Psychopaten!
© Rumble.com
Yuval Hariri, de woordvoerder van Klaus Schwab, deed onlangs een uitspraak die iedereen koude rillingen zou moeten bezorgen. "Als het ergste gebeurt en de Zondvloed komt," zei Harari, dan zullen hij en de gelijkgestemde kliek van schimmige meesters van de wereld "een Ark bouwen en de rest laten verdrinken."

Elders gaat Harari in op de redenen voor de koelbloedige onverschilligheid van zijn mede-elitisten ten aanzien van het lot van de overgrote meerderheid van de aardbewoners:

"Als je teruggaat naar halverwege de 20e eeuw ... en je denkt na over het bouwen van de toekomst, dan bestaan je bouwmaterialen uit die miljoenen mensen die hard werken in de fabrieken, op de boerderijen, de soldaten. Je hebt hen nodig. Zonder hen is er geen enkele toekomst mogelijk."

Wat hij bedoelt is dat jullie - verwijzend naar de dominerende sociale en financiële elites van die tijd - nog steeds de arbeid van miljoenen mensen in de verschillende economische sectoren "nodig" hadden om winst te maken. In hoeverre zijn de dingen sindsdien veranderd volgens "futuroloog" Harari?

"Nu spoelen we vooruit naar het begin van de 21e eeuw, wanneer we de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon niet meer nodig hebben, omdat de toekomst draait om de ontwikkeling van meer en meer geavanceerde technologie, zoals kunstmatige intelligentie [en] bio-engineering en de meeste mensen dragen daar niets aan bij, behalve misschien voor hun gegevens, terwijl de mensen die nog iets nuttigs doen door deze technologieën in toenemende mate overbodig en mogelijk vervangen zullen worden."

Spreekbuis van de elite Harari verdient lof voor zijn bloedstollende eerlijkheid, zo niet voor de moraliteit van zijn en zijn meesters' "visies." Hij geeft duidelijk het standpunt weer dat deze schrijver, de redacteuren van dit portaal, de lezers en de rest van de mensheid vervangbaar zijn en afgezien van het economische nut dat ze nog zouden kunnen hebben, verstoken zijn van elke inherente waardigheid of waarde.

Harari en zijn directe superieur in de elitistische nomenklatoera, Klaus Schwab, zijn technisch gezien privépersonen. Hun organisatorische instrument, het Wereld Economisch Forum, is een particuliere NGO die in Zwitserland staat geregistreerd. Formeel vertegenwoordigen of spreken ze niet voor een regering of officiële structuur die aanspraak kan maken op enige legitimiteit. Ze hebben geen vergunning om de toekomst van de mensheid te plannen of te regelen, behalve de bevoegdheid die zij zichzelf en de oligarchische globalistische machtscentra waarmee ze samenwerken en zich vermengen, hebben toegeëigend. Niemand heeft hen verkozen of gemachtigd om de toekomst van wie dan ook te plannen, behalve die van henzelf, en zelfs dat strikt in hun eigen hoedanigheid als privépersonen.

Toch is het vernietigen van de toekomst van de mensheid precies datgene wat ze pretenderen te doen, één keer per jaar in Davos tijdens de plenaire vergadering en de rest van de tijd tijdens samenzweerderig fantaseren onder elkaar.

De aard van de "planning" waarmee ze zich bezighouden, zou voor iedereen van groot belang en ernstig zorgwekkend moeten zijn. Niet alleen vanwege de ongebreidelde hoogmoed die het tentoonspreidt, maar vooral vanwege het moorddadige plan dat eraan ten grondslag ligt, op een enorme en tot nu toe onvoorstelbare schaal die Raphael Lemkin niet kon bevatten toen hij de term "genocide" bedacht.

Als en wanneer de voorspelde "tsunami" die de mensheid zal overspoelen zich voordoet, en we kunnen erop vertrouwen dat Harari en zijn bendes het vermogen hebben om dit te laten gebeuren op een door hen gekozen tijdstip en manier, zoals de onlangs gefabriceerde gezondheidsgebeurtenis aangetoond heeft, zullen ze niet rouwen om de slachtoffers. Integendeel, ze zullen in hun nopjes zijn met het succes van hun kunstwerk. Als het merendeel van de mensheid "verdrinkt," wrijven zij zich in de handen.

Het is onbetwistbaar dat Harari niet alleen op eigen titel of uit naam van Schwab spreekt. Hij verwoordt in het openbaar de ideologische visie van een ontvolkte wereld, gezuiverd van menselijke aanwezigheid en doortrokken van occultistische mensenhaat. Die visie wordt breed gedeeld door de prominenten van zijn elitistische club. Een vooraanstaand lid van die groep, Bill Gates, heeft met klem gewezen op de noodzaak om de wereld te ontdoen van de nutteloze hordes, op welke manier dan ook, eerlijk of oneerlijk. Een van Gates' verontrustend expliciete uitspraken over dit onderwerp werd door YouTube verwijderd, naar verluidt wegens "het schenden van de richtlijnen van de gemeenschap." De werkelijke reden voor het verwijderen van zijn opmerkingen van het internet was het gevaar dat deze alarm zouden kunnen slaan onder de beoogde "slachtoffers van de overstroming," waardoor ze met oncontroleerbare woede zouden reageren zodra ze zouden ontdekken wat de elitistische "visionairs" voor hen in petto hebben.

