeite waard om je zorgen over te maken?