Deze psychopathische seriemoordenaars (we moeten er geen doekjes om winden) zetten met hun enorme financiële, politieke en mediamiddelen (hersenspoeling) onverbiddelijk een moorddadige, wereldwijde ontvolkingsagenda in werking. Depopulatie, zoals Harari eerlijk heeft toegegeven, betekent het fysiek elimineren van alle mensen die zij voor hun doeleinden overbodig of nutteloos achten. Het concept van bevolkingsbeperking, en we nemen werderom geen blad voor de mond, is hun code voor wereldwijde genocide.

De Club van Rome, een van de institutionele onderdelen van het depopulatienetwerk, had in een programmatisch document uit 1974 het belangrijkste principe van hun genocidale filosofie niet duidelijker kunnen verwoorden: "De aarde heeft kanker en de kanker is de mens." Is het nodig om te verduidelijken dat kanker niet gekoesterd en gecultiveerd wordt? Kanker moet worden uitgeroeid.

F. William Engdahl liet onlangs een buitengewoon licht schijnen op de diepe wortels van het snode plan, dat de kwaadwillende voorstanders openlijk bespreken en uitvoeren in het volle zicht van de beoogde slachtoffers. Engdahl heeft aangetoond dat smeerlappen als Schwab en Harari slechts de publieke gezichten van een kwaadaardig transgenerationeel plan zijn.

Engdahl citeert uit een rapport van de Club van Rome, "De eerste wereldwijde revolutie." Daarin wordt toegegeven dat de beweringen over de opwarming van de aarde door CO2, die als praktische reden dienen om de mensheid met geweld een eindeloze reeks destructieve structurele veranderingen op te leggen, slechts op een verzonnen list berusten.

Dat komt omdat "...de gemeenschappelijke vijand van de mensheid de mens is. Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op de idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke daarbij zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een andere houding en gedrag kunnen ze overwonnen worden. De daadwerkelijke vijand is dus de mensheid zelf."

"De agenda," concludeert Engdahl sombertjes, "is duister, dystopisch en bedoeld om miljarden van ons, de 'gewone mensen,' te elimineren."

We moeten hier een belangrijke toelichting op geven. De mensheid is niet de vijand, maar juist de kroon op Gods schepping. En het is de mensheid zelf die nu tegenover een onverbiddelijke vijand staat, in dit geval een collectieve incarnatie van de bepalende eigenschap die Edward Gibbon toeschreef aan de verdorven keizers Commodus en Caracalla: "gemeenschappelijke vijand van de mensheid."

Deze keer wordt de mensheid echter niet langer geconfronteerd met de verdorven excentriciteiten van iemand die afwijkend gedrag vertoont. Vandaag de dag moet zij het opnemen tegen de collectieve personificatie van Commodus en Caracalla, in de vorm van een verdorven wereldwijde oligarchie, die doordrenkt is met gevaarlijke waanbeelden van almacht en straffeloosheid.

Waarom hebben we ervoor gekozen bij dit duistere onderwerp stil te staan? In de eerste plaats omdat de beoogde genocideslachtoffers wereldwijd het recht hebben om geïnformeerd te worden en natuurlijk hebben ze ook het recht op zelfverdediging, om hun eigen leven en dat van hun families te beschermen en om de integriteit van hun samenlevingen, culturen, historisch geheugen en manier van leven te waarborgen.

Maar er is nog een andere belangrijke reden, namelijk om het cynisme en de volslagen amoraliteit bloot te leggen van de genocidale fanatici, die nog steeds het lot van een aanzienlijk deel van de mensheid bepalen en voortdurend hun best doen om de volledige controle over de rest te heroveren.

Handelend middels hun proxies Duitsland en Rwanda, recentelijk vergezeld door Frankrijk en een paar andere marionettenregeringen, hadden ze het lef om in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie in te dienen om de verzonnen "genocide" in Srebrenica te veroordelen en te herdenken, waarbij ze een natie die gedurende de hele twintigste eeuw zelf het doelwit was van effectieve uitroeiing, wegens genocide veroordeelden.

Dat is exact de misdaad die ze zelf schaamteloos aan het beramen zijn, niet in een of andere afgelegen Balkangemeente, maar op de mensheid als geheel.

Zie: https://strategic-culture.su/news/2024/04/20/a-collective-common-enemy-now-stalks-mankind